Konfigurera ett konto för flera kunder

Med Merchant Center-konton för flera kunder kan en person eller ett företag överföra dataflöden för flera domäner. Varje kund kan ha ett eget butiksnamn och en egen webbadress. Tänk på att ditt nuvarande Google Merchant Center-konto blir ett underkonto till det nya kontot för flera kunder.

Undvik att skicka in dubbletter av webbplatser med liknande innehåll. Annars kanske kontot inte godkänns. Läs mer om våra policyer om duplicerat innehåll.

Konton för flera kunder är avsedda för hantering av flera återförsäljare och domäner i större skala, som marknadsplatser och återförsäljare med verksamhet i flera länder. Om du vill länka ditt Google-konto till flera Merchant Center-konton, till exempel för att hantera deras flöden, kan du begära att läggas till som användare av respektive kontoadministratör.

Obs! Om du planerar att ladda upp ett stort antal flöden eller göra frekventa ändringar i din produktdata rekommenderar vi starkt att ladda upp produktinformationen direkt via Content API (i stället för flöden).

Begär ett konto för flera kunder

Verifiera och göra anspråk på webbplatser med konto för flera kunder

Vi rekommenderar ägare av konton för flera kunder att verifiera och göra anspråk på en webbadress med det överordnade kontots e-postadress för inloggning. Vanligtvis måste det överordnade kontot för flera kunder verifiera och göra anspråk på toppdomänen, till exempel http://example.com.

Om underkontons webbadresser är undervärdar eller sökvägar under det MCA-ägda webbadressträdet:

När ett överordnat MCA-konto har verifierat och gjort anspråk på en webbadress kan varje underkonto automatiskt ärva anspråket och ange sin webbadress för varje undervärd eller sökväg i det ägda webbadressträdet.

Om underkonton omfattar flera webbplatser:

Beroende på hur du hanterar ditt MCA och domänerna kan du verifiera och göra anspråk på webbadresserna på tre olika sätt:

  • Om MCA-användaren för det överordnade kontot hanterar webbadresser för varje underkonto kan han eller hon verifiera och göra anspråk på varje webbadress i underkontots inställningar. Det kan vara relevant för säljare med flera varumärken.
  • Om MCA-användaren för det överordnade kontot inte hanterar webbadresserna för varje underkonto kan varje underkonto verifiera och göra anspråk på sin webbplats i respektive Google Search Console-konto och dela verifieringsstatus med MCA-användaren för det överordnade kontot i Search Console. Det kan vara relevant för företag som inte är webbansvariga för sina kunders webbplatser. Läs mer om den här processen.
  • Om ett underkonto inte vill dela verifieringsstatus med ett överordnat MCA-konto kan du lägga till en webbplatsägare som användare för underkontot. Då kan webbplatsens ägare verifiera och göra anspråk på webbadressen för det underkontot i underkontots inställningar. Det kan vara relevant för företag som hanterar sina kunders flöden.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?