Jak dołączyć do programu

Rozwiązywanie problemów z plikiem danych

Może się zdarzyć, że będziesz potrzebować pomocy przy rozwiązywaniu problemów z plikiem danych. Staramy się udostępniać rozwiązania określonych problemów, na jakie możesz natrafić podczas korzystania z plików danych i Google Merchant Center. Jeżeli Twoje konto zostało odrzucone, ale uważasz, że w plikach danych nie ma błędów, przejrzyj skonsolidowane raporty o problemach z danymi produktów w Zakupach Google na poziomie konta, plików danych i produktów. Zrobisz to na karcie Diagnostyka

 

Problemy z tworzeniem pliku danych
Problemy z rejestracją pliku danych
 • Kraj docelowy: wskaż obszar, w którym sprzedawane są Twoje produkty. Na przykład kraj docelowy „Stany Zjednoczone” wskazuje, że Twoje produkty można kupić w USA. Produkty oraz plik danych przesłane do wybranego kraju docelowego muszą spełniać wymagania tego kraju docelowego i być zgodne ze specyfikacją i zasadami dotyczącymi pliku danych. Na przykład dane produktów i strony docelowe muszą spełniać wymagania dotyczące języka i waluty dla kraju docelowego.
 • Nazwa pliku danych: pliki RSS i Atom powinny kończyć się rozszerzeniem .xml. Pliki o nazwach bez rozszerzeń będą domyślnie przetwarzane jako pliki z danymi rozdzielanymi znakami tabulacji (.txt). Pamiętaj, że nie akceptujemy plików w formacie programu Excel. Więcej informacji znajdziesz w artykule o konwertowaniu arkuszy kalkulacyjnych.
 • Jeśli używasz takich rozszerzeń plików jak .zip czy .gz, sprawdź, czy dany plik faktycznie jest skompresowany, ponieważ nasz system zakłada, że tak właśnie jest. W takim przypadku przesłanie nieskompresowanego pliku może spowodować błąd pliku danych. Pamiętaj, że skompresowane archiwum może zawierać tylko jeden plik.

Podczas edycji ustawień pliku danych zalecamy pozostawienie domyślnie wybranej opcji automatycznego wykrywania, o ile nie musisz rozwiązać konkretnego problemu.

Problemy z formatem
 • Plik tekstowy lub plik rozdzielany znakami tabulacji
  • Jeśli korzystasz ze sformatowanego wcześniej tekstu (o dowolnej zawartości, ze znakami podziału wiersza lub cudzysłowami), sprawdź, czy Twój plik danych ma włączoną opcję atrybutów cytowanych.
  • Sprawdź, czy wszystkie kolumny (karty) z wymaganymi atrybutami są poprawnie dopasowane do wszystkich produktów. Często zdarza się dodatkowa lub brakująca karta.
  • Jeśli korzystasz z Arkuszy Google, dodatek Google Merchant Center pomoże Ci zweryfikować dane.
 • XML
  • Nie możesz używać znaków specjalnych, takich jak „&”, bez odpowiedniej modyfikacji.
  • Jeśli Twoje nazwy atrybutów zawierają wielkie litery, musisz zamienić je na małe. Na przykład atrybut title [tytuł] należy podawać jako <title>, a nie <Title>.
  • Czasem zdarza się nieprawidłowe kodowanie. Pamiętaj, aby zakodować plik w jednym z akceptowanych formatów.
Problemy z przesyłaniem
 • Twój plik danych może być za duży, by można go było przesłać za pomocą wybranej metody. Pamiętaj:
  • Pliki przesyłane bezpośrednio muszą być mniejsze niż 4 GB. Jeśli podczas przesyłania tą metodą wyświetli się komunikat „Ups”, odczekaj kilka godzin i spróbuj ponownie.
  • Pliki przesyłane przez SFTP (SSH File Transfer Protocol) i FTP (File Transfer Protocol) muszą być mniejsze niż 4 GB.
  • Pliki przesyłane automatycznie (zaplanowane pobieranie) muszą być mniejsze niż 4 GB.
   • Oto dwa najczęstsze powody niepowodzenia przesyłania automatycznego:
   • Adres URL używany przy zaplanowanym pobieraniu jest zabezpieczony plikiem robots.txt lub ma ustawione uprawnienia, które nie pozwalają nam na pobieranie pliku danych.
   • URL używany do pobierania nie działa lub przekierowuje do strony, która nie zawiera pliku danych.
  • Skompresowane pliki muszą być mniejsze niż 500 MB.

Poniżej przedstawiamy tabelę z listą wybranych częstych błędów, które pojawiają się podczas korzystania z SFTP i FTP.

Problem Rozwiązanie
Błąd „Nie znaleziono serwera”

W przypadku protokołu FTP sprawdź, czy logujesz się na ftp://uploads.google.com. Jeśli korzystasz z klienta FTP, usuń ftp:// i wpisz tylko uploads.google.com.

W przypadku protokołu SFTP sprawdź, czy logujesz się na {nazwa użytkownika sftp}@partnerupload.google.com, podając port serwera 19321. Jeśli korzystasz z klienta SFTP, do adresu hosta musisz dodać sftp:// (np. sftp://partnerupload.google.com).

Nieprawidłowa nazwa użytkownika lub hasło Kliknij tutaj, by uzyskać pomoc w przypadku problemów z logowaniem się przez SFTP i FTP.
„Nie można nawiązać połączenia danych” lub „Błąd folderu FTP” Konieczne będzie przesłanie pliku za pomocą pasywnego protokołu FTP.
Błąd „Niedozwolona nazwa pliku” Sprawdź, czy nazwa pliku nie zawiera spacji. Nazwa pliku powinna być taka sama jak nazwa pliku zarejestrowanego na koncie.
Nie masz zarejestrowanego pliku danych o tej nazwie Sprawdź, czy nazwa pliku przesyłanego przez SFTP i FTP dokładnie odpowiada nazwie pliku podanej podczas rejestracji pliku danych.
Błąd „Połączenie FTP zresetowane przez zdalnego hosta” Połączenie internetowe z naszym serwerem FTP zostało utracone. Spróbuj ponownie przesłać plik. Jeśli rozmiar pliku jest mniejszy niż 200 MB, możesz też przesłać go bezpośrednio na stronie plików danych w Google Merchant Center. Jeśli plik jest większy niż 200 MB, spróbuj podzielić go na kilka mniejszych plików, co umożliwi przesyłanie ich z panelu.

 

Problemy z protokołem SFTP i FTP, które nie zostały opisane na tej stronie, omówiliśmy w tym artykule.

Jeśli chcesz zweryfikować swój plik w trakcie naprawiania błędów, wykonaj te czynności:

 1. Zaloguj się na konto Merchant Center.
 2. Z menu nawigacyjnego po lewej stronie wybierz Produkty, a następnie Pliki danych.
 3. W kolumnie „Plik danych” kliknij nazwę pliku danych.
 4. Kliknij ikonę z trzema kropkami 3 dot icon po prawej stronie karty przetwarzania. 
 5. Wybierz opcję Pobierz plik.
Możesz też spróbować wyeksportować cały plik danych do Google Cloud, korzystając z funkcji eksportu dostępnej w Merchant Center (w wersji beta).

Pamiętaj, że tylko użytkownicy przypisani do konta sprzedawcy w momencie przesyłania pliku mają uprawnienia umożliwiające pobranie pliku danych.

Gdy prześlesz plik danych, możesz pobrać raport w formacie CSV ze szczegółowymi informacjami o błędach przetwarzania i ostrzeżeniach. Gdy raport będzie dostępny, zobaczysz opcję pobrania go na stronie z podsumowaniem, obok przycisku „Pobierz plik”. Raport do pobrania zawiera na początku informacje umożliwiające identyfikację źródła błędów, a następnie tabelę z informacjami o poszczególnych produktach oraz o związanych z nimi błędach i ostrzeżeniach. Pamiętaj, że raport jest dostępny tylko przez 14 dni od przesłania pliku danych i zawiera maksymalnie 100 000 błędów oraz ostrzeżeń łącznie.

Możesz również używać reguł pliku danych, aby wpisywać brakujące lub poprawiać nieprawidłowo sformatowane atrybuty w pliku danych bez konieczności edytowania jego zawartości. 

 

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem