Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

Een datafeed uploaden

Nadat u uw datafeed heeft gemaakt en geregistreerd, kunt u een gegevensbestand naar de feed uploaden.

Opmerking: Als u uw artikelen voor de eerste keer bij een bepaald doelland indient voor Google Shopping, kan het drie werkdagen duren voordat uw artikelen zijn beoordeeld. U kunt vertragingen voorkomen door te controleren of uw datafeed voldoet aan de feedspecificaties en het beleid van Google Shopping. Meer informatie over onze productstatusdefinities.

Uploadopties

Als u een nieuwe gebruiker van het Merchant Center bent, is een directe upload waarschijnlijk de makkelijkste optie.

Opmerking: Als u een gecomprimeerd bestand indient, moet uw bestand kleiner zijn dan 500 MB. Is uw bestand groter dan 500 MB, splits het dan in meerdere kleinere bestanden voordat u begint met uploaden.

Bij het uploaden van uw datafeed naar het Google Merchant Center kunt u een keuze maken uit drie uploadopties. Nadat u een datafeed heeft geüpload, kunt u ook een schema maken om uw feed automatisch te laten updaten.

Directe upload (bestanden kleiner dan 20 MB)
  1. Log in opij https://merchants.google.com en klik op de link Datafeeds. (Zorg ervoor dat u uw feed al in uw account heeft geregistreerd.)
  2. Zoek uw feed in de lijst met geregistreerde bestanden. Klik in de kolom 'Naam' op de link met de naam van de datafeed die gekoppeld is aan het bestand dat u wilt indienen.
  3. Klik op de knop Handmatig uploaden op de pagina die wordt geladen.
  4. Klik in het pop-upvenster op de knop Bestand selecteren.
  5. Blader naar de map op uw computer die uw feed bevat. Selecteer het bestand dat u wilt indienen en klik op Openen.
  6. Klik op Dit bestand uploaden en verwerken.

De upload kan enkele minuten in beslag nemen, afhankelijk van de grootte van het bestand en de snelheid van uw internetverbinding. De status van elke feed wordt op het tabblad Feeds weergegeven. Houd er rekening mee dat het 24 uur kan duren voordat de details van uw bestand zijn geüpdatet in uw account.


Uploaden via FTP (bestanden kleiner dan 4 GB)

FTP (File Transfer Protocol) is een geschikte manier om een grote hoeveelheid productgegevens in te dienen. Meer informatie over FTP.


Uploaden via SFTP (bestanden kleiner dan 4 GB)

SFTP (SSH File Transfer Protocol) is vergelijkbaar met FTP, maar is een veiligere manier om een grote hoeveelheid productgegevens in te dienen. Meer informatie over SFTP.


Gepland ophalen (bestanden kleiner dan 4 GB)

Met de invoermethode voor gepland ophalen kunt u een uploadschema maken voor de datafeed die op uw website wordt gehost. Het bestand kan dan op basis van dit schema door het Google Merchant Center van uw website worden gedownload en naar uw account worden geüpload. We streven ernaar dit zo veel mogelijk overeenkomstig uw schema uit te voeren.

Klik hier voor meer informatie over schema's en server- of websiteopties.

 

Tips:

  • U kunt ons meteen een datafeed sturen als de informatie van uw artikel verandert (maximaal één keer per dag), maar u moet ten minste één keer per maand een nieuwe feed uploaden.
  • Als u meerdere datafeeds indient, moet elk artikel bij elke upload in dezelfde datafeed zijn opgenomen. Verplaats uw artikelen niet naar andere feeds.

Hoeveel artikelen kan ik indienen bij mijn account?

We streven ernaar verkopers de mogelijkheid te bieden hun volledige productvoorraad in te dienen. Voor alle accounts geldt echter een standaardlimiet voor het aantal artikelen dat kan worden ingediend.

Als u een groot aantal artikelen indient, ontvangt u een melding in uw account wanneer u uw huidige limiet nadert of reeds heeft bereikt.

Fouten bekijken en problemen oplossen

Nadat u uw feed heeft geüpload, kunt u een csv-rapport downloaden met informatie over verwerkingsfouten en -waarschuwingen. Wanneer er een rapport beschikbaar is, wordt er op de pagina Status een optie weergegeven om het bestand te downloaden. Deze pagina wordt geopend wanneer u op de feednaam klikt. Het downloadbare rapport bevat boven aan het bestand informatie over de bron van de fouten, gevolgd door een tabel met informatie over de afzonderlijke artikelen in de feed en de bijbehorende fouten en waarschuwingen. Houd er rekening mee dat het rapport slechts 14 dagen beschikbaar is (gerekend vanaf de datum dat u uw feed heeft geüpload) en dat het rapport in totaal maximaal 100.000 fouten en waarschuwingen bevat.

Op het tabblad Diagnostische gegevens kunt u ook een geconsolideerd probleemrapport voor uw Shopping-productgegevens bekijken. Dit is een rapport waarin alle problemen die zich voordoen in uw account, uw feeds en uw artikelen zijn samengevoegd.

Zie onze handleiding voor probleemoplossing voor meer informatie over het oplossen van problemen met uw datafeed.

Was dit artikel nuttig?