Ilmoitus

Ohjekeskuksesta löydät tietoa sekä uudesta että klassisesta Kauppiaskeskuksesta. Etsi logo kunkin artikkelin yläreunasta ja varmista, että se liittyy käyttämääsi Kauppiaskeskuksen versioon.

Atom 1.0 ‑eritelmä

Oma kuvake Merchant Center Nextin artikkeleille

Jos haluat tietoa Atom 1.0 ‑eritelmästä klassisessa kauppiaskeskuksessa, klikkaa tästä.

Tässä dokumentissa kerrotaan, miten voit luoda XML-tuotetietolähteen Atom 1.0 ‑muodossa. Olemme linkittäneet standardimääritteet virallisen Atom 1.0 ‑eritelmän vastaaviin osioihin, jotta sinun on helpompaa löytää osia koskevaa lisätietoa esimerkeistämme. Vaikka dokumentissa annetaan esimerkkejä Atom 1.0 ‑tiedostoista, itse Atom 1.0:sta kerrotaan vain vähän.

Jos haluat tietää lisää tästä standardista, sinun kannattaa tutustua Atom Syndication Format ‑eritelmään.

Lataa Atom 1.0 ‑esimerkkitiedosto klikkaamalla tästä.

Osa 1: Atom 1.0

Atom 1.0 ‑eritelmän mukaan syötetasolla on viisi ennalta määriteltyä elementtiä: nimi, tunnus, linkki , yhteenveto ja päivitysaika. Vaikka nämä elementit ovat Atom 1.0 ‑standardissa valinnaisia, tuotetietolähteissä niitä edellytetään.

Tuotetietolähteet edellyttävät myös muita elementtejä. Esimerkiksi hinta ja kunto vaaditaan. Nimikettä koskevien lisätietojen ilmoittamista varten olemme laajentaneet Atom 1.0:aa lisäämällä siihen Google Kauppiaskeskuksen nimitilan. Kun määrität Google Kauppiaskeskuksen nimitilan, voit käyttää lisäelementtejä, joita kutsutaan määritteiksi. Tällä tavalla voit antaa tuotetietolähteessä enemmän tietoa kustakin tuotteesta.

Alla on esimerkki perusmuotoisesta, yhden nimikkeen sisältävästä Atom 1.0 ‑dokumentista:

<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"

xmlns:g="http://base.google.com/ns/1.0">
<title>The name of your product data source</title> <link href="http://www.example.com" rel="alternate" type="text/html" /> <updated>2006-06-11T18:30:02Z</updated> <author> <name>Google</name> </author>
<id>tag:example.com,2006-06-11:/support/products</id> <entry>
<title>Red wool sweater</title> <id>1a</id> <link href="http://www.example.com/item1-info-page.html" /> <summary>Comfortable and soft, this sweater will keep you warm on those cold winter nights.</summary>

<updated>2005-10-13T18:30:02Z</updated>
<g:image_link>http://www.google.com/images/google_sm.gif</g:image_link> <g:price>25</g:price> <g:condition>new</g:condition>
</entry> </feed>

Tässä esimerkissä kaksi merkittävintä lisäystä ovat nimitilan määritys sekä kolmen määritteen lisääminen (kuvalinkki [image_link], hinta [price] ja kunto [condition]).

Google Kauppiaskeskuksen nimitilan määritys

Sinun on määritettävä nimitila seuraavasti, jotta voit käyttää määritteitä, jotka on määritelty vain Google Kauppiaskeskuksen nimitilassa.

xmlns:g="http://base.google.com/ns/1.0"

Google Kauppiaskeskuksen nimitilan määrittämisen lisäksi sinun on myös lisättävä etuliite jokaiseen määritetagiin. Lisäämme tämän etuliitteen Google Kauppiaskeskuksen määritteisiin erottaaksemme omassa nimitilassamme määritellyt määritteet Atom 1.0:ssa määritellyistä elementeistä. Tälle nimitilamääritykselle valittu etuliite on "g":

<g:image_link>http://www.google.com/images/google_sm.gif</g:image_link>

Google Kauppiaskeskuksen nimitilassa käytetyissä määritteissä on oltava tämä etuliite. Muuten sekä määritteet että niiden sisältämät arvot jätetään huomiotta.

Määritteet

Voit käyttää niin montaa määritettä kuin haluat, kunhan ne kuvaavat tuotteitasi. Kun lisäät tuotenimikkeisiin tarkempia tietoja määritteiden avulla, tuotteet näkyvät tuloksissa huomattavasti todennäköisemmin. Lisäksi monia Google Kauppiaskeskuksen nimitilassa asetettuja määritteitä voi käyttää samassa tuotteessa useammin kuin kerran. Tällä tavoin voit lisätä tuotteesta vielä enemmän tietoa tuotetietolähteeseen.

Osa 2: Tärkeä muistilista

Varmistaaksesi tiedoston oikean muotoilun suosittelemme tarkistamaan seuraavat asiat ennen tuotetietolähteen lähettämistä:

Step 1 Tiedostopääte on .xml.

Step 2 Google Kauppiaskeskus ‑tilille rekisteröimäsi tuotetietolähteen tiedostonimi vastaa lähetettävän tiedoston nimeä.

Step 3 Muista lisätä nimitilan määritykset. Näiden arvojen on oltava täsmälleen samat kuin alla.

  • Google Kauppiaskeskuksen nimitila: xmlns:g="http://base.google.com/ns/1.0".
  • Yksilöity määritteiden nimitila: xmlns:[prefix]="http://base.google.com/cns/1.0", jossa [prefix] korvataan tiedostoon lisätyllä etuliitteellä.

Step 4 Tarkista, että Google Kauppiaskeskuksen ja yksilöidyn Google Kauppiaskeskuksen määritetageihin lisätty etuliite vastaa nimitilamäärityksessä määriteltyä etuliitettä.

Step 5 Poista määritteet, joilla ei ole yhtään arvoa.

Osa 3: Loppuhuomautus

Tässä dokumentissa käytettyä esimerkkiä on yksinkertaistettu, jotta Google Kauppiaskeskuksen XML-tuotetietolähteen laatimisen perusteet kävisivät selkeästi ilmi. Vaikka hyväksymme tuotetietolähteet, jotka sisältävät muita Atom 1.0 ‑standardissa tai omassa nimitilassasi määritettyjä elementtejä, näiden elementtien tietoja ei huomioida käsittelyssä eivätkä ne näy mainoksissa tai maksuttomissa tuotelistauksissa. Tällä hetkellä käsittelemme vain Atom 1.0 ‑oletuselementtien sekä Google Kauppiaskeskuksen ja yksilöidyn Google Kauppiaskeskuksen nimitilojen määritteiden sisältämää dataa.

Oliko tästä apua?

Miten sivua voisi parantaa?
Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko