Om unike produktkoder

Unike produktkoder (UPK) definerer produktet du selger, på det globale markedet. De skiller produktene du selger, fra hverandre, og hjelper til med å knytte søkeord til tilbudene dine. Unike produktkoder blir tilordnet hvert produkt av produsenten, så hvis du selger det samme produktet som en annen forhandler, vil UPK-ene være identiske.

GTIN-numre (Global Trade Item Numbers), delenumre og merkenavn er vanlige unike produktkoder. Ikke alle produkter har unike produktkoder. Hvis produktet ditt har en UPK, særlig hvis den er et GTIN-nummer, kan dette imidlertid bidra til at annonsene dine blir bedre og enklere for brukere å finne. Hvis produktet ditt ikke har en unik produktkode, kan du fortelle oss dette i produktinformasjonen din.

I denne artikkelen får du informasjon om de unike produktkodene du kanskje må oppgi, hvordan du feilsøker problemer med kodene dine, og hva du skal gjøre hvis du ikke har slike koder.

Typer unike produktkoder

Attributt Navn Beskrivelse
gtin UPC
 • Brukes hovedsakelig i Nord-Amerika.
 • Strekkode (UPC), også kalt GTIN-12 og UPC-A.
 • 12 numeriske tegn.
 • En unik numerisk kode for kommersielle produkter som vanligvis forbindes med en strekkode trykt på detaljvarer.
gtin EAN
 • Brukes hovedsakelig utenfor Nord-Amerika.
 • Europeisk artikkelnummer (EAN), også kalt GTIN-13.
 • Vanligvis 13 numeriske tegn (av og til 8 eller 14 numeriske tegn).
 • En unik numerisk kode for kommersielle produkter som vanligvis forbindes med en strekkode trykt på detaljvarer.
gtin JAN
 • Brukes bare i Japan.
 • Japansk artikkelnummer (JAN), også kalt GTIN-13.
 • 8 eller 13 numeriske tegn.
 • En unik numerisk kode for kommersielle produkter som vanligvis forbindes med en strekkode trykt på detaljvarer.
gtin ISBN
 • Brukes globalt.
 • Internasjonalt standardboknummer (ISBN).
 • ISBN-10: 10 numeriske tegn (det siste tegnet kan være «X», som står for tallet «10»).
 • Dette formatet ble avviklet i 2007, og ikke alle bøker kan representeres ved hjelp av ISBN-10.
 • ISBN-13 (anbefales): 13 numeriske tegn som vanligvis starter med 978 eller 979.
 • En unik numerisk identifikator for kommersielle bøker publisert etter 1970. Koden er plassert på baksiden av boken sammen med strekkoden.
brand [merke] Merke
 • Brukes globalt.
 • Produktets merke.
 • Skal være godt synlig på forsiden av produktemballasjen eller -etiketten.
mpn [delenummer] Delenummer
 • Brukes globalt.
 • Delenummer.
 • Alfanumeriske tegn (ulike lengder).
 • Nummeret som unikt knytter produktet til produsenten.

Slik inkluderer du unike produktkoder i produktinformasjonen din

Du må sende forskjellige produktkoder avhengig av hvilken type produkt du sender inn. For å få best mulige annonseresultater og gjøre det enklere for brukerne å finne produktene dine anbefaler vi at du sender inn alle de tre attributtene (gtin, brand [merke] og mpn [delenummer]) for alle varene dine.

id title [tittel] identifier_exists [identifikator_finnes] gtin mpn [delenummer] brand [merke]
9876-S-GRN Google-T-skjorte – grønn – liten - 9504000059422 00638HAY Google
9876-S-YELLOW Google-T-skjorte – gul – liten - 9504000059446 00638ANG Google
9877-M-Black Svart T-skjorte – spesiallaget med designen din nei - -

 

Bruk følgende regelsett til å oppgi de riktige kodene for hvert av produktene dine.

Krav til produktkoder
Uavhengig av kategori

Attributtet gtin er obligatorisk hvis produktet fremstilles i stort omfang og har et GTIN-nummer.

  Klær Medier Andre kategorier

Obligatoriske produktkoder basert på kategori

Krever en verdi for attributtet brand [merke] Krever en verdi for attributtet gtin (for eksempel ISBN)

Krever en verdi for attributtet brand [merke] (hvis det ikke finnes noe merke, sender du inn navnet på produsenten/leverandøren)

Hvis det ikke finnes noe GTIN-nummer, sender du inn attributtet mpn [delenummer].

For øvrig Hvis kravene til produktkoder ikke er oppfylt, kan annonsene for varen få begrensede resultater.

Produkter med GTIN-nummer

Send inn følgende attributter for alle produkter som fremstilles i stort omfang (som sendes inn med attributtet condition [tilstand]), og som har et GTIN-nummer:

 • gtin
 • merke
 • mpn [delenummer]

Produkter uten GTIN-nummer

Enkelte produkter har ikke fått tildelt noe GTIN-nummer, og i så fall skal det heller ikke sendes inn. Men hvis produktet har fått tildelt et GTIN-nummer og du ikke sender det inn, kan produktannonsene få begrensede resultater.

Send inn følgende attributter for disse produktene:

 • brand [merke]
 • mpn [delenummer]

Eksempler på produkter som kanskje ikke har et tildelt GTIN-nummer:

 • Produkter som er butikkens egen merkevare
 • Reservedeler
 • Deler fra produsenten eller uoriginale reservedeler
 • Spesiallagde produkter (spesiallagde t-skjorter, kunst og håndlagde varer)
 • Bøker utgitt før ISBN ble godkjent som en ISO-standard i 1970
 • vintage-produkter eller antikke produkter
 • produkter med forhåndsbestilling (med attributtet condition [tilstand])

Du kan bruke attributtene mpn [delenummer] og brand [merke] som hjelp til å identifisere produktene som ikke har GTIN-nummer. Et delenummer (MPN) er en unik produktkode for bestemte deler tilordnet av produsenten. Med attributtet brand [merke] kan du bruke merket på produktet ditt som unik produktkode.

Merk: Attributtet mpn [delenummer] er valgfritt, men du kan få bedre annonseresultater hvis du tar det med. Husk at produktene dine kan bli avvist eller få dårlige annonseresultater hvis du sender dem inn uten unik produktkode når en slik er tilgjengelig.

Produkter uten merke

Hvis produktet tydelig er tilknyttet et bestemt merke eller en bestemt produsent, sender du inn attributtet brand [merke].

Du trenger imidlertid ikke å sende inn attributtet brand [merke] hvis produktet ikke har noe tydelig merke (f.eks. filmer, bøker og musikk), eller hvis det er et spesiallaget produkt (f.eks. spesiallagde T-skjorter, kunst og håndlagde produkter).

Tips for bestemte produkter

Bøker og medier 

 • Bruk ISBN-13-nummeret for boken som verdien for GTIN-attributtet.
 • For et produkt som har både en UPC-kode og et ISBN-13-nummer, må du sende inn GTIN-attributtet 2 ganger – 1 gang for hver verdi.
 • For et produkt med bare SBN-nummer (9 sifre – ble brukt i Storbritannia frem til 1974) konverterer du nummeret til et ISBN-10-nummer ved å legge til 0 foran. Konvertér for eksempel 123456789 til ISBN-nummeret 0123456789.

Pakker

En pakke er et hovedprodukt du har gruppert sammen med andre tilbehørsprodukter, og som du selger sammen som en pakke til én pris.

 • Hvis pakken er opprettet av produsenten: Bruk GTIN-nummeret, delenummeret og merket for pakken, ikke enkeltproduktene.
 • Hvis du selv har opprettet pakken: Bruk GTIN-nummeret, delenummeret og merket for hovedproduktet. Hvis du for eksempel setter sammen en pakke med et kamera, et objektiv og en bæreveske, sender du inn merkevaren for kameraet siden dette er hovedproduktet. Finn ut mer om innsending av pakker.

Kompatible tredjepartsprodukter

Send inn riktig GTIN-nummer for produktet ditt. Finn ut mer om kravene for kompatible eller overhalte tredjepartsprodukter

Tilpassede produkter

Hvis du tilbyr tilpasning, gravering eller annen type spesialbestilling av et produkt, kan du forklare i tittel- og beskrivelsesattributtene at produktet er tilpasset.

 • Send inn attributtet gtin med verdien som er tildelt av produsenten, hvis du tilbyr tilpasning, gravering eller annen type spesialbestilling av et produkt.
 • Bruk attributtet is_bundle [inngår_i_sett] til å fortelle oss at produktet er tilpasset.

Tidsskriftsabonnementer

Et ISSN-nummer (International Standard Serial Number) kan konverteres til et GTIN-nummer. Finn ut mer om konvertering av verdier på nettstedet til ISSN-senteret

Multipakker

En multipakke er en gruppe med flere identiske produkter som selges som ett produkt. Denne gruppen kan være opprettet av deg eller av produsenten, og du må sende inn merket på forskjellig måte avhengig av hvem som opprettet gruppen.

 • Hvis produsenten opprettet multipakken: Bruk attributtene gtin, mpn [delenummer] og brand [merke] for pakken, ikke enkeltproduktene.
 • Hvis du opprettet multipakken: Bruk attributtene gtin, mpn [delenummer] og brand [merke] for enkeltproduktene. Finn ut mer om multipakkeattributtet.

Trykt musikk

Et ISMN-nummer (International Standard Music Number) kan konverteres til et GTIN-nummer. Finn ut mer om ISMN

Skriverkassetter

Send inn riktig GTIN-nummer for skriverkassetten din. Finn ut mer om kravene for skriverkassetter

Produkter som er tilgjengelige i ulike farger eller størrelser

Hvis produktet leveres i flere farger eller størrelser, må du ha forskjellige unike produktkoder for hver av disse variantene. Hvis du for eksempel selger en skjorte som finnes i blått, rødt og grønt, må du sende inn fargeattributtet og et unikt gtin-nummer for hver variant. Finn ut mer om attributtene size [størrelse] og color [farge].

Produkter med flere GTIN-numre

Pass på at du sender inn riktig GTIN-nummer for hvert produkt:

 • For varianter (finnes i flere farger, størrelser osv.) sender du inn ett GTIN-nummer for hvert produkt.
 • For produkter med mer enn ett gyldig UPK-nummer (for eksempel produkter med et globalt GTIN-nummer og et GTIN-nummer som er spesifikt for distributøren) sender du inn UPI-attributtet flere ganger for å få med alle de aktuelle verdiene.

Produkter med butikkens eget merke og white label-produkter

Hvis et produkt ikke har GTIN-nummer, skal du ikke sende inn GTIN-nummer. Hvis du er den eneste som selger et bestemt produkt, eller hvis produktet er av butikkens eget merke, har det kanskje ikke noe GTIN-nummer, og da trenger du ikke å sende det inn. Send i stedet inn attributtene brand [merke] og mpn [delenummer] for disse produktene.

White label-produkter er produkter som er fremstilt av ett selskap, men som er merket på nytt av selskapet som selger det, slik at det ser ut som de har produsert det. Eksempel: Selskap A lager en TV med nettilkobling. Selskap B kjøper produktet med tanke på videresalg og merker det på nytt med egen logo og eget navn.

Brukte produkter og vintageprodukter

Brukte produkter eller vintageprodukter kan ha GTIN-nummer, og du bør oppgi det hvis mulig.

 • Send inn attributtet gtin med verdien som er tilordnet av produsenten.
 • Send inn verdien «used [brukt]» for attributtet condition [tilstand].  

Feilsøk GTIN-problemer

Finn unike produktkoder for produktene dine

Når du bruker unike produktkoder, må du ikke finne på eller anslå verdier. Hvert produkt har en fastsatt verdi tildelt av produsenten. Alle andre verdier fører til at produktet ditt blir avvist. Den sikreste referansen for GTIN-nummeret er alltid emballasjen eller produsenten av produktet.

Slik finner du de unike produktkodene:

 • Kontrollér emballasjen. Sjekk GTIN-nummeret på produktemballasjen. Finn ut hvordan du kan finne GTIN-nummeret
 • Spør produsenten. Kontakt produsenten av produktet eller en forhandler for å be om koden.
 • Søk etter produktet på Google Shopping. For noen land er det slik at hvis du søker etter produktet, har Shopping-annonsen en link til sammenligning av priser. Klikk på denne linken, og let deretter etter GTIN-nummer i Detaljer-delen.
 • Sjekk ISBNdb.com eller Google Bøker. Du kan finne ISBN-informasjon på begge disse nettstedene.
Sørg for at GTIN-nummeret er riktig

Kontrollér raskt om GTIN-nummeret er riktig, ved å bruke disse tipsene:

 • Bruk riktig antall sifre. Hvert GTIN-nummer skal ha et bestemt antall sifre. Tell antallet sifre i hvert GTIN-nummer (for eksempel må et ISBN-13-nummer ha 13 sifre).
 • Bruk bare tall. Hvis GTIN-nummeret inneholder bokstaver eller symboler, er det ikke riktig.
 • Se etter kontrollsifferet (eller kontrollbokstaven i ISBN-10). Kontrollsifferet er et siffer i GTIN-nummeret som kan brukes til å kontrollere matematisk at produktkoden er riktig. Bruk kontrollsifferkalkulatoren for GS1
 • Se etter tall i det begrensede området. Ikke ta med GTIN-numre i begrensede områder (prefiks 2, 02, 04) eller kupongområdet (99, 981–984).
 • Bruk riktig nivå. Bruk bare emballasjenivåene (1–8) for GTIN-14-koder hvis du selger pakker som inneholder flere varer, ikke bulknivåindikatoren (9).
 • Sørg for at du ikke sender inn et reservert GTIN-nummer. Noen GTIN-prefikser er foreløpig ikke tilordnet fordi de er reservert for fremtidig bruk. Hvis du bruker et GTIN-nummer med et slikt prefiks, gir vi deg beskjed om dette på Diagnostikk-fanen i Merchant Center, slik at du kan justere det.

Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om GTIN-validering, kan du laste ned GS1-veiledningen for GTIN-validering.

Linker til beslektet innhold

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt