Handhaving van gegevenskwaliteit en opschortingen

Normen voor gegevenskwaliteit

Google wil gebruikers een hoogwaardige ervaring bieden. Om die reden moeten de productgegevens die u aan Google levert uw artikelen correct beschrijven en altijd de status van de producten op uw website weerspiegelen.

Als uw productgegevens niet voldoen aan onze kwaliteitsnormen, worden uw producten uit Google Shopping verwijderd totdat de problemen zijn verholpen.

Handhaving van gegevenskwaliteit

De geldigheid van productgegevens die zijn ingediend bij Google Shopping wordt gecontroleerd aan de hand van onze kwaliteitsvereisten. Bij het bepalen of een artikel geschikt is voor weergave op Google Shopping wordt bovendien streng de hand gehouden aan het beleid van Google Shopping. Meer informatie over de handhaving van het beleid op artikelniveau en accountniveau.

U ontvangt van ons een waarschuwing als er problemen met de gegevenskwaliteit zijn die invloed op uw account kunnen hebben. Hierbij worden de volgende stappen doorlopen.

Tijdelijke afkeuring van artikelen

We controleren regelmatig individuele artikelen die zijn ingediend via datafeeds en de Content API. Als we vaststellen dat de door u verstrekte gegevens niet overeenkomen met de productinformatie op uw website, kunnen we deze artikelen tijdelijk afkeuren. Hiermee wordt voorkomen dat deze artikelen op Google Shopping worden weergegeven. We verzoeken u de afgekeurde artikelen te controleren en erop toe te zien dat de productgegevens die u indient correct zijn.

Heeft u geldige microdata van schema.org opgenomen in uw website, dan kunt u ervoor kiezen de functie voor automatische artikelupdates in te schakelen. Hiermee vermindert u het risico van accountopschorting als gevolg van niet-overeenkomende prijs- en beschikbaarheidsinformatie en voorkomt u dat artikelen tijdelijk worden afgekeurd.

Afgekeurde artikelen opnieuw laten opnemen in de resultaten:

  1. Breng de correcties aan in uw productvermeldingen en zorg ervoor dat u een langetermijnoplossing heeft geïmplementeerd om toekomstige overtredingen te voorkomen.
  2. Nadat een afgekeurd artikel is bijgewerkt met de juiste informatie en opnieuw is geüpload, wordt het opnieuw door ons gecontroleerd. Het kan 12 uur duren voordat we hebben geverifieerd of de artikelen zijn gecorrigeerd. Houd er rekening mee dat tijdelijk afgekeurde aanbiedingen automatisch binnen vier dagen opnieuw worden goedgekeurd. Artikelen die automatisch opnieuw zijn goedgekeurd, kunnen nog steeds op een later tijdstip worden afgekeurd.

Opschorting van account

U ontvangt van ons de volgende e-mails die alle relevante informatie bevatten over accountopschortingen als gevolg van problemen met de gegevenskwaliteit.

Waarschuwingen: verkopers worden door Google Shopping voortdurend gecontroleerd. Als we vaststellen dat uw gegevens niet voldoen aan ons beleid, sturen we u een e-mail met een waarschuwing en een termijn om de problemen met de gegevenskwaliteit op te lossen. Gedurende de waarschuwingsperiode worden uw artikelen gewoon weergegeven op Google Shopping. Houd er rekening mee dat deze waarschuwingsperiode niet wordt weergegeven in uw Merchant Center-account.

Accountopschortingen: na de waarschuwingsperiode die in onze e-mail staat vermeld, controleren we uw gegevens opnieuw. Als u het probleem niet heeft verholpen, wordt uw account opgeschort en worden alle artikelen dus verwijderd uit Google Shopping. De opschortingsstatus wordt ook weergegeven op de tabbladen Dashboard en Diagnostische gegevens in uw Google Merchant Center-account.

Belangrijk: Accountopschortingen hebben alleen betrekking op de verwijdering van uw artikelen uit Google Shopping. Uw artikelen zijn nog steeds beschikbaar voor andere bestemmingen en u heeft nog steeds toegang tot andere Google-producten via uw Google-account.

Na een accountopschorting weer worden opgenomen in de resultaten

  1. Breng de correcties aan in uw productvermeldingen en zorg ervoor dat u een langetermijnoplossing heeft geïmplementeerd om toekomstige overtredingen te voorkomen.
  2. Dien uw productvermeldingen opnieuw in.
  3. Controleer uw gegevens op het tabblad 'Producten'. Hier ziet u informatie die het laatst is ingediend bij het Google Merchant Center. U kunt deze gegevens vergelijken met uw live website.
  4. Neem, nadat u de problemen heeft opgelost, contact met ons op via dit formulier of uw toegewezen accountvertegenwoordiger.
Was dit artikel nuttig?