Ειδοποίηση

Σε αυτό το κέντρο βοήθειας, μπορείτε να βρείτε περιεχόμενο τόσο για το Merchant Center Next όσο και για την εμπειρία του κλασικού Merchant Center. Αναζητήστε το λογότυπο στο επάνω μέρος κάθε άρθρου, για να βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το άρθρο για την έκδοση του Merchant Center που ισχύει για εσάς. 

Σχετικά με τις πληροφορίες αποστολής που εμφανίζονται σε προσφορές και δεν ανέβηκαν στο Merchant Center

Ένα προσαρμοσμένο εικονίδιο για την κεφαλίδα άρθρου του κλασικού Merchant Center.

Αυτό το άρθρο εξηγεί γιατί μπορεί να βρίσκετε περιστασιακά πληροφορίες αποστολής για μια προσφορά που δεν ανεβάσατε εσείς στο Merchant Center και πώς μπορείτε να διορθώσετε ή να ενημερώσετε αυτές τις πληροφορίες, όπως απαιτείται.

Σε αυτήν τη σελίδα


Οφέλη των συναγόμενων πληροφοριών αποστολής

Αν ο ιστότοπός σας είναι προσβάσιμος από τον ανιχνευτή της Google, μπορεί περιστασιακά να βρίσκετε προσφορές που εμφανίζονται στο Google, τις οποίες δεν ανεβάσατε ποτέ στον λογαριασμό σας στο Merchant Center. Όταν συμβαίνει αυτό, η Google ενδέχεται να μην έχει τις κατάλληλες πληροφορίες αποστολής που αντιστοιχούν στην προσφορά σας. Στη συνέχεια, η Google μπορεί να συνάγει αυτά τα δεδομένα με βάση τις υπάρχουσες πληροφορίες στο Merchant Center οι οποίες σχετίζονται με τις περισσότερες ή όλες τις προσφορές στον ιστότοπό σας. Αυτό προσφέρει τα παρακάτω οφέλη:

  • Διασφάλιση ότι αποκομίζετε όλα τα οφέλη από τις πωλήσεις στο Google: Ενδέχεται να είναι απαραίτητο οι προσφορές σας να διαθέτουν πληροφορίες αποστολής, προκειμένου να είναι κατάλληλες για καταχώριση ή ίσως χρειαστεί να υποβάλετε πληροφορίες αποστολής προκειμένου να πληροίτε τα κριτήρια για συγκεκριμένα προνόμια.
  • Διασφάλιση ότι οι πελάτες σας απολαμβάνουν μια βέλτιστη εμπειρία χρήστη: Σε γενικές γραμμές, οι πελάτες προσελκύονται περισσότερο από καταχωρίσεις που παρέχουν πληροφορίες αποστολής.

Πώς να ενημερώσετε ή να διορθώσετε τις συναγόμενες πληροφορίες αποστολής

Αν πρέπει να ενημερώσετε τις πληροφορίες αποστολής που έχει συναγάγει η Google, μπορείτε να ορίσετε μία από τις 3 επιλογές που αναφέρονται παρακάτω:

  • Ανεβάστε την προσφορά σας στο Merchant Center κανονικά, διαμορφώνοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις.
  • Για τυχόν ρυθμίσεις αποστολής που παρασχέθηκαν στην Google ή παρασχέθηκαν στις σελίδες προορισμού και λεπτομερειών, διορθώστε τις πληροφορίες αποστολής και φροντίστε να είναι ακριβείς, έτσι ώστε και οι πληροφορίες κόστους και ταχύτητας που συνάγει η Google να είναι ακριβέστερες.
  • Μεταβείτε στο schema.org και βεβαιωθείτε ότι η δομή των δεδομένων σας ενσωματώνει σωστά τα χαρακτηριστικά αποστολής.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού