Thông báo

Trong trung tâm trợ giúp này, bạn có thể tìm thấy nội dung cho cả Merchant Center Next và Merchant Center phiên bản cũ. Hãy tìm biểu trưng ở đầu mỗi bài viết để đảm bảo rằng bạn đang đọc bài viết về phiên bản Merchant Center phù hợp với mình. 

Nguyên tắc biên tập cho chương trình tích điểm (chỉ ở Nhật Bản)

Bài viết này trình bày các nguyên tắc biên tập cho chương trình tích điểm trong Merchant Center. Đảm bảo rằng bạn tuân thủ các nguyên tắc này khi kích hoạt chương trình tích điểm.

Lưu ý: Bảng chữ cái tiếng Anh mà bạn sử dụng trong chương trình tích điểm phải là những ký tự có độ rộng một nửa khi thêm thông tin trong Merchant Center.


Trên trang này


Nguyên tắc biên tập

Nguyên tắc về thông tin của chương trình

Biểu trưng chương trình

 • Tối thiểu 144 x 144 pixel
 • Không có hình ảnh nào lớn hơn 72 megapixel
 • Không có tệp hình ảnh nào lớn hơn 20 MB
 • Chiều rộng và chiều cao của hình ảnh phải có tỉ lệ 1:1
 • Png, SVG hoặc WEBP

Tên chương trình

 • Bạn có thể nhập tên chương trình bằng tiếng Nhật hoặc tiếng Anh.
  • Tên không được vượt quá 25 ký tự.
 • Tên mà bạn sử dụng trong Merchant Center phải khớp với tên của chương trình trên trang web.
 • Sử dụng đúng ngữ pháp và chính tả.
 • Sử dụng dấu cách phù hợp (chỉ áp dụng đối với bảng chữ cái tiếng Anh).
 • Sử dụng dấu câu và ký hiệu thích hợp.
 • Sử dụng cách viết hoa thích hợp (chỉ áp dụng đối với bảng chữ cái tiếng Anh).
 • Đừng sử dụng ngôn từ gây phản cảm.

Lưu ý: Bạn có thể sử dụng biểu tượng nhãn hiệu (™) trong tên chương trình.

Nhãn chương trình

 • Nhãn chương trình không được vượt quá 25 ký tự.
 • Đừng sử dụng dấu cách " ".
 • Sử dụng dấu gạch dưới "_" để phân tách 2 từ.

Nội dung mô tả chương trình

 • Nhãn chương trình không được vượt quá 90 ký tự.
 • Làm nổi bật đặc quyền hấp dẫn nhất áp dụng cho tất cả thành viên trong chương trình tích điểm của bạn.
 • Sử dụng đúng ngữ pháp và chính tả.
 • Sử dụng dấu cách phù hợp (chỉ áp dụng đối với bảng chữ cái tiếng Anh).
 • Sử dụng dấu câu và ký hiệu thích hợp.
 • Sử dụng cách viết hoa thích hợp (chỉ áp dụng đối với bảng chữ cái tiếng Anh).
 • Đừng sử dụng ngôn từ gây phản cảm.
 • Đừng dùng ":" và ";".
 • Sử dụng dấu ngã "~" có độ rộng đầy đủ để biểu thị một dải giá trị.

Trang đích

 • Trang đích phải trình bày tất cả thông tin về chương trình tích điểm.
 • Bạn có thể thêm các tham số URL để theo dõi lưu lượng truy cập.
 • Đảm bảo rằng trang đích của bạn đang hoạt động.
 • Sử dụng trang đích chứ không phải tệp hay email.
 • Sử dụng cùng một miền mà bạn đã đề cập trong tài khoản Merchant Center.

Số lượng thứ hạng thành viên

Số lượng thứ hạng thành viên (ít nhất một) mà bạn đã gửi trong Merchant Center phải khớp với số lượng thứ hạng thành viên trên trang web của bạn.


Nguyên tắc về thứ hạng thành viên

Tên thứ hạng thành viên

 • Tên thứ hạng thành viên không được vượt quá 25 ký tự.
 • Tên thứ hạng thành viên mà bạn thêm trên Merchant Center phải khớp với tên trên trang web.
 • Sử dụng đúng ngữ pháp và chính tả.
 • Sử dụng dấu cách phù hợp (chỉ áp dụng đối với bảng chữ cái tiếng Anh).
 • Sử dụng dấu câu và ký hiệu thích hợp.
 • Sử dụng cách viết hoa thích hợp (chỉ áp dụng đối với bảng chữ cái tiếng Anh).
 • Đừng sử dụng ngôn từ gây phản cảm.

Nhãn thứ hạng thành viên (dùng để tạo nguồn cấp dữ liệu sản phẩm và tạo dịch vụ vận chuyển đặc biệt)

 • Nhãn cấp không được vượt quá 25 ký tự.
 • Sử dụng đúng ngữ pháp và chính tả.
 • Đừng sử dụng dấu cách " ".
 • Sử dụng dấu gạch dưới "_" để phân tách 2 từ.
 • Sử dụng dấu câu và ký hiệu thích hợp.
 • Sử dụng cách viết hoa thích hợp.
 • Đừng sử dụng ngôn từ gây phản cảm.

Lợi ích của thứ hạng thành viên

Lợi ích mà bạn thêm cho mỗi thứ hạng thành viên trong Merchant Center phải khớp với thông tin trên trang web. Bạn phải thêm ít nhất một lợi ích.

Các đơn vị liên kết và phương thức thanh toán bên thứ ba cho chương trình tích điểm

Các đơn vị liên kết và phương thức thanh toán bên thứ ba cho chương trình tích điểm mà bạn đã chọn trong Merchant Center phải khớp với thông tin trên trang web.


Quy trình phê duyệt

Sau khi bạn gửi thông tin về chương trình tích điểm và các lợi ích, Google sẽ xem xét để kiểm tra xem các thông tin này có tuân thủ các yêu cầu biên tập hay không. Thông tin mà bạn gửi sẽ trải qua trình tự gồm các sự kiện sau đây.

Hành động Trạng thái trong Merchant Center
Thực hiện việc "Bắt đầu" Bắt đầu
"Gửi để xem xét" Đang được xem xét
Người đánh giá đã từ chối Bị từ chối
Người đánh giá đã phê duyệt Đang hoạt động

Google sẽ mất đến 72 giờ để xem xét chương trình tích điểm của bạn, các thứ hạng và lợi ích có liên quan trong chương trình đó rồi mới đăng lên các sản phẩm của Google.

Lưu ý:

 • Bạn sẽ nhận được email nếu thông tin mà bạn gửi không đáp ứng các nguyên tắc biên tập. Hãy xem email và các yêu cầu biên tập, sau đó chỉnh sửa rồi gửi lại thông tin.
 • Bạn cũng có thể dùng thuộc tính phụ điểm khách hàng thân thiết [loyalty_points] của chương trình tích điểm [loyalty_program] để thiết lập điểm khách hàng thân thiết nếu sản phẩm không cung cấp điểm khớp với tỉ lệ nhận điểm mặc định được thiết lập trong Merchant Center. Những sản phẩm có giá trị điểm mà bạn gửi qua nguồn cấp dữ liệu đều sẽ thay thế giá trị tỉ lệ nhận điểm mặc định được thiết lập trong Merchant Center.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính