Verifiera och göra anspråk på butikens webbplats

Verify and claim [hero image]
Att verifiera och göra anspråk på butikens webbplats är två viktiga steg för att konfigurera ditt Merchant Center-konto. När det är klart behöver du oftast inte göra det igen.
Om du har förlorat ditt webbplatsanspråk kan du ta reda på varför det här har hänt och vad du kan göra åt det med felsökningsguiden.
Termerna webbadress och webbplatsadress är synonyma i Merchant Center. De betyder samma sak.

Så fungerar det

Den här processen består av två delar: du måste verifiera och sedan göra anspråk på din webbplatsadress.

 • När du verifierar webbplatsadressen bekräftar en användare på ditt konto att de har auktoriserad äganderätt till webbplatsen. Verifieringen ger inte Google någon åtkomst till din webbplats. Tänk på att endast den användare som verifierar en webbplats kan göra anspråk på den senare.
 • När du gör anspråk på din webbplatsadress kopplar du den verifierade webbadressen till Merchant Center-kontot och skapar en länk mellan dem. Det reserverar webbadressen så att bara ditt konto kan använda den.
 • Det kan finnas förslag på e-handelsplattformar om att verifiera din webbplats med Google Merchant Center eller Google Search Console. Läs mer hos den aktuella plattformen.
Obs! Länkarna du anger i din produktdata måste stämma överens med webbadressen, inklusive toppdomänen (till exempel .com eller .net) som du gör anspråk på i ditt konto. Artiklar som skickas in för andra domäner än den som har registrerats i ditt Merchant Center-konto bearbetas inte.

Aktivera YouTube-textning om du vill se undertexter på ditt språk. Klicka på ikonen Inställningar Bild på ikon för inställningar i YouTube längst ned på videospelaren, välj Undertexter och sedan ditt språk.


Gör så här

Lägga till och verifiera din webbadress

Om en användare på ditt konto redan har verifierat din webbplats för användning med andra produkter från Google, som Search Console, behöver du inte verifiera den separat för användning med Merchant Center. Din webbplats identifieras som verifierad om någon av dina användare är verifierad ägare till webbplatsen i Search Console. I så fall kan du hoppa till steget anspråk.

Steg 1: Lägg till din webbplatsadress

 1. Logga in på ditt Merchant Center-konto.
 2. Klicka på verktygsikonen Merchant Center Settings [icon] i navigeringsmenyn.
 3. Välj Företagsinformation under Verktyg.
 4. Klicka på fliken Webbplats.
 5. Ange webbadressen till din onlinebutik. Inled med http:// eller https://. Använd en domän som du äger och underhåller.
 6. Klicka på Fortsätt.

Obs! Du kan också öppna sidan genom att klicka på Ange webbadress när du konfigurerar Shopping-annonser och gratis produktannonser.

Verify and claim [infographic]

Steg 2: Verifiera webbplatsen

Du kan verifiera webbplatsen med en av fyra metoder.

Lägg till en HTML-tagg
 • Välj det här om du kan lägga till HTML-kod på indexsidan på webbplatsen du vill verifiera.
Ladda upp en HTML-fil
 • Välj den här metoden om du kan lägga till nya filer på servern som är värd för webbplatsen du vill verifiera.
Koppla din webbplats till Google Taggstyrning
Koppla din webbplats till Google Analytics
 • Välj det här om du har administratörsåtkomst till ett Google Analytics-konto som redan är kopplat till webbplatsen du vill verifiera.
 • Det kanske inte fungerar om du använder en tredjepartsplattform (till exempel Shopify). För sådana konton rekommenderar vi att du verifierar webbplatsen med en HTML-tagg.
Verify and claim | HTML tag [icon]Lägg till en HTML-tagg

Om du har möjlighet att redigera HTML-koden på webbplatsens indexsida kan du lägga till en metatagg (en rad med HTML-kod) på webbplatsens startsida för att verifiera webbplatsen. Taggen är bara en markör och ger inte Google åtkomst eller behörigheter till din webbplats.

Anvisningar

 1. Kopiera och klistra in metataggen i <head>-avsnittet på webbplatsens startsida, före <body>-avsnittet.
 2. Klicka på knappen Verifiera webbplats längst ned till höger för att skicka in din webbplats för verifiering.

När du har skickat in webbplatsadressen får du en bekräftelse via e-post från Google Search Console.

Om du vill fortsätta vara verifierad får du inte ta bort HTML-taggen efter att du verifierat och gjort anspråk på webbplatsen.
Ladda upp en HTML-fil

Om du har möjlighet att ladda upp nya filer till din server kan du verifiera webbplatsadressen genom att ladda upp en HTML-fil.

Anvisningar

 1. Klicka på länken om du vill ladda ned HTML-filen på fliken Webbplats. Då genereras en anpassad HTML-fil för webbplatsen.
 2. Överför filen till webbservern så att den är tillgänglig under sökvägen som visas i anvisningarna.
  1. Exempel: Om du vill verifiera https://www.example.com ska filen finnas under https://www.example.com/<filename>.html. Om du däremot vill verifiera https://www.example.com/shop1 ska filen vara tillgänglig under https://www.example.com/shop1/<filename>.html.
 3. Bekräfta uppladdningen genom att besöka den webbadress som du ser i anvisningarna.
 4. Klicka på knappen Verifiera webbplats längst ned till höger för att skicka in din webbplats för verifiering.
När du har skickat in webbplatsen får du en bekräftelse via e-post från Google Search Console.
Om du vill fortsätta vara verifierad får du inte ta bort HTML-taggen efter att du verifierat och gjort anspråk på webbplatsen.
Verify and claim | Google Tag Manager [logo]Google Taggstyrning

Överväg den här metoden om du är administratör på kontonivå för Google Taggstyrning.

Anvisningar

 1. När du skapade ditt Google Taggstyrning-konto ska du ha fått ett kodavsnitt från behållarinstallationen och placerat kodavsnittet din webbplats.
 2. Se till att <noscript>-delen av Taggstyrning-koden placeras omedelbart efter den första <body>-taggen på webbplatsens startsida.
 3. Klicka på knappen Verifiera webbplats längst ned till höger för att skicka in din webbplats för verifiering. Se till att webbplatsadressen du väljer är en sida på din webbplats som innehåller behållar-id:t.

När du har skickat in webbplatsen får du en bekräftelse via e-post från Google Search Console.

Behållar-id:t för Google Taggstyrning används bara för att verifiera att du äger webbplatsen. Ingen data i Google Taggstyrning används.
Verify and claim | Google Analytics [Logo]Google Analytics

Du kan använda den här metoden om du redan använder Google Analytics och har redigeringsbehörighet på kontot.

Anvisningar

 1. Se till att du har konfigurerat den globala webbplatstaggen i Google Analytics.
  1. Om taggen har konfigurerats visas den direkt efter den inledande <head>-taggen på varje webbsida där den är infogad. Du måste ha taggen på minst en sida på din webbplats för att verifiera den med hjälp av Google Analytics.
  2. Läs om hur du konfigurerar den om taggen inte visas.
 2. Klicka på knappen Verifiera webbplats längst ned till höger för att skicka in din webbplats för verifiering. Kontrollera att webbadressen du väljer är en sida på din webbplats som innehåller den globala webbplatstaggen från Analytics.

När du har skickat in webbplatsen får du en bekräftelse via e-post från Google Search Console.

Vissa ramverk eller verktyg, som Shopify, implementerar inte Google Analytics på standardsätt. I så fall visas ett felmeddelande med information om felformaterad tagg eller fel format. Kontakta supporten för ditt ramverk eller verktyg för anvisningar om verifieringsmetoden.

Den globala webbplatstaggen i Google Analytics används bara för att verifiera att du äger din webbplats. Ingen Google Analytics-data används.

Gör anspråk på din webbplats

När du gör anspråk på webbplatsen får du ensamrätt att använda din webbplats i anslutning till Merchant Center-kontot.

Gör anspråk på webbplatsen genom att klicka på knappen Gör anspråk på webbplatsen längst ned till höger. Endast användare som har verifierat webbplatsen kan göra anspråk på den. Om du redan har skapat ett flöde måste du hämta det på nytt när du har gjort anspråk på din webbplats. Om du använder Content API måste du ladda upp flödet igen så att det kan genomsökas.

Andra alternativ

Automatisk verifiering

Ibland har Google redan den information som behövs för att verifiera din webbplats (t.ex. om du använder Google Analytics på din webbplats). I det här fallet sker processen automatiskt när du har angett din webbplatsadress på skärmen Företagsinformation och klickar på Fortsätt. Läs mer om automatisk webbplatsverifiering

Om du använder en e-handelsplattform från tredje part

Om din butikswebbplats ligger på en e-handelsplattform från tredje part kan plattformen ha rekommenderade alternativ för att verifiera webbplatsen. Läs mer om det på den aktuella plattformen.

Verifiera och gör anspråk på mer än en webbplats

Med konton för flera kunder kan du hantera flera konton. Varje konto kan kopplas till olika webbadresser.

Vanligtvis ska det överordnade kontot verifiera och göra anspråk på toppdomänen, till exempel https://example.com. Varje underkonto ärver automatiskt anspråket och kan ange webbadressen till valfri sökväg under webbadressen med anspråket (till exempel https://example.com.uk eller https://example.com/shop1).

Alternativt kan varje underkonto välja att i stället verifiera och göra anspråk på en helt annan webbplats. Läs mer om hur du verifierar och gör anspråk på webbadresser för konton för flera kunder.

Relaterade länkar

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
71525
false