Přehled zdrojů dat

Obsah starších zdrojů

Tento článek obsahuje informace, které se týkají starého prostředí zdrojů ve službě Merchant Center. Pokud používáte primární a doplňkové zdroje, informace o jejich nastavování najdete zde.

Zdrojem dat je soubor obsahující seznam produktů, ve kterém je každý produkt unikátně definován pomocí skupin různých atributů. Některé atributy, např. condition [stav] nebo availability [dostupnost], mohou mít standardizované hodnoty, např. určitou hodnotu nebo přijímané „odpovědi“. Jiné atributy, např. id [id] nebo title [název], lze vyplnit podle vlastního uvážení. Přesným popisem položek pomocí těchto atributů usnadníte uživatelům zboží vyhledat.

Používání atributů a aktualizace produktových informací se řídí řadou zásad. Naše zásady s příslušnými požadavky si důkladně přečtěte.

Doporučené formáty souborů

Je důležité vybrat formát, který bude nejlépe odpovídat vašim potřebám jako prodejce při vytváření nového zdroje dat. Podporujeme zdroje dat ve dvou obecných formátech, TXT (.txt) a XML (.xml). 

Většině menších obchodníků doporučujeme vytvářet soubory TXT produktových dat v tabulkovém editoru nebo v Tabulkách Google, kde najdete odpovídající šablonu a doplněk Merchant Center.

Vytváření produktových dat

Při vytváření datových zdrojů pro své produkty nezapomeňte postupovat podle pokynů ve Specifikaci produktových dat. Produktová data je třeba odesílat ve správném formátu, neboť jen tak bude Google moci vytvořit úspěšné reklamy na vaše produkty.

V některých případech můžete díky pravidlům pro zdroj svou databázi produktů exportovat „tak, jak je“ a poté atributy a hodnoty v nástroji Google Merchant Center transformovat tak, aby odpovídaly požadavkům na specifikaci zdroje.

Když si vytvoříte a zaregistrujete zdroj, můžete jej použít k nahrání dat

 Nahrání zdroje dat představuje pouze jeden ze způsobů nahrávání produktových dat do služby Merchant Center. Produktová data je možné odesílat také prostřednictvím aplikace Content API pro Nákupy Google nebo importem z platformy elektronického obchodu (pouze u podporovaných platforem).

Související odkazy: 

Specifikace produktových dat
Vytváření produktových dat
Podporované formáty souborů
Registrace zdroje
Nahrání zdroje

Pomohl vám tento článek?
Jak bychom článek mohli vylepšit?