Przewodnik dla początkujących

Konfigurowanie konta

Uzupełnij swoje dane w sekcji Informacje o firmie w Merchant Center. Sekcję Informacje o firmie znajdziesz w panelu użytkownika na koncie Merchant Center. Podane przez Ciebie informacje zostaną wykorzystane w różnych programach w Merchant Center, takich jak reklamy produktowe.

Dodawanie informacji o firmie

Informacje o firmie

Google wyświetla podane przez Ciebie informacje o firmie użytkownikom, którzy oglądają Twoje produkty online.  

 • Wyświetlana nazwa firmy: to nazwa Twojej firmy lub sklepu. Ta nazwa jest wyświetlana w Twoich reklamach i musi być zgodna z wytycznymi dotyczącymi nazw sklepów.
 • Witryna: domena, w której przechowywane są Twoje produkty. Adres URL musi rozpoczynać się od przedrostka http:// (lub https://) i zawierać pełną nazwę domeny.
 • Adres firmy: lokalizacja siedziby Twojej firmy lub miejsca, gdzie zarejestrowana jest firma. 
 • Koreański numer rejestracyjny firmy: ważny dziesięciocyfrowy numer rejestracyjny firmy (BRN) – nie każda firma go posiada.  
 • Główni użytkownicy: osoby, które będą korzystać z konta Merchant Center lub otrzymywać e-maile związane z aktywnością na koncie.
  • Standardowy dostęp: użytkownicy z możliwością logowania się do Google Merchant Center i dostępem do wszystkich elementów na koncie, z wyjątkiem kart „Użytkownicy”, „Programy Merchant Center” oraz „Zamówienia” i „Płatności”.
  • Administrator: użytkownicy z dostępem standardowym oraz dodatkowymi uprawnieniami. Administratorzy mogą dodawać, usuwać lub edytować role użytkowników na karcie „Użytkownicy” i uzyskać dostęp do karty programów Merchant Center, gdzie można włączać lub wyłączać programy. 
  • Kontakty e-mail: użytkownicy, którzy nie mają dostępu do Twojego konta, ale otrzymują niektóre powiadomienia e-mail w oparciu o ustawienia.
 • Dodatkowi użytkownicy:
  • Zarządzanie zamówieniami: użytkownicy odpowiedzialni za zarządzanie zamówieniami. 
  • Opinie konsumenckie Google: zobaczysz tę rolę, jeśli uczestniczysz w programie Opinie konsumenckie Google. Użytkownicy z przypisaną rolą Opinie konsumenckie Google mają dostęp tylko do sekcji Opinie konsumenckie Google w Merchant Center. Nie mają oni dostępu do innych sekcji Merchant Center. Użytkownicy ze standardowym dostępem i administratorzy domyślnie mają dostęp do sekcji Opinie konsumenckie Google.
  • Menedżer ds. płatności: użytkownicy, którzy mogą zarządzać ustawieniami płatności (np. informacjami o firmie czy danymi podatnika albo ustawieniami konta bankowego). Mogą oni też przyznawać dostęp do roli „Analityk płatności”, a także mieć dostęp do tej roli.
  • Analityk płatności: użytkownicy, którzy mogą uzyskać dostęp do wyciągów związanych z płatnościami. 
 • Kontakt do obsługi klienta (opcjonalnie): adres e-mail, adres URL i numer telefonu podane w Twojej witrynie do kontaktu z klientami. 

Witryna 

Zweryfikuj URL witryny i zgłoś do niego prawa na stronie Witryna w Informacjach o firmie. Na tej stronie zgłosisz prawa do adresu URL witryny, a w sekcji Informacje o firmie zaktualizujesz adres URL.  

Uwaga: strony docelowe produktów muszą być zgodne z domeną zarejestrowaną w Merchant Center. Jeśli Twoja witryna to http://www.example.com/, atrybut link [link] musi zawierać adresy URL, takie jak http://www.example.com/produkt1.html

W większości przypadków najlepiej podać adres URL najwyższego poziomu, np. http://example.comJeśli adres sklepu jest w subdomenie lub podkatalogu, musisz odzwierciedlić to w swoim adresie URL – na przykład może być to http://sklepy.example.com/mójsklep.

Wymagania dotyczące adresów URL witryny

W przypadku adresu URL witryny używanego na koncie Merchant Center pamiętaj, że:

 • adres musi zaczynać się od http:// lub https://;
 • nie jest dozwolone podawanie adresów IP, np. http://10.127.127.127;
 • nie jest dozwolone podawanie portów, np. http://www.example.com:8080;
 • nie jest dozwolone uwzględnianie sekcji, np. http://www.example.com#top;
 • adres musi być zgodny z wytycznymi Merchant Center dotyczącymi witryn.

Jeśli chcesz przesyłać produkty dla więcej niż jednej domeny, musisz założyć multikonto klientów.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?