Forstå sanksjoner på kontonivå knyttet til datakvalitetsproblemer med produktinformasjonen

Følg spesifikasjonene for produktinformasjon og kravene til datakvalitet når du sender inn produktinformasjonen din til Google, slik at du lykkes med produktene dine og sørger for en god kundeopplevelse. Hvis informasjonen din ikke oppfyller kravene til datakvalitet, kan varene dine eller hele Merchant Center-kontoen din bli avvist. Avviste varer kan ikke vises i Shopping-annonser eller gratisoppføringer, så det er viktig at du finner ut hvorfor de ble avvist, og tar de nødvendige grepene for å rette opp problemet og få varene godkjent.

I denne artikkelen beskriver vi de forskjellige typene avvisninger, hvilken innvirkning de kan ha på kontoen din, og hva du kan gjøre hvis du har avviste varer i kontoen eller kontoen er suspendert. Finn ut mer om vareavvisninger på grunn av problemer med produktinformasjonen

Advarsler

Merchant Center-kontoer gjennomgås regelmessig. Hvis vi kommer frem til at produktinformasjonen din ikke oppfyller kravene i produktspesifikasjonen, mottar du et e-postvarsel med eksempler på problemene du må løse, og en tidsramme for å løse dem. Advarselsperioden vises også under «Kontoproblemer» på Diagnostikk-siden i Merchant Center-kontoen din. Du kan be om én gjennomgang via «Be om en gjennomgang»-knappen. I advarselsperioden vises varene dine fortsatt i Shopping-annonser og gratisoppføringer.

Kontosuspensjon

Hvis kontoen din blir suspendert, mottar du en rekke e-postmeldinger med all relevant informasjon om datakvalitetsproblemene og kontosuspensjonen.

Hvis du ikke ber om gjennomgang i løpet av advarselsperioden, blir informasjonen din gjennomgått én gang til på slutten av perioden. Hvis alle problemene er løst, blir advarselen fjernet, og annonsene og oppføringene dine vises som normalt. Hvis noen av problemene ikke er løst, blir kontoen din suspendert, og varene dine blir ikke lenger vist i Shopping-annonser og oppføringer for den aktuelle feeden. Du mottar et e-postvarsel om at kontoen din er suspendert. Suspensjonsstatusen vises på startsiden og Diagnostikk-sidene i Merchant Center-kontoen din.

Viktig: Hvis kontoen din blir suspendert, berører det ikke Google-kontoen som brukes til å få tilgang til Merchant Center, og du kan fortsatt bruke den til å få tilgang til andre Google-produkter.
Merk: Meldinger om datakvalitet og kontosuspensjon lagres midlertidig i meldingsarkivet for den aktuelle Merchant Center-kontoen.

Merk at kontosuspensjoner er spesifikke for hvert enkelt salgsland. Hvis du målretter mot flere salgsland, vises det fortsatt annonser for produkter og feeder som ikke er berørt.

Forebyggende vareavvisning

Advarsler om uoverensstemmelser i pris og tilgjengelighet kan føre til forebyggende vareavvisninger. Forebyggende vareavvisninger betraktes fortsatt som sanksjoner på kontonivå. Funksjonen kalles «forebyggende vareavvisning» fordi Google vil være føre var og avviser varer som trolig ikke oppfyller kravene (for eksempel fordi varene har en annen pris på landingssiden og i betalingsprosessen enn i feeden). Mens du løser datakvalitetsproblemene med produktinformasjonen for varene som ikke oppfyller kravene, kan du fortsatt vise andre produkter hvis du har en konto som oppfyller kravene.

Eksempel

Tenk deg at det avdekkes at du har sendt inn flere varer der prisen som er oppgitt på landingssiden, ikke samsvarer med prisen i feeden. Du mottar en advarsel via e-post med eksempler på varer der attributtverdiene for pris ikke samsvarte med landingssidene da varene ble gjennomgått, og en tidsramme for å oppdatere disse og andre produkter som kan være berørt. Hvis du ikke gjør endringer innen den angitte tidsfristen, blir varene med manglende samsvar avvist. Det blir også andre varer i kontoen din som sannsynligvis heller ikke oppfyller kravene. Du kan se en liste over alle de berørte varene via linken i den opprinnelige e-posten.

Forebyggende vareavvisning er bare tilgjengelig for problemer med produktinformasjon knyttet til pris og tilgjengelighet. Andre problemer med datakvaliteten kan også føre til at kontoen blir suspendert hvis de ikke løses i løpet av advarselsperioden på 28 dager.

Slik løser du problemer med datakvaliteten

 1. Fjern eller rett opp informasjonen for eventuelle varer som ikke oppfyller kravene i spesifikasjonen for produktinformasjon. Brukere som har registrert seg for å motta obligatoriske tjenestemeldinger via e-post, mottar en e-post med informasjon om problemet, deriblant eksempler. Oppdater alle varer som har samme datakvalitetsproblem, selv om de ikke er nevnt i e-posten.
 2. Bruk denne fremgangsmåten for å sende inn produktinformasjonen din på nytt:
  • Klikk på Produkter i navigasjonspanelet, og klikk deretter på Liste på sidemenyen.
  • Se gjennom informasjonen som sist ble sendt inn til Merchant Center, og sammenlign denne med informasjonen som ligger ute på nettstedet ditt.
  • Send inn produktinformasjonen din på nytt.
 3. Når du har løst problemene:
  • I advarselsperioden: Vent på gjennomgangen som kommer på slutten av advarselsperioden, eller be om en tidligere gjennomgang ved å bruke «Be om en gjennomgang»-knappen i Merchant Center. Du har bare rett til én tidligere gjennomgang i løpet av advarselsperioden.
  • Hvis kontoen er suspendert eller varer er forebyggende avvist: Be om en gjennomgang ved å bruke «Be om en gjennomgang»-knappen i Merchant Center (hvis det er aktuelt).
 4. Sørg for at produktinformasjonen din oppfyller kravene, slik at du unngår avvisning av varer. Du kan bruke eksemplene på varer som ikke oppfyller kravene, som du har mottatt via e-post, til å planlegge hvordan du kan unngå problemer med brudd på datakvalitetskravene i fremtiden.

Be om gjennomgang-knappen

Hvis kontoen din har fått en advarsel eller er suspendert, eller hvis noen av varene dine er forebyggende avvist, kan du be om en gjennomgang ved å bruke «Be om gjennomgang»-knappen. Det vises én «Be om gjennomgang»-knapp for hvert salgsland, og du kan bare be om en gjennomgang dersom det ikke er noen andre ventende forespørsler for det aktuelle landet. Hvis kontoen din har flere datakvalitetsproblemer i samme salgsland, kommer gjennomgangen til å dekke alle problemene i dette landet.

Slik ber du om gjennomgang

 1. Logg på Merchant Center-kontoen din.
 2. Gå til «Kontoproblemer» på Diagnostikk-siden.
 3. Finn problemet på kontonivå som du ønsker gjennomgått.
 4. Sørg for at produktene som er lastet opp, finnes på lager, og at alle problemer for det berørte salgslandet er løst.
 5. Klikk på Be om gjennomgang.
 6. Les informasjonen i forgrunnsvinduet for å forsikre deg om at du forstår gjennomgangsprosessen samt kravene og begrensningene.
 7. Merk av i boksen, og klikk på Be om gjennomgang.

Når du har bedt om gjennomgang, blir statusen for det aktuelle problemet endret til «Til gjennomgang». Det kan ta opptil sju dager å gjennomføre en forespurt gjennomgang. Du mottar et e-postvarsel når gjennomgangen er fullført.

Merk: I advarselsperioden kan du når som helst be om én gjennomgang av kontoen din. Hvis alle problemene er løst, blir advarselen fjernet, og annonsene dine vises som normalt. Hvis noen av problemene ikke er løst, gjelder advarselen fortsatt for kontoen din, og annonsene vises som vanlig i resten av advarselsperioden. Kontoen din blir gjennomgått på nytt på slutten av advarselsperioden.

Hvis kontoen din allerede er suspendert eller har forebyggende vareavvisninger, har du tre andre muligheter til å be om gjennomgang. Etter det tredje forsøket blir en venteperiode aktivert i én uke, og da er knappen ikke tilgjengelig.

Venteperiode

Hvis problemene med datakvaliteten ikke er løst etter at du har bedt om en gjennomgang, kan du når som helst sende en ny forespørsel. Hvis problemene ikke er løst etter den tredje forespørselen, iverksettes en venteperiode på én uke. Knappen for gjennomgang er blokkert hele den aktuelle uken. I denne perioden forblir kontoen din suspendert, eller varene dine forblir forebyggende avvist. Du kan ikke be om en ny gjennomgang i denne perioden. Venteperioden på én uke gjelder også for alle påfølgende forespørsler om gjennomgang frem til alle problemer er løst. Du kan se sluttdatoen for venteperioden ved å gå til Diagnostikk-siden i Merchant Center og klikke på «Kontoproblemer»-fanen. Bruk denne venteperioden på én uke til å gjennomgå dataene dine og løse problemene. Etter en uke er knappen tilgjengelig igjen, og du kan be om en ny gjennomgang.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt