שימוש במוצרים בכמה יעדים

אחרי שמעלים את נתוני המוצרים ל-Merchant Center, אפשר להשתמש בהם בכמה יעדים. הגדרות היעדים ב-Merchant Center מאפשרות לקבוע אילו תוכניות של Google יוכלו להשתמש בפריטים שנכללים בפיד הנתונים.

איך להסיר את הפיד כולו מיעד מסוים

אחרי שמגדירים את החשבון, אפשר לבטל יעדים מסוימים שנקבעו בהגדרות הפיד. כדי לעשות זאת:

 1. נכנסים לחשבון Merchant Center.
 2. בתפריט הניווט, לוחצים על מוצרים.
 3. לוחצים על פידים.
 4. בוחרים את שם הפיד שרוצים לעדכן.
 5. בדף שמופיע, לוחצים על הכרטיסייה הגדרות ואז על שורת המדינה שרוצים לשנות.
 6. בתיבת הדו-שיח "עריכת היעדים למיקוד", מבטלים את הסימון ביעדים שלא רוצים לכלול.
 7. לוחצים על שמירה.

איך לכלול או להחריג פריט בודד מיעד מסוים

אחרי שמגדירים את החשבון, אם רוצים להחריג פריט בודד מיעד מסוים, אפשר להשתמש במאפיין excluded_destination [יעד_שלא_נכלל] כדי להסתיר את היעד ברמת הפריט. אפשר גם להשתמש במאפיין included_destination [יעד_כלול] כדי לכלול באופן ספציפי פריטים מסוימים, שאחרת יוחרגו בהתאם להגדרות הפיד.

איך להציג את הסטטוס של פידים ופריטים ביעדים שונים

כדי להציג את היעד הספציפי של פיד:

 1. נכנסים לחשבון Merchant Center.
 2. בתפריט הניווט, לוחצים על מוצרים.
 3. לוחצים על פידים.
 4. בוחרים את שם הפיד שרוצים לבדוק.
 5. לוחצים על הכרטיסייה הגדרות ואז על שורת המדינה שרוצים להציג.

בתיבת הדו-שיח "עריכת היעדים למיקוד" אפשר לראות אילו תוכניות מופעלות עבור הפיד.

כדי להציג את היעד הספציפי של פריט:

 1. נכנסים לחשבון Merchant Center.
 2. בתפריט הניווט, לוחצים על מוצרים.
 3. לוחצים על כל המוצרים.
 4. בשורה של כל פריט אפשר להציג את סטטוס היעד שלו. מידע נוסף על ההגדרות של סטטוס מוצר
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?

צריכים עזרה נוספת?

אפשר להיכנס כדי לקבל אפשרויות תמיכה נוספות על מנת לפתור במהירות את הבעיה