Jak dołączyć do programu

Potwierdzanie adresu witryny i zgłaszanie praw do niej

Verify and claim [hero image]
Potwierdzenie adresu witryny sklepu i zgłoszenie praw do niej to 2 podstawowe kroki, które należy wykonać podczas konfiguracji konta Merchant Center. W większości przypadków wystarczy to zrobić tylko raz.
Jeśli utracisz prawa do witryny, skorzystaj z tego przewodnika dotyczącego rozwiązywania problemów, aby ustalić, dlaczego tak się stało i co możesz zrobić w tej sytuacji.
Określenia „adres URL” i „adres witryny” są używane w Merchant Center wymiennie, ponieważ oznaczają dokładnie to samo.

Jak to działa

Proces ten składa się z 2 części: musisz potwierdzić adres witryny, a potem zgłosić prawa do niej.

 • Potwierdzenie adresu witryny polega na tym, że użytkownik na Twoim koncie potwierdza prawo własności do witryny. Potwierdzenie adresu nie daje Google wyższego poziomu dostępu do Twojej witryny. Pamiętaj, że tylko użytkownik, który potwierdzi adres witryny, może później zgłosić prawa do niej.
 • Podczas zgłaszania praw do adresu witryny przypisujesz potwierdzony adres witryny do swojego konta Merchant Center, tworząc połączenie między nimi. W ten sposób zastrzegasz adres witryny do używania wyłącznie z Twoim kontem.
Uwaga: linki, które podajesz w danych produktów, muszą odpowiadać adresowi URL, do którego masz zgłoszone prawa na swoim koncie, a także domenie najwyższego poziomu (np. .com lub .net). Produkty zgłoszone dla dowolnej innej domeny niż ta zarejestrowana w Merchant Center nie zostaną prawidłowo przetworzone.

Instrukcje

Najpierw dodaj adres witryny i go potwierdź

Jeśli jakiś użytkownik na Twoim koncie potwierdził już wcześniej adres URL witryny na potrzeby innych usług Google, np. Search Console, nie musisz tego powtarzać, aby korzystać z Merchant Center. Jeśli któryś z użytkowników jest zweryfikowanym właścicielem witryny w Search Console, Twoja witryna zostanie rozpoznana jako mająca potwierdzony adres. W takiej sytuacji możesz od razu przejść do zgłaszania praw do niej.

Krok 1. Dodaj adres witryny

 1. Zaloguj się na konto Merchant Center.
 2. W menu nawigacyjnym kliknij ikonę narzędzia Merchant Center Settings [icon].
 3. W sekcji „Narzędzia” kliknij Informacje o firmie.
 4. Kliknij kartę Witryna.
 5. Wpisz adres URL Twojego sklepu internetowego, dodając na początku http:// lub https://. Użyj domeny, która należy do Ciebie i którą zarządzasz.
 6. Kliknij Zapisz.

Uwaga: tę stronę możesz też otworzyć, klikając Podaj adres URL witryny podczas konfiguracji reklam produktowych i bezpłatnych informacji o produktach.

Verify and claim [infographic]

Krok 2. Potwierdź adres witryny

Aby potwierdzić adres swojej witryny, możesz skorzystać z jednej z czterech metod.

Dodaj tag HTML
 • Wybierz tę opcję, jeśli: możesz dodać kod HTML do strony indeksu w witrynie, której adres chcesz potwierdzić.
Prześlij plik HTML
 • Wybierz tę opcję, jeśli: możesz dodawać nowe pliki do serwera witryny, której adres chcesz potwierdzić.
Połącz witrynę z Menedżerem tagów Google
Połącz witrynę z Google Analytics
 • Wybierz tę opcję, jeśli: masz dostęp administracyjny do konta Google Analytics połączonego już z witryną, której adres chcesz potwierdzić.
 • Ta opcja może nie działać, jeśli korzystasz z platformy innej firmy (np. Shopify). W przypadku takich kont zalecamy potwierdzenie adresu witryny za pomocą tagu HTML.
Verify and claim | HTML tag [icon]Dodaj tag HTML

Jeśli możesz edytować kod HTML strony indeksu witryny, możesz dodać metatag (wiersz kodu HTML) do strony głównej witryny, aby potwierdzić jej adres. Ten tag to tylko znacznik, który nie daje Google żadnego dostępu ani uprawnień do Twojej witryny.

Instrukcje

 1. Skopiuj metatag i wklej go w sekcji <head> strony głównej witryny, przed sekcją <body>.
 2. W prawym dolnym rogu ekranu kliknij przycisk Zgłoś witrynę do weryfikacji, aby potwierdzić adres witryny.

Gdy prześlesz adres swojej witryny, otrzymasz z Google Search Console e-maila z potwierdzeniem.

Aby potwierdzenie adresu zachowało ważność, nie usuwaj tagu HTML nawet wtedy, gdy adres witryny zostanie już potwierdzony, a Ty zgłosisz prawa do niej.
Prześlij plik HTML

Jeśli możesz przesyłać nowe pliki na serwer, możesz potwierdzić adres URL witryny, przesyłając plik HTML.

Instrukcje

 1. Aby pobrać plik HTML, kliknij link na karcie „Witryna”. Spowoduje to wygenerowanie niestandardowego pliku HTML do Twojej witryny.
 2. Prześlij plik na swój serwer WWW, aby był dostępny pod ścieżką wskazaną w instrukcjach.
  1. Przykład: aby potwierdzić adres https://www.example.com, musisz udostępnić plik pod adresem https://www.example.com/<nazwa_pliku>.html. Jeśli jednak chcesz potwierdzić adres strony https://www.example.com/sklep1, musisz udostępnić plik pod adresem https://www.example.com/sklep1/<nazwa_pliku>.html.
 3. Aby potwierdzić przesłanie pliku, odwiedź witrynę, której adres podano w instrukcjach.
 4. W prawym dolnym rogu ekranu kliknij przycisk Zgłoś witrynę do weryfikacji, aby potwierdzić adres witryny.
Gdy prześlesz adres swojej witryny, otrzymasz z Google Search Console e-maila z potwierdzeniem.
Aby potwierdzenie adresu zachowało ważność, nie usuwaj tagu HTML nawet wtedy, gdy adres witryny zostanie już potwierdzony, a Ty zgłosisz prawa do niej.
Verify and claim | Google Tag Manager [logo]Menedżer tagów Google

Użyj tej metody, jeśli jesteś administratorem Menedżera tagów Google na poziomie konta.

Instrukcje

 1. Po utworzeniu konta Menedżera tagów Google otrzymasz fragment kodu instalacji kontenera, który należy umieścić w witrynie.
 2. Upewnij się, że fragment kodu <noscript> Menedżera tagów jest umieszczony bezpośrednio po otwierającym tagu <body> strony głównej Twojej witryny.
 3. W prawym dolnym rogu ekranu kliknij przycisk Zgłoś witrynę do weryfikacji, aby potwierdzić adres witryny. Upewnij się, że wybrany adres witryny to strona w Twojej witrynie, która zawiera identyfikator kontenera.

Gdy prześlesz adres swojej witryny, otrzymasz z Google Search Console e-maila z potwierdzeniem.

Identyfikator kontenera Menedżera tagów Google służy wyłącznie do potwierdzenia prawa własności do witryny. Dane Menedżera tagów Google nie będą udostępniane.
Verify and claim | Google Analytics [Logo]Google Analytics

Możesz użyć tej metody, jeśli korzystasz już z Google Analytics i masz uprawnienia do edycji na tym koncie.

Instrukcje

 1. Sprawdź, czy masz skonfigurowany globalny tag witryny Google Analytics.
  1. Jeśli tag został skonfigurowany, zobaczysz go tuż po otwierającym tagu <head> na każdej stronie, na której został umieszczony. Aby potwierdzić adres witryny za pomocą Google Analytics, musisz umieścić ten tag na co najmniej 1 stronie.
  2. Jeśli nie widzisz tagu, dowiedz się, jak go skonfigurować.
 2. W prawym dolnym rogu ekranu kliknij przycisk Zgłoś witrynę do weryfikacji, aby potwierdzić adres witryny. Sprawdź, czy wybrany adres URL to strona w witrynie, na której znajduje się globalny tag witryny Analytics.

Gdy prześlesz adres swojej witryny, otrzymasz z Google Search Console e-maila z potwierdzeniem.

Niektóre platformy lub narzędzia, np. Shopify, nie wdrażają Google Analytics w standardowy sposób. W takiej sytuacji wyświetli się komunikat o błędzie, np. „Nieprawidłowy tag” lub „Nieprawidłowy format”. Aby uzyskać wskazówki dotyczące zalecanej metody potwierdzenia adresu, skontaktuj się z działem pomocy danej platformy lub narzędzia.

Globalny tag witryny Google Analytics służy wyłącznie do potwierdzenia, że jesteś właścicielem witryny. Dane Google Analytics nie są udostępniane.

Następnie zgłoś prawa do swojej witryny

Zgłoszenie praw do witryny daje Ci wyłączność na korzystanie z niej w połączeniu z kontem Merchant Center.

Aby zgłosić prawa do witryny, w prawym dolnym rogu kliknij przycisk Zgłoś prawa do witryny. Prawa do witryny może zgłosić tylko użytkownik, który potwierdził jej adres. Jeśli masz już utworzony plik danych, musisz go ponownie pobrać po zgłoszeniu praw do witryny. Jeśli korzystasz z interfejsu Content API, musisz jeszcze raz przesłać plik danych, aby został ponownie zindeksowany.

Więcej opcji

Jeśli korzystasz z zewnętrznej platformy handlu elektronicznego

Jeśli witryna Twojego sklepu znajduje się na serwerze zewnętrznej platformy handlu elektronicznego, platforma ta może proponować zalecane opcje potwierdzania adresu witryny. Poszukaj więcej informacji na tej platformie.

Jak potwierdzić adresy kilku witryn i zgłosić prawa do nich

Multikonta klientów umożliwiają zarządzanie wieloma kontami, z których każde może być powiązane z innym adresem witryny.

Z założenia nadrzędne konto klientów powinno posłużyć do potwierdzenia adresu najwyższego poziomu (np. https://example.com) i zgłoszenia praw do niego. Każde subkonto będzie następnie automatycznie dziedziczyć prawa, a także może przestawić adres witryny na dowolną ścieżkę z potwierdzonym adresem witryny (np. https://example.com.pl lub https://example.com/sklep1).

Właściciel każdego subkonta może jednak zamiast tego potwierdzić adres zupełnie innej witryny i zgłosić prawa do niej. Więcej informacji o potwierdzaniu adresów URL witryn i zgłaszaniu praw do nich w przypadku multikont klientów

Powiązany artykuł

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem