Ειδοποίηση

Σε αυτό το κέντρο βοήθειας, μπορείτε να βρείτε περιεχόμενο τόσο για το Merchant Center Next όσο και για την εμπειρία του κλασικού Merchant Center. Αναζητήστε το λογότυπο στο επάνω μέρος κάθε άρθρου, για να βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το άρθρο για την έκδοση του Merchant Center που ισχύει για εσάς. 

Οδηγός ενσωμάτωσης

Αντιμετώπιση προβλημάτων με τη ροή

Ένα προσαρμοσμένο εικονίδιο για την κεφαλίδα άρθρου του κλασικού Merchant Center.
Αν αναζητάτε πληροφορίες σχετικά με την αντιμετώπιση προβλημάτων με τη ροή σας στο Merchant Center Next, κάντε κλικ εδώ.
Σε αυτό το άρθρο, θα μάθετε πώς να αντιμετωπίζετε προβλήματα σχετικά με τη δημιουργία, τη μορφοποίηση και τη μεταφόρτωση της ροής σας.

Αν τα προϊόντα σας απορριφθούν, ελέγξτε την ενότητα Ζητήματα στο Merchant Center, για να κατανοήσετε τον λόγο της απόρριψης.


Έλεγχος αποτελεσμάτων επεξεργασίας ροής

Μπορείτε να ελέγξετε τα αποτελέσματα ολόκληρης της επεξεργασίας ροής για τις ροές που βασίζονται σε αρχεία ή στα Φύλλα Google. Για να βρείτε τα αποτελέσματα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Στον λογαριασμό σας στο Merchant Center, επιλέξτε Προϊόντα από το μενού πλοήγησης.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Ροές.
 3. Κάντε κλικ στο όνομα της κύριας ή της συμπληρωματικής ροής που θέλετε να ελέγξετε.
 4. Ελέγξτε τα αποτελέσματα:
  • Ιδιότητες: Περιλαμβάνει βασικές ιδιότητες ροής, οι οποίες ποικίλουν ανάλογα με τη μέθοδο εισαγωγής της ροής. Εδώ, μπορείτε να βρείτε χαρακτηριστικά, όπως η μέθοδος εισαγωγής, η ζώνη ώρας, το μέγεθος αρχείου, τον εντοπισμένο στηλοθέτη (αν υπάρχει) και άλλα.
  • Χαρακτηριστικά: Οι ροές σας πρέπει να συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές δεδομένων προϊόντων για τα προγράμματα στα οποία έχετε επιλέξει να συμμετέχετε. Εδώ μπορείτε να ελέγξετε όλα τα χαρακτηριστικά που εντοπίσαμε στη ροή σας, συμπεριλαμβανομένων των χαρακτηριστικών τα οποία αναγνωρίζονται και αντιστοιχίζονται στην προδιαγραφή ροής, καθώς και μη αναγνωρισμένα χαρακτηριστικά που δεν αντιστοιχούν σε κάποιο από τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην προδιαγραφή δεδομένων προϊόντων. Μπορείτε να ελέγξετε τη λίστα και να χρησιμοποιήσετε εργαλεία όπως κανόνες ροής, για να δηλώσετε στο Merchant Center ποιο μη αναγνωρισμένο χαρακτηριστικό θέλετε να χρησιμοποιήσετε για να συμπληρώσετε ένα χαρακτηριστικό Google. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλετε να χρησιμοποιήσετε το "όνομα προϊόντος" στο χαρακτηριστικό τίτλος [title].
  • Επεξεργασία δεδομένων: Σε αυτήν την ενότητα μπορείτε να ελέγξετε τον αριθμό των προϊόντων που εντοπίστηκαν στη ροή σας, καθώς και τυχόν προβλήματα που εντοπίστηκαν με τα δεδομένα που παρέχονται. Ελέγξτε τη λίστα με τα προβλήματα στοιχείων, για να κατανοήσετε πόσα είδη στη ροή σας επηρεάζονται. Επίσης, ελέγξτε τα παραδείγματα και τους συνδέσμους που οδηγούν στην τεκμηρίωση, ώστε να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα.

Αν ο λογαριασμός σας απορρίφθηκε και οι ροές σας φαίνονται σωστές, μπορείτε να προβάλετε συγκεντρωτικές αναφορές προβλημάτων για δεδομένα προϊόντων των Αγορών από ολόκληρο τον λογαριασμό σας, τις ροές και τα στοιχεία στη σελίδα Διαγνωστικά στοιχεία, η οποία βρίσκεται στην ενότητα Προϊόντα.

Σημείωση: Κατά την επεξεργασία γίνεται έλεγχος μόνο για βασικά ζητήματα αρχείων και δεδομένων. Για να ελέγξετε όλα τα ζητήματα, μεταβείτε στη σελίδα Διαγνωστικά στοιχεία

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο χρήσης ετικετών ροής για τη διαφήμιση προϊόντων από συγκεκριμένες ροές.

Ζητήματα δημιουργίας ροής

Ζητήματα καταχώρισης ροής
 • Χώρα στοχοθέτησης: Προσδιορίστε την τοποθεσία στην οποία πωλούνται τα είδη σας. Για παράδειγμα, αν προσδιορίσετε την τιμή "Ελλάδα" ως χώρα στοχοθέτησης, αυτό υποδηλώνει ότι τα είδη σας είναι διαθέσιμα για αγορά στην Ελλάδα. Τα δεδομένα των προϊόντων που μεταφορτώνονται σε μια επιλεγμένη χώρα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις για τη συγκεκριμένη χώρα, συμπεριλαμβανομένων των προδιαγραφών ροής και των πολιτικών διαφημίσεων Αγορών. Συνιστούμε να διατηρήσετε τον αυτόματο εντοπισμό ως επιλεγμένη ρύθμιση ροής δεδομένων, εκτός αν πρέπει να αντιμετωπιστεί κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα.
 • Πολλές χώρες: Προσδιορίστε πολλές χώρες στοχοθέτησης, αν πωλείτε το ίδιο προϊόν σε πολλές χώρες. Διασφαλίστε ότι τα προϊόντα σας ικανοποιούν τις απαιτήσεις για κάθε χώρα, συμπεριλαμβανομένων των προδιαγραφών ροής και των πολιτικών διαφημίσεων Αγορών.
 • Όνομα αρχείου ροής δεδομένων: Τα αρχεία RSS και Atom θα πρέπει να λήγουν με επέκταση .xml. Από προεπιλογή, τα ονόματα αρχείων που δεν λήγουν με κάποια επέκταση θα υποβάλλονται σε επεξεργασία ως αρχεία οριοθετημένα με στηλοθέτες και θα πρέπει να λήγουν με την επέκταση (.txt). Λάβετε υπόψη ότι δεν επιτρέπονται αρχεία σε μορφή Excel. Για βοήθεια, ανατρέξτε στη μετατροπή του υπολογιστικού φύλλου σας.
 • Όταν χρησιμοποιείτε επεκτάσεις ονόματος αρχείου όπως .zip ή .gz: Πρέπει να βεβαιώνεστε ότι το αρχείο είναι συμπιεσμένο, καθώς το σύστημά μας θεωρεί δεδομένο ότι το αρχείο είναι συμπιεσμένο. Σε αυτήν την περίπτωση, η μεταφόρτωση μη συμπιεσμένου αρχείου μπορεί να οδηγήσει σε αποτυχία της ροής. Βεβαιωθείτε ότι το συμπιεσμένο αρχείο περιέχει ακριβώς ένα αρχείο.
Ζητήματα μορφοποίησης
 • Αρχείο κειμένου ή αρχείο οριοθετημένο με στηλοθέτες
  • Αν χρησιμοποιείτε ένα ήδη μορφοποιημένο κείμενο (με αλλαγές γραμμής ή εισαγωγικά), βεβαιωθείτε ότι στη ροή σας είναι ενεργοποιημένα τα χαρακτηριστικά με εισαγωγικά.
  • Βεβαιωθείτε ότι οι στήλες (στηλοθέτες) με τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά αντιστοιχούν σωστά σε όλα τα είδη. Συχνά, θα υπάρχει είτε ένας πρόσθετος στηλοθέτης είτε ένας στηλοθέτης που λείπει.
  • Αν χρησιμοποιείτε τα Υπολογιστικά φύλλα Google, το πρόσθετο του Google Merchant Center μπορεί να σας βοηθήσει να επαληθεύσετε τα δεδομένα σας.
 • XML
  • Δεν μπορείτε να συμπεριλάβετε ειδικούς χαρακτήρες χωρίς χαρακτήρα διαφυγής, όπως &.
  • Τα ονόματα των χαρακτηριστικών δεν πρέπει να περιέχουν κεφαλαία γράμματα. Τυχόν κεφαλαία γράμματα που υπάρχουν στα ονόματα των χαρακτηριστικών θα πρέπει να καταργούνται. Για παράδειγμα, το χαρακτηριστικό τίτλος[title] θα πρέπει να καταχωριστεί ως <title> και όχι ως <Title>.
  • Βεβαιωθείτε ότι τα αρχεία σας είναι σωστά κωδικοποιημένα και σε αποδεκτές μορφές.
Προβλήματα μεταφόρτωσης
 • Η ροή σας μπορεί να είναι υπερβολικά μεγάλη για τη μέθοδο μεταφόρτωσης που χρησιμοποιείτε.
  • Τα αρχεία άμεσης μεταφόρτωσης πρέπει να είναι μικρότερα από 4 GB (αν εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος από αυτήν τη μέθοδο, περιμένετε μερικές ώρες και δοκιμάστε ξανά).
  • Τα αρχεία SSH File Transfer Protocol (SFTP) πρέπει να είναι μικρότερα από 4 GB.
  • Τα αρχεία που έχουν οριστεί για προγραμματισμένες ανακτήσεις πρέπει να είναι μικρότερα από 4 GB.
 • Συνήθεις λόγοι για τους οποίους αποτυγχάνουν οι αυτόματες μεταφορτώσεις:
  • Το URL που χρησιμοποιείται για την προγραμματισμένη ανάκτηση δημιουργήθηκε από ρομπότ ή δεν διαθέτει ρυθμίσεις δικαιωμάτων ώστε το Merchant Center να κατεβάσει τη ροή δεδομένων.
  • Το URL που χρησιμοποιείται για τον προγραμματισμό δεν λειτουργεί ή δεν ανακατευθύνει σε μια σελίδα που δεν περιέχει τη ροή δεδομένων.
 • Τα συμπιεσμένα αρχεία πρέπει να είναι μικρότερα από 500 MB.

Ακολουθούν ορισμένα από τα πιο συνηθισμένα σφάλματα που προκύπτουν κατά τη χρήση του SFTP.

Πρόβλημα Λύση
Σφάλμα "Ο διακομιστής δεν βρέθηκε"

Για πρωτόκολλα SFTP, βεβαιωθείτε ότι συνδέεστε στη διεύθυνση {sftp username}@partnerupload.google.com με καθορισμένη θύρα διακομιστή 19321. Αν χρησιμοποιείτε εφαρμογή πελάτη SFTP, μπορεί να χρειαστεί να προσθέσετε το πρόθημα του πρωτοκόλλου sftp:// στη διεύθυνση ονόματος κεντρικού υπολογιστή (π.χ., sftp://partnerupload.google.com).

Λάθος όνομα χρήστη ή κωδικός πρόσβασης Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα σφάλματα σύνδεσης κατά τη μεταφόρτωση αρχείων μέσω SFTP.
Σφάλμα "Το όνομα αρχείου δεν επιτρέπεται" Βεβαιωθείτε ότι το όνομα του αρχείου δεν περιέχει κενά. Το όνομα του αρχείου σας θα πρέπει να είναι ακριβώς το ίδιο με το όνομα αρχείου που καταχωρίσατε στον λογαριασμό σας.
Δεν διαθέτετε ροή δεδομένων καταχωρισμένη με αυτό το όνομα Βεβαιωθείτε ότι το όνομα του αρχείου που υποβάλλετε μέσω SFTP αντιστοιχεί ακριβώς στο όνομα αρχείου που δώσατε κατά την καταχώριση της ροής δεδομένων.
Σφάλμα Επαναφορά σύνδεσης SFTP από ομότιμο Η σύνδεση στο διαδίκτυο με τον διακομιστή SFTP χάθηκε. Δοκιμάστε να ανεβάσετε ξανά το αρχείο σας. Αν το αρχείο σας είναι μικρότερο από 200 MB, μπορείτε επίσης να το ανεβάσετε απευθείας μέσω της σελίδας ροών δεδομένων του Google Merchant Center. Αν το αρχείο σας είναι μεγαλύτερο από 200 MB, δοκιμάστε να χωρίσετε τη ροή δεδομένων σε πολλά αρχεία μικρότερα από 200 MB. Όταν τα αρχεία έχουν μικρότερο μέγεθος, θα μπορείτε να τα ανεβάσετε μέσω του πίνακα ελέγχου.

Για συγκεκριμένα προβλήματα με το SFTP που δεν απαντώνται σε αυτήν τη σελίδα, επιλέξτε Υποβολή ροών μέσω SFTP.

Αν δημιουργήσατε τη ροή σας χρησιμοποιώντας μία από τις μεθόδους μεταφόρτωσης και θέλετε να την ελέγξετε κατά τη διάρκεια της διερεύνησης, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να την κατεβάσετε. Λάβετε υπόψη ότι δεν υπάρχει αρχείο για λήψη για τις ροές του Content API.

 1. Στον λογαριασμό σας στο Merchant Center, επιλέξτε Προϊόντα από το αριστερό μενού πλοήγησης.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Ροές.
 3. Στη στήλη Ροή, κάντε κλικ στο όνομα της ροής.
 4. Στην καρτέλα Επεξεργασία, κάντε κλικ στο εικονίδιο με τις 3 κουκκίδες 3 dot icon στην άκρη δεξιά.
 5. Επιλέξτε Λήψη αρχείου.
Μπορείτε επίσης να δοκιμάσετε να εξαγάγετε ολόκληρη τη ροή σας στο Google Cloud, χρησιμοποιώντας την εξαγωγή του Merchant Center (beta)

Λάβετε υπόψη ότι μόνο οι χρήστες που ανήκαν στον λογαριασμό εμπόρου τη στιγμή της μεταφόρτωσης του αρχείου έχουν τα κατάλληλα προνόμια για τη λήψη της ροής.

Αφού ανεβάσετε τη ροή σας, θα έχετε τη δυνατότητα να κατεβάσετε μια αναφορά CSV στην οποία θα παρουσιάζονται λεπτομερώς τα σφάλματα και οι προειδοποιήσεις επεξεργασίας. Όταν μια αναφορά είναι διαθέσιμη, θα παρατηρήσετε μια επιλογή για λήψη της αναφοράς στη σελίδα σύνοψης ροής, δίπλα στο κουμπί Λήψη αρχείου. Η αναφορά θα περιέχει πληροφορίες ταυτοποίησης για σφάλματα στο επάνω μέρος και, στη συνέχεια, έναν πίνακα με λεπτομέρειες για μεμονωμένα είδη, καθώς και τα σφάλματα και τις προειδοποιήσεις των ροών τους. Λάβετε υπόψη ότι η αναφορά θα είναι διαθέσιμη μόνο για 14 ημέρες μετά τη μεταφόρτωση της ροής σας και θα περιλαμβάνει λεπτομερή στοιχεία μόνο για έως και 100.000 σφάλματα και ειδοποιήσεις συνδυαστικά.

Μπορεί, επίσης, να έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε κανόνες ροής, για να διορθώσετε χαρακτηριστικά της ροής σας που λείπουν ή έχουν λανθασμένη μορφοποίηση, χωρίς να επεξεργαστείτε το περιεχόμενό της.

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού