Trang Chẩn đoán

Trang Chẩn đoán cung cấp dữ liệu báo cáo về các vấn đề trong tài khoản, nguồn cấp dữ liệu và các mặt hàng nhóm lại theo bối cảnh mà dữ liệu sản phẩm của bạn có thể xuất hiện. Trang này cũng cho bạn xem các vấn đề về khả năng đáp ứng điều kiện của sản phẩm, thông tin cảnh báo về dữ liệu sản phẩm, cung cấp thông tin chi tiết về chế độ thiết lập tài khoản, chất lượng dữ liệu và các trường hợp vi phạm chính sách. Nhờ tính năng báo cáo hợp nhất trong trang Chẩn đoán, bạn có thể nắm được tình hình liên quan đến dữ liệu sản phẩm để dễ dàng xác định và giải quyết các vấn đề.

Bài viết này giải thích các tính năng trong trang Chẩn đoán và cách dùng các tính năng đó.

Mẹo

Bạn cũng có thể dùng báo cáo chẩn đoán cho các tài khoản nhiều khách hàng (MCA). Tìm hiểu thêm về báo cáo cho tài khoản nhiều khách hàng

Lợi ích

Trang Chẩn đoán bao gồm các công cụ báo cáo như:

 • Tổng quan lịch sử của trạng thái sản phẩm giúp bạn phân tích nguyên nhân gốc đã gây ra những đợt biến động về lưu lượng truy cập trong quá khứ.
 • Bộ lọc ngữ cảnh hiển thị thông tin chi tiết về trạng thái của dữ liệu sản phẩm dựa trên mục đích sử dụng.
 • Báo cáo có thể tải xuống chứa thông tin về tất cả các mặt hàng bị ảnh hưởng hoặc báo cáo về từng mặt hàng gặp vấn đề và lý do sản phẩm bị từ chối.
 • Chỉ số lượt nhấp bị tác động là chỉ số xác định số lượng sản phẩm bị ảnh hưởng do các lỗi và vấn đề.

Trang chính

Cách xem trang Chẩn đoán:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Merchant Center.
 2. Nhấp vào Sản phẩm từ trình đơn điều hướng, sau đó nhấp vào Chẩn đoán.

Trang Chẩn đoán có ba thẻ: Vấn đề về mặt hàng, Vấn đề về nguồn cấp dữ liệu và Vấn đề về tài khoản. Trong thẻ Vấn đề về mặt hàng, bạn có thể xem biểu đồ xếp chồng về các mặt hàng và trạng thái của các mặt hàng đó. Cả ba trang đều chứa danh sách các vấn đề.

 • Biểu đồ xếp chồng: Biểu đồ này cho bạn xem những mặt hàng ở cửa hàng địa phương và những mặt hàng trên mạng có trong tài khoản của bạn (những mặt hàng nhắm đến vị trí xuất hiện bạn đã chọn), cùng trạng thái hiện tại và trước đây của các mặt hàng đó. Nếu bạn nhắm mục tiêu đến nhiều quốc gia, biểu đồ sẽ hiển thị trạng thái cho mỗi quốc gia mục tiêu một lần.
  • Ví dụ: nếu bạn có 5 sản phẩm bán ra đang nhắm mục tiêu đến 3 quốc gia, biểu đồ sẽ hiển thị trạng thái của 15 mặt hàng, tương đương với một lần cho từng quốc gia nơi mỗi mặt hàng xuất hiện. Ở bên trên biểu đồ, bạn sẽ thấy thông tin mới nhất về số lượng các mặt hàng bị từ chối, đang chờ xử lý, sắp hết hạn hoặc đang hoạt động khi trang được tải xong.
  • Bạn có thể nhấp chọn hoặc bỏ chọn các ô màu ở bên trên biểu đồ để hiển thị những thông tin mà bạn quan tâm nhất. Nếu bạn nhấp vào biểu đồ và chọn một ngày đã qua, tất cả dữ liệu trên trang sẽ cập nhật để phản ánh đúng dữ liệu tại thời điểm này.
 • Danh sách vấn đề: Ở bên dưới biểu đồ, bạn có thể xem những thông tin chi tiết hơn về các vấn đề được sắp xếp theo mức độ nghiêm trọng. Khi di chuột qua các vấn đề mà bạn muốn tìm hiểu thêm, bạn sẽ thấy các đường liên kết dẫn đến bài viết có liên quan.
Theo mặc định, trang Chẩn đoán hiển thị thông tin về chương trình Quảng cáo mua sắm của bạn. Nếu bạn gửi dữ liệu sản phẩm để sử dụng cho nhiều mục đích, chẳng hạn như bán hàng, đăng thông tin và quảng cáo sản phẩm hoặc nếu bạn đăng thông tin hay quảng cáo sản phẩm ở nhiều quốc gia, bạn có thể sử dụng bộ lọc để xem thông tin chẩn đoán cụ thể hơn.

Thông tin chi tiết về các vấn đề liên quan đến tài khoản, nguồn cấp dữ liệu và mặt hàng

Để xem thêm thông tin chi tiết về các vấn đề trong trang Chẩn đoán, bạn có thể nhấp vào các thẻ "Vấn đề về tài khoản", "Vấn đề về nguồn cấp dữ liệu" và "Vấn đề về mặt hàng".

Vấn đề về tài khoản: Mục này chứa các vấn đề ảnh hưởng đến toàn bộ tài khoản hoặc quốc gia. Bao gồm các vấn đề như "chưa liên kết tài khoản Google Ads" và "chưa xác minh/xác nhận quyền sở hữu đối với trang chủ". Mục này cũng bao gồm các cảnh báo cũng như thông báo từ chối ở cấp tài khoản liên quan đến chính sách và chất lượng dữ liệu. Đối với các cảnh báo, bạn sẽ thấy thời hạn để khắc phục vấn đề đó.

Vấn đề về nguồn cấp dữ liệu: Mục này liệt kê các nguồn cấp dữ liệu đang gặp vấn đề chung khiến Google không thể xử lý toàn bộ nguồn cấp dữ liệu, chẳng hạn như vấn đề khi tải lên, lỗi tìm nạp và nguồn cấp dữ liệu đã hết hạn. Để có danh sách về toàn bộ các vấn đề xử lý nguồn cấp dữ liệu, hãy sử dụng báo cáo có trên Nguồn cấp dữ liệu.

Vấn đề về mặt hàng: Mục này bao gồm các vấn đề tác động đến từng mặt hàng, từ quá trình xử lý nguồn cấp dữ liệu đến chất lượng dữ liệu và lỗi vi phạm chính sách. Nếu bị ảnh hưởng do nhiều vấn đề, thì các mặt hàng sẽ xuất hiện trong tất cả những vấn đề đó. Bạn có thể nhấp vào số lượng mặt hàng bị ảnh hưởng để xem một danh sách ví dụ chứa tối đa 50 mặt hàng bị ảnh hưởng do vấn đề đó. Bạn có thể tải một báo cáo chứa tất cả các mặt hàng bị ảnh hưởng trong tài khoản và vấn đề của các mặt hàng đó ở mọi quốc gia mục tiêu trong trang chính của mục vấn đề về mặt hàng, hoặc bạn cũng có thể tải báo cáo vấn đề của một mặt hàng xuống.

Đề xuất giúp khắc phục vấn đề: Ngoài thông tin trên trang Chẩn đoán, bạn cũng có thể xem hướng dẫn từng bước về cách giải quyết những vấn đề cấp mặt hàng ở trang "Tất cả sản phẩm" ngay bên dưới trang Chẩn đoán trên trình đơn điều hướng bên trái. Bạn cũng có thể xem những hướng dẫn này thông qua thẻ thông báo trên trang Tổng quan. Những hướng dẫn này được gọi là “Đề xuất giúp khắc phục vấn đề”. Bạn có thể lọc danh sách sản phẩm để chỉ thấy những sản phẩm có nội dung đề xuất này bằng bộ lọc “Có đề xuất giúp khắc phục vấn đề”. Sau đó, hãy nhấp vào Xem các đề xuất giúp khắc phục vấn đề để bắt đầu.

Lưu ý: Sau khi bạn khắc phục xong các vấn đề về dữ liệu sản phẩm và tải nguồn cấp dữ liệu mới lên, trang Nguồn cấp dữ liệu sẽ được cập nhật ngay, nhưng tất cả dữ liệu trên trang Chẩn đoán thì sẽ phải mất một khoảng thời gian mới được làm mới. Hãy kiểm tra ngày và giờ đã chọn trong trang Chẩn đoán để xem lần làm mới dữ liệu gần đây nhất.

Mức độ ưu tiên vấn đề

Để giúp bạn ưu tiên và giải quyết ngay những vấn đề gây ảnh hưởng lớn nhất, các trang "Vấn đề về tài khoản" và "Vấn đề về nguồn cấp dữ liệu" sẽ được sắp xếp theo mức độ nghiêm trọng. Mỗi trang sẽ cho bạn xem các vấn đề kèm theo biểu tượng cho biết mức độ nghiêm trọng, chẳng hạn như biểu tượng màu đỏ tương ứng với “lỗi/bị từ chối” hoặc biểu tượng màu vàng tương ứng với “cảnh báo”. Ngoài ra, bạn cũng có thể xem số lượt nhấp vào các mặt hàng đang bị ảnh hưởng trong 30 ngày qua, chia cho số lượt nhấp trong cùng một khoảng thời gian của tất cả các mặt hàng hiện đã được gửi. Tỷ lệ này thể hiện rõ các vấn đề có thể đã làm giảm lưu lượng truy cập gần đây.

Trong mỗi mức độ nghiêm trọng, các vấn đề sẽ được xếp hạng theo số lượng mặt hàng bị ảnh hưởng.

Bạn nên khắc phục các vấn đề ở cấp tài khoản trước vì các vấn đề này có thể khiến các mặt hàng trong tài khoản của bạn không được phân phát trong quảng cáo Mua sắm và trang thông tin miễn phí.

Lỗi và mặt hàng bị từ chối: Đây là những vấn đề nghiêm trọng nhất và thường cho thấy tài khoản của bạn đã bị tạm ngưng hoặc mặt hàng đã bị từ chối. Bạn không thể hiển thị sản phẩm của mình cho người dùng nếu gặp các vấn đề này. Vui lòng giải quyết tất cả lỗi sớm nhất có thể để sản phẩm của bạn đủ điều kiện xuất hiện lại trong kết quả tìm kiếm.

Cảnh báo: Đây là những vấn đề có thể tác động tiêu cực đến hiệu quả hoạt động của quảng cáo và có thể khiến cho tài khoản bị tạm ngưng hoặc mặt hàng bị từ chối trong tương lai nếu bạn không giải quyết.

Lưu ý: Khi tìm hiểu một vấn đề cụ thể về mặt hàng, bạn nên xem ví dụ liên quan đến các sản phẩm bị ảnh hưởng. Bạn có thể xem được tối đa 50 ví dụ về các sản phẩm bị ảnh hưởng trong trang Chẩn đoán hoặc có thể tải tệp CSV xuống. Tệp đó chứa tất cả các sản phẩm bị ảnh hưởng bởi cùng một vấn đề. Nếu bạn đã gửi các giá trị Danh mục sản phẩm của Google [google_product_category], loại sản phẩm [product_type] hoặc nhãn tùy chỉnh 0-4 [custom_label_0-4] cho sản phẩm, thì tệp CSV sẽ thêm các thuộc tính này để giúp bạn nhóm các sản phẩm lại với nhau.

Bộ lọc

Bạn có thể lọc dữ liệu trong trang Chẩn đoán theo điểm đến, quốc gia hoặc nguồn cấp dữ liệu.

Vị trí xuất hiện: Lọc theo bối cảnh và chương trình cụ thể, chẳng hạn như quảng cáo kho hàng tại địa phương. Bộ lọc này áp dụng chế độ "Quảng cáo Mua sắm" theo mặc định.

Quốc gia: Lọc những mặt hàng nhắm đến một quốc gia cụ thể.

Nguồn cấp dữ liệu: Lọc những mặt hàng được gửi bằng nguồn cấp dữ liệu hoặc Content API.

Nếu bạn đã thiết lập bộ lọc trong trang Chẩn đoán thì các báo cáo cho phép tải xuống sẽ chỉ chứa các mặt hàng được hiển thị theo những bộ lọc này. Ví dụ: Nếu bộ lọc nguồn cấp dữ liệu được đặt là Content API, thì tất cả báo cáo cho phép tải xuống sẽ chỉ chứa các mặt hàng được gửi qua API.

Báo cáo tải xuống về sự cố mặt hàng

Nếu muốn tải một báo cáo mô tả chi tiết về các mặt hàng bị ảnh hưởng do cùng một vấn đề, bạn có hai cách:

 1. Báo cáo tải xuống đầy đủ: Báo cáo này chứa tất cả các mặt hàng chịu ảnh hưởng của tất cả các vấn đề. Bạn có thể tải báo cáo đầy đủ xuống bằng cách nhấp vào nút tải xuống ở bên phải dấu thời gian và ngay bên dưới biểu đồ xếp chồng của mặt hàng.

  Bạn cũng có thể thử xuất trực tiếp lên Google Cloud bằng cách dùng tính năng xuất của Merchant Center (bản thử nghiệm).

 2. Báo cáo tải xuống về một vấn đề: Báo cáo này chứa tất cả các mặt hàng chịu ảnh hưởng của một vấn đề. Bạn có thể tải các báo cáo về một vấn đề xuống bằng cách nhấp vào nút tải xuống ở bên phải từng vấn đề cụ thể.

