Częste problemy z indeksowaniem produktów

Rutynowo indeksujemy Twoje strony (w wersji mobilnej i standardowej) i zdjęcia produktów, sprawdzając, czy nie występują problemy z ich jakością. Jeśli nie uda nam się przeprowadzić indeksowania, nie będziemy mogli wyświetlać Twoich produktów w Zakupach Google. Ponadto jeśli wykryjemy błędy indeksowania podczas pobierania stron docelowych w wersji mobilnej lub standardowej, odrzucimy stronę w obu wersjach do momentu uzyskania do nich dostępu.

Najczęstsze przyczyny problemów z indeksowaniem produktów:

 • Błąd „Nie znaleziono strony (404)”: podany przez Ciebie URL jest nieprawidłowy (np. wystąpiła pomyłka w adresie URL), w związku z czym został zwrócony błąd „Nie znaleziono strony (404)”. Upewnij się, że URL jest prawidłowy, a witryna jest dostępna.
 • Plik robots.txt na serwerze nie zezwala na dostęp: na serwerze masz umieszczony plik „robots.txt”, który nie zezwala na dostęp w celu indeksowania. Nie indeksujemy stron zabezpieczonych plikiem robots.txt. Aby rozwiązać ten problem, skonfiguruj plik „robots.txt” tak, aby zezwalał nam na indeksowanie.
 • Nieprawidłowy URL: Twój URL zawiera nieprawidłowe znaki lub nie ma formatu prawidłowego linku.

Uwaga: po rozwiązaniu tego problemu ponowne umieszczenie w Zakupach Google może wymagać do 48 godzin.

Istnieje kilka innych problemów, które także mogą uniemożliwiać nam indeksowanie Twojej strony.

Częste problemy
 • Strona wymaga uwierzytelnienia: podany URL jest chroniony przez protokół uwierzytelniania, który uniemożliwia Google dostęp do zawartości.
 • Odpowiedź HTTP 4xx lub HTTP 5xx: serwer będący hostem Twojej witryny zwrócił błąd HTTP, który uniemożliwia nam dostęp do zawartości.
 • Nie można rozpoznać nazwy hosta: rozpoznanie nazwy hosta Twojego serwera jako adresu IP było niemożliwe, w związku z czym nie udało nam się uzyskać dostępu do strony.
 • Nieprawidłowo skonstruowana odpowiedź HTTP: odpowiedź serwera była nieprawidłowa.
 • Prywatny adres IP: Twoja witryna znajduje się za zaporą sieciową albo routerem, w związku z czym nie udało nam się uzyskać do niej dostępu.
 • Błąd sieci: w sieci wystąpił błąd.
 • Upłynął limit czasu odczytu strony: serwer nie zwrócił strony w wymaganym czasie, przez co zrezygnowaliśmy z indeksowania produktu.
 • Zbyt częste przekierowania serwera: Twój serwer zbyt wiele razy przekierował indeksowanie, w związku z czym zostało ono porzucone.
 • Zbyt długi, pusty lub nieprawidłowy URL przekierowania: zwrócony przez Twój serwer URL przekierowania był nieprawidłowy i nie mogliśmy go otworzyć.
 • Plik robots.txt serwera jest niedostępny lub upłynął limit czasu odczytu pliku robots.txt: nie udało się odczytać pliku robots.txt, więc indeksowanie strony było niemożliwe. Więcej informacji o protokole Robots Exclusion Protocol znajdziesz tutaj.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?