Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

Handleiding voor beginners

Een feed uploaden

Merchant Center-accounts die zijn gemaakt op of na 13 juli 2017, hebben een nieuwe Feeds-pagina.  In Merchant-accounts die vóór 13 juli zijn gemaakt, wordt voorlopig de oude versie van de Feeds-pagina gebruikt. Klik hier om de Helpcentrum-content te bekijken voor de nieuwe versie van de Feeds-pagina.

Als u wilt bepalen welke versie wordt gebruikt in uw Merchant Center-account, kijkt u naar het label Feeds in het venster Producten. Bij accounts met de nieuwe versie van de Feeds-pagina ziet u Feeds (nieuw).

Nadat u uw feed heeft gemaakt en geregistreerd, kunt u deze gebruiken om uw gegevens te uploaden.

Opmerking: Als u uw artikelen voor het eerst bij een bepaald doelland indient voor Google Shopping, kan het drie werkdagen duren voordat uw artikelen zijn beoordeeld. U kunt vertragingen voorkomen door te controleren of uw datafeed voldoet aan de feedspecificatie voor producten en het Google Shopping-beleid. Meer informatie over onze productstatusdefinities.

Voordat u begint

Als u artikelen voor het eerst bij een bepaald doelland indient voor Google Shopping, moet u er rekening mee houden dat het tot 3 werkdagen kan duren voordat de artikelen worden beoordeeld. Als u een feed indient voor een bèta-doelland, kan het aanzienlijk langer duren voordat de artikelen zijn beoordeeld. Meer informatie over bèta-doellanden.

Zorg dat uw productgegevens voldoen aan de feedspecificatie voor producten en het Google Shopping-beleid om vertragingen zo veel mogelijk te beperken. 

Als u na een upload twijfelt over de status van uw producten, kunt u meer lezen over onze productstatusdefinities.

Uploadopties

Als u een nieuwe gebruiker van Merchant Center bent, is een handmatige upload de makkelijkste manier om aan de slag te gaan.

Opmerking: Als u een gecomprimeerd bestand indient, moet het bestand kleiner zijn dan 4 GB. Is uw bestand groter dan 4 GB, splits het dan in meerdere kleinere bestanden voordat u begint met uploaden.

Bij het uploaden van uw datafeed naar het Google Merchant Center kunt u kiezen uit vier uploadopties. Nadat u een datafeed heeft geüpload, kunt u ook een schema maken om uw feed automatisch te laten updaten.

Directe upload (bestanden kleiner dan 200 MB)
  1. Ga naar de pagina Feeds, die te vinden is onder Producten.
  2. Zoek uw feed in de lijst met geregistreerde bestanden. Klik in de kolom 'Naam' op de naam van de feed die is gekoppeld aan het bestand dat u wilt indienen.
  3. Klik op de knop Handmatig uploaden op de pagina die wordt geladen.
  4. Klik in het pop-upvenster op de knop Bestand selecteren.
  5. Blader naar de map op uw computer die uw feed bevat. Selecteer het bestand dat u wilt indienen en klik op Openen.
  6. Klik op Dit bestand uploaden en verwerken.

De upload kan enkele minuten duren, afhankelijk van de grootte van het bestand en de snelheid van uw internetverbinding. De status van feeds is te vinden op de pagina Feeds. De status van uw volledige productcatalogus is te vinden op de pagina Diagnostische gegevens, onder Producten. De status verschijnt hier ongeveer 30 minuten nadat de feed is verwerkt.


Uploaden via FTP (bestanden kleiner dan 4 GB)

FTP (File Transfer Protocol) is een geschikte manier om een grote hoeveelheid productgegevens in te dienen. Meer informatie over FTP.


Uploaden via SFTP (bestanden kleiner dan 4 GB)

SFTP (SSH File Transfer Protocol) is vergelijkbaar met FTP, maar is een veiligere manier om een grote hoeveelheid productgegevens in te dienen. Meer informatie over SFTP.


Gepland ophalen (bestanden kleiner dan 4 GB)

Met de invoermethode voor gepland ophalen kunt u een uploadschema maken voor de datafeed die op uw website wordt gehost. Het bestand kan dan op basis van dit schema door ons van uw website worden gedownload en naar uw account worden geüpload. We streven ernaar dit zo veel mogelijk overeenkomstig uw schema uit te voeren.

Klik hier voor meer informatie over schema's en server- of websiteopties.

 

Tips:

  • Een volledige feed moet minimaal eens in de 30 dagen worden ingediend. Als uw productgegevens regelmatig veranderen, mag u uw volledige feed maximaal 4 keer per dag uploaden. Voor updates van uw prijs- en beschikbaarheidsgegevens in Merchant Center kunt u op elk gewenst moment een feed voor het updaten van online productvoorraad gebruiken. 
  • Als u meerdere datafeeds indient, moet elk artikel bij elke upload in dezelfde datafeed zijn opgenomen. Verplaats uw artikelen niet naar andere feeds.

Hoeveel artikelen kan ik indienen bij mijn account?

We streven ernaar verkopers de mogelijkheid te bieden hun volledige productvoorraad in te dienen. Voor alle accounts geldt echter een standaardlimiet voor het aantal artikelen dat kan worden ingediend.

Als u een groot aantal artikelen indient, ontvangt u een melding in uw account wanneer u uw huidige limiet nadert of reeds heeft bereikt.

Fouten bekijken en problemen oplossen

Nadat u uw feed heeft geüpload, kunt u een csv-rapport downloaden met informatie over verwerkingsfouten en -waarschuwingen. Wanneer er een rapport beschikbaar is, wordt er op de pagina Status een optie weergegeven om het bestand te downloaden. Deze pagina wordt geopend wanneer u op de feednaam klikt. Het downloadbare rapport bevat boven in informatie over de bron van de fouten, gevolgd door een tabel met informatie over de afzonderlijke artikelen in de feed en de bijbehorende fouten en waarschuwingen. Houd er rekening mee dat het rapport slechts 14 dagen beschikbaar is (gerekend vanaf de datum dat u een feed heeft geüpload) en dat het rapport in totaal maximaal 100.000 fouten en waarschuwingen bevat.

Op de pagina Diagnostische gegevens kunt u onder Producten ook een geconsolideerd probleemrapport voor uw Shopping-productgegevens bekijken.

Zie onze handleiding voor probleemoplossing voor meer informatie over het oplossen van problemen met uw datafeed.

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Policy changes

Zie het Overzicht van wijzigingen in het Google Shopping-beleid voor eerder doorgevoerde en toekomstige wijzigingen in het beleid.