Geavanceerde instellingen voor verzendkosten

Nadat u een verzendservice heeft ingesteld, kunt u geavanceerde instellingen gebruiken om de verzendkosten verder te definiëren.

Verzendtarieven

Gebruik dit gedeelte om verzendtarieven in te stellen voor deze verzendservice als het primaire Verzendkosten-scherm niet werkt. U kunt ook het kenmerk shipping_label [verzendlabel] aan de verzendtarieven toewijzen, afhankelijk van het type product dat u verzendt (speciale afmetingen, bederfelijk, breekbaar) en vervolgens verschillende verzendkosten instellen voor die groepen.

 1. Als u een nieuwe tabel met verzendtarieven wilt toevoegen, klikt u op het plusje .
 2. Selecteer onder 'Betrokken producten' of u dit tarief wilt toepassen op alle producten of alleen op bepaalde producten.
  • Selecteer Alle producten als u het verzendtarief voor elk product wilt laten gelden. Opmerking: Als u al een tabel met verzendtarieven heeft gemaakt waarin een verzendlabel wordt gebruikt, ziet u mogelijk 'Alle overige producten' in plaats van Alle producten. Dit komt omdat sommige producten al zijn weggefilterd.
  • U kunt uw tarief ook voor slechts één specifieke groep producten laten gelden:
   • Selecteer Producten filteren op verzendlabel.
   • Typ in het invoerveld de waarden die u heeft ingediend voor het kenmerk shipping_label [verzendlabel] en druk op Enter. U kunt ook labels toevoegen die nog niet in uw feed staan.
 3. Geef onder 'Naam van verzendtarief' een unieke naam op voor de tabel.
 4. Maak de tabel. Gebruik de tabel om één tarief op te geven voor alle bestellingen of om regels te maken op basis van een of twee dimensies: prijs, bestemming (alleen Australië, Japan en de Verenigde Staten), gewicht of aantal artikelen. Als de bestemming bijvoorbeeld Australië is, zou u verzendkosten kunnen instellen per deelstaat en per gewicht. Zo brengt u een ander tarief in rekening wanneer een pakket van 10 kg naar Tasmanië wordt verzonden dan wanneer het naar West-Australië gaat. Als u zich echter op andere landen richt, kunt u de verzendtarieven niet per locatie specificeren.

  Verzendkosten toevoegen:

  • Klik eerst op een dimensie, zoals Gewicht van bestelling > Gewicht in kilo. Er wordt een rij weergegeven waar u een bereik kunt invullen.
  • Voer een bereik in, zoals 0,0001 kg tot 2 kg.
  • Selecteer voor elke rij een verzendoptie, zoals Vast tarief. Meer informatie over verzendopties
  • Geef een prijs, percentage, enzovoort, op, afhankelijk van de verzendoptie.
  • Klik op + rij om nog een bereik toe te voegen.
  • Als u een tweede dimensie wilt toevoegen, klikt u op Dimensie toevoegen en vervolgens op een optie zoals Prijs van bestelling.
  • Stel vervolgens de waarde in voor elke nieuwe kolom door een verzendoptie te kiezen, zoals u hiervoor deed.
  • Klik op + kolom om een ander bereik toe te voegen.
  • Klik op Doorgaan om terug te gaan naar het serviceniveau en een nieuw verzendtarief toe te voegen of de verzendservice op te slaan.

Andere instellingen

Leveringszones voor verzending

Bezorgduur instellen voor leveringszones

 1. Ga naar de tabel Levertijd van de verzendservice en klik op Meer vervoerstijden.
 2. Klik op Bestemming toevoegen.
 3. Selecteer de leveringszone en geef een minimale en maximale bezorgduur op.
  • Als er nog geen leveringszone is gemaakt, kunt u er een maken via de tabel met verzendkosten.

Verzendkosten instellen voