Poskytovanie vysokokvalitných údajov

Ak chcete, aby sa ľudia zaujímali o vaše výrobky a nakupovali na základe správnych informácií, je dôležité, aby ste im o výrobkoch poskytli presné a vysokokvalitné údaje. Uistite sa, že v nákupných reklamách, bezplatných záznamoch o výrobkoch a na webe uvádzate rovnaké informácie o svojich výrobkoch. Iba tak môžete svojim zákazníkom poskytnúť bezproblémový zážitok z nakupovania.

Poskytovanie presných a úplných údajov

Ľudia, ktorí si prezerajú výrobky v nákupných reklamách alebo záznamoch, majú často konkrétny cieľ. Ak chcete, aby sa správnym zákazníkom zobrazili tie najrelevantnejšie výrobky, musia byť v nákupných reklamách a záznamoch uvedené aktuálne a presné informácie o vašich výrobkoch.

Údaje budú presné a úplné, ak odošlete všetky požadované atribúty uvedené v špecifikácii údajov o výrobkoch, ktoré sú vhodné pre vaše výrobky. Pridajte tiež čo najviac odporúčaných atribútov. Ak poskytnete všetky príslušné atribúty výrobku, zvýšite pravdepodobnosť, že sa zobrazí pre najrelevantnejšie vyhľadávacie dopyty.

Všetky vaše výrobky a informácie musia byť v súlade s požiadavkami uvedenými v pravidlách pre nákupné reklamy. Výrobky, ktoré nespĺňajú tieto štandardy a požiadavky, môžeme pozastaviť.

Ak chcete vidieť titulky vo svojom jazyku, zapnite si titulky na YouTube. V dolnej časti prehrávača videí vyberte ikonu nastavení Obrázok ikony nastavení služby YouTube, potom vyberte Titulky a požadovaný jazyk.


Poskytovanie aktuálnych údajov

Používateľ, ktorý prejde na váš web z niektorej vašej nákupnej reklamy alebo záznamu, očakáva, že informácie o cene a dostupnosti na vašom webe budú rovnaké ako informácie zobrazené vo vašich reklamách a záznamoch. Ak je napríklad v nákupných reklamách alebo záznamoch o nejakom výrobku uvedené, že je „na sklade“, používateľ očakáva, že si ho bude môcť kúpiť. Ak však zistí, že daný výrobok v skutočnosti nie je dostupný, môže ho to sklamať. Z tohto dôvodu pravidelne kontrolujeme váš web, aby sme sa uistili, že informácie, ktoré ste poskytli, sa zhodujú s informáciami na vašom webe. Ak sa informácie na webe nezhodujú s poskytnutými údajmi, môžeme vaše výrobky zamietnuť.

Nižšie uvádzame niekoľko tipov na poskytovanie aktuálnych údajov:

  • Informačný kanál vytvorte hneď po aktualizácii svojej databázy najnovšími informáciami, napríklad o cene a stave dostupnosti.
  • Odošlite údaje o výrobkoch v službe Merchant Center súčasne s aktualizáciou webu. Ak napríklad aktualizujete svoj web každý deň o 2:30, odosielajte v rovnakom čase aj informačný kanál. Vaše informácie o existujúcich výrobkoch zvyčajne aktualizujeme v priebehu niekoľkých minút (podrobnosti nájdete v prehľade v službe Merchant Center). Ak váš web pozostáva z niekoľkých individuálne aktualizovaných častí, vytvorte informačný kanál pre každú z nich a odosielajte ich v zodpovedajúcom čase.
  • Povoľte automatické aktualizácie položiek. Táto funkcia znižuje riziko pozastavenia na úrovni účtu z dôvodu nesúladu ceny a dostupnosti a zabraňuje zamietnutiam výrobkov pre nezhodu v prehľadávaní tým, že extrahuje najnovšie údaje o výrobkoch z vášho webu. Majte na pamäti, že táto funkcia je vhodná najmä pre malú časť inventára a nie je náhradou za aktuálne a presné údaje o výrobkoch v službe Merchant Center. Ďalšie informácie o automatických aktualizáciách položiek
  • Ak používate poskytovateľa informačného kanála tretej strany, daný informačný kanál predbežne spracujte a čo najskôr ho nahrajte, aby odzrkadľoval zmeny vykonané na webe.
  • Zosúlaďte plánované načítania s aktualizáciami webu. Ak ste vo svojom účte Merchant Center nastavili plánované načítania, zosúlaďte načasovanie daného načítania s akýmikoľvek pravidelnými aktualizáciami na svojom webe. Ďalšie informácie o odosielaní informačných kanálov cez plánované načítania
  • Použite rozhranie Content API for Shopping (rozšírené), prostredníctvom ktorého odošlete Googlu najaktuálnejšie informácie o cene a dostupnosti. Content API vám umožňuje poskytovať aktuálne informácie o jednotlivých výrobkoch a takmer okamžite aktualizovať údaje v nákupných reklamách a záznamoch. Aktualizácia sa vykoná hneď, ako sa informácie o výrobkoch zmenia vo vašom vlastnom systéme. Ďalšie informácie o rozhraní Content API for Shopping

Poskytovanie overiteľných údajov

Nižšie uvádzame niekoľko osvedčených postupov, ktorými sa môžete riadiť pri zostavovaní webu, aby ste zaistili rýchle overenie údajov o výrobkoch a znížili riziko zamietnutí výrobkov a pozastavení účtu:

  • Poskytnite dôležité informácie o výrobkoch priamo v odpovedi HTTP: informácie o cene a dostupnosti môžete odoslať priamo v odpovedi HTTP, čím urýchlite overenie údajov. Zníži sa tým tiež návštevnosť vašich serverov počas overovania.
  • Pomocou značenia štruktúrovaných dát uveďte správnu cenu a dostupnosť: uistite sa, že značenie štruktúrovaných dát zobrazuje cenu, ktorú platí spotrebiteľ, najmä ak ide o akciovú cenu. Ďalšie informácie o značení štruktúrovaných dát v službe Merchant Center
  • Na stránke výrobku zobrazujte iba konečnú cenu: ak sa vaše ceny musia zobrazovať dynamicky, na stránke výrobku ich zobrazte až po načítaní konečnej ceny. Ak sa na stránke výrobku najskôr zobrazia iné ceny, mohli by byť mylne považované za správne. Pomocou kontroly webovej adresy môžete potvrdiť, že stránka výrobku sa v rámci procesu overenia nákupných reklám a bezplatných záznamov vykresľuje správne.

 

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
71525
false
false