Een multi-client account instellen

Met multi-client accounts in Merchant Center kan één persoon of bedrijf datafeeds indienen voor meerdere domeinen. Elke client kan een afzonderlijke winkelnaam en URL hebben. Als u een multi-client account aanvraagt, wordt uw huidige Google Merchant Center-account een subaccount van uw nieuwe multi-client account.

Stuur geen dubbele websites met vergelijkbare inhoud op. Zo voorkomt u dat uw account wordt afgekeurd. Meer informatie over ons beleid betreffende dubbele inhoud.

Met multi-client accounts kunt u meerdere verkopers en domeinen op grote schaal beheren. Denk hierbij aan marktplaatsen en verkopers in meerdere landen. Als u uw Google-account aan meerdere Merchant Center-accounts wilt koppelen, bijvoorbeeld om de bijbehorende feeds te beheren, kunt u aan de betreffende accountbeheerder vragen of deze u als gebruiker wil toevoegen.

Opmerking: Als u van plan bent een groot aantal feeds te uploaden of frequent wijzigingen in uw productgegevens aan te brengen, raden we u sterk aan om de Content API (in plaats van feeds) te gebruiken om uw productgegevens rechtstreeks te uploaden.

Een multi-client account aanvragen

Websites verifiëren en claimen via een multi-client account

We raden eigenaren van multi-client accounts aan om website-URL's te verifiëren en te claimen met het e-mailadres voor inloggen dat bij het bovenliggende account hoort. Doorgaans moet het bovenliggende multi-client account worden gebruikt om het hoofddomein te verifiëren en te claimen, bijvoorbeeld http://example.com.

Als de website-URL's van het subaccount subhosts of paden zijn van de onder het MCA geclaimde URL-structuur:

Als het bovenliggende MCA een URL heeft geverifieerd en geclaimd, geldt de claim automatisch voor elk subaccount en kan elk subaccount zijn website-URL instellen op de subhosts en paden onder de geclaimde URL-structuur.

Als de subaccounts meerdere websites omvatten:

U kunt deze website-URL's op drie manieren verifiëren en claimen, afhankelijk van de manier waarop u uw MCA en de domeinen beheert:

  • Als de MCA-gebruiker van het bovenliggende account de website-URL's van alle subaccounts beheert, kan de MCA-gebruiker alle URL's verifiëren en claimen in de instellingen van het subaccount. Dit kan bijvoorbeeld gelden voor verkopers die meerdere merken verkopen.
  • Als de MCA-gebruiker van het bovenliggende account de website-URL's van de subaccounts niet beheert, kan elk subaccount zijn website verifiëren en claimen in zijn Google Search Console-account en in Search Console de verificatiestatus delen met de MCA-gebruiker van het bovenliggende account. Dit kan bijvoorbeeld gelden voor bureaus die niet optreden als webmaster voor de websites van hun klanten. Meer informatie over deze procedure.
  • Als een subaccount de verificatiestatus niet wil delen met het bovenliggende MCA-account, kunt u de eigenaar van de website toevoegen als gebruiker van het subaccount. De eigenaar van de website kan dan de URL van het subaccount verifiëren en claimen in de instellingen van het subaccount. Dit kan bijvoorbeeld gelden voor bureaus die de feeds van hun klanten beheren.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen