Jedinečné identifikátory výrobkov

Jedinečné identifikátory výrobkov definujú výrobky, ktoré predávate, na globálnom trhovisku. Jedinečným spôsobom rozlišujú predávané výrobky a pomáhajú priradiť vyhľadávacie dopyty k vašim výrobkom. Jedinečné identifikátory výrobkov priraďuje k jednotlivým výrobkom výrobca, preto ak predávate rovnaký výrobok ako iný predajca, jedinečné identifikátory výrobkov budú rovnaké.

Medzi bežné jedinečné identifikátory výrobkov patria globálne čísla obchodných jednotiek (kódy GTIN), katalógové čísla súčiastok a názvy značiek. Jedinečný identifikátor výrobku nemajú všetky výrobky. Ak ho však váš výrobok má (najmä ak ide o GTIN) a uvediete ho, vaše reklamy a záznamy budú bohatšie na informácie a zákazníci ich ľahšie nájdu. Ak výrobok jedinečný identifikátor výrobku nemá, túto skutočnosť uveďte v údajoch o výrobkoch.

Usmernenia

Podľa možnosti vždy uvádzajte správne identifikátory výrobkov (GTIN, katalógové číslo súčiastky a značku). Hodnoty si nevymýšľajte, netipujte ani nepreberajte z podobných výrobkov. Ak zadáte nesprávne identifikátory, výrobky môžu byť zamietnuté. Tieto usmernenia vám pomôžu používať správne a presné jedinečné identifikátory výrobkov:

 • Ak sú k výrobkom priradené jedinečné identifikátory výrobkov a máte ich k dispozícii: vždy ich uveďte, aby ste dosiahli najlepšiu možnú výkonnosť. Ak máte k dispozícii niektoré identifikátory, ale nie všetky, uveďte tie, ktoré máte.
 • Ak sú k výrobkom priradené jedinečné identifikátory výrobkov, ale nemáte ich k dispozícii: atribút nechajte prázdny. Neuvádzajte nesprávne identifikátory (napríklad interné kódy SKU či iné hodnoty špecifické pre váš obchod) ani identifikátory podobných výrobkov. Ak výrobok má identifikátory, nepoužívajte atribút identifikátor existuje [identifier_exists] s hodnotou false (nepravda), inak môže byť výrobok zamietnutý.
 • Ak výrobky nemajú priradené jedinečné identifikátory výrobkov: neuvádzajte k nim atribúty GTIN [gtin], značka [brand] ani katalógové číslo súčiastky [mpn]. V týchto atribútoch neuvádzajte ani interné kódy SKU či iné hodnoty špecifické pre váš obchod. Namiesto toho uveďte atribút identifikátor existuje [identifier_exists] s hodnotou false (nepravda).

V zvyšnej časti tohto článku je vysvetlené, aké jedinečné identifikátory výrobkov zrejme budete musieť uvádzať, ako riešiť problémy s identifikátormi a čo robiť, ak identifikátory nemáte.

Typy jedinečných identifikátorov výrobku

Atribút Názov Opis
GTIN [gtin] UPC
 • Používa sa hlavne v Severnej Amerike
 • UPC je skratka výrazu Universal Product Code (univerzálny kód výrobku), iné názvy: GTIN-12 a UPC-A
 • 12-ciferný kód
 • Jedinečný číselný identifikátor komerčných výrobkov, ktorý je zvyčajne pridružený k čiarovému kódu vytlačenému na tovare v maloobchode
GTIN [gtin] EAN
 • Používa sa hlavne mimo Severnej Ameriky
 • EAN je skratka výrazu European Article Number (európske číslo položky), iný názov: GTIN-13
 • Zvyčajne 13‑ciferný kód (niekedy môže byť 8‑ alebo 14‑ciferný)
 • Jedinečný číselný identifikátor komerčných výrobkov, ktorý je zvyčajne pridružený k čiarovému kódu vytlačenému na tovare v maloobchode
GTIN [gtin] JAN
 • Používa sa iba v Japonsku
 • JAN je skratka výrazu Japanese Article Number (japonské číslo položky), iný názov: GTIN-13
 • 8- alebo 13-ciferný kód
 • Jedinečný číselný identifikátor komerčných výrobkov, ktorý je zvyčajne pridružený k čiarovému kódu vytlačenému na tovare v maloobchode
GTIN [gtin] ISBN
 • Používa sa na celom svete
 • ISBN je skratka výrazu International Standard Book Number (medzinárodné štandardné číslo knihy)
 • ISBN-10: 10-ciferný kód (na poslednom mieste môže byť znak „X“, ktorý predstavuje číslo 10)
 • Tento formát sa v roku 2007 prestal používať, takže nie všetky knihy je možné označiť kódom ISBN-10
 • ISBN-13 (odporúčaný formát): 13-ciferný kód, ktorý sa zvyčajne začína číslicami 978 alebo 979
 • Jedinečný číselný identifikátor komerčných kníh vydaných od roku 1970, ktorý možno nájsť na zadnej obálke knihy spolu s čiarovým kódom
Značka [brand] Značka
 • Používa sa na celom svete
 • Značka výrobku
 • Mala by byť jasne viditeľná na prednej strane balenia alebo štítku výrobku
Katalógové číslo súčiastky [mpn] Katalógové číslo súčiastky
 • Používa sa na celom svete
 • Katalógové číslo súčiastky (angl. názov Manufacturer Part Number (MPN))
 • Alfanumerický kód (dĺžka môže byť rôzna)
 • Jedinečné číslo, ktoré spája výrobok s výrobcom

Ako uvádzať jedinečné identifikátory výrobkov v údajoch o výrobkoch

Identifikátory, ktoré je potrebné zadať, závisia od typu príslušného výrobku. Pri všetkých položkách odporúčame odoslať všetky tri atribúty: (GTIN [gtin], značka [brand]) a katalógové číslo súčiastky [mpn]), aby ste zvýšili výkonnosť reklám a záznamov a zákazníkom pomohli nájsť vaše výrobky.

Identifikátor
[id]
Názov
[title]
Identifikátor existuje
[identifier_exists]
GTIN
[gtin]
Katalógové číslo súčiastky
[mpn]
Značka
[brand]
9876-S-ZLN Tričko Google – zelené – S 9504000059422 00638HAY Google
9876-S-ŽLTÁ Tričko Google – žlté – S 9504000059446 00638ANG Google
9877-M-ČIERNA Čierne šaty s vlastným dizajnom nie

 

Nasleduje súbor pravidiel, na základe ktorých zadáte k svojim jednotlivým výrobkom správne identifikátory.

Požiadavky na identifikátory výrobkov
Bez ohľadu na kategóriu

Atribút gtin [gtin] je povinný, ak je výrobok vyrábaný vo veľkom a má vlastný kód GTIN.

  Odevy Médiá Ďalšie kategórie

Povinné identifikátory výrobkov podľa kategórie

Je potrebné uviesť hodnotu pre atribút značka [brand] Je potrebné uviesť hodnotu pre atribút GTIN [gtin] (napríklad kód ISBN)

Je potrebné uviesť hodnotu pre atribút značka [brand] (ak výrobok nemá značku, uveďte výrobcu/dodávateľa)

Ak výrobok nemá kód GTIN, uveďte atribút katalógové číslo súčiastky [mpn].

V opačnom prípade Ak nie sú splnené požiadavky na identifikátor výrobku, výkonnosť položky môže byť obmedzená.

Výrobky s kódmi GTIN

Pri všetkých výrobkoch vyrábaných vo veľkom (ku ktorým zadávate atribút stav [condition]), ktoré majú pridelený kód GTIN, uveďte tieto atribúty:

Výrobky bez kódov GTIN

Niektorým výrobkom nebol pridelený kód GTIN, takže nemusíte uviesť žiaden. Ak však bol vášmu výrobku pridelený kód GTIN a vy tento kód nezadáte, výkonnosť vášho výrobku môže byť obmedzená.

V prípade takýchto výrobkov zadajte tieto atribúty:

Výrobky, ktoré nemusia mať pridelený kód GTIN, sú napríklad:

 • výrobky so značkou obchodu;
 • náhradné diely;
 • diely výrobcu originálneho príslušenstva alebo ich náhrady;
 • výrobky na mieru (tričká s vlastným vzorom, umelecké diela a ručné výrobky);
 • knihy vydané ešte pred schválením kódu ISBN ako normy ISO v roku 1970;
 • historické alebo starožitné výrobky;
 • výrobky na predobjednávku (s atribútom dostupnosť [availability])

Na presnejšiu identifikáciu výrobkov bez kódu GTIN môžete použiť atribúty katalógové číslo súčiastky [mpn]značka [brand]. Katalógové číslo súčiastky je jedinečný identifikátor výrobku, ktorý výrobca prideľuje konkrétnym dielom. Pomocou atribútu značka [brand] môžete ako jedinečný identifikátor použiť značku výrobku.

Poznámka: Atribút katalógové číslo súčiastky [mpn] nie je povinný, ale jeho zadaním môžete zvýšiť výkonnosť svojho výrobku. Pamätajte, že ak výrobok jedinečný identifikátor má, musíte ho povinne zadať, inak môže byť výrobok zamietnutý alebo môže mať obmedzenú výkonnosť.

Výrobky bez značky

Ak je výrobok jednoznačne spojený s určitou značkou alebo výrobcom, zadajte atribút značka [brand].

Ak však k výrobku nie je jednoznačne pridružená nejaká značka (napr. v prípade filmov, kníh a hudby) alebo ide o výrobok na mieru (napr. tričko na mieru, umelecké dielo či ručne vyrobený výrobok), atribút značka [brand] zadávať nemusíte.

Tipy ku konkrétnym výrobkom

Knihy a médiá

 • Ako hodnotu atribútu GTIN [gtin] uveďte kód ISBN-13 knihy.
 • V prípade výrobku, ktorý má kód UPC aj ISBN‑13, uveďte atribút GTIN [gtin] dvakrát, raz pre každú hodnotu.
 • V prípade výrobku, ktorý má iba kód SBN (9-miestny, používaný vo Veľkej Británii do roku 1974), je potrebné ho konvertovať na kód ISBN-10 pridaním číslice 0 na začiatok kódu. Ak chcete napríklad konvertovať kód 123456789, odošlite hodnotu 0123456789.

Balíky

Balík je hlavný výrobok, ktorý zoskupíte s príslušenstvom a predávate spoločne ako jeden balíček za jednu cenu.

Kompatibilné výrobky tretej strany

Výrobky na mieru

Ak ponúkate úpravy na mieru, gravírovanie a iné prispôsobenie výrobku, v atribútoch názov [title]opis [description] uveďte, že ide o výrobok na mieru.

 • Uveďte atribút GTIN [gtin] s hodnotou pridelenou výrobcom, ak ponúkate úpravy na mieru, gravírovanie alebo iné prispôsobenie výrobku.
 • Pomocou atribútu balík [is_bundle] nám dáte vedieť, že výrobok je možné upraviť na mieru.

Predplatné časopisov

Medzinárodné štandardné sériové číslo ISSN je možné konvertovať na kód GTIN. Ďalšie informácie o konvertovaní hodnôt nájdete na webe Centra ISSN.

Viackusové balenia

Viackusové balenie je súbor niekoľkých identických výrobkov, ktoré sa predávajú ako jeden výrobok. Tento súbor môžete vytvoriť vy alebo výrobca. Značku budete musieť nahrať rôzne podľa toho, kto súbor vytvoril.

Tlačená hudba

Medzinárodné štandardné hudobné číslo ISMN je možné konvertovať na kód GTIN [gtin]. Ďalšie informácie o číslach ISMN

Tlačové kazety

Zadajte správnu hodnotu atribútu GTIN [gtin] tlačovej kazety. Ďalšie informácie o požiadavkách na tlačové kazety

Výrobky dostupné vo viacerých farbách alebo veľkostiach

Ak má váš výrobok viaceré farby alebo veľkosti, pre jednotlivé varianty musíte použiť rôzne jedinečné identifikátory výrobkov. Ak napríklad predávate tričko v modrej, červenej a zelenej farbe, pre každý tento variant musíte uviesť atribút farba [color] a jedinečný kód GTIN [gtin].

Výrobky s viacerými kódmi GTIN

Uistite sa, že ste pre každý výrobok uviedli správnu hodnotu atribútu GTIN [gtin]:

 • v prípade variantov (výrobky v rôznych farbách, veľkostiach atď.) uveďte pre každý výrobok jeden atribút GTIN [gtin];
 • v prípade výrobkov s viacerými platnými jedinečnými identifikátormi výrobku (napr. výrobky s globálnym kódom GTIN a kódom GTIN konkrétneho distribútora) uveďte pre každú hodnotu dodatočný atribút jedinečného identifikátora výrobku.

Výrobky so značkou obchodu alebo výrobky súkromných značiek

Neuvádzajte hodnotu atribútu GTIN [gtin] pre výrobky bez kódu GTIN. Ak ste jediným predajcom výrobku alebo ak majú výrobky značku obchodu, je možné, že nemajú kód GTIN. V takom prípade ho nemusíte zadávať. Namiesto toho pri takýchto výrobkoch uveďte atribúty značka [brand]katalógové číslo súčiastky [mpn].

Výrobky súkromných značiek sú výrobky, ktoré vyrába jedna spoločnosť, ale opätovne ich označí predávajúca spoločnosť, aby sa prezentovala ako výrobca takýchto výrobkov. Napríklad spoločnosť A vyrába televízne zariadenie pripojené k internetu. Spoločnosť B ho kúpi na účely ďalšieho predaja a označí ju svojím logom a názvom značky.

Použité a retro výrobky

Použité alebo retro výrobky môžu mať kód GTIN. Ak je to možné, uveďte ho.

Riešenie problémov s kódmi GTIN

Ako nájsť jedinečné identifikátory výrobkov

Pri zadávaní jedinečných identifikátorov výrobkov nepoužívajte vymyslené alebo približné hodnoty. Každý výrobok má predpísanú hodnotu pridelenú výrobcom, a ak zadáte inú hodnotu, výrobok bude zamietnutý. Presné kódy GTIN môžete vždy nájsť na obale výrobku alebo zistiť od výrobcu.

Ako možno zistiť jedinečný identifikátor výrobku:

 • Pozrite sa na obal. Kód GTIN nájdite na obale výrobku. Ako nájsť GTIN
 • Spýtajte sa výrobcu. Kontaktujte výrobcu alebo distribútora výrobku a kód si vypýtajte.
 • Vyhľadajte výrobok v Nákupoch Google. V niektorých krajinách sa po vyhľadaní výrobku zobrazí v reklame v Nákupoch odkaz na porovnanie cien. Kliknite na odkaz a v sekcii Podrobnosti nájdite kód GTIN.
 • Hľadajte na ISBNdb.com alebo v Knihách Google. Na oboch týchto weboch možno nájsť kódy ISBN.
Ako skontrolovať, či je kód GTIN správny

Podľa nasledujúcich tipov rýchlo skontrolujte, či je kód GTIN správny:

 • Uvádzajte správny počet číslic. Každý kód GTIN by mal mať špecifický počet číslic, preto ich pri každom kóde GTIN spočítajte (príklad: kód ISBN-13 by mal mať 13 číslic).
 • Používajte len čísla. Ak kód GTIN obsahuje písmená alebo symboly, nie je správny.
 • Vyhľadajte kontrolnú číslicu (alebo v prípade kódu ISBN-10 písmeno). Kontrolná číslica je číslica v kóde GTIN, pomocou ktorej môžete urobiť matematickú kontrolu a presvedčiť sa, či je identifikátor výrobku správny. Použite kalkulačku na výpočet kontrolných číslic organizácie GS1.
 • Hľadajte čísla v zakázanom rozsahu. Nezahŕňajte kódy GTIN v zakázaných rozsahoch (predpony 2, 02, 04) ani v rozsahu pre kupóny (99, 981 – 984).
 • Používajte správne úrovne. Pri kódoch GTIN-14 používajte úrovne veľkosti balenia (1 – 8), len ak predávate balenia s viacerými položkami. V takom prípade nepoužívajte indikátor veľkého objemu výrobku (9).
 • Neuvádzajte rezervovaný kód GTIN. Niektoré predpony kódu GTIN ešte nie sú priradené, pretože sú rezervované do budúcnosti. Ak použijete GTIN s takouto predponou, upozorníme vás na to na karte Diagnostika v službe Merchant Center, aby ste kód mohli upraviť.

Ak potrebujete podrobnejšie informácie o overovaní kódov GTIN, stiahnite si Sprievodcu overovaním kódov GTIN organizácie GS1.

Súvisiace odkazy

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
71525
false
false