Registrace zdroje dat

Než odešlete zdroj dat, je třeba jej ve službě Google Merchant Center zaregistrovat. Náš systém tak pozná, že má soubor očekávat. Registrace zdroje je při odesílání zdrojů dat do služby Google Merchant Center požadována za použití jakékoli metody.

Chcete-li zaregistrovat zdroj, klikněte na tento odkaz a přihlaste se. Pokud již jste přihlášeni do účtu Google Merchant Center, klikněte na odkaz Zdroje dat. Zobrazí se tlačítko k zaregistrování nového zdroje dat nebo nového testovacího zdroje dat. Testovací zdroje dat jsou zpracovávány stejným způsobem jako běžné zdroje, ale odeslané položky se nezobrazí ve výsledcích vyhledávání.

V rámci registrace na stránce Nový zdroj dat bude třeba o zdroji uvést několik informací:

  • Cílová země: Zadejte místo, kde se vaše položky prodávají. Pokud například jako cílovou zemi uvedete „Spojené státy“ znamená to, že položky jsou nabízeny k prodeji ve Spojených státech. Odeslané položky nebo zdroj dat musejí splňovat požadavky vybrané cílové země, a to včetně specifikací zdroje a zásad. Zdroj dat musí splňovat například následující podmínky: produkty jsou uvedeny v místním jazyce, vstupní stránky produktu běží v místním jazyce a ceny jsou stanoveny v měně cílové země.
  • Název souboru zdroje dat: Zadejte název odesílaného souboru. Tento název by se měl přesně shodovat s názvem souboru, který jste vytvořili, a musí obsahovat platnou příponu. Soubory RSS a Atom by měly končit příponou .xml. Názvy souborů, které nekončí žádnou příponou, budou ve výchozím nastavení zpracovány jako soubory s hodnotami oddělenými tabulátory (.txt).
  • Cílový jazyk: Pokud jste vybrali zemi, kde se hovoří více jazyky, například Belgii nebo Švýcarsko, budou vám pro zdroj nabídnuty cílové jazyky pro danou zemi. Zvolte stejný jazyk, který jste v tomto zdroji použili k popisu údajů o produktech.
  • Rozšířené použití zdroje: Ve výchozím nastavení se vaše produkty odesílají na Nákupy Google, reklamy s produktovými informacemi a do aplikace Search API for Shopping. V Rozšířeném nastavení použití zdroje, můžete deaktivovat jednotlivé produkty Google, do kterých nechcete zdroje odesílat.

Až nastavení zdroje dokončíte, klikněte na tlačítko Uložit změny. Zdroj se zobrazí v účtu. Chcete-li změnit některá nastavení zdroje, klikněte pod názvem souboru zdroje na možnost Nastavení. Pokud si nejste výběrem jisti, doporučujeme ponechat všechna nastavení na automatickém rozpoznávání.

Smazání zdroje

  1. V účtu Merchant Center klikněte na kartu Zdroje dat.
  2. Zaškrtněte políčko vedle zdroje, který chcete smazat.
  3. Klikněte na tlačítko Odstranit.