Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka

Registrace zdroje dat

Před nahráním musíte zdroj dat zaregistrovat v Google Merchant Center, aby systém věděl, že má soubor očekávat. Registrace zdroje je při odesílání zdrojů dat do služby Google Merchant Center požadována při použití jakékoli metody. Zdroj je třeba zaregistrovat pouze jednou – a to předtím, než poprvé odešlete nový typ zdroje do služby Merchant Center. Stávající zdroj můžete nahrát a aktualizovat bez opakované registrace.

Chcete-li zdroj zaregistrovat, přejděte na kartu Zdroje v účtu Google Merchant Center a klikněte na tlačítko + ZDROJ DAT v horní části stránky. Načte se rozhraní pro registraci nového zdroje.

V části Registrace nového zdroje musíte zadat několik údajů o zdroji:

 • Režim: Určete, zda vytváříte testovací, nebo standardní zdroj. Položky ze standardních zdrojů se objeví v Nákupech Google, zatímco z testovacích zdrojů nikoliv. Testovací zdroje dat slouží ke kontrole a opravě chyb zpracování a odstranění upozornění před odesláním daného souboru jako standardního zdroje.
 • Typ zdroje: Typ dat, která ve zdroji odesíláte. Například zdroje v Nákupech Google obsahují produktové informace, takže typ odpovídá „produktům“. Pro každý typ zdroje platí zvláštní požadavky na formátování a atributy.
 • Cílová země: Zadejte místo, kde se vaše položky prodávají. Pokud například jako cílovou zemi uvedete „Spojené státy“ znamená to, že položky jsou nabízeny k prodeji ve Spojených státech. Odeslané položky nebo zdroj dat musejí splňovat požadavky vybrané cílové země, a to včetně specifikací zdroje a zásad. Zdroj dat musí splňovat například následující podmínky: produkty jsou uvedeny v místním jazyce, vstupní stránky produktu běží v místním jazyce a ceny jsou stanoveny v měně cílové země.
 • Jazyk obsahu: Pokud zvolíte zemi, ve které se hovoří více jazyky (Belgie, Kanada nebo Švýcarsko), budete mít možnost pro tento zdroj vybrat cílové jazyky dané země. Vyberte jazyk odpovídající tomu, který jste použili v popisu produktových dat ve zdroji.
 • Název zdroje: Zadejte popisný název zdroje, který vám připomene obsah zdroje. Název zdroje nemusí odpovídat názvu souboru, který odesíláte.
 • Metoda zadávání: K dispozici jsou čtyři možnosti:
  • Tabulky Google vám umožní poskytnout údaje pomocí vygenerované šablony nebo výběrem existující tabulky Google, kterou jste si sami vytvořili.
  • Plánované načítání umožňuje vytvořit plán nahrávání pro datový zdroj hostovaný na vašich webových stránkách.
  • Pravidelné nahrávání umožňuje uživatelům nahrávat soubory přímo na Merchant Center prostřednictvím FTP, Google Cloud Storage nebo ručně. Pokud používáte klienta FTP, musíte v Nastavení na kartě FTP vytvořit účet FTP. Chcete-li používat službu Google Cloud Storage, je třeba mít účet Cloud Storage a na kartě Nastavení služby Cloud Storage jej propojit s Merchant Center.
  • Import z platformy elektronického obchodu je k dispozici obchodníkům, kteří se svým účtem Merchant Center propojili obchod na podporované platformě elektronického obchodu. Aktualizovaná data se pak do služby Merchant Center nahrávají automaticky.
 • Název souboru: V závislosti na zvoleném způsobu nahrání můžete být při odesílání požádáni o zadání názvu souboru. Tento název by se měl přesně shodovat s názvem souboru, který jste vytvořili, a musí obsahovat platnou příponu. Soubory RSS a Atom by měly končit příponou .xml. Názvy souborů, které nekončí žádnou příponou, budou ve výchozím nastavení zpracovány jako soubory s hodnotami oddělenými tabulátory (.txt).
 • Které služby Google mohou zdroj používat: Ve výchozím nastavení odesíláte produkty do Nákupů Google. Dostupné destinace můžete přidávat i odebírat. Výběr můžete upravit kliknutím na název zdroje na kartě Zdroje a na další stránce výběrem karty Nastavení.
 • Plán načítání a Nastavení načítání: Pokud zvolíte možnost automatického nahrání (plánovaného načtení), budete požádáni, abyste vytvořili časový plán nahrání a zadali nastavení (např. adresu URL, kde je soubor uložen). Tyto informace můžete upravit kliknutím na název zdroje na kartě Zdroje a výběrem karty Plán na další stránce.

Upozornění: Některá z těchto polí se při importu zdrojů z podporovaných platforem elektronického obchodu nezobrazují.

Až nastavení zdroje dokončíte, klikněte na tlačítko Uložit. Ve vašem účtu se zobrazí zdroj a jeho jedinečné ID. Některá nastavení zdroje můžete změnit kliknutím na jeho název. Pokud si nejste výběrem jisti, doporučujeme ponechat všechna nastavení na automatickém rozpoznávání.

Odstranění zdroje

 1. Ve svém účtu Merchant Center klikněte na kartu Zdroje.
 2. U zdroje, který chcete odstranit, klikněte na ikonu X.
 3. Ve vyskakovacím okně klikněte na tlačítko Pokračovat.

Pomohl vám tento článek?