Onboardingguide

Verifiera och gör anspråk på din webbadress

Innan du kan börja använda vissa program i Merchant Center måste du verifiera och göra anspråk på din butiks webbadress. Genom att verifiera talar du om för Google att du är en auktoriserad ägare av webbadressen. Genom att göra anspråk kopplar du den verifierade webbadressen till Merchant Center-kontot.

Så fungerar det

Om du aldrig har verifierat din webbadress med Google tidigare börjar du med att verifiera webbplatsen. Det gör du genom att tillåta Google att kommunicera med din webbplats med en av fyra metoder. Metoderna lägger till markörer på din webbplats så att Google kan hitta den och bekräfta att du är auktoriserad ägare till både din webbplats och ditt Merchant Center-konto. Koden ger inte Google någon annan typ av åtkomst eller behörigheter.

Du slutför processen genom att göra anspråk på din webbplats. Det innebär att du reserverar webbadressen du har verifierat för användning med ditt Merchant Center-konto. Det är bara användaren som verifierar webbplatsen som kan göra anspråk på den.

Obs! Länkarna du anger i din produktdata måste stämma överens med webbadressen, inklusive toppdomänen (till exempel .com eller .net) som du gör anspråk på i ditt konto. Artiklar som skickas in för andra domäner än den som har registrerats i ditt Merchant Center-konto bearbetas inte.

Gör så här

Steg 1: Ange din webbadress

Du kan verifiera en webbadress när du vill. Gör så här:

 1. Logga in på ditt Merchant Center-konto.
 2. Klicka på verktygsikonen på navigeringsmenyn.
 3. Välj Företagsinformation under Verktyg.
 4. Klicka på fliken Webbplats.
 5. Ange webbadressen till din onlinebutik. Inled med http:// eller https://. Använd en domän som du äger och underhåller.
 6. Klicka på Spara.

Obs! Du kan också komma åt den här sidan genom att klicka på Ange webbadress på konfigureringssidorna för Shopping-annonser och Googles plattformar.

Steg 2: Verifiera din webbadress

När du verifierar din webbplats bekräftar du att du äger webbadressen till din webbplats och att du kan redigera innehållet. Du kan verifiera webbplatsen med en av fyra metoder. Alla metoder ger Google möjlighet att verifiera att du är ägare och har redigeringsåtkomst till din webbplats.

Om du redan har verifierat din webbplats för användning med andra produkter från Google, som Search Console, behöver du inte verifiera den separat för användning med Merchant Center. Webbplatsen är verifierad och du kan gå vidare till steget för att göra anspråk nedan.

Google Analytics

Om du redan använder Google Analytics och är administratör för ditt konto kan detta vara ett enkelt sätt att verifiera din webbadress. Google Analytics spårningskod används bara för att verifiera att du äger webbplatsen. Ingen Google Analytics-data används.
 1. Kontrollera att du har ställt in Analytics-taggen. Om du har det så hittar du taggen i avsnittet Head på sidan. Läs om hur du konfigurerar Analytics-taggen.
 2. Klicka på den blå knappen Verifiera webbadress i det nedre högra hörnet för att skicka in webbadressen till Google Search Console för verifiering.
När du har skickat in webbadressen får du en bekräftelse via e-post från Google Search Console.

Google Taggstyrning

Om du är administratör för Google Taggstyrning på kontonivå kan det vara ett bra sätt att verifiera webbadressen. Behållar-id:t för Google Taggstyrning används bara för att verifiera att du äger webbplatsen. Ingen data i Google Taggstyrning används.
 1. Se till att du har konfigurerat och installerat Google Taggstyrning. Om du har gjort det har du kodsträngen från behållarinstallationen. Annars följer du anvisningarna för att konfigurera och installera Taggstyrning.
 2. Klicka på den blå knappen Verifiera webbadress i det nedre högra hörnet för att skicka in webbadressen till Google Search Console för verifiering.
När du har skickat in webbadressen får du en bekräftelse via e-post från Google Search Console.

Åtkomst till servern: HTML-tagg

Om du kan redigera HTML-koden på webbplatsens indexsida kan du lägga till en metatagg på webbplatsens startsida för att verifiera webbadressen. Koden är bara en markör och ger inte Google åtkomst eller behörigheter till din webbplats. Om du vill fortsätta vara verifierad får du inte ta bort HTML-taggen efter att du verifierat och gjort anspråk på webbadressen.

 1. Kopiera den anpassade metataggen som genereras för din webbplats och klistra in den på webbplatsens startsida. Den ska placeras i avsnittet <head>, före det första <body>-avsnittet.
 2. Klicka på den blå knappen Verifiera webbadress i det nedre högra hörnet för att skicka in webbadressen till Google Search Console för verifiering.
Obs! Om taggkoden inte klistras in på webbplatsens startsida kan det hända att du omdirigeras till en annan webbsida.
När du har skickat in webbadressen får du en bekräftelse via e-post från Google Search Console.

Åtkomst till servern: HTML-filöverföring

Om du kan överföra nya filer till din server kan du verifiera webbadressen genom att ladda upp en HTML-fil. För att förbli verifierad får du inte ta bort HTML-filen efter att du verifierat och gjort anspråk på webbadressen.
 1. Klicka och ladda ned den anpassade HTML-filen som genereras.
 2. Ladda upp filen till din webbplats.
 3. Bekräfta uppladdningen genom att besöka den webbadress som du ser i anvisningarna för bekräftelse av webbadress via uppladdning av HTML-fil.
 4. Klicka på den blå knappen Verifiera webbadress i det nedre högra hörnet för att skicka in webbadressen till Google Search Console för verifiering.
När du har skickat in webbadressen får du en bekräftelse via e-post från Google Search Console.

Steg 3: Gör anspråk på webbadressen

När du gör anspråk på webbadressen får du ensamrätt att använda din webbplats i anslutning till Merchant Center-kontot. När webbadressen har verifierats kan du göra anspråk på den genom att klicka på den blå knappen Gör anspråk på webbadress längst ned till höger.

När du har gjort anspråk på webbadressen måste du hämta flödet igen. Om du använder Content API måste du ladda upp flödet igen så att det kan genomsökas.

Kontrollera när du använder flera webbplatsdomäner

Med konton för flera kunder kan du överföra varor för fler än en webbplatsdomän.

Ägare till konton för flera kunder kan verifiera och göra anspråk på en webbadress till det överordnade kontot. Vanligtvis ska det överordnade kontot verifiera och göra anspråk på toppdomänen, till exempel http://example.com. Varje underkonto ärver då automatiskt anspråket och kan sedan överföra produkter för den domänen.

Alternativt kan varje underkonto välja att i stället verifiera och göra anspråk på en helt annan webbadress. Läs mer om hur du verifierar och gör anspråk på webbadresser för konton för flera kunder.

Integrera med e-handelsplattformar från tredje part

Om din butikswebbplats ligger på en e-handelsplattform från tredje part kan plattformen ha ytterligare alternativ för att verifiera och göra anspråk på webbplatsen. Läs mer om det på den aktuella plattformen.

Relaterade länkar

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt