Registrace tabulky Google ve službě Merchant Center

Tento článek popisuje, jak zaregistrovat a nastavit zdroj založený na Tabulkách Google ve službě Merchant Center. Tabulky Google se používají k rychlému odesílání produktových dat do služby Google Merchant Center. Tabulky Google a služba Merchant Center nabízejí jednoduché šablony a doplňky, které vám s vytvářením a správou zdrojů pomohou. 

Když máte ve svém účtu Merchant Center zaregistrován zdroj na bázi tabulky, můžete si ve svých tabulkách nainstalovat doplněk Google Merchant Center, který vám umožní vytvářet, ověřovat a nahrávat zdroje.
 

Registrace nového zdroje založeného na Tabulkách Google

Zdroj zaregistrovaný prostřednictvím Tabulek Google může čerpat data ze stávající tabulky Google nebo z vygenerované šablony Merchant Center (doporučeno). 

 1. Přihlaste se ke svému účtu Merchant Center.
 2. V části Produkty klikněte na možnost Zdroje.
 3. Nový zdroj vytvoříte kliknutím na tlačítko plus 
 4. Z rozbalovací nabídky vyberte možnost Země prodeje.
 5. Z rozbalovací nabídky vyberte možnost Jazyk.
 6. V části Cíle zkontrolujte všechny požadované cíle.
 7. Klikněte na Pokračovat.
 8. Zadejte název primárního zdroje.
 9. Vyberte možnost Tabulky Google.
 10. Klikněte na Pokračovat.

Tabulky Google budou sdíleny s e-mailovou adresou končící doménou @partnercontent.gserviceaccount.com, což je účet, který používáme pro přístup k tabulce a jejímu zpracování. E-mailová adresa je určena výhradně pro účet Merchant Center. Pokud budete chtít umožnit přístup ke zdroji i dalším zaměstnancům své firmy, můžete jej s nimi sdílet.

Vytvoření nové šablony Tabulek Google

Šablona Tabulek Google obsahuje předvyplněný řádek s povinnými a doporučenými atributy, popis atributů a požadavky na příslušné hodnoty a podrobné pokyny, jak produktová data nahrát do služby Merchant Center.  Pokud vytváříte zdroj poprvé, šablona představuje užitečný nástroj, který vám poradí, jaké údaje jsou v produktových datech důležité.

 1. V zobrazené výzvě vyberte možnost Vytvoření nové tabulky Google ze šablony.
   
  Volitelné: Kliknutím na možnost Vytvořit časový rozvrh nahrávání (volitelné) nastavíte čas a frekvenci načítání tohoto zdroje z Tabulek Google.
   
 2. Klikněte na Pokračovat.
 3. Ve vyskakovacím okně udělte službě Merchant Center dočasné povolení k zobrazení a správě vašich tabulek a dokumentů. Povolení je dočasné a slouží pouze pro přidání šablony tabulky na Disk ve chvíli vytvoření.
Povolení je nutné udělit při každém vytvoření nové šablony.

Jakmile udělíte oprávnění ke Službě Merchant Center, v části Primární zdroje se zobrazí nový zdroj. V případě potřeby můžete záhlaví šablony upravit nebo vytvořit úplně nové, například pokud chcete přidat volitelné atributy. Než produktová data nahrajete, nezapomeňte zadat všechny povinné atributy podle specifikace produktových dat. Podrobnější informace o nastavování produktových dat v Tabulkách Google naleznete zde.


Vytvořená šablona je platná pro vybranou cílovou zemi. Nahraná data musí být v souladu s požadavky pro cílovou zemispecifikacemi produktových dat

Pokud novou šablonu nemůžete upravit, možná je to proto, že jsme vás nerozpoznali jako přihlášeného uživatele. V pravém horním rohu obrazovky klikněte na možnost Přihlásit se a zkuste to znovu.

Použití stávající tabulky Google

Vaše produktová data musí být v jazyce, který je podporován cílovou zemí zdroje. Prostudujte si požadavky na jazyk a měnu pro jednotlivé cílové země.
 1. V zobrazené výzvě vyberte možnost Výběr stávající tabulky Google.
 2. Ve vyskakovacím okně vyberte tabulku Google, kterou chcete připojit ke svému účtu Merchant Center.
 3. Klikněte na Pokračovat.
 4. Ve vyskakovacím okně udělte službě Merchant Center povolení k zobrazení a správě vašich tabulek a dokumentů. Povolení je dočasné a slouží pouze pro přidání šablony tabulky na Disk ve chvíli vytvoření. 
  Povolení je nutné udělit při každém vytvoření nové šablony.
 5. Chcete-li nahrát produktová data do služby Merchant Center, klikněte na možnost Nahrát.

Instalace doplňku Merchant Center

V každé nově vytvořené šabloně Tabulek Google je tento doplněk automaticky povolen. Na začátku je nutná jednorázová instalace z obchodu s doplňky pro Tabulky. Pokud doplněk chybí nebo jste si vytvořili vlastní tabulku, můžete do stávající tabulky doplněk doinstalovat takto:
 1. Otevřete dokument nebo tabulku a v nabídce Doplňky klikněte na možnost Získat doplňky.
 2. Vyhledejte doplněk Google Merchant Center.
 3. Kliknutím na tlačítko Zdarma doplněk nainstalujte.
 4. Zobrazí se žádost o přístup k datům, které doplněk ke správnému fungování potřebuje. Přečtěte si ji a klikněte na Přijmout.
 5. Doplněk se v tabulce zobrazí jako postranní panel.
 6. Jakmile doplněk nainstalujete, můžete jej kdykoli otevřít výběrem možnosti Merchant Center v nabídce Doplňky.
   
Pokud ve službě Merchant Center používáte stejnou Tabulku Google pro více zdrojů, musíte při prvním použití nástroje nastavit, ke kterému zdroji se tento doplněk bude vztahovat. Nastavení je možné kdykoli změnit v nabídce Doplňky > Google Merchant Center > Vybrat zdroj.

Až si zdroj založený na Tabulkách Google do svého účtu Merchant Center zaregistrujete, můžete začít nastavovat a odesílat produktová data


Související odkazy:

Doplněk služby Merchant Center pro Tabulky Google
Nastavení produktových dat v Tabulkách Google
Nastavení strukturovaných dat ve službě Merchant Center

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory