Registrace zdroje

Obsah starších zdrojů

Tento článek obsahuje informace, které se týkají starého prostředí zdrojů ve službě Merchant Center. Pokud používáte primární a doplňkové zdroje, informace o jejich nastavování najdete zde.

Chcete-li nahrávat data produktů do služby Google Merchant Center, musíte si pro ně zaregistrovat zdroj. Tento krok je nezbytný u každého nového zdroje. Jakmile je zdroj zaregistrován, můžete do něj nahrávat a provádět v něm úpravy bez nutnosti další registrace. 

Ve svém účtu Merchant Center přejděte na stránku Produkty a v nabídce stránky vyberte možnost Zdroje. Klikněte na ikonu . Do části Registrace nového zdroje zadejte požadované informace.

V části Registrace nového zdroje musíte zadat několik údajů o zdroji:

 • Režim: Režim označuje stav zdroje a určuje, zda bude zpracován jako testovací, nebo standardní. Na Googlu se mohou zobrazovat pouze standardní zdroje. Pomocí testovacích zdrojů můžete ověřovat a opravovat chyby a upozornění při zpracování. Aby se mohla produktová data zobrazovat na Googlu, je nutné testovací zdroj vytvořit znovu jako standardní.
 • Typ zdroje: Druh dat ve zdroji. Například pro zadávání produktových informací v Nákupech Google byste měli používat typ zdroje Produkty, zatímco při úpravě atributů ceny a dostupnosti pro již zadané položky byste měli zvolit typ zdroje Online aktualizace produktového inventáře. Pro každý typ zdroje platí zvláštní požadavky na formátování a atributy.
 • Cílová země: Cílovou zemí rozumíme zemi, kde budou produkty z vašeho zdroje prodávány. Nahrané položky musí splňovat požadavky vybrané cílové země, a to včetně specifikací zdroje a zásad.  
 • Jazyk obsahu: Jazyk, který používáte při vytváření produktových dat. Pokud zvolíte zemi, ve které se hovoří více jazyky (například Belgie, Kanada nebo Švýcarsko), budete mít možnost vybrat si z podporovaných jazyků dané země. 
 • Měna: Měna, která se použije při prodeji vašich produktů. Může se jednat o měnu jiné země, než ve které sídlí vaše firma nebo na kterou cílí zdroj.
 • Název zdroje: Zadejte popisný název zdroje, který vám pomůže obsah zdroje identifikovat. Název zdroje nemusí odpovídat názvu souboru, který odesíláte.
 • Metoda zadávání: K dispozici jsou čtyři možnosti:
  • Tabulky Google: Data můžete odeslat prostřednictvím vygenerované šablony nebo výběrem existující tabulky Google, kterou si sami vytvoříte.
  • Plánované načítání: Google může načíst zdroj přímo z vašeho serveru. V takovém případě můžete načtení zdroje naplánovat.
  • Pravidelné nahrávání: Soubory do služby Merchant Center můžete nahrát prostřednictvím FTP, služby Google Cloud Storage nebo ručně (přes uživatelské rozhraní). Použijete-li protokol SFTP nebo FTP nebo službu Google Cloud Storage, musíte si vytvořit účet SFTP nebo FTP v části SFTP/FTP/GCS, kterou si otevřete kliknutím na ikonu tří teček. 
  • Import z platformy elektronického obchodu: Tato možnost je k dispozici pouze v případě, pokud svůj účet Merchant Center propojíte s podporovanou platformou elektronického obchodu. Data z platformy pak můžete importovat automaticky. 
 • Název souboru: V závislosti na zvoleném způsobu nahrání můžete být při odesílání požádáni o zadání názvu souboru. Tento název by se měl přesně shodovat s názvem souboru, který jste vytvořili, a musí obsahovat platnou příponu. Soubory RSS a Atom by měly končit příponou .xml., soubory s hodnotami oddělenými tabulátorem by měly mít příponu .txt. Názvy souborů, které nekončí žádnou příponou, budou ve výchozím nastavení zpracovány jako soubory s hodnotami oddělenými tabulátory (.txt).
 • Pokročilá nastavení → Povolit tento zdroj pro: Ve výchozím nastavení se vaše produkty odesílají do Nákupů Google a do Obsahové sítě (je-li k dispozici). Dostupné destinace můžete přidávat i odebírat. Výběr můžete upravit kliknutím na název zdroje na kartě Zdroje a na další stránce výběrem karty Nastavení.
 • Plán načítáníNastavení načítání: Zobrazí se výzva k vytvoření plánu načítání a k uvedení destinace, odkud má Google soubor načíst. Tyto informace můžete později upravit kliknutím na název zdroje na stránce Zdroje a výběrem karty Plán na další stránce.

Upozornění: Některá z těchto polí se při importu zdrojů z podporovaných platforem elektronického obchodu nezobrazují.

Až nastavení zdroje dokončíte, klikněte na tlačítko Uložit. Zdroj je nyní uveden na stránce Zdroje. Nastavení zdroje můžete změnit kliknutím na jeho název. Pokud si nejste výběrem jisti, doporučujeme ponechat všechna nastavení na automatickém rozpoznávání.

Odstranění zdroje

 1. V účtu Merchant Center přejděte do nabídky Produkty a vyberte stránku Zdroje.
 2. U zdroje, který chcete odstranit, klikněte na ikonu X.
 3. Ve vyskakovacím okně klikněte na tlačítko Pokračovat.

 

 

Pomohl vám tento článek?
Jak bychom článek mohli vylepšit?