Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

Informatie over het afkeuren van artikelen en accounts wegens schendingen van de regels voor productgegevens

We willen gebruikers van Google Shopping de best mogelijke gebruikerservaring bieden. Daarom vragen we u de vereisten in de feedspecificatie voor producten te volgen. Als uw gegevens niet aan de vereisten voldoen, kunnen we een artikel of uw gehele Merchant Center-account afkeuren. Het is van belang dat u begrijpt hoe dit in zijn werk gaat en wat u eraan kunt doen, omdat u voor een afgekeurd artikel geen reclame kunt maken op Google Shopping.

In dit artikel wordt uitgelegd om welke redenen productgegevens kunnen worden afgekeurd en wat u kunt doen als uw account afgekeurde artikelen bevat.

Tijdelijke afkeuring van artikelen

We controleren regelmatig individuele artikelen die zijn ingediend via datafeeds en de Content API. Als we vaststellen dat de door u verstrekte gegevens niet overeenkomen met de productinformatie op uw website, kunnen we deze artikelen tijdelijk afkeuren. Hiermee wordt voorkomen dat deze artikelen op Google Shopping worden weergegeven. We verzoeken u de afgekeurde artikelen te controleren en erop toe te zien dat de productgegevens die u indient correct zijn.

Heeft u geldige microdata van schema.org opgenomen in uw website, dan kunt u ervoor kiezen de functie voor automatische artikelupdates in te schakelen. Hiermee vermindert u het risico van accountopschorting als gevolg van niet-overeenkomende prijs- en beschikbaarheidsinformatie en voorkomt u dat artikelen tijdelijk worden afgekeurd.

Wat u moet doen

 1. Breng de correcties aan in uw productgegevens en zorg ervoor dat u een langetermijnoplossing heeft geïmplementeerd om toekomstige overtredingen te voorkomen.
 2. Nadat een afgekeurd artikel is geüpdatet met de juiste informatie en opnieuw is geüpload, wordt het opnieuw door ons gecontroleerd. Het kan 12 uur duren voordat we hebben geverifieerd of de artikelen zijn gecorrigeerd. Houd er rekening mee dat tijdelijk afgekeurde aanbiedingen automatisch binnen vier dagen opnieuw worden goedgekeurd. Artikelen die automatisch opnieuw zijn goedgekeurd, kunnen nog steeds op een later tijdstip worden afgekeurd.

Een uitzondering aanvragen voor de vereisten voor het kenmerk 'gtin' [gtin]

Als u een product zonder 'gtin' heeft ingediend terwijl een 'gtin' normaliter vereist is, wordt uw product afgekeurd. Als u voor uw product een uitzondering wilt krijgen voor de vereiste gtin [gtin], kunt u via uw Merchant Center-account een handmatige beoordeling aanvragen. U kunt alleen een handmatige beoordeling aanvragen als u Australië, Brazilië, Duitsland, Frankrijk, Italië, Japan, Nederland, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten of Zwitserland target.

Volg de onderstaande stappen om een handmatige beoordeling aan te vragen:

 1. Log in op uw Merchant Center-account.
 2. Klik in het navigatievenster op Producten.
 3. Klik in het paginamenu op Lijst
 4. Klik op de pagina Producten op de titel van het artikel om de pagina van het afzonderlijke artikel weer te geven.
 5. Klik op de link 'Waarom is dit artikel afgekeurd?'
 6. Lees het vereisten voor het kenmerk 'gtin' [gtin] op grond waarvan het artikel is afgekeurd, en vink vervolgens het vakje aan om aan te geven dat u de informatie heeft doorgelezen.
 7. Selecteer Handmatige beoordeling aanvragen.

Het kan zeven werkdagen duren voordat de handmatige beoordeling is voltooid. Artikelen die naar aanleiding van de beoordeling worden goedgekeurd, komen binnen 24 uur in aanmerking voor weergave op Google Shopping.

Preventieve afkeuring van artikelen

Naast het automatisch afkeuren van artikelen, voeren we ook handmatige controles uit op uw productgegevens. Als we tijdens een handmatige controle artikelen vinden die niet voldoen aan de vereisten van de feedspecificatie voor producten, sturen we u een e-mail met het verzoek deze en andere artikelen die niet aan de vereisten voldoen te verwijderen of aan te passen. Als u de artikelen niet binnen een bepaalde periode verwijdert of aanpast, worden andere artikelen in uw feed die mogelijk ook niet aan de vereisten voldoen ook afgekeurd.

We noemen dit 'preventief afkeuren van artikelen' omdat we uit voorzorg artikelen afkeuren op basis van de waarschijnlijkheid dat ze niet aan onze vereisten voldoen (bijvoorbeeld omdat ze watermerken bevatten). Door artikelen preventief af te keuren, kunt u nog steeds andere producten in uw account promoten terwijl gebruikers worden beschermd tegen producten die mogelijk niet aan onze vereisten voldoen.

Voorbeeld

Als we meerdere afbeeldingen met een watermerk of promotietekst vinden, sturen we u een e-mail met voorbeelden van afbeeldingen die moeten worden geüpdatet en geven we een termijn op waarbinnen de wijzigingen moeten zijn doorgevoerd. Als de wijzigingen niet binnen de gestelde termijn zijn doorgevoerd, keuren we de artikelen met deze afbeeldingen af. Dit geldt ook voor andere artikelen in uw account die mogelijk niet voldoen aan de vereisten, zoals afbeeldingen met tekst of bepaalde annotaties. Via de link in de e-mail die we u hebben gestuurd, opent u een lijst met alle getroffen artikelen.


Preventieve afkeuring van artikelen is mogelijk niet beschikbaar voor alle schendingen van productgegevens. Bij overduidelijke of herhaaldelijke schendingen kan ook direct worden gekozen voor opschorting van uw account, zonder dat er eerst preventief artikelen worden afgekeurd. 

Wat u moet doen

 1. Update uw productgegevens. Een artikel dat niet aan de vereisten in de feedspecificatie voor producten voldoet, moet uit uw productgegevens worden verwijderd of worden geüpdatet om aan de vereisten te voldoen. Meer informatie over de schending, inclusief voorbeelden, vindt u in de e-mail die we hebben verzonden naar de gebruikers van uw account die zich hebben aangemeld voor e-mails met informatie over belangrijke wijzigingen. Artikelen die dezelfde vereisten voor productgegevens schenden maar die niet in de e-mail zijn opgenomen, moet u ook updaten.
 2. Zorg ervoor dat uw productgegevens weer de status Goedgekeurd krijgen. Wanneer u uw productgegevens heeft geüpdatet, kunt u wachten tot de waarschuwingsperiode is verlopen of een beoordeling aanvragen. Als u al preventief afgekeurde artikelen op de pagina 'Diagnostische gegevens' ziet, moet u een beoordeling aanvragen van uw account. Als wij vaststellen dat uw account aan de vereisten voor productgegevens voldoet, krijgen preventief afgekeurde artikelen binnen drie dagen weer de status Goedgekeurd zonder dat u daarvoor iets hoeft te doen. 
 3. Zorg ervoor dat uw productgegevens aan de vereisten voldoen om afkeuringen te voorkomen. Aan de hand van de afgekeurde artikelen die ter referentie in onze e-mail zijn genoemd, kunt u bepalen hoe u schending van de vereisten voor productgegevens in de toekomst voorkomt.

Opschorting van account

U ontvangt van ons de volgende e-mails die alle relevante informatie bevatten over accountopschortingen als gevolg van problemen met de gegevenskwaliteit.

Opmerking: Berichten over gegevenskwaliteit of accountopschorting worden ook tijdelijk opgeslagen in het Merchant Center-berichtenarchief van het betreffende account.

Waarschuwingen: Verkopers worden door Google Shopping voortdurend gecontroleerd. Als we vaststellen dat uw gegevens niet voldoen aan ons beleid, sturen we u een e-mail met een waarschuwing en een termijn om de problemen met de gegevenskwaliteit op te lossen. Deze melding wordt ook opgeslagen in het Merchant Center-berichtenarchief. Gedurende de waarschuwingsperiode worden uw artikelen gewoon weergegeven op Google Shopping. Houd er rekening mee dat deze waarschuwingsperiode niet wordt weergegeven in uw Merchant Center-account.

Accountopschortingen: na de waarschuwingsperiode die in onze e-mail staat vermeld, controleren we uw gegevens opnieuw. Als u het probleem niet heeft verholpen, wordt uw account opgeschort en worden alle artikelen dus verwijderd uit Google Shopping. De opschortingsstatus wordt ook weergegeven op de pagina's Startpagina en Diagnostische gegevens in Google Merchant Center.

Belangrijk: accountopschortingen hebben alleen betrekking op de verwijdering van uw artikelen uit Google Shopping. Uw artikelen zijn nog steeds beschikbaar voor andere bestemmingen en u heeft nog steeds toegang tot andere Google-producten via uw Google-account.

Wat u moet doen als uw account is opgeschort wegens een andere reden dan een schending van het beleid voor btw of verzendkosten

 1. Breng de correcties aan in uw productgegevens en zorg ervoor dat u een langetermijnoplossing heeft geïmplementeerd om toekomstige overtredingen te voorkomen.
 2. Dien uw productgegevens opnieuw in.
 3. Klik in het navigatievenster op Producten en klik vervolgens in het paginamenu op Lijst. Hier ziet u informatie die het laatst is ingediend bij het Google Merchant Center. U kunt deze gegevens vergelijken met uw live website.
 4. Nadat u de problemen heeft opgelost, neemt u contact met ons op via dit formulier of met de aan u toegewezen accountvertegenwoordiger.

Wat u moet doen als uw account is opgeschort wegens een schending van het beleid voor btw of verzendkosten

Als uw account is opgeschort wegens schendingen van het beleid voor btw of verzendkosten, raden we u aan de volgende stappen te volgen om een snelle beoordeling aan te vragen.

 1. Bekijk de fouten op de pagina Diagnostische gegevens om erachter te komen waarom uw account is opgeschort.
 2. Update uw productgegevens of account zodat deze aan de vereisten voldoet. U kunt dit op twee manieren doen:
 3. Vraag een accountbeoordeling aan via de melding op de Homepage of de pagina Diagnostische gegevens van uw Merchant Center-account. U kunt deze melding maximaal drie keer gebruiken om een beoordeling aan te vragen. Als u al drie keer een beoordeling heeft aangevraagd, kunt u contact met ons opnemen via het formulier 'Afgekeurde datafeeds of artikelen' of via uw toegewezen accountvertegenwoordiger.
Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Policy changes

Zie het Overzicht van wijzigingen in het Google Shopping-beleid voor eerder doorgevoerde en toekomstige wijzigingen in het beleid.