Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

De Google-producttaxonomie

De Google-producttaxonomie geeft alle mogelijke waarden weer voor het kenmerk 'google productcategorie' [google product category]. De taxonomie is een structuurweergave van categorieën waarin de productfamilies worden beschreven. Op het hoogste niveau is de taxonomie ingedeeld in branches, die verwijzen naar brede productcategorieën. 'Elektronica' is bijvoorbeeld een branche. De subcategorieën van deze branches zijn specifieker. Elke laag splitst de branche verder op tot een kleinere productfamilie. De reeks voor een categorie als MP3-spelers ziet er dus als volgt uit: Elektronica > Audio > Audiospelers en -recorders > MP3-spelers.

Wanneer het kenmerk 'google productcategorie' [google product category] is vereist, gebruikt u een waarde uit de taxonomie. Dit kan een ID-nummer zijn of het volledige pad van de productcategorie. Als u meer wilt weten over dit kenmerk en hoe u de kenmerkwaarden opmaakt, leest u hier meer over het categoriseren van producten.

Downloadbare taxonomie

Was dit artikel nuttig?