Gebruikerstoegang voor Merchant Center

Voor toegang tot een Google Merchant Center-account moet u als gebruiker worden toegevoegd door een Merchant Center-accountbeheerder. Meerdere gebruikers kunnen toegang hebben tot hetzelfde Merchant Center-account en gebruikers kunnen hun eigen Google-account aan meerdere Merchant Center-accounts koppelen.

Bekijk hoe u problemen met uw account oplost als u problemen ondervindt met inloggen bij Merchant Center.

Accountbeheerders kunnen verschillende toegangsniveaus per gebruiker opgeven. Iedere gebruiker kan verschillende soorten e-mails krijgen.

 • Standaard: deze gebruikers kunnen inloggen bij Google Merchant Center en hebben toegang tot alles in het account, met uitzondering van de tabbladen Gebruikers en Merchant Center-programma's.
 • Beheerder: deze gebruikers hebben standaardtoegang tot het account, plus de mogelijkheid om gebruikersrollen toe te voegen, te verwijderen en te bewerken op het tabblad Gebruikers.
 • E-mailcontacten: deze gebruikers hebben geen toegang tot het account, maar ontvangen e-mails op basis van voorkeuren.

Elk type gebruiker komt in aanmerking voor het gebruikerskenmerk Geverifieerde website-eigenaar. Als dit label naast de naam van een gebruiker staat in de lijst Gebruikers, heeft deze gebruiker de website van zijn of haar account geverifieerd en kan de gebruiker de website claimen (of heeft dat al gedaan).

Afhankelijk van de services die in uw Merchant Center-account aanstaan, ziet u mogelijk aanvullende gebruikersrollen.

Opmerking: Als u Google Search Console gebruikt om uw website te beheren, raden we u aan elke beheerder ook als eigenaar van uw website te vermelden in Search Console. Meer informatie over hoe u uw website kunt verifiëren en claimen

Een nieuwe gebruiker uitnodigen

Beheerders kunnen andere gebruikers uitnodigen voor uw Google Merchant Center-account. Hiervoor gaan ze via het dropdownmenu van het gereedschapsicoon Tools and setting menu icon [Gear] naar het tabblad Gebruikers. Deze uitgenodigde gebruikers loggen met hun eigen gegevens in op uw account, zodat u uw eigen inloggegevens geheim kunt houden.

U kunt alleen uitnodigingen sturen naar gebruikers met een Google-account. Gebruikers zonder Google-account kunnen er hier een maken.

Volg deze stappen om toegang te verlenen aan extra gebruikers:

 1. Log in op uw Merchant Center-account.
 2. Klik op het gereedschapsicoon Tools and setting menu icon [Gear] en selecteer in het menu Instellingen de optie Accounttoegang.
 3. Klik op de plusknop plus.
 4. Geef het e-mailadres op van de persoon die u wilt uitnodigen.
 5. Klik op Gebruiker toevoegen.
 6. Op de volgende pagina selecteert u het toegangsniveau en de e-mailvoorkeuren voor die gebruiker.
 7. Klik op Opslaan.

Nadat u dit heeft gedaan, krijgt de uitgenodigde gebruiker een e-mail waarin deze wordt gevraagd de uitnodiging te accepteren. De toegang wordt gemarkeerd als In behandeling tot deze gebruiker de uitnodiging accepteert.

Als u een e-mailadres opgeeft om toegang te geven aan een extra gebruiker, ziet u misschien deze foutmelding: 'We kunnen dit e-mailadres niet toevoegen omdat het niet aan een Google-account is gekoppeld. Kies een ander e-mailadres of maak een nieuw Google-account.'
Als u deze foutmelding ziet, is het e-mailadres dat u toegang tot Merchant Center probeert te geven, niet gekoppeld aan een Google-account. E-mailadressen moeten aan een Google-account zijn gekoppeld om aan Merchant Center te kunnen worden toegevoegd.

U koppelt uw e-mailadres als volgt aan een Google-account:

 1. Ga naar de aanmeldingspagina voor Google-accounts.
 2. Klik op Mijn huidige e-mailadres gebruiken.

Gebruikersrollen intrekken

Als u wilt dat een of meer gebruikers niet langer toegang hebben tot uw Google Merchant Center-account, kunt u ze uit uw account verwijderen. Gebruikers kunnen niet meer inloggen op uw Merchant Center-account nadat u ze heeft verwijderd.

Controleer voordat u een gebruiker verwijdert of er geen verificatiestatus van een website-URL is gekoppeld aan de betreffende gebruiker. Als er een verificatiestatus is gekoppeld aan een gebruiker en u die gebruiker verwijdert uit uw account, verliest u ook uw verificatiestatus (en als gevolg daarvan ook uw claimstatus). U moet uw website dan opnieuw verifiëren en claimen met een andere gebruiker.

Volg deze stappen om een gebruiker te verwijderen:

 1. Log in op uw Merchant Center-account.
 2. Klik op het gereedschapsicoon Tools and setting menu icon [Gear] en selecteer in het menu Instellingen de optie Accounttoegang.
 3. Klik onder Gebruikers op het e-mailadres van de gebruiker die u wilt verwijderen.
 4. Klik onder 'Status van gebruiker' op Gebruiker verwijderen.

Gebruikersrollen bewerken

Volg deze stappen om een gebruikersrol te bewerken:

 1. Log in op uw Merchant Center-account.
 2. Klik op het gereedschapsicoon Tools and setting menu icon [Gear] en selecteer in het menu Instellingen de optie Accounttoegang.
 3. Zoek onder 'Status van gebruiker' het e-mailadres waarvoor u de rol wilt bewerken.

Uw toegang tot een Merchant Center-account intrekken

Als u niet meer wilt dat uw Google-account aan een bepaald Merchant Center-account gekoppeld is, kunt u uw eigen toegang intrekken in het gedeelte Voorkeuren.

Nadat u uzelf uit een Merchant Center-account heeft verwijderd, wordt de toegang ingetrokken en kunt u het account niet meer bekijken en hierin geen wijzigingen meer aanbrengen. U moet contact opnemen met een beheerder van het Merchant Center-account om opnieuw toegang te krijgen.

Opmerking: Als u een Merchant Center-beheerder bent, kunt u uw Google-account alleen verwijderen als er nog een andere beheerder aan het account is gekoppeld.

U kunt als volgt uw eigen account verwijderen:

 1. Log in op uw Merchant Center-account.
 2. Klik op het gereedschapsicoon Tools and setting menu icon [Gear] en selecteer in het menu Instellingen de optie Voorkeuren.
 3. Selecteer Voorkeuren.
 4. Klik op Toegang intrekken.
 5. Klik nogmaals op Toegang intrekken om de verwijdering van uw account te bevestigen.
 

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen

Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
71525
false