Notification

Trong trung tâm trợ giúp này, bạn có thể tìm thấy nội dung cho cả Merchant Center Next và Merchant Center phiên bản cũ. Hãy tìm biểu trưng ở đầu mỗi bài viết để đảm bảo rằng bạn đang đọc bài viết về phiên bản Merchant Center phù hợp với mình. 

Trang bạn đã yêu cầu hiện không có sẵn bằng ngôn ngữ của bạn. Bạn có thể chọn ngôn ngữ khác ở cuối trang hoặc dịch nhanh mọi trang web sang ngôn ngữ mà bạn chọn bằng cách sử dụng tính năng dịch được tích hợp sẵn trong Google Chrome.

Buy on Google ending in the US

Published June 2023 | Updated October 2023

Buy on Google for Search and Shopping ended in the US on September 26, 2023. Buy on Google for YouTube will be ending on October 26, 2023.

You should continue to fulfill and deliver all orders placed on or before that date, and honor cancellations, returns, refunds and warranties as stated in your store policies.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Search
Clear search
Close search
Google apps
Main menu
909387585459765034