Přehled zdrojů dat

Zdroj dat je soubor, který představuje seznam položek. Položky používají skupiny atributů, které každou položku jedinečně určují. Některé atributy, například 'stav' [condition] nebo 'dostupnost' [availability], mají standardizované hodnoty. Některým atributům, například 'id' [id] nebo 'název' [title], můžete přiřadit hodnotu podle vlastního výběru. Pokud pomocí těchto atributů přesně popíšete své produkty, budou je uživatelé moci snáze vyhledat.

Na používání jednotlivých atributů a na vhodný interval aktualizace dat se vztahuje několik zásad. Naše zásady s příslušnými požadavky si důkladně přečtěte.

Výběr správného formátu souboru

Je důležité vybrat formát, který bude nejlépe odpovídat vašim potřebám obchodníka, jenž vytváří nový zdroj dat. Podporujeme zdroje dat ve dvou obecných formátech, TXT a XML. Malým obchodníkům většinou doporučujeme formát TXT, který vyžaduje nejnižší technické znalosti. Zdroj dat ve formátu TXT můžete snadno vytvořit v tabulkovém editoru, jako jsou Microsoft Excel nebo Tabulky Google.

Další informace o podporovaných formátech souborů naleznete v tomto článku.

Informace o atributech, které byste ve zdroji dat měli uvést, naleznete v části Specifikace zdroje.