Giới thiệu về trường hợp sản phẩm bị từ chối cho trang thông tin miễn phí do vi phạm chính sách

Mục tiêu của chúng tôi là mang đến trải nghiệm tốt nhất cho người dùng trên Google. Để đảm bảo rằng trang thông tin miễn phí mà chúng tôi giới thiệu cho người mua sắm trực tuyến là an toàn, bảo mật và tuân thủ các yêu cầu pháp lý, chúng tôi luôn áp dụng đầy đủ các chính sách của mình. Nếu phát hiện sản phẩm bạn gửi không tuân thủ các chính sách của chúng tôi, chúng tôi sẽ từ chối từng mặt hàng hoặc toàn bộ tài khoản Merchant Center của bạn tùy vào mức độ nghiêm trọng và tần suất vi phạm.

Lưu ý: Chúng tôi sử dụng hệ thống tự động để xác định các sản phẩm vi phạm chính sách. Việc kiểm tra tự động này áp dụng cho tất cả sản phẩm do tất cả người bán cung cấp. Sản phẩm sẽ không đủ điều kiện để phân phát khi bị từ chối. Chúng tôi không thể tiết lộ các cụm từ hoặc thông tin chi tiết khiến sản phẩm bị từ chối.

Để tìm các sản phẩm bị từ chối, hãy làm theo các bước sau:

 1. Trong tài khoản Merchant Center, hãy chuyển đến mục Sản phẩm.
 2. Sau đó, hãy nhấp vào Chẩn đoán.
 3. Chuyển đến thẻ Vấn đề về mặt hàng.
 4. Tìm chính sách trong danh sách các vấn đề, ví dụ như "Vi phạm chính sách của Google".
 5. Nhấp vào Xem ví dụ trong cột "Mặt hàng chịu ảnh hưởng" để xem trang thông tin mẫu.
 6. Để tải danh sách đầy đủ (.csv) về tất cả các mặt hàng chịu ảnh hưởng, hãy nhấp vào nút Tải xuống Tải xuống ở cuối hàng.

Tại sao sản phẩm của tôi liên tục bị từ chối?

Đôi khi, quy trình tự động của chúng tôi có thể từ chối các sản phẩm vì các sản phẩm đó có những cụm từ hoặc nội dung mô tả liên quan đến các sản phẩm bị hạn chế. Ví dụ: Súng nước hoặc hộp mực máy in có thể bị đánh dấu do vi phạm chính sách của chúng tôi về súng. Tìm hiểu thêm về các chính sách của chúng tôi.

Để giải quyết vấn đề này, trên trang sản phẩm, bạn có thể yêu cầu xem xét thủ công một sản phẩm đã bị từ chối tự động do vi phạm chính sách (nút "YÊU CẦU XEM XÉT" trong mục "Trạng thái mặt hàng").

Nếu chúng tôi xem xét sản phẩm của bạn và xác định rằng sản phẩm đó vẫn phải bị từ chối, thì bạn sẽ không thể yêu cầu xem xét thủ công các sản phẩm khác trong tài khoản của mình trong 7 ngày.

Hướng dẫn cách yêu cầu xem xét thủ công một sản phẩm đã bị từ chối

Trong một số trường hợp, trong tài khoản Merchant Center, bạn sẽ có thể yêu cầu xem xét thủ công một sản phẩm riêng lẻ đã bị từ chối. Nếu có thể dùng cách này cho sản phẩm bị từ chối, bạn sẽ thấy nút "YÊU CẦU XEM XÉT" trên cột "Hành động" của mục "Trạng thái mặt hàng" trong trang tổng quan của mặt hàng. Dưới đây là cách yêu cầu xem xét thủ công:

 1. Tìm mặt hàng trong danh sách "Tất cả sản phẩm" trong mục "Sản phẩm" trong tài khoản Merchant Center.
 2. Nhấp vào tiêu đề của sản phẩm.
 3. Trong mục "Trạng thái mặt hàng", hãy nhấp vào YÊU CẦU XEM XÉT.
 4. Xem kỹ các chính sách hiện hành có liên quan đến trường hợp sản phẩm bị từ chối rồi đánh dấu vào ô xác nhận rằng bạn đã xem kỹ thông tin.
 5. Chọn Yêu cầu xem xét thủ công.
Lưu ý: Việc xem xét thủ công chỉ áp dụng cho một số trường hợp vi phạm chính sách và mỗi lần chỉ áp dụng cho một sản phẩm. Hiện tại, không có lựa chọn xem xét thủ công hàng loạt. Hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ để được trợ giúp thêm.

Có thể mất đến 3 ngày làm việc để hoàn tất quá trình xem xét thủ công. Các sản phẩm được phê duyệt sẽ đủ điều kiện phân phát trong vòng 24 giờ. Nếu chúng tôi xem xét sản phẩm của bạn và xác định rằng sản phẩm đó đã bị từ chối đúng, thì bạn sẽ không thể yêu cầu xem xét thủ công các sản phẩm khác trong tài khoản của mình trong 7 ngày.

Tạm ngưng tài khoản

Trong những trường hợp nghiêm trọng, khi bạn có nhiều mặt hàng vi phạm cùng một chính sách, chúng tôi sẽ tạm ngưng tài khoản Merchant Center của bạn do vi phạm chính sách. Tìm hiểu thêm về việc tạm ngưng tài khoản liên quan đến trang thông tin miễn phí

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
false
false
true
71525
false
false