Prístup používateľov k účtu Merchant Center

Ak chcete získať prístup k účtu Google Merchant Center, správca účtu Merchant Center vás musí pridať ako používateľa. K jednému účtu Merchant Center môže mať prístup viacero používateľov a používatelia môžu podľa potreby prepojiť svoje individuálne účty Google s viacerými účtami Merchant Center.

Tu je postup riešenia problémov s účtom, ak máte problémy s prihlásením do účtu Merchant Center.

Správcovia účtov môžu jednotlivým používateľom určiť rôzne úrovne prístupu, pričom každý používateľ môže dostávať iné typy e‑mailov.

 • Standard (Štandardný prístup): možnosť prihlasovať sa do účtu Google Merchant Center a prístup k všetkým častiam účtu okrem karty Merchant Center programs (Programy Merchant Center) a obmedzeným informačným panelom a reportom.
 • Admin (Správcovský prístup): štandardný prístup k účtu a navyše možnosť pridávať, odstraňovať a upravovať roly používateľov na karte Users (Používatelia).
 • E‑mailové kontakty: žiadny prístup k účtu, len príjem e‑mailov na základe nastavení.
 • Správca prehľadov: používatelia s úrovňou prístupu správcu reportov majú povolenia na zobrazenie a úpravu všetkých reportov a informačných panelov v rámci účtu. Správcovia reportov môžu prispôsobiť úroveň prístupu k reportom a informačným panelom pre ostatných používateľov, pričom sa môžu rozhodnúť, či bude ich prístup obmedzený alebo nie.

Každý typ používateľa môže mať atribút používateľa Overený vlastník webových stránok. Ak sa tento štítok zobrazuje vedľa mena používateľa v zozname Používatelia, znamená to, že tento používateľ overil web svojho účtu a môže si ho nárokovať, prípadne si ho už nárokoval.

Môžu sa zobrazovať aj ďalšie roly podľa toho, aké služby máte v účte Merchant Center povolené.

Poznámka: Ak svoj web spravujete pomocou služby Google Search Console, odporúčame vám, aby bol každý správca uvedený aj ako vlastník vášho webu v službe Search Console. Ďalšie informácie o overení a nárokovaní webu

Pozvanie nového používateľa

Správcovia pozývajú ďalších, aby získali prístup k účtu Google Merchant Center, na karte Users (Používatelia) pomocou rozbaľovacej ponuky s ikonou kľúča Ikona ponuky nástrojov a nastavení [ozubené koliesko]. Títo pozvaní používatelia sa do vášho účtu prihlasujú pomocou vlastných prihlasovacích údajov. Vaše prihlasovacie údaje sú vďaka tomu v bezpečí.

Daný používateľ pozvánku dostane, len ak má účet Google. Ak účet Google nemá, môže si ho vytvoriť tu.

Ak chcete udeliť prístup ďalším používateľom, postupujte takto:

 1. Prihláste sa do účtu Merchant Center.
 2. Kliknite na ikonu kľúča Ikona ponuky nástrojov a nastavení [ozubené koliesko] a v ponuke Settings (Nastavenia) vyberte Account access (Prístup k účtu).
 3. Kliknite na tlačidlo plus plus.
 4. Zadajte e‑mailovú adresu osoby, ktorú chcete pozvať.
 5. Kliknite na Add user (Pridať používateľa).
 6. Na ďalšej stránke vyberte úroveň prístupu používateľa, ktorú chcete udeliť, a tiež nastavenia e‑mailu pre daného používateľa.
 7. Kliknite na Uložiť.

Po vykonaní tejto akcie dostane pozvaný používateľ správu s výzvou na prijatie pozvania a jeho prístup bude až do prijatia pozvania označený ako nespracovaný.

Poznámka: Ak sa nespracované pozvánky používateľov nevyriešia ani po niekoľkých dňoch, je vhodné potvrdiť ich osobitne s príslušnými používateľmi. Ak pozvánka zostane nespracovaná alebo ak je e‑mail prijatý pozvaným používateľom prázdny, daného používateľa môžete odobrať, prípadne odobrať a znova pridať, čím mu pošlete novú pozvánku.
Po zadaní e‑mailovej adresy na udelenie prístupu ďalšiemu používateľovi sa vám môže zobraziť toto chybové hlásenie: „Nepodarilo sa nám pridať túto e‑mailovú adresu, pretože nie je spojená s účtom Google. Vyberte inú e‑mailovú adresu alebo vytvorte nový účet Google.“
Ak sa zobrazí toto chybové hlásenie, znamená to, že e‑mailová adresa, ktorej sa pokúšate udeliť prístup k účtu Merchant Center, nie je prepojená s účtom Google. Všetky e‑mailové adresy, ktoré chcete pridať do účtu Merchant Center, musia byť prepojené s účtom Google.

Postup spojenia e‑mailovej adresy s účtom Google:

 1. Prejdite na stránku registrácie účtov Google.
 2. Kliknite na Použiť namiesto toho moju aktuálnu e‑mailovú adresu.

Zrušenie rolí používateľov

Ak si už neželáte, aby mali určití používatelia prístup k vášmu účtu Google Merchant Center, správca ich môže z účtu odobrať. Po odobraní sa už používateľ nebude môcť prihlásiť do vášho účtu Merchant Center.

Skôr než nejakého používateľa odoberiete, skontrolujte, či sa na neho neviaže stav overenia webovej adresy. Ak sa na tohto používateľa viaže overenie a vy ho zo svojho účtu odoberiete, stratíte tým zároveň stav overenia (a následne aj stav nároku). Overenie a nárokovanie webu budete musieť absolvovať nanovo s iným používateľom.

Ak chcete odobrať používateľa, postupujte takto:

 1. Prihláste sa do účtu Merchant Center.
 2. Kliknite na ikonu kľúča Ikona ponuky nástrojov a nastavení [ozubené koliesko] a v ponuke Settings (Nastavenia) vyberte Account access (Prístup k účtu).
 3. V sekcii Users (Používatelia) kliknite na e‑mailovú adresu používateľa, ktorého chcete odobrať.
 4. V sekcii User status (Stav používateľa) kliknite na Remove user (Odobrať používateľa).

Úprava rolí používateľov

Správcovia môžu upravovať rolu používateľa. Postup:

 1. Prihláste sa do účtu Merchant Center.
 2. Kliknite na ikonu kľúča Ikona ponuky nástrojov a nastavení [ozubené koliesko] a v ponuke Settings (Nastavenia) vyberte Account access (Prístup k účtu).
 3. V sekcii User status (Stav používateľa) vyhľadajte e‑mailovú adresu, ktorej rolu chcete upraviť.

Zrušenie vášho prístupu k účtu Merchant Center

Ak už nechcete, aby bol váš účet Google prepojený s účtom Merchant Center, svoj prístup môžete zrušiť v sekcii Preferences (Predvoľby).

Keď sa odoberiete z účtu Merchant Center, zruší sa váš prístup a účet si už nebudete môcť prezerať ani v ňom robiť zmeny. Ak budete chcieť prístup znova získať, musíte sa obrátiť na správcu účtu Merchant Center.

Poznámka: Ak ste správca účtu Merchant Center a k účtu Merchant Center ešte nie je pridružený iný správca, svoj účet Google nebudete môcť odstrániť.

Ak chcete odstrániť vlastný účet, postupujte takto:

 1. Prihláste sa do účtu Merchant Center.
 2. Kliknite na ikonu kľúča Ikona ponuky nástrojov a nastavení [ozubené koliesko] a v ponuke Settings (Nastavenia) vyberte Preferences (Predvoľby).
 3. Vyberte Predvoľby.
 4. Kliknite na Odstrániť prístup.
 5. Opätovným kliknutím na Odstrániť prístup potvrďte odstránenie svojho účtu.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
71525
false
false