Nếu bạn đã gửi các sản phẩm đến Merchant Center kèm theo nhãn tùy chỉnh, những báo cáo cho phép tải xuống có thể giúp bạn tìm thấy các mặt hàng quan trọng đang gặp vấn đề. Sau khi tải báo cáo xuống, bạn có thể lọc tệp CSV theo các giá trị nhãn tùy chỉnh, chẳng hạn như "quan trọng", "bán chạy nhất" hoặc "theo mùa".

Nếu bạn đã gửi các giá trị Danh mục sản phẩm của Google [google_product_category] hoặc loại sản phẩm [product_type] cho sản phẩm, báo cáo có thể tải xuống sẽ thêm các thuộc tính này, cho phép bạn lọc các danh mục của những mặt hàng có liên quan.

Kiểm tra kết quả xử lý nguồn cấp dữ liệu

Bạn có thể kiểm tra kết quả của toàn bộ quá trình xử lý nguồn cấp dữ liệu đối với nguồn cấp dữ liệu dạng tệp hoặc dạng Google Trang tính. Cách tìm kết quả:
 1. Đăng nhập vào tài khoản Merchant Center.
 2. Trên bảng điều hướng, hãy nhấp vào Sản phẩm, rồi nhấp vào Nguồn cấp dữ liệu.
 3. Nhấp vào tên nguồn cấp dữ liệu chính hoặc nguồn cấp dữ liệu bổ sung mà bạn muốn kiểm tra.
 4. Kiểm tra kết quả:
  • Đặc điểm: Bao gồm các đặc điểm chính của nguồn cấp dữ liệu. Những đặc điểm này thay đổi tùy thuộc vào phương thức nhập dữ liệu của nguồn cấp dữ liệu. Tại đây, bạn có thể xem các đặc điểm như phương thức nhập dữ liệu, múi giờ, kích thước tệp, dấu phân cách được phát hiện (nếu có) và các đặc điểm khác.
  • Thuộc tính: Tùy thuộc vào chương trình trong Merchant Center mà nguồn cấp dữ liệu của bạn tham gia, chúng tôi yêu cầu các thuộc tính phải tuân thủ theo quy cách dữ liệu sản phẩm. Trong phần này, bạn có thể kiểm tra tất cả các thuộc tính chúng tôi tìm thấy trong nguồn cấp dữ liệu của bạn, bao gồm cả các thuộc tính đã được nhận dạng và có thuộc tính tương ứng trong quy cách nguồn cấp dữ liệu, cũng như các thuộc tính không được nhận dạng và không khớp với bất kỳ thuộc tính nào trong quy cách dữ liệu sản phẩm. Bạn có thể kiểm tra danh sách này và dùng các công cụ như Quy tắc nguồn cấp dữ liệu để cho Merchant Center biết thuộc tính không được nhận dạng mà bạn muốn dùng để cung cấp dữ liệu cho một thuộc tính của Google. Ví dụ: có thể bạn muốn dùng "tên sản phẩm" trong thuộc tính tiêu đề [title].
  • Xử lý dữ liệu: Trong phần này, bạn có thể kiểm tra số lượng mặt hàng trong nguồn cấp dữ liệu, cũng như những mặt hàng bị phát hiện có vấn đề. Kiểm tra danh sách các vấn đề về mặt hàng để nắm rõ số lượng mặt hàng bị ảnh hưởng trong nguồn cấp dữ liệu, bao gồm cả các ví dụ và đường liên kết đến các tài liệu giúp bạn giải quyết vấn đề.
Lưu ý: Quá trình xử lý chỉ kiểm tra để tìm các vấn đề cơ bản về tệp và dữ liệu. Để xem tất cả các vấn đề, hãy chuyển đến trang Chẩn đoán.

Xem dữ liệu trước đây

Sau khi nhấp vào một điểm cụ thể trong biểu đồ mặt hàng, dữ liệu trong trang Chẩn đoán sẽ được làm mới và hiển thị thông tin trước đây của ngày tương ứng. Chế độ xem dữ liệu trước đây sẽ hiển thị tất cả các vấn đề ở cấp mặt hàng đang xảy ra tại thời điểm đó.

Lưu ý: Nếu bạn tải thông tin xuống hoặc xem ví dụ trong khi xem dữ liệu trước đây trong trang Chẩn đoán, báo cáo tải xuống sẽ cho thấy những dữ liệu tương ứng của khoảng thời gian chính xác mà bạn bắt đầu tải xuống.

Dùng dữ liệu trước đây để xác định những thay đổi gần đây đối với các mặt hàng của bạn và các nguyên nhân có thể đã làm giảm lưu lượng truy cập vào trang đích.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
false
false
true
71525
false
false