Ilmoitus

Ohjekeskuksesta löydät tietoa sekä uudesta että klassisesta Kauppiaskeskuksesta. Etsi logo kunkin artikkelin yläreunasta ja varmista, että se liittyy käyttämääsi Kauppiaskeskuksen versioon.

Määritesääntöjen lisääminen

Oma kuvake Merchant Center Nextin artikkeleille

Jos haluat tietoa syötesääntöjen lisäämisestä klassisessa Kauppiaskeskuksessa, klikkaa tästä.

Määritesääntöjen avulla voit muuttaa dataasi vastaamaan tuotetietosääntöjä sekä ratkaista virheitä ja auttaa meitä tulkitsemaan datalähteessäsi olevia tietoja. Tässä artikkelissa kerrotaan, miten tuotetietojen määritesäännöt lisätään.

Ennen kuin aloitat

Ennen kuin voit käyttää määritesääntöjä, sinun täytyy lisätä tuotteiden datalähde Kauppiaskeskus-tilillesi, jotta sääntöjen luomista varten on dataa.

Huom. Lisää tunnus [id] ‑määritteen määritesäännöt tunnussääntöosiossa. Lue lisää tunnusmääritteen sääntöjen luomisesta.

Määritesääntöjen käyttäminen

Uuden määritesäännön luominen datalähteelle:

Step 1 Klikkaa Kauppiaskeskus-tilillä Asetukset ja työkalut ‑kuvaketta Työkalut ja asetukset ‑valikon kuvake [Ratas].

Step 2 Valitse Datalähteet.

Step 3 Valitse Tuotteiden lähteet ‑välilehdellä haluamasi tuotelähde.

Step 4 Klikkaa Määritesäännöt-välilehteä.

 • Jos sinulla on tässä datalähteessä useita syötetunnisteita, valitse syötetunniste, johon haluat käyttää sääntöä.

Step 5 Jos et ole aiemmin luonut määritesääntöjä muokattavalle määritteelle, valitse Lisää määritesääntö ja valitse määrite avattavasta listasta.

Step 5 Jos haluat muokata aiemmin luotuja määritesääntöjä, voit etsiä määritettä käyttämällä hakukenttää. Klikkaa sitten muokattavaa määritettä.

Step 5 Määritä datalähteet.

Step 5 Lisää muokkaukset (valinnainen).

Step 5 Valitse Tallenna luonnoksena.

Step 10 Sääntöihisi tehdyt muutokset ovat luonnosmuodossa. Testaa luonnossääntöjä ennen niiden käyttöä tuotetiedoissa valitsemalla Testaa sääntöjä.

Step 10 Tallenna ja käytä uusia tai päivitettyjä sääntöjä klikkaamalla Ota muutokset käyttöön. Poista luonnossäännöt valitsemalla Hylkää muutokset.

Määritesääntösivulla on määritetaulukko, josta näet yleiskuvan sääntöihin liittyvistä kohdemääritteistä.

Huom. Määritesäännöt toimivat sarjaperusteisesti, mikä tarkoittaa, että jos sinulla on useita sääntöjä, ensin suoritetaan ensimmäinen sääntö ja sitten toinen jne. Lue lisää erityyppisistä säännöistä alta.

Oletussääntö on Googlen datalähteesi kullekin määritteelle asettama sääntö, joka perustuu joko lisädatalähteesi tai ensisijaisen datalähteesi arvoon. Voit muokata sääntöä muuttamalla määritettä.

Datalähteiden lisääminen

Määrittämällä datalähteitä voit osoittaa, mistä määritteen datan tulisi olla peräisin. Voit muokata datan noutamisen tapaa käyttämällä ehtoja ja toimintoja (aseta, erota ja ota viimeisin). Näiden toimintojen avulla voit määrittää kohteen käyttämällä olemassa olevaa datalähdettä tai poimia datan lähteestä.

Datalähdetoimintojen käyttäminen

Aseta-asetuksen käyttäminen
Aseta-vaihtoehdon avulla voit täyttää kohdemääritteen arvon automaattisesti yhdistämällä mistä tahansa ensisijaisesta tai lisädatalähteestäsi peräisin olevia sarakkeita ja staattisia arvoja. Näin voit lisätä olemassa oleviin tuotetietoihisi lisäarvoja. Voit esimerkiksi lisätä nimeen brändin. Voit käyttää Aseta-sääntöä seuraavilla tavoilla:
 • Aseta saapuvan sarakkeen nimi valitulle Google-määritteelle.
  • Esimerkki: Aseta availability [saatavuus] ‑määritteen arvoksi my_first_feed.stockstatus [ensimmäinen_syötteeni.varastotilanne]
 • Täytä kohdemäärite yhdellä asetetulla staattisella merkkijonolla.
  • Esimerkki: Aseta kunnon arvoksi new
 • Täytä kohdemäärite millä tahansa yhdistelmällä saapuvia sarakkeita, staattisia arvoja tai käsiteltyjä arvoja. Voit luoda merkkijonon useista sarakkeista tai arvoista käyttämällä ketjutus- tai yhdistelmätoimintoa.
  • Esimerkki: Aseta nimen arvoksi my_first_feed.brand + " " +my_first_feed.title
Muistettavaa: Aseta-ketjutussäännöt epäonnistuvat vain, jos kaikki syöteviitteet epäonnistuvat. Esimerkki:
 • Aseta nimen arvoksi: my_first_feed.brand + " " +my_first_feed.title ‑sääntö epäonnistuu, jos kumpaakaan syöteviitettä ei voi ratkaista.
 • Aseta nimen arvoksi: my_first_feed.brand + " " +my_first_feed.title ‑sääntö ei epäonnistu, jos vain my_first_feed.brand jää ratkaisematta. Sen sijaan sovellettavaksi säännöksi jää Aseta nimen arvoksi: my_first_feed.title
Aseta useaksi ‑toiminnon käyttäminen

Toiminnolla Aseta useaksi voit liittää määritteelle arvoja, jotka ovat peräisin datalähteestäsi, käsitellyistä määritteistä tai luomistasi arvoista.

Tämä luo toistuvan kentän, jolla määritteeseen voi liittää listan käytettävistä arvoista. Näin voit asettaa useita näyttöpaikkoja mahdolliset näyttöpaikat [included_destination]- tai poissuljetut näyttöpaikat [excluded_destination] ‑määritteiden arvoksi tai useita maita Shopping-mainoksista poissuljetut maat [shopping_ads_excluded_country] ‑määritteen arvoksi. Mahdolliset näyttöpaikat [included_destination]- ja poissuljetut näyttöpaikat [excluded_destination] ‑määritteiden suhteen tämä tarkoittaa, että voit asettaa niiden arvoksi Shopping_ads ja Display_ads.

Erota-toiminnon käyttäminen
Jos haluat ottaa käyttöön Lisäasetuksia, klikkaa nuolta.
 • Kirjainkoolla on väliä: Kirjoita tässä kohdassa sanat ja lauseet täsmällisessä kirjainkoossa.
 • Säilytä vain ensimmäinen vastaava arvo: Jos erotettavalla määritteellä on useita mahdollisia vastaavuuksia, vain ensimmäiseksi listattu arvo erotetaan. Jos haluat esimerkiksi erottaa otsikosta arvot "keltainen", "punainen" ja "sininen" ja otsikko on "siniraidallinen keltainen paita", vain "keltainen" poistetaan.
 • Etsi säännöllisillä lausekkeilla: Etsi kaikki arvot, jotka noudattavat määrättyä kaavaa (tai säännöllistä lauseketta eli regexiä). Lisää säännöllinen lauseke tekstikenttään. Jos esimerkiksi haluat poistaa kaiken muun kuin määritteen kuusi ensimmäistä merkkiä, käytä seuraavaa lauseketta: find: '^(.{6}).*$' replace: '\1'.
 • Vain kokonaiset sanat: Etsi vain kirjoitettua hakusanaa vastaavia kokonaisia sanoja. Voit esimerkiksi estää male [mies] ‑sanan tunnistamisen female [nainen] ‑sanan sisällä.
Ota viimeisin ‑toiminnon käyttäminen
Voit käyttää Ota viimeisin ‑toimintoa vain hintaan ja saatavuuteen liittyvissä määritteissä, kun haluat löytää viimeisimmän päivitetyn arvon kahdesta tai useammasta datalähteestä ja käyttää sitä automaattisesti määritteesi arvona.
Esimerkki:
 • Ota viimeisin: my_first_feed.availability ja my_supplemental_feed.availability
 • Ota viimeisin: my_first_feed.price ja my_supplemental_feed.price
 • Ota viimeisin: my_first_feed.sale_price ja my_supplemental_feed.sale_price
 • Ota viimeisin: my_first_feed.sale_price_effective_date ja my_supplemental_feed.sale_price_effective_date

Muutosten lisääminen

Muutosten avulla voit lisätä ylimääräisiä vaiheita valitun määritteen datan muokkaamiseen. Optimoi datasi käyttämällä ehtoja ja muokkaustoimintoja. Voit esimerkiksi muuttaa tiettyjä sanoja tuotteen nimessä tai päivittää datasi tuotetietosääntöjen mukaiseksi.

Muokkaustoimintojen käyttäminen

Lisää alkuun ‑toiminnon käyttäminen
Voit lisätä sanoja, lauseita tai muita datalähteen määritteitä valitun määritteen arvon alkuun käyttämällä Lisää alkuun ‑toimintoa. Voit tehdä tämän parantaaksesi hakutermejä tai tehostaaksesi tuotetietojasi.
Esimerkki:
 • Voit lisätä brändi [brand] ‑määritteen arvon mihin tahansa nimi [title] ‑määritteen arvoon, josta brändi puuttuu.

Muistettavaa: Lisää alkuun ‑muutokset epäonnistuvat vain, jos kaikki datalähdeviitteet epäonnistuvat. Esimerkki:

 • Lisää alkuun "color [väri]: " + f1.color [f1.väri] ‑muokkaus epäonnistuu, jos f1.color [f1.väri] ‑määritettä ei voi ratkaista.
 • Lisää alkuun "color [väri]: " + f1.color [f1.väri] + " " +"material [materiaali]: " + f1.material [f1.materiaali] ‑muokkaus ei epäonnistu, jos määritettä f1.color [f1.väri] ei voi ratkaista. Se epäonnistuu vain, jos kumpaakaan määritteistä f1.color ja f1.material ei voi ratkaista.
Lisää jälkeen ‑toiminnon käyttäminen
Voit lisätä sanoja, lauseita tai muita datalähteen määritteitä määritteen arvon loppuun käyttämällä Lisää jälkeen ‑toimintoa. Voit tehdä tämän parantaaksesi hakutermejä tai tehostaaksesi tuotetietojasi.
Esimerkki:
 • Voit lisätä väri [color] ‑määritteen arvon mihin tahansa nimi [title] ‑määritteen arvoon, josta väri puuttuu.

Muistettavaa: Lisää jälkeen ‑muutokset epäonnistuvat vain, jos kaikki datalähdeviitteet epäonnistuvat. Esimerkki:

 • Lisää jälkeen "color [väri]: " + f1.color [f1.väri] ‑muokkaus epäonnistuu, jos määritettä f1.color [f1.väri] ei voi ratkaista.
 • Lisää jälkeen "color [väri]: " + f1.color [f1.väri] + " " +"material [materiaali]: " + f1.material [f1.materiaali] ‑muokkaus ei epäonnistu, jos määritettä f1.color [f1.väri] ei voi ratkaista. Se epäonnistuu vain, jos kumpaakaan määritteistä f1.color ja f1.material ei voi ratkaista.
Standardoi-toiminnon käyttäminen
Käyttämällä Standardoi-toimintoa voit optimoida rajallisia arvoja hyväksyviä määritteitä etsimällä tukemattomia arvoja ja korvaamalla ne tuetuilla arvoilla.
Esimerkki:
 • Määritteen kunto [condition] arvoksi kelpaavat vain used refurbished ja new. Tällä toiminolla voit muuttaa esimerkiksi kaikki vintage-arvot used-arvoiksi.
Jos haluat ottaa käyttöön Lisäasetuksia, klikkaa nuolta.
 • Kirjainkoolla on väliä: Kirjoita tässä kohdassa sanat ja lauseet täsmällisessä kirjainkoossa.
Lisää toistuva kenttä ‑toiminnon käyttäminen

Lisää toistuva kenttä ‐toiminnolla voit lisätä lisätietoja määritteisiin, joissa voidaan käyttää useita arvoja (kuten lisäkuvalinkki [additional_image_link], mahdolliset näyttöpaikat [included_destination] ja poissuljetut näyttöpaikat [excluded_destination]). Toisin sanoen voit lisätä toisen arvon toistuvaan kenttään, joka on jo täytetty ensimmäisellä arvolla. Sitä voidaan käyttää myös omissa määritteissä. (Käyttämällä Aseta useaksi ‑toimintoa voit täyttää määritteet ilman olemassa olevia arvoja).

Esimerkki:

Lisää Display_ads‑näyttöpaikka datalähteeseen, jolla on jo näyttöpaikkana Shopping_ads.

Optimoi URL-osoite ‑toiminnon käyttäminen

Voit muokata tai poistaa URL-komponentteja Optimoi URL-osoite ‑toiminnon avulla. Tämä toiminto on tehty nimenomaan URL-muokkauksia varten, ja sen käyttöä on suojattu määrätyillä turvaparametreillä:

 • Jos lisäät jo olemassa olevan parametrin, se korvataan automaattisesti.
 • Jos lisäät toisen parametrin, &-merkin ?-merkin sijasta, se lisätään automaattisesti.

Esimerkki:

Lisää uusi oma seurantaparametri määritteelle ads_redirect [ads-uudelleenohjaus].

ads_redirect [ads-uudelleenohjaus] ‑arvosta alkaen: https://www.myonlinestore.com/products/item1.html

 1. Aseta parametrin ”utm_source” arvoksi google-products.

 2. Aseta parametrin ”utm_medium” arvoksi shopping.

Lopullinen ads_redirect [ads_uudelleenohjaus] ‑arvo: https://www.myonlinestore.com/products/item1.html?utm_source=google-products&utm_medium=shopping

Etsi ja korvaa ‑toiminnon käyttäminen
Etsi ja korvaa ‑toiminnolla voit etsiä sanoja tai lauseita datalähteistäsi ja korvata ne uusilla arvoilla. Voit tehdä tämän parantaaksesi hakutermejä tai tehostaaksesi tuotetietojasi. Voit esimerkiksi korvata "saapikkaat" sanalla "saappaat". Etsi ja korvaa ‑toiminnot toteutetaan peräkkäin, ei samanaikaisesti.
Jos haluat ottaa käyttöön Lisäasetuksia, klikkaa nuolta.
 • Kirjainkoolla on väliä: Kirjoita tässä kohdassa sanat ja lauseet täsmällisessä kirjainkoossa.
 • Korvaa vain ensimmäinen osuma: Etsi vain sanan ensimmäinen esiintymä tietyn määritteen kohdalla. Jos kuvauksessa lukee esimerkiksi ”hopeiset korvakorut ja hopeiset höyhenet”, vain "hopeiset"-sanan ensimmäinen esiintymä korvataan.
 • Etsi säännöllisellä lausekkeella: Etsi kaikki arvot, jotka noudattavat määrättyä kaavaa (tai säännöllistä lauseketta eli regexiä). Jos esimerkiksi haluat poistaa kaiken muun kuin määritteen kuusi ensimmäistä merkkiä, käytä seuraavaa lauseketta: find: '^(.{6}).*$' replace: '\1'.
 • Vain kokonaiset sanat: Etsi vain kirjoitettua hakusanaa vastaavia kokonaisia sanoja. Voit esimerkiksi estää male [mies] ‑sanan tunnistamisen female [nainen] ‑sanan sisällä.
Laske-toiminnon käyttäminen
Laske-toiminnolla voit lisätä, vähentää, kertoa tai jakaa numeerisia arvoja.
Esimerkki:
Jaa ja valitse ‑toiminnon käyttäminen

Jaa ja valitse ‑vaihtoehdon avulla voit valita yhden tai useampia elementtejä pilkulla erotetusta, nuolella erotetusta tai muunlaisesta luettelosta ja käyttää kyseistä tekstiä määritteen arvona. Jos tuotteesi luokitellaan esimerkiksi käyttämällä määritteen product_type arvona Apparel & Accessories > Clothing > Uniforms > White Coats, voit asettaa tuotetyyppi [product_type] ‑määritteen omaksi määritteeksi ja käyttää Jaa ja valitse ‑toimintoa säilyttääksesi vain arvon "White coats". Tämän jälkeen voit lisätä tämän arvon datalähteesi jonkin muun määritteen, kuten nimi [title] ‑määritteen, alkuun tai loppuun.

Jaa: Merkitse, minkä tyyppisellä noodilla tai symbolilla haluat erottaa listan. Esimerkiksi ">" "," tai ";".

Valitse: Valitse, mitä elementtejä tai noodeja haluat käyttää. Voit valita arvot, kuten "ensimmäinen" tai "viimeinen", tai voit valita arvoalueet, kuten "toiseksi viimeinen" tai "2–5".

Yhdistä: Jos olet valinnut useita noodeja, yhdistä ne yhdeksi arvoksi käyttämällä Yhdistä-toimintoa.

Huom. Voit käyttää Jaa-toimintoa yhdessä Valitse- ja/tai Yhdistä-toiminnon kanssa. Jos et yhdistä jakamaasi arvoa, saatat luoda toistuvan määritteen. Esimerkiksi a > b > c jaetaan merkillä ”>”, ja sitten valitset 2–3. Jos yhdistät merkillä "+", saat yhden arvon "b + c". Jos et yhdistä arvoja, päädyt toistuvaan määritteeseen – kahteen arvoon "b" ja "c".

Esimerkki:

Luo oma määrite jakamalla ja valitsemalla viimeinen noodi tuotetyyppi [product_type] ‑merkkijonosta Apparel & Accessories > Clothing > Uniforms > White Coats liittääksesi sen nimi [title] ‑määritteen loppuun.

Step 1 Luo oma määrite, jonka nimi on "viimeisen noodin tuotetyyppi".

Step 2 Lisää oman määritteen arvoksi "my_first_feed.product_type".

Step 3 Jaa: Jaa merkillä ">". Tämä jakaa merkkijonon neljään noodiin: Apparel & Accessories, Clothing, Uniforms, White Coats.

Step 4 Valitse: Valitse "viimeinen". Tämä valitsee merkkijonon viimeisen noodin, joka on siis White Coats.

Step 5 Tallenna luonnoksena.

Step 5 Luo uusi sääntö nimi [title] ‑määritteelle, esimerkiksi lisätäksesi nimeen uuden määritteen: "my_first_feed.title" + " " + "viimeisen noodin tuotetyyppi"

Huom. Valitset tässä tapauksessa vain yhden noodin merkkijonosta, joten et käytä yhdistystoimintoa. Jos haluat käyttää kahta noodia, käytä Combine on "," ‑toimintoa (esimerkiksi Uniforms, White coats).

Tyhjennä-toiminnon käyttäminen

Tyhjennä-vaihtoehdolla voit poistaa arvon mistä tahansa määritteestä. Voit esimerkiksi poistaa datalähdetiedostosta tekstiä, kuten n/a.

Esimerkki:

 • Jos määritteen brändi [brand] nykyinen arvo on n/a, valitseTyhjennä

  Huom. Kun Tyhjennä-toiminto on suoritettu tietylle tuotteelle, tuotteeseen ei kohdistu enää mitään sääntöä. Jos määrite on tuotetietosääntöjen mukaan pakollinen, arvon jättäminen tyhjäksi saattaa johtaa tuotteiden hylkäämiseen.

Sääntömuutosten esikatselun tarkasteleminen

Kun muokkaat sääntöäsi Datalähteet- ja Muokkaukset-toimintojen avulla, näet esikatselun luonnosarvostasi näytön oikeassa yläkulmassa.

Jos haluat testata muutosten vaikutusta tiettyihin tuotenimikkeisiin, klikkaa suurennuslasia hakeaksesi listasta tuotetunnusta tai klikkaa nuolta käydäksesi tuotteita läpi satunnaisessa järjestyksessä.

Huom. Jos et voi klikata suurennuslasia tai nuolipainiketta, yritä tiivistää Tietolähde- tai Muokkaukset-sääntöjä.

Jos luot samalle määritteelle useita sääntöjä, näet, miten kukin sääntö vaikuttaa lopulliseen arvoon. Kun olet lopettanut muokkauksen, väliarvo näkyy muokatun säännön vieressä.

Muista:
 • Jos teet useita muutoksia yhdellä säännöllä, väliarvo vastaa yhdistettyjä muutoksia.
 • Jos sääntö ei koske tarkasteltavaa kohdetta, väliarvoa ei näy.

Jos haluat nähdä aktiivisen arvon ja luonnosarvon sellaisina, kuin ne näkyvät, kun niihin sovelletaan sääntöjäsi, vie hiiri esikatselulaatikon yläpuolelle.

Ehtojen käyttäminen

Toiminnon eteen voidaan lisätä ehtoja suodattamaan datalähteesi nimikkeitä, jotka täyttävät tietyt valitsemasi kriteerit. Jos haluat esimerkiksi käyttää tiettyä nimeä kaikille tietyn brändin tuotteille, voit asettaa brändimääritteen ehdoksi "on yhtä kuin" "Google". Jos valitset määritteen datalähteestäsi, ehto suodattaa olemassa olevat arvot valitsemallasi arvolla. Jos esimerkiksi valitset Lisää jälkeen ‑muokkauksen:

Step 1 Valitse ensimmäisestä avattavasta valikosta joko datalähteen määrite tai verrattava käsitelty määrite. Tuotteiden datalähteen määritteet ovat tietyn datalähteen erityisiä määritteitä. Jos valitset datalähteen, voit asettaa määritteen nimen ja valita sitten raakadatalähteen arvon. Käsitelty määrite on lopullinen määritteen arvo, joka sisältää sovellettujen määritesääntöjen perusteella tehdyt muutokset.

Step 2 Valitse toisesta avattavasta valikosta ehdon operaattori. Esimerkiksi "sisältää" tai "ei ole yhtä kuin".

Step 3 Lisää sitten arvo, johon haluat ehtoa verrattavan. Tämä voi olla datalähteen staattinen arvo tai käsitelty määritearvo.

Jos haluat lisätä toisen ehdon yhdistettäväksi ensimmäiseen, valitse JA. Se voi olla mikä tahansa, kunhan se ei ole ristiriidassa ensimmäisen ehdon kanssa. Jos molemmat ehdot ovat voimassa, toimintoa sovelletaan. Voit esimerkiksi soveltaa sääntöä punaisiin JA S-kokoisiin paitoihin.

Sääntö voi myös toimia ehtona itsenäisesti. Voit tehdä tämän valitsemalla TAI ja lisäämällä toisen ehdon. Tällöin sääntö toimii joko noudattamalla ensimmäistä tai toista ehtoa. Jos jompikumpi syötetyistä ehdoista on voimassa, toiminto toteutetaan. Voit esimerkiksi soveltaa sääntöä punaisiin paitoihin TAI sinisiin paitoihin.

Muistettavaa

 • Kun lisäät hinnan, kirjoita vain luku ilman valuuttaa.
 • Kun käytät "on yhtä kuin" ‑ehtoa, varmista, että kirjoittamasi arvo vastaa datalähteen arvoa. Esimerkiksi 13.00 ei ole välttämättä 13, 13.00 $ jne.
 • Arvot ovat kirjankoosta riippumattomia.

Toimintoja, kuten "aseta" ja "ota viimeisin", sovelletaan vain, jos ehdot täyttyvät.

Määritesääntöjen tallentaminen

Voit tallentaa säännöt ja soveltaa niitä datalähteeseesi klikkaamalla Ota muutokset käyttöön ‑painiketta. Kun muutokset on otettu käyttöön, sinun on käsiteltävä datalähteesi uudelleen. Uudet säännöt tulevat näkyviin tuotetietojesi uusimmassa latauksessa, ja niitä sovelletaan kaikkiin latauksiin, kunnes muutat sääntöjä uudelleen.

Jos haluat muokata olemassa olevaa sääntöä, klikkaa Säännöt-sarakkeesta säännön sisältävää harmaata laatikkoa. Ota säännön muutokset käyttöön ja tallenna sitten muutokset klikkaamalla Ota muutokset käyttöön. Lähetä tuotetiedot, jotta niihin voidaan tehdä muutokset.

Oliko tästä apua?

Miten sivua voisi parantaa?
Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko