Schendingen van de regels voor de kwaliteit van productgegevens: inzicht in handhaving op accountniveau

Als u succesvolle advertenties voor uw producten wilt maken en kopers een prettig aankooptraject wilt bieden, volgt u de specificaties voor productgegevens en vereisten voor gegevenskwaliteit wanneer u uw productgegevens bij Google indient. Als uw gegevens niet aan de vereisten voor gegevenskwaliteit voldoen, worden uw artikelen of uw volledige Merchant Center-account afgekeurd. Afgekeurde artikelen kunnen niet worden gepromoot in Shopping-advertenties. Daarom is het belangrijk dat u de reden voor de afkeuring vaststelt en vervolgens de noodzakelijke stappen zet om het probleem op te lossen en de artikelen goed te laten keuren.

In dit artikel wordt uitgelegd welke soorten afkeuringen er zijn, welke gevolgen deze voor uw account kunnen hebben en welke stappen u moet zetten als uw account afgekeurde artikelen bevat of als uw account is opgeschort. Meer informatie over de afkeuring van artikelen wegens schendingen van de regels voor productgegevens

Waarschuwingen

Merchant Center-accounts worden regelmatig beoordeeld. Als blijkt dat uw productgegevens niet voldoen aan de vereisten voor productspecificaties, ontvangt u een waarschuwingsmail met voorbeelden van de problemen die u moet oplossen. Ook laten we u weten binnen welke periode u de problemen moet oplossen. De waarschuwingsperiode wordt ook weergegeven in uw Merchant Center-account. Kijk op de pagina 'Diagnostische gegevens' onder 'Accountproblemen'. U kunt één servicebeoordeling aanvragen via de knop 'Beoordeling aanvragen'. Gedurende de waarschuwingsperiode blijven uw artikelen in Shopping-advertenties verschijnen.

Opschorten van accounts

Als uw account is opgeschort, ontvangt u een aantal e-mails met alle relevante informatie over problemen met gegevenskwaliteit en de accountopschorting.

Als u tijdens de waarschuwingsperiode geen beoordeling aanvraagt, worden uw gegevens aan het einde van de waarschuwingsperiode opnieuw beoordeeld. Als alle problemen zijn opgelost, wordt de waarschuwing opgeheven en blijven we uw advertenties weergeven. Als niet alle problemen zijn opgelost, wordt uw account opgeschort en worden al uw artikelen in de betreffende feed uitgeschakeld voor Shopping-advertenties. U ontvangt een e-mailmelding dat uw account is opgeschort. Uw opschortingsstatus wordt weergegeven op de homepage en de pagina 'Diagnostische gegevens' van uw Merchant Center-account.

Belangrijk: Als uw account is opgeschort, worden uw artikelen niet langer weergegeven in Shopping-advertenties. Ze zijn echter nog steeds beschikbaar voor andere bestemmingen. Er zijn geen gevolgen voor het Google-account dat voor toegang tot Merchant Center wordt gebruikt. U kunt dit account nog steeds gebruiken om toegang te krijgen tot andere Google-producten.

Opmerking: Berichten over gegevenskwaliteit en accountopschorting worden tijdelijk opgeslagen in het Merchant Center-berichtenarchief van het getroffen account.

Houd er rekening mee dat accountopschortingen voor een specifiek land van verkoop gelden. Als u meerdere landen van verkoop target, blijven we uw niet-getroffen producten en feeds weergeven.

Preventieve afkeuring van artikelen

Waarschuwingen vanwege niet-overeenkomende prijzen en beschikbaarheid en inconsistente afbeeldingen kunnen leiden tot preventieve afkeuring van artikelen. Preventieve afkeuring van artikelen wordt nog steeds beschouwd als handhaving op accountniveau. We noemen dit 'preventieve afkeuring van artikelen' omdat Google uit voorzorg artikelen afkeurt die waarschijnlijk niet aan onze vereisten voldoen (bijvoorbeeld artikelen die watermerken bevatten). Terwijl u problemen met de kwaliteit van productgegevens oplost voor artikelen die niet aan de vereisten voldoen, kunt u nog steeds andere producten uit uw account promoten die wel aan de vereisten voldoen.

Voorbeeld

Stel dat een handmatige beoordeling van uw productgegevens aantoont dat u meerdere afbeeldingen met watermerken heeft ingediend. U ontvangt een waarschuwingsmail met voorbeelden van de afbeeldingen die moeten worden geüpdatet. Ook laten we u weten binnen welke periode u wijzigingen moet aanbrengen. Als u binnen de opgegeven periode geen wijzigingen aanbrengt, worden de artikelen met afbeeldingen met watermerken afgekeurd. Ook keuren we andere artikelen in uw account af die waarschijnlijk ook niet aan de vereisten voldoen. U kunt een lijst met alle getroffen artikelen bekijken via de link in de oorspronkelijke e-mail.

Preventieve afkeuring van artikelen wordt alleen toegepast bij schending van de regels voor productgegevens inzake prijs, beschikbaarheid en afbeeldingen. Andere schendingen van regels voor gegevenskwaliteit kunnen nog steeds leiden tot opschorting van het account als problemen niet binnen de waarschuwingsperiode van 28 dagen worden opgelost.

Problemen met gegevenskwaliteit oplossen

 1. Verwijder artikelen die niet aan de vereisten voor specificaties van productgegevens voldoen of corrigeer de gegevens van deze artikelen. Gebruikers die zich hebben aangemeld voor e-mails met informatie over belangrijke wijzigingen, ontvangen een e-mail met informatie over de schending, inclusief voorbeelden. Update eventuele aanvullende artikelen die dezelfde regels voor de kwaliteit van productgegevens schenden, zelfs als deze artikelen niet in de e-mail staan vermeld.
 2. Volg de volgende stappen om uw productgegevens opnieuw in te dienen:
  • Klik in het navigatievenster op Producten en klik vervolgens in het paginamenu op Lijst.
  • Bekijk de informatie die het meest recent bij Merchant Center is ingediend en vergelijk deze gegevens met uw live website.
  • Dien uw productgegevens opnieuw in.
 3. Nadat u de problemen heeft opgelost:
  • Waarschuwingsperiode: Wacht tot de beoordeling plaatsvindt na afloop van de waarschuwingsperiode of vraag een servicebeoordeling aan met de knop 'Beoordeling aanvragen' in Merchant Center. Tijdens de waarschuwingsperiode heeft u recht op één servicebeoordeling.
  • Accountopschorting of preventieve afkeuring van artikelen: Vraag een beoordeling aan met behulp van de knop 'Beoordeling aanvragen' in Merchant Center (indien van toepassing).
 4. Zorg ervoor dat uw productgegevens aan de vereisten voldoen om afkeuringen te voorkomen. Aan de hand van de problematische artikelen die ter referentie in onze e-mail zijn genoemd, kunt u bepalen hoe u schending van de vereisten voor productgegevens in de toekomst voorkomt.

Knop 'Beoordeling aanvragen'

Als uw account een waarschuwing heeft ontvangen of is opgeschort, of als een of meer van uw artikelen preventief zijn afgekeurd, kunt u een beoordeling aanvragen via de knop 'Beoordeling aanvragen'. Voor elk land van verkoop ziet u slechts één knop 'Beoordeling aanvragen'. U kunt alleen een beoordeling aanvragen als er geen andere verzoeken in behandeling zijn voor dat land. Als in uw account meerdere problemen met de gegevenskwaliteit zijn geconstateerd voor hetzelfde land van verkoop, is de beoordeling van toepassing op alle problemen voor dat land van verkoop.

Instructies om een beoordeling aan te vragen

 1. Log in op uw Merchant Center-account.
 2. Navigeer naar Accountproblemen op de pagina 'Diagnostische gegevens'.
 3. Kies het probleem op accountniveau dat u wilt laten beoordelen.
 4. Zorg ervoor dat er producten op voorraad zijn geüpload en dat alle problemen voor het betreffende land van verkoop zijn opgelost.
 5. Klik op Beoordeling aanvragen.
 6. Lees de tekst in het pop-upvenster om te controleren of u het beoordelingsproces en de bijbehorende vereisten en beperkingen begrijpt.
 7. Vink het vakje aan en klik op Beoordeling aanvragen.

Zodra u een beoordeling aanvraagt, verandert de status van het bijbehorende probleem in 'Wordt beoordeeld'. Het kan tot vijf dagen duren voordat een beoordelingsverzoek is voltooid. U ontvangt een e-mailmelding zodra de beoordeling is afgerond.

Opmerking: Tijdens de waarschuwingsperiode kunt u op elk gewenst moment één servicebeoordeling van uw account aanvragen. Als alle problemen zijn opgelost, wordt de waarschuwing opgeheven en blijven we uw advertenties weergeven. Als niet alle problemen zijn opgelost, blijft de waarschuwing actief voor het account en blijven we uw advertenties weergeven gedurende de waarschuwingsperiode. Uw account wordt aan het einde van de waarschuwingsperiode opnieuw beoordeeld.

Als uw account al is opgeschort of als artikelen in uw account al preventief zijn afgekeurd, heeft u nog drie kansen om een beoordeling aan te vragen. Na de derde poging wordt een wachtperiode ingeschakeld voor een periode van één week, waarin de knop niet beschikbaar is.

Wachtperiode

Als u de problemen met de gegevenskwaliteit niet heeft opgelost nadat u een beoordeling heeft aangevraagd, kunt u op elk gewenst moment een nieuw verzoek indienen. Als de problemen na het derde verzoek niet zijn opgelost, wordt er een wachtperiode van een week ingesteld waarin de beoordelingsknop wordt geblokkeerd. Uw account blijft in deze periode opgeschort of artikelen blijven preventief afgekeurd en u kunt geen nieuwe beoordeling aanvragen. Deze wachtperiode van één week is ook van toepassing op alle volgende verzoeken tot beoordeling totdat alle problemen zijn opgelost. U kunt de einddatum van elke wachtperiode bekijken door naar de pagina 'Diagnostische gegevens' van Merchant Center te gaan en op het tabblad 'Accountproblemen' te klikken. Gebruik deze wachtperiode van één week om uw gegevens te controleren en de problemen op te lossen. Nadat de periode van één week is verstreken, is de knop weer beschikbaar en kunt u een nieuwe beoordeling aanvragen.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen