Zaawansowane ustawienia kosztu dostawy

Po skonfigurowaniu usługi dostawy użyj zaawansowanych ustawień do szczegółowego określenia jej kosztów.

Koszt dostawy

W tej sekcji możesz skonfigurować stawki dostawy, jeśli nie odpowiadają Ci opcje dostępne na głównym ekranie „Koszt dostawy”. Możesz tu też przypisać do stawek dostawy atrybut etykieta wysyłki [shipping_label] w zależności od rodzaju wysyłanego produktu (np. gdy jest on ponadwymiarowy, nietrwały, delikatny), a następnie ustawić różne koszty dostawy dla poszczególnych grup.

 1. Aby dodać nową tabelę ze stawką dostawy, naciśnij ikonę plusa .
 2. W sekcji „Produkty, których to dotyczy” wybierz, czy chcesz zastosować tę stawkę w przypadku wszystkich czy tylko niektórych produktów.
  • Wybierz Wszystkie produkty, jeśli chcesz, by koszt dostawy miał zastosowanie do wszystkich produktów. Uwaga: jeśli masz już utworzoną tabelę stawek z etykietą wysyłki, zamiast „Wszystkie produkty” możesz zobaczyć opcję „Wszystkie pozostałe produkty”. Wynika to z faktu, że niektóre produkty zostały już odfiltrowane.
  • Jeśli chcesz, aby dana stawka została zastosowana tylko w przypadku określonych grup produktów:
   • Wybierz opcję Filtruj produkty według etykiety wysyłki.
   • W polu do wprowadzania danych wpisz wartości, które zostały przez Ciebie przesłane w atrybucie etykieta wysyłki [shipping_label] i kliknij Enter. Możesz też dodawać etykiety, których nie masz jeszcze w swoim pliku danych.
 3. W opcji „Nazwa kosztu dostawy” nadaj swojej tabeli niepowtarzalną nazwę.
 4. Utwórz tabelę. Użyj tabeli, aby określić ten sam koszt dostawy dla wszystkich zamówień lub stworzyć reguły na podstawie maksymalnie jednego z tych wymiarów: ceny, miejsca docelowego (tylko Stany Zjednoczone, Japonia i Australia), wagi lub liczby produktów. Jeśli na przykład produkty będą wysyłane do Australii, możesz skonfigurować koszt dostawy według stanu i według wagi. Stawka będzie inna w przypadku produktu o wadze 10 kg wysyłanego na Tasmanię i w przypadku towarów wysyłanych do Australii Zachodniej. Jeśli jednak kierujesz reklamy na większość innych krajów, określenie kosztów dostawy według lokalizacji nie będzie możliwe.

  Aby dodać koszt dostawy:

  • Najpierw kliknij wymiar, np. Waga zamówienia > Waga w kilogramach. Zobaczysz wiersz, w którym możesz wpisać zakresy.
  • Wpisz zakres, np. od 0,0001 do 2 kg.
  • Dla każdego wiersza wybierz opcję dostawy, na przykład „Stawka zryczałtowana”. Więcej informacji o opcjach dostawy
  • W zależności od opcji dostawy wpisz cenę, stawkę procentową itp.
  • Aby dodać więcej zakresów, kliknij + wiersz.
  • Aby dodać drugi wymiar, kliknij Dodaj wymiar, a następnie jedną z opcji, np. „Cena zamówienia”.
  • Ustaw wartość dla każdej nowej kolumny, wybierając opcję dostawy tak jak przedtem.
  • Aby dodać więcej zakresów, kliknij + kolumna.
  • Kliknij przycisk Dalej, aby powrócić do poziomu usługi i dodać nowy koszt dostawy lub zapisać usługę dostawy.

Inne ustawienia

Strefy dostaw do wysyłki

Ustawianie czasów przewozu dla stref dostawy

 1. Pod tabelą „Czas dostawy” usługi dostawy kliknij Więcej opcji czasu przewozu.
 2. Kliknij Dodaj miejsce docelowe.
 3. Wybierz strefę dostawy i określ minimalny oraz maksymalny czas przewozu.
  • Jeśli strefa dostawy nie została jeszcze utworzona, możesz to zrobić z poziomu tabeli kosztów dostawy.

Ustawianie kosztów dostawy dla stref dostawy

 1. W sekcji „Tabela kosztów dostawy” kliknij Dodaj wymiar.
 2. Wybierz Miejsce docelowe według kodu pocztowego.
 3. Wybierz strefę dostawy i przypisz jej koszt dostawy.
  • Jeśli strefa dostawy nie została jeszcze utworzona, możesz to zrobić z poziomu tabeli kosztów dostawy.

Opcje dostawy

Podczas konfigurowania kosztu dostawy możesz wybrać jedną z kilku opcji, takich jak bezpłatna dostawa, stała stawka lub stawka przewoźnika.

Stała stawka

Użyj tej opcji, jeśli stosujesz stałą cenę dostawy – w tym opcję bezpłatnej dostawy – dla wszystkich zamówień w pełnym zakresie. Klienci będą widzieć ten sam koszt dla wszystkich produktów w danym zakresie.
Aby użyć tej opcji:
 1. Podczas określania opcji dostawy wybierz Stała stawka.
 2. Potem wpisz kwotę. Jeśli wysyłka jest bezpłatna, wpisz „0”.

Stawka przewoźnika (tylko Australia, Niemcy, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania)

Użyj tej opcji, jeśli stosujesz konwencjonalne stawki przewoźników. Klienci będą widzieć stawkę zależną od wymiarów oraz wagi przesyłki, a także od lokalizacji klienta i kodu pocztowego miejsca wysyłki. Prześlij wagę przesyłki [shipping_weight] i jej wymiary (długość przesyłki [shipping_length], szerokość przesyłki [shipping_width], wysokość przesyłki [shipping_height]) w danych produktów.
Pamiętaj, że stawki przewoźników są oparte na standardowych stawkach dla firm, więc jeśli pobierasz mniej (na przykład w wyniku umowy z przewoźnikiem), dodaj ujemną kwotę lub wartość procentową (na przykład -10). Jeśli stosujesz stawkę nieprzeznaczoną dla firm (często nazywaną detaliczną), prawdopodobnie konieczne okaże się skorygowanie stawki o 50–60%.
Gdy wybierasz stawkę przewoźnika, sprawdź, czy wybrany przewoźnik może przewieźć produkty w ogóle oraz w ramach danej usługi (na przykład, czy nie są one ponadwymiarowe lub zbyt ciężkie). W przeciwnym razie stawki wyświetlane klientom będą niezgodne z prawdą, a Twoje produkty mogą zostać odrzucone. Sprawdź u przewoźnika limity rozmiarów i wagi.
Aby użyć tej opcji:
 1. Podczas określania opcji dostawy wybierz Stawka przewoźnika.
 2. Wybierz utworzoną wcześniej tabelę stawek przewoźnika lub opcję Nowa stawka przewoźnika. Gdy tworzysz nową tabelę kosztów, wyświetla się przeznaczone do tego okno.
 3. W przypadku Usługi przewoźnika wybierz jednego z obsługiwanych przewoźników (na przykład UPS Ground) wraz z usługą. Przewoźnicy są różni w poszczególnych obsługiwanych obszarach.
 4. Wpisz kod pocztowy miejsca wysyłki, z którego zostanie nadany produkt (na przykład 00-698).
 5. Następnie, jeśli to konieczne, skoryguj zamówienie o określony procent lub stałą stawkę: w górę (liczbą dodatnią, np. 10) lub w dół (liczbą ujemną, np. -10).
 6. Nazwa stawki przewoźnika zostanie określona przez usługę przewoźnika, ale w razie potrzeby możesz podać nazwę niestandardową (na przykład UPS – zwykła przesyłka pocztowa – Warszawa).
 7. Nowa stawka przewoźnika będzie dostępna do wybrania i pojawi się w tabeli stawek przewoźnika na dole strony.

Procent sumy zamówienia

Użyj tej opcji, jeśli opłata za dostawę stanowi procent kosztu zamówienia. Klienci będą widzieć koszt dostawy wyrażony jako procent łącznej wartości zamówienia (w przypadku reklam produktowych, rozszerzonych informacji o produktach i bezpłatnych informacji za wartość zamówienia uważana jest cena produktu).
Aby użyć tej opcji:
 1. Podczas określania opcji dostawy wybierz Procent sumy zamówienia.
 2. Podaj wartość procentową.

Link do podtabeli (co najmniej trzy wymiary)

Jeśli określasz opłaty na podstawie trzech lub więcej wymiarów, możesz dodać podtabelę dla każdej komórki. Do wyboru masz różne opcje w zależności od usługi.
Jeśli na przykład produkty są wysyłane do Australii i stosujesz różne stawki opłat w zależności od ceny produktów, które ważą od jednego do pięciu kilogramów i są wysyłane do stanu Queensland, dodaj te stawki za pomocą podtabeli. W przypadku produktów kierowanych na Kanadę nie możesz określać stawek opłat za dostawę zależnych od prowincji.
Aby skorzystać z tej opcji:
 1. Podczas określania opcji dostawy wybierz Podtabela.
 2. Wybierz wcześniej utworzoną tabelę lub opcję Nowa podtabela. Jeśli tworzysz nową tabelę, zobaczysz tę tabelę wymienioną poniżej w opcji „Połączone podtabele”.
 3. W polu „Nazwa tabeli” nadaj swojej tabeli niepowtarzalną nazwę, która ułatwi Ci wybranie jej z listy.
 4. Kliknij jeden z dostępnych wymiarów, a potem dodaj opcje dostawy i zakresy w podobny sposób jak podczas konfigurowania kosztu dostawy.
 5. Kliknij przycisk Dalej, aby powrócić do poziomu usługi i dodać nowy koszt dostawy lub zapisać usługę dostawy.

Produkty, których nie można wysłać

Filtrowanie według „produktów, których to dotyczy” pozwala całkowicie wykluczyć niektóre produkty z konfiguracji dostawy. Warto jednak podać bardziej szczegółowe informacje. Opcja „Brak dostawy” umożliwia zadeklarowanie, że niektórych produktów nie można wysłać w konkretnej sytuacji lub do określonej lokalizacji.
Aby skorzystać z tej opcji:
 • Podczas określania opcji dostawy wybierz „Brak dostawy”.

Wykluczanie produktów ze względu na wagę lub wartość zamówienia

Możesz dodać opcję „Brak dostawy”, aby wykluczać produkty na podstawie wagi zamówienia i wartości zamówienia. Jeśli na przykład usługa ekspresowa jest ograniczona do zamówień nieprzekraczających określonej wagi, możesz za pomocą wymiaru wagi ustawić opcję „Brak dostawy” dla wszystkich zamówień powyżej określonego limitu. Jeśli w przypadku danej usługi dostawy wymagasz osiągnięcia minimalnej wartości zamówienia, dodaj ją w opisie usługi.

W przypadku wykluczenia produktu z tej usługi dostawy ze względu na wagę zamówienia lub wartość zamówienia:

 • Jeśli produkt nie jest powiązany z żadną inną usługą dostawy, zostanie odrzucony. Stanie się tak na przykład w sytuacji, gdy produkt waży 45 kg, a opcja „Brak dostawy” jest ustawiona dla produktów o wadze ponad 30 kg.
 • Jeśli produkt jest powiązany z inną usługą dostawy, która została przez Ciebie utworzona, klienci zobaczą najniższy koszt dostawy spośród dostępnych. Będzie tak na przykład w sytuacji, gdy produkt jest wykluczony z usługi ekspresowej, ale wciąż jest objęty usługą „transport lądowy”.

Aby wykluczyć produkty ze względu na wagę zamówienia:

 1. Podczas konfigurowania kosztów dostawy kliknij wymiar wagi, na przykład Dodaj wagę zamówienia > Waga w kilogramach.
 2. Wpisz zakres, np. od 0,0001 do 10 kg.
 3. Następnie wybierz opcję „Brak dostawy”.
 4. Aby dodać więcej opcji wagi, kliknij + wiersz.

Wykluczanie produktów ze względu na miejsce docelowe (Argentyna, Australia, Japonia, Stany Zjednoczone)

W przypadku Argentyny, Australii, Japonii i Stanów Zjednoczonych możesz także użyć opcji „Brak dostawy”, aby wskazać, że nie wysyłasz produktów do określonego regionu. Aby wykluczyć konkretne regiony, skonfiguruj tabelę dostawy z uwzględnieniem odpowiednich wymiarów.

W zależności od konfiguracji Twoich kampanii reklamowych w przypadku niektórych produktów koszty dostawy mogą nie być wyświetlane dla określonych lokalizacji. Jeśli usługa dostawy jest jedynym źródłem kosztu dostawy, a produkt został wykluczony w niektórych lokalizacjach, koszt dostawy nie będzie wyświetlany klientom w danym regionie.

Aby wykluczyć produkt ze względu na miejsce docelowe:

 1. Podczas konfigurowania kosztu dostawy kliknij wymiar lokalizacji, na przykład + miejsce docelowe według kodu pocztowego.
 2. W przypadku kliknięcia opcji + miejsce docelowe według stanu (Australia i Stany Zjednoczone) lub + miejsce docelowe według prefektury (Japonia):
  • Wybierz region i opcję „Brak dostawy”.
  • Aby dodać więcej regionów, kliknij + wiersz.
 3. W przypadku kliknięcia opcji + miejsce docelowe według kodu pocztowego (Australia i Stany Zjednoczone):
  • Wybierz strefę dostawy lub utwórz nową, a potem kliknij Zapisz.
  • Następnie jako opcję dostawy wybierz opcję Brak dostawy.
  • Aby dodać więcej regionów, kliknij + wiersz.

Strefy dostawy (tylko Australia, Francja i Stany Zjednoczone)

Jeśli konfigurujesz opcje dostawy według kodu pocztowego, możesz użyć grup lokalizacji, by utworzyć niestandardowe regiony i korzystać z nich wielokrotnie podczas konfiguracji dostaw. Więcej informacji o konfigurowaniu stref dostawy
Dostawa do kilku krajów

Usługi dostawy mogą obejmować kilka krajów. W przypadku dostawy obejmującej kilka krajów koszt dostawy będzie podawany w tej samej walucie we wszystkich krajach, w których usługa została dodana. Jeśli wybierzesz miejsce docelowe z walutą inną niż określona w usłudze dostawy, koszt dostawy zostanie automatycznie przeliczony na walutę miejsca docelowego.

W przypadku dostawy do kilku krajów te funkcje nie są obsługiwane:

 • zaawansowane opcje czasu przewozu,
 • koszty dostawy na podstawie miejsca docelowego,
 • terminy świątecznych dostaw,
 • dostawa do punktów odbioru.

Jeśli zmienisz usługę dostawy obejmującą którąś z tych funkcji na konfigurację uwzględniającą kilka krajów, funkcje te zostaną usunięte. Więcej informacji o wyświetlaniu produktów w kilku krajach sprzedaży

Koszt dostawy (widoczny w informacjach o produktach)

Gdy podasz informacje o dostawie, możesz sprawdzić jej koszt (i stawkę podatku), które będą wyświetlane w informacjach o produktach. Wraz z kosztem dostawy wyświetlane jest źródło tego kosztu (np. ustawienia w Merchant Center lub atrybut dostawa [shipping] w danych produktów).

Aby wyświetlić te informacje:

 1. W menu nawigacyjnym kliknij Produkty, a potem Wszystkie produkty.
 2. Aby wyświetlić szczegółowe informacje o produkcie, kliknij jego tytuł.
 3. Przewiń w dół, by wyświetlić informacje o dostawie (i podatku).

W krajach, w których można określić koszty dostawy na podstawie miejsca dostawy (na przykład w Stanach Zjednoczonych, Australii lub Japonii), trzeba podać miejsce dostawy, aby obliczyć jej dokładny koszt. W przypadku wszystkich innych krajów wyświetlane są stawki ogólnokrajowe.

Minimalna wartość zamówienia

Jeśli w przypadku danej usługi wymagasz osiągnięcia minimalnej wartości zamówienia (np. aby skorzystać z tej usługi dostawy, klienci muszą wydać w Twoim sklepie 30 PLN), wpisz tę kwotę. Produkty z ceną poniżej wartości minimalnej będą się nadal wyświetlać, razem z ustaloną przez Ciebie minimalną wartością zamówienia. Jeśli nie masz minimalnej wartości zamówienia, pozostaw to pole puste. Więcej informacji o minimalnej wartości zamówienia

Terminy świątecznych dostaw (we Francji oraz Stanach Zjednoczonych, tylko w przypadku świąt amerykańskich)

Ustaw świąteczne terminy dostaw, jeżeli zamówienia mają być składane przed konkretną datą, tak by były dostarczane na czas w okresach świątecznych. Więcej informacji na temat terminów świątecznych dostaw

Uwaga: we Francji terminy świątecznych dostaw będą dostępne jedynie w przypadku walentynek i Bożego Narodzenia.

Określanie regionów i produktów

Jeśli chcesz wysyłać produkty do określonego regionu (np. kontynentalnej części Stanów Zjednoczonych z wykluczeniem Alaski i Hawajów), możesz określić obsługiwany obszar za pomocą kodu pocztowego lub stanu/prowincji podczas procesu zaawansowanej konfiguracji kosztów. Możesz też użyć tego procesu do określenia, która usługa dostawy będzie używana w przypadku danej grupy produktów. Więcej informacji o ustawieniach dostawy

Konfigurowanie regionalnej usługi dostawy

Aby określić regionalną usługę dostawy, użyj tabeli kosztów dostawy w sekcji „Konfiguracja zaawansowana”.

 1. Kliknij ikonę plusa , aby skonfigurować koszty dostawy.
 2. W tabeli kosztów dostawy kliknij Dodaj wymiar.
 3. W menu wybierz Miejsce docelowe według kodu pocztowego lub Miejsce docelowe według stanu.
 4. Określ swoją pierwszą strefę geograficzną. Powtórz te czynności, by dodać kolejne strefy geograficzne.
  • Musisz wyraźnie określić zarówno lokalizacje uwzględnione, jak i te wykluczone. Aby wykluczyć obszar geograficzny (np. Alaskę lub Hawaje), musisz oznaczyć go tagiem „Brak dostawy”.
  • Aby utworzyć regionalną usługę dostawy, musisz użyć zaawansowanej konfiguracji kosztów dostawy.

Konfigurowanie usługi dostawy dla grupy produktów

Aby określić usługę dostawy, która obejmuje tylko część produktów, skorzystaj z tabeli kosztów dostawy w sekcji „Konfiguracja zaawansowana” do ustalenia kosztów dostawy.

 1. Kliknij ikonę plusa , aby skonfigurować koszty dostawy.
 2. W filtrze produktów, których to dotyczy, wybierz Filtruj produkty według etykiety wysyłki (zaawansowane). W tym miejscu, podając etykietę wysyłki, możesz określić produkty, na które wpłynie ta usługa dostawy. Możesz też dodawać etykiety, których nie ma jeszcze w pliku danych o produktach.
  • Aby utworzyć regionalną usługę dostawy, musisz użyć zaawansowanej konfiguracji kosztów dostawy.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
71525
false