Thông báo

Trong trung tâm trợ giúp này, bạn có thể tìm thấy nội dung cho cả Merchant Center Next và Merchant Center phiên bản cũ. Hãy tìm biểu trưng ở đầu mỗi bài viết để đảm bảo rằng bạn đang đọc bài viết về phiên bản Merchant Center phù hợp với mình. 

Giới thiệu những lợi ích của chương trình khách hàng thân thiết trong trang thông tin

Biểu tượng tuỳ chỉnh cho tiêu đề bài viết của Merchant Center phiên bản cũ.

Bài viết này chỉ áp dụng cho người bán ở Hoa Kỳ.

Chương trình khách hàng thân thiết của người bán trong trang thông tin miễn phí cung cấp nhiều lợi ích, chẳng hạn như ưu đãi vận chuyển miễn phí và đổi điểm cho khách hàng. Giới thiệu các lợi ích của chương trình khách hàng thân thiết trong trang thông tin trên nhiều sản phẩm của Google, trong đó có Google Tìm kiếm, thẻ Mua sắm, Wallet và Maps. Tính năng này dành cho những người bán đã tham gia chương trình khách hàng thân thiết hiện tại và muốn giới thiệu các lợi ích của họ trên Google.

Trên trang này


Lợi ích

 • Thu hút và giữ chân khách hàng hiện tại: Khi khách hàng xem được các lợi ích của chương trình khách hàng thân thiết trong trải nghiệm mua sắm trên Google, bạn có thể củng cố mối liên kết của khách hàng với thương hiệu của bạn. Khách hàng có thể cho biết rằng họ là một thành viên trong chương trình khách hàng thân thiết của bạn để tận hưởng trải nghiệm mua sắm dành riêng cho họ trên Google.
 • Thu hút khách hàng mới: Những khách hàng không phải là thành viên của chương trình sẽ nhìn thấy thông tin trong chương trình khách hàng thân thiết của bạn. Sau đó, Google sẽ chuyển những người quan tâm đến trang đăng ký của bạn để thu hút họ đăng ký gói thành viên.

Cách hoạt động

Mọi người đều có thể xem thông tin và lợi ích tổng thể của bạn trong chương trình khách hàng thân thiết. Tuy nhiên, khách hàng phải cho biết trạng thái thành viên để xem các lợi ích về ưu đãi vận chuyển và điểm dành cho thành viên. Họ có thể xem các thông tin này bằng cách xác nhận mối liên kết bậc của chương trình khách hàng thân thiết khi được nhắc trên Google Tìm kiếm. Sau đó, trang thông tin sẽ đăng các đặc quyền phù hợp dựa trên chế độ cài đặt của chương trình khách hàng thân thiết.

Mẹo: Để thu hút những khách hàng chưa liên kết tài khoản hoặc hiện chưa đăng ký tham gia chương trình khách hàng thân thiết, hãy làm nổi bật lợi ích hấp dẫn nhất trong chương trình của bạn.

Các loại chương trình khách hàng thân thiết

 • Tham gia miễn phí: Mọi người đều có thể tham gia. Không cần phí thành viên hoặc đăng ký thẻ tín dụng.
 • Số tiền chi tiêu: Chỉ dành cho những khách hàng đã chi tiêu một số tiền nhất định khi mua hàng.
 • Phí hằng năm: Chỉ dành cho những khách hàng thanh toán gói thuê bao cho chương trình của bạn.
 • Thẻ tín dụng cho chương trình khách hàng thân thiết: Chỉ dành cho chủ thẻ tín dụng có thương hiệu của người bán.

Các loại đặc quyền

 • Vận chuyển hoặc giao hàng miễn phí: Khách hàng có thể thoải mái sử dụng dịch vụ vận chuyển miễn phí cho mỗi giao dịch mua hoặc khi mua hàng ở mức tối thiểu. Bạn cũng có thể thêm dịch vụ giao hàng miễn phí cùng ngày dưới dạng lợi ích dành cho thành viên.
 • Điểm đổi được: Khách hàng sẽ nhận được điểm khi mua hàng và có thể đổi điểm sau này.

Thiết lập chương trình khách hàng thân thiết trong tài khoản Merchant Center để giúp khách hàng xem được các đặc quyền có liên quan đến gói thành viên của họ bằng nội dung tuỳ chỉnh. Bạn không cần phải trả thêm khoản phí nào khác để thiết lập chương trình này.


Cách triển khai chương trình khách hàng thân thiết của người bán

Bước 1/3: Kích hoạt thẻ chương trình khách hàng thân thiết

 1. Chuyển đến trình đơn điều hướng bên trái trong tài khoản Merchant Center.
 2. Nhấp vào thẻ Mức tăng trưởng rồi chọn Quản lý chương trình.
 3. Tìm thẻ "Chương trình khách hàng thân thiết" rồi nhấp vào Bắt đầu.

Bước 2/3: Thêm thông tin chi tiết về chương trình khách hàng thân thiết

 1. Thêm thông tin chi tiết sau đây trong phần "Tổng quan về chương trình":
  • Tên chương trình: Khách hàng sẽ tìm thấy thông tin này trên Google.
  • Nhãn chương trình: Nhãn này có thể giống với tên chương trình nhưng không được chứa dấu cách. Thay vào đó, bạn có thể sử dụng dấu gạch dưới. Bạn có thể sử dụng dữ liệu đầu vào cho trường này làm thuộc tính nhãn chương trình [program_label] khi chỉnh sửa nguồn cấp dữ liệu. Sau khi gửi nhãn chương trình khách hàng thân thiết, bạn không thể chỉnh sửa nhãn chương trình.
  • Nội dung mô tả chương trình: Nội dung mô tả ngắn gọn làm nổi bật các lợi ích của chương trình khách hàng thân thiết. Đây là trường có mức độ hiển thị cao nhất đến khách hàng, do đó bạn nên làm nổi bật lợi ích chính của chương trình khách hàng thân thiết tại đây.
  • URL chương trình: URL hợp lệ để khách hàng tham gia chương trình khách hàng thân thiết của bạn. Bạn có thể tuỳ chỉnh URL này bằng các tham số UTM để theo dõi dữ liệu về lượt tương tác. Tìm hiểu thêm về cách tuỳ chỉnh URL.
 2. Thêm các cấp cho chương trình. Nếu bạn có nhiều cấp chương trình, hãy bắt đầu từ cấp cơ bản nhất làm cấp đầu tiên, sau đó thêm các cấp nâng cao hơn theo thứ tự khi bạn thêm nhiều bậc hơn. Bạn phải có cấp riêng cho từng bậc của một chương trình có nhiều bậc và phải thêm ít nhất một cấp.
  • Thêm tên cấp, nhãn cấp (bạn không thể chỉnh sửa sau khi gửi) và URL cấp (Không bắt buộc) và chọn một trong những yêu cầu về cấp – Miễn phí tham gia, số tiền chi tiêu hoặc thẻ có thương hiệu. Tìm hiểu thêm về các loại chương trình khách hàng thân thiết.
  • Nếu chương trình khách hàng thân thiết của bạn có nhiều cấp hoặc bậc thành viên, hãy nhấp vào + Thêm cấp để thêm các bậc khác.
   • Hãy nhớ thêm các bậc theo thứ tự "rào cản tham gia". Bậc chương trình khách hàng thân thiết có rào cản tham gia thấp nhất nên ở vị trí đầu, còn bậc có rào cản cao nhất sẽ ở vị trí cuối cùng. Ví dụ: Nếu bạn có 3 bậc trong chương trình khách hàng thân thiết – bậc miễn phí, bậc có mức phí 100 USD mỗi năm và bậc có mức phí 500 USD mỗi năm; thứ tự phải là:
    • Bậc miễn phí
    • Bậc 100 USD/năm
    • Bậc 500 USD/năm
   • Bạn phải thêm bậc thẻ tín dụng sau cùng.
 3. Chọn những lợi ích mà bạn muốn thêm vào chương trình.
  • Chọn Điểm để mua hàng.
  • Chọn một trong các lợi ích về ưu đãi vận chuyển ở cấp bậc: Vận chuyển miễn phí cho mọi đơn đặt hàng, Vận chuyển miễn phí cho các đơn đặt hàng có giá trị cao hơn một số tiền nhất định, Vận chuyển nhanh miễn phí cho mọi đơn đặt hàngVận chuyển nhanh miễn phí cho các đơn đặt hàng có giá trị cao hơn một số tiền nhất định.
   Lưu ý: Để giới thiệu các lợi ích về ưu đãi vận chuyển ở cấp mặt hàng, bạn cần chỉnh sửa nguồn cấp dữ liệu và dịch vụ vận chuyển. Tìm hiểu thêm về cách thiết lập chế độ cài đặt thông tin vận chuyển của chương trình khách hàng thân thiết.
  • Nếu bạn cung cấp các lợi ích của chương trình khách hàng thân thiết ngoài điểm và ưu đãi vận chuyển, bạn có thể thiết lập các lợi ích này dưới dạng loại lợi ích "Khác". Đảm bảo rằng các lợi ích được thông báo ở đây giống với các lợi ích bạn nêu trên trang web của mình.
 4. Nhấp vào Gửi.
Lưu ý: Google hoặc các đơn vị liên kết của Google có thể sửa đổi định dạng, dấu câu, cách viết hoa và chính tả trong văn bản nói về lợi ích sao cho phù hợp với nguyên tắc của chính sách chương trình. Google không chịu trách nhiệm mô tả chính xác các cụm từ thương hiệu. Khi chỉnh sửa, Google sẽ không thay đổi trách nhiệm pháp lý của bạn đối với nội dung này.

Bước 3/3: Thiết lập lợi ích cho các mặt hàng cụ thể

Để đăng giá dành cho thành viên hoặc số điểm mà khách hàng có thể kiếm được khi mua một sản phẩm cụ thể, hãy sử dụng thuộc tính nhóm chương trình khách hàng thân thiết [loyalty_program]. Tỷ lệ nhận điểm được thêm vào khi thiết lập các lợi ích theo cấp sẽ tự động áp dụng cho tất cả sản phẩm. Nếu bạn muốn thay thế tỷ lệ mặc định, hãy chỉnh sửa nguồn cấp dữ liệu như đã nêu trong chương trình khách hàng thân thiết [loyalty_program].

Bạn cũng có thể dùng thuộc tính chương trình khách hàng thân thiết [loyalty_program] để thêm các lợi ích về ưu đãi vận chuyển của chương trình khách hàng thân thiết vào các mặt hàng đủ điều kiện. Tìm hiểu thêm về cách thiết lập chế độ cài đặt thông tin vận chuyển của chương trình khách hàng thân thiết.

Lưu ý: Google sẽ mất đến 48 giờ để xem xét chương trình khách hàng thân thiết của bạn, các bậc và lợi ích có liên quan trong chương trình đó trước khi đăng lên các sản phẩm của Google. Bạn có thể kiểm tra trạng thái của chương trình khách hàng thân thiết trong mục "Chương trình khách hàng thân thiết" thuộc thẻ "Tiếp thị". Nếu hệ thống từ chối yêu cầu gửi chương trình, quản trị viên tài của khoản Merchant Center sẽ nhận được email cung cấp thông tin chi tiết. Tìm hiểu thêm về Nguyên tắc biên tập cho chương trình khách hàng thân thiết của người bán.

Ngoài việc trình bày các lợi ích của chương trình khách hàng thân thiết trên trang thông tin từ các nguồn cấp dữ liệu trong tài khoản Merchant Center, Google cũng sẽ trình bày các lợi ích này trên các mặt hàng đã được thu thập thông tin. Đây là những mặt hàng mà Google tìm thấy trên trang web của bạn mà không được gửi thông qua các nguồn cấp dữ liệu trong tài khoản Merchant Center của bạn. Nhằm nâng cao mức độ tương tác của khách hàng và cá nhân hoá trải nghiệm mua sắm, Google có thể sử dụng dữ liệu trong Gmail. Dữ liệu này giúp Google hiểu được trạng thái của mối quan hệ khách hàng thân thiết và khả năng cung cấp chương trình khuyến mãi. Nếu bạn không muốn đăng các lợi ích của chương trình khách hàng thân thiết trên các mặt hàng được thu thập thông tin hoặc không sử dụng tính năng đồng bộ hoá dữ liệu trong Gmail của chương trình khách hàng thân thiết, hãy liên hệ với nhóm hỗ trợ.


Báo cáo hiệu suất của chương trình khách hàng thân thiết

Báo cáo hiệu suất của chương trình khách hàng thân thiết sẽ được gửi qua email hằng tháng. Để đảm bảo bạn nhận được báo cáo này, hãy kiểm tra phần cài đặt lựa chọn ưu tiên về email và đảm bảo rằng bạn đã chọn nhận "Mẹo và tin tức".

Tìm hiểu về báo cáo của chương trình khách hàng thân thiết

 • Số lượt hiển thị trong chương trình khách hàng thân thiết: Tổng số lượt hiển thị của các mặt hàng có lợi ích của chương trình khách hàng thân thiết trên các nền tảng của Google.
 • Số lượt nhấp trong chương trình khách hàng thân thiết: Tổng số lượt nhấp vào những mặt hàng có lợi ích của chương trình khách hàng thân thiết trên Google, dẫn đến trang web của bạn.
 • Tỷ lệ nhấp (CTR) trong chương trình khách hàng thân thiết: Tỷ lệ phần trăm của số lần các mặt hàng có lợi ích của chương trình khách hàng thân thiết của bạn được nhấp vào sau khi khách hàng nhìn thấy mặt hàng đó trên các nền tảng của Google. Ví dụ: CTR 5% có nghĩa là cứ 100 lượt hiển thị, những mặt hàng có lợi ích của chương trình khách hàng thân thiết được hiển thị sẽ nhận được 5 lượt nhấp.

Lưu ý: Số lượt hiển thị và số lượt nhấp vào lời kêu gọi hành động đặc biệt "Tham gia ngay" không được tính trong báo cáo này.


Đường liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính