Jak dołączyć do programu

Potwierdzanie adresu URL witryny i zgłaszanie do niego praw

Zanim zaczniesz korzystać z określonych programów w Merchant Center, musisz potwierdzić adres URL witryny swojego sklepu i zgłosić do niego prawa. Dzięki potwierdzeniu adresu Google wie, że jesteś autoryzowanym właścicielem tego adresu URL. Zgłoszenie praw umożliwia powiązanie potwierdzonego adresu URL witryny z Twoim kontem Merchant Center.

Jak to działa

Jeśli adres URL Twojej witryny nie był jeszcze potwierdzony do użytku w Google, najpierw potwierdź, że jesteś właścicielem witryny. Aby to zrobić, wybierz jeden z czterech sposobów, który umożliwi Google sprawdzenie własności Twojej witryny. Podane metody polegają na dodaniu do witryny znaczników, dzięki którym Google może ją znaleźć i potwierdzić, że jesteś upoważnionym właścicielem tej witryny oraz konta Merchant Center. Dodawany kod nie przyznaje Google żadnego dostępu ani uprawnień do Twojej witryny.

Aby zakończyć ten proces, trzeba zgłosić prawa do witryny. Oznacza to, że rezerwujesz zweryfikowany adres URL do używania na koncie Merchant Center. Pamiętaj, że tylko użytkownik, który potwierdzi własność witryny, będzie mógł później zgłosić do niej prawa.

Pamiętaj

Linki, które podajesz w danych o produktach, muszą odpowiadać adresowi URL, do którego masz zgłoszone prawa na swoim koncie, a także domenie najwyższego poziomu (np.: .com, .net). Produkty zgłoszone dla dowolnej innej domeny niż ta zarejestrowana w Merchant Center nie zostaną prawidłowo przetworzone.

Instrukcje

Krok 1. Podaj adres URL witryny

W każdej chwili możesz potwierdzić adres URL, wykonując te czynności:

 1. Zaloguj się na konto Merchant Center.
 2. W menu nawigacyjnym kliknij ikonę narzędzia .
 3. W sekcji „Narzędzia” wybierz Informacje o firmie.
 4. Kliknij kartę Witryna.
 5. Wpisz adres URL. Więcej informacji o wymaganiach dotyczących tego adresu URL
 6. Kliknij Zapisz.

Dostęp do tej strony można również uzyskać, klikając Podaj adres URL witryny podczas konfigurowania reklam produktowych lub przestrzeni Google.

Krok 2. Potwierdź adres URL witryny

Potwierdzenie oznacza, że jesteś właścicielem adresu URL witryny i możesz edytować jej zawartość. Aby potwierdzić adres URL witryny, możesz użyć jednej z czterech metod. Każda z nich pozwala Google sprawdzić, czy jesteś właścicielem witryny i możesz ją edytować.

Jeśli adres URL witryny został wcześniej potwierdzony na potrzeby innych usług Google, takich jak Search Console, nie musisz już potwierdzać go, żeby korzystać z Merchant Center. Możesz przejść do kroku zgłaszania własności poniżej.

Google Analytics

Jeśli korzystasz już z Google Analytics i jesteś administratorem konta, może to być prosty sposób na zweryfikowanie adresu URL witryny. Kod śledzenia Google Analytics służy tu wyłącznie do potwierdzenia własności adresu URL witryny. Dane Google Analytics nie będą udostępniane.
 1. Upewnij się, że masz skonfigurowany tag Analytics. Znajdziesz go w sekcji <head> strony. Więcej informacji o konfigurowaniu tagu Analytics.
 2. Kliknij niebieski przycisk Zweryfikuj URL w prawym dolnym rogu, by przesłać adres URL do Google Search Console w celu potwierdzenia jego własności.
Gdy prześlesz swój URL, otrzymasz e-maila z potwierdzeniem z Google Search Console.

Menedżer tagów Google

Jeśli jesteś administratorem Menedżera tagów Google na poziomie konta, może to być dobry sposób na zweryfikowanie adresu URL witryny. Identyfikator kontenera Menedżera tagów Google służy wyłącznie do potwierdzenia własności witryny. Dane Menedżera tagów Google nie będą udostępniane.
 1. Upewnij się, że masz skonfigurowanego i zainstalowanego Menedżera tagów Google. Jeśli tak jest, masz fragment kodu do instalacji kontenera. Jeśli nie, postępuj zgodnie z instrukcjami opisanymi w artykule Konfiguracja i instalacja Menedżera tagów.
 2. Kliknij niebieski przycisk Zweryfikuj URL w prawym dolnym rogu, by przesłać adres URL do Google Search Console w celu potwierdzenia jego własności.
Gdy prześlesz swój URL, otrzymasz e-maila z potwierdzeniem z Google Search Console.

Dostęp do serwera: tag HTML

Jeśli możesz edytować kod HTML strony indeksu witryny, możesz dodać metatag do strony głównej witryny w celu potwierdzenia adresu URL witryny. Ten kod to tylko znacznik, który nie daje Google dostępu ani uprawnień do Twojej witryny. Aby adres URL witryny pozostał potwierdzony, nie usuwaj tagu HTML nawet po potwierdzeniu adresu i zgłoszeniu do niego praw.​

 1. Skopiuj niestandardowy metatag wygenerowany dla Twojej witryny i wklej go na stronie głównej witryny. Powinien znaleźć się w sekcji <head> przed pierwszą sekcją <body>.
 2. Kliknij niebieski przycisk Zweryfikuj URL w prawym dolnym rogu, by przesłać adres URL do Google Search Console w celu potwierdzenia jego własności.
Uwaga: jeśli kod tagu nie jest wklejony na stronie głównej witryny, może nastąpić przekierowanie na adres URL innej witryny.
Gdy prześlesz swój URL, otrzymasz e-maila z potwierdzeniem z Google Search Console

Dostęp do serwera: przesyłanie plików HTML

Jeśli możesz przesyłać nowe pliki na serwer, możesz potwierdzić adres URL witryny, przesyłając plik HTML. Aby adres URL witryny pozostał potwierdzony, nie usuwaj pliku HTML nawet po potwierdzeniu adresu i zgłoszeniu do niego praw.
 1. Kliknij i pobierz wygenerowany niestandardowy plik HTML: 
 2. Prześlij plik na swoją stronę.
 3. Aby potwierdzić przesłanie pliku, odwiedź witrynę, której adres jest widoczny w instrukcjach potwierdzania adresu URL za pomocą przesłania pliku HTML.  [
 4. Kliknij niebieski przycisk Zweryfikuj URL w prawym dolnym rogu, by przesłać adres URL do Google Search Console w celu potwierdzenia jego własności.
Gdy prześlesz swój URL, otrzymasz e-maila z potwierdzeniem z Google Search Console.

Krok 3. Zgłoś prawa do adresu URL witryny

Zgłoszenie praw do adresu URL witryny daje Ci wyłączne prawo do korzystania z tej witryny na koncie Merchant Center. Po zweryfikowaniu adresu URL swojej witryny możesz zgłosić do niej prawa.

 1. Kliknij niebieski przycisk „Zgłoś prawa do URL-a” w prawym dolnym rogu.

Uwaga: po zgłoszeniu praw do adresu URL musisz ponownie pobrać plik danych. Jeśli korzystasz z interfejsu Content API, musisz jeszcze raz przesłać plik danych, aby został ponownie zindeksowany.

 

Jak potwierdzić własność, jeśli masz więcej niż jedną domenę

Multikonta klientów umożliwiają przesyłanie produktów dla więcej niż jednej domeny.

Właściciele multikont klientów mogą potwierdzić adres URL witryny związany z kontem nadrzędnym oraz zgłosić do niego prawa. Konto nadrzędne służy zazwyczaj do potwierdzenia domeny najwyższego poziomu (np. http://example.com) i zgłoszenia do niej praw. Każde subkonto będzie następnie automatycznie dziedziczyć prawa własności, co umożliwia przesyłanie produktów dla tej domeny.

Właściciel subkonta może jednak przesłać do potwierdzenia zupełnie inny adres URL witryny oraz zgłosić do niego prawa. Więcej informacji na temat potwierdzania adresów URL witryn i zgłaszania do nich praw w przypadku multikont klientów

Integracja z zewnętrznymi platformami handlu elektronicznego

Jeśli witryna Twojego sklepu znajduje się na serwerze zewnętrznej platformy handlu elektronicznego, ta platforma może udostępniać dodatkowe opcje potwierdzenia adresu witryny oraz zgłaszania do niej praw. Poszukaj informacji na używanej przez siebie platformie.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem