Introduktionsguide för fordonsannonser

Skapa, registrera och skicka in ditt butiksflöde (valfritt)

Specifikationer för butiksflöde
Step 5 of showing your local products on Google is creating, registering and submitting your feeds Det här är steg 5a i introduktionsguiden för fordonsannonser.

Du måste använda det här flödet om du inte äger eller hanterar företagsprofilerna för dina återförsäljarplatser. Sådana annonsörer måste skicka in ytterligare ett butiksflöde med specifikationerna nedan. Kontakta din Google-representant om du vill begära åtkomst till butiksflödet.

Viktiga anmärkningar:

  1. Attributrubriker: Du måste använda de exakta attributrubrikerna nedan för att flödet ska behandlas korrekt.
  2. Valfria fält: Vi rekommenderar att du anger information i de valfria fälten så att uppgifterna matchar platsuppgifterna i Google Maps och platserna verifieras. Adressen och andra attribut som anges (till exempel telefonnummer) ska matcha adressen till återförsäljaren/platsen som används i Google Maps.
  3. Dataaktualitet: Information från butiksflödet förfaller efter 90 dagar. Om datan från flödet förfaller avvisas produkterna med orsaken Lagerdata saknas. Se till att du laddar upp butiksflödet på nytt minst var 30:e dag.
Attribut Beskrivning Innehåll
store_code

Krävs

En kort identifierare som identifierar en bilhandel. Det behöver inte vara samma som butikskoden i din företagsprofil. Ska matcha butikskoden i det primära produktflödet.

Sträng
store_address

Krävs

Bilhandlarens postadress.

Obs! Ange den fullständiga gatuadressen, inklusive landet.

Sträng
store_name

Valfritt

Namn på företag eller bilhandlare

Sträng
phone_number

Valfritt

Bilhandlarens telefonnummer i internationellt format

Sträng
website_url

Valfritt

Webbplatsadress för företag eller bilhandlare

Sträng

I likhet med ditt primära flöde enligt steg 5b kan du registrera och skicka in ditt butiksflöde under Andra flöden.

När butiksflödet har skickats in genomgår det en uppsättning manuella och automatiska kontroller för att se till att butikskoderna stämmer överens med butikskoderna som angivits i fordonsflödet, och att bilhandlarnas adresser och andra uppgifter stämmer överens med platserna i Google Maps och är verifierade.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
71525
false
false