Multi-client accounts

Met multi-client accounts kan één persoon of bedrijf gegevensfeeds verzenden voor meerdere domeinen. Elke client kan een aparte winkelnaam of URL hebben. Vraagt u een multi-client account aan, houd er dan rekening mee dat uw huidige Google Merchant Center-account een subaccount wordt van uw nieuwe multi-client account.

Een multi-client account aanvragen.

Stuur geen dubbele websites met vergelijkbare inhoud op. Zo voorkomt u dat uw accountaanvraag wordt afgewezen.

Websites verifiëren en claimen via een multi-client account

We raden eigenaren van multi-client accounts aan om website-URL's te verifiëren en te claimen met het aanmeldingsadres van het bovenliggende account. In het bovenliggende multi-client account (MCA) moet gewoonlijk het hoofddomein worden geverifieerd en geclaimd, bijvoorbeeld http://example.com.

Als de websites van de subaccounts subhosts zijn of paden van de in het MCA geclaimde URL-structuur, geldt het volgende:

Nadat in het bovenliggende MCA een URL is geverifieerd en geclaimd, kan elk subaccount automatisch gebruikmaken van deze claim. Via dit account kunnen dan productvermeldingen voor elke subhost of elk pad in de geclaimde URL-structuur worden verzonden.

Als de subaccounts meerdere websites omvatten, geldt het volgende:

Het bovenliggende account moet voor elke website worden geverifieerd, zodat de verificatiestatus aan het subaccount kan worden doorgegeven en de URL kan worden geclaimd in de instellingen van het subaccount. Controleer hierbij eerst of in elk subaccount de betreffende website is geverifieerd en geclaimd in de respectieve accounts van de Webmasterhulpprogramma's van Google. Deel daarna de verificatiestatus met de MCA-aanmeldingsgegevens in de Webmasterhulpprogramma's van Google. Lees meer over deze procedure.