Specyfikacja RSS 1.0

Dokument ten zawiera wskazówki dotyczące tworzenia plików danych o produktach XML w formacie RSS 1.0. Podlinkowaliśmy standardowe atrybuty do odpowiednich sekcji w oficjalnej specyfikacji RSS 1.0, aby pomóc Ci odnaleźć dodatkowe informacje o komponentach zawartych w naszych przykładach. Chociaż udostępniamy przykładowe pliki RSS 1.0, informacje o RSS 1.0 ograniczyliśmy do minimum. Więcej informacji o tym standardzie znajdziesz w specyfikacji pod adresem http://web.resource.org/rss/1.0/spec.

Sekcja 1: RSS 1.0

W oparciu o specyfikację RSS 1.0, na poziomie produktu są trzy predefiniowane elementy – tytuł, link oraz opis. Chociaż są one opcjonalne w standardzie RSS 1.0, pliki danych produktów ich wymagają.

Pliki danych produktów wymagają także dodatkowych elementów, takich jak cena, identyfikator czy stan. Aby można było uwzględnić inne szczegółowe informacje o produkcie, rozszerzyliśmy RSS 1.0 o przestrzeń nazw Google Merchant Center. Jej zdefiniowanie umożliwia dodanie elementów, zwanych „atrybutami”, a także zwiększa ilość informacji, jakie można dodać o każdym z produktów.

Poniżej znajduje się przykład podstawowego dokumentu RSS 1.0 zawierającego jedną pozycję:

<?xml version="1.0"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
xmlns:g="http://base.google.com/ns/1.0">
<channelrdf:about="http://www.example.com/RSS1.xml"> <title>Nazwa Twojego pliku danych</title> <link>http://www.example.com</link> <description>Opis zawartości</description> <items> <rdf:Seq> <rdf:li rdf:resource="http://www.example.com/item1-info-page.html"/> </rdf:Seq> </items> </channel> <item rdf:about="http://www.example.com/item1-info-page.html"> <title>Czerwony wełniany sweter</title> <link>http://www.example.com/item1-info-page.html</link> <description>Ten wygodny i miękki sweter ogrzeje Cię w zimowe wieczory.</description>
<g:image_link>http://www.example.com/zdjecie1.jpg</g:image_link> <g:price>25</g:price> <g:condition>nowy</g:condition> <g:id>1a </g:id>
</item> </rdf:RDF>

Dwie główne zmiany w tym przykładzie to dodatkowa deklaracja przestrzeni nazw (w czwartym wierszu) i uwzględnienie czterech atrybutów (link_do_zdjęcia, cena, stan oraz identyfikator).

Deklaracja obszaru nazw Merchant Center

Poniższa deklaracja obszaru nazw jest wymagana, aby możliwe było korzystanie z atrybutów zdefiniowanych w obszarze nazw Merchant Center.

xmlns:g="http://base.google.com/ns/1.0"

Oprócz deklaracji przestrzeni nazw Google Merchant Center konieczne jest również dodanie prefiksu do każdego tagu atrybutu. Ma to na celu odróżnienie atrybutów zdefiniowanych w naszej przestrzeni nazw od elementów zdefiniowanych w RSS 1.0. Prefiks wybrany do tej deklaracji przestrzeni nazw to „g”:

<g:image_link>http://www.google.com/images/google_sm.gif</g:image_link>

Atrybuty w obszarze nazw Merchant Center muszą zawierać ten prefiks, w przeciwnym razie zostaną zignorowane wraz z przypisanymi do nich wartościami.

Atrybuty

Możesz zastosować dowolną liczbę atrybutów. Podanie dodatkowych informacji o Twoich produktach za pomocą tych atrybutów znacznie zwiększy ich szanse na wyświetlenie się w wynikach wyszukiwania w Google. Poza tym wiele atrybutów zdefiniowanych w przestrzeni nazw Google Merchant Center można w ramach jednego produktu wykorzystać więcej niż raz. Dzięki temu możesz dodać więcej istotnych informacji o produkcie w pliku danych.

 

Sekcja 2: ważna lista kontrolna

Przed przesłaniem pliku zalecamy sprawdzenie jego prawidłowego formatowania zgodnie z poniższą listą:

  1. Nazwa pliku musi być zakończona rozszerzeniem .xml.
  2. Nazwa pliku danych zarejestrowana na koncie Google Merchant Center musi być identyczna, jak rzeczywista nazwa pliku.
  3. Pamiętaj o umieszczeniu deklaracji przestrzeni nazw. Wartości muszą zgadzać się z poniższymi.
    1. Przestrzeń nazw Google Merchant Center: xmlns:g="http://base.google.com/ns/1.0".
    2. Przestrzeń nazw atrybutów niestandardowych: xmlns:[prefiks]="http://base.google.com/cns/1.0", gdzie [prefiks] zastępuje prefiks zawarty w pliku. 
  4. Sprawdź, czy prefiks w tagach atrybutów w Google Merchant Center i niestandardowym Google Merchant Center zgadza się z prefiksem zdefiniowanym w deklaracji przestrzeni nazw.
  5. Usuń atrybuty niezawierające żadnych wartości.
 

Sekcja 3: uwagi końcowe

Przykładowy wpis w dokumencie został uproszczony, by lepiej zobrazować podstawy tworzenia pliku danych w formacie XML. Chociaż akceptujemy pliki zawierające inne elementy zdefiniowane w standardzie RSS 1.0 lub w Twojej własnej przestrzeni nazw, wszelkie zawarte w nich informacje będą ignorowane podczas przetwarzania i nie pojawią się na liście. Na tym etapie przetwarzane będą jedynie dane zawarte w domyślnych elementach RSS 1.0 oraz w atrybutach w przestrzeniach nazw Google Merchant Center i niestandardowym Google Merchant Center.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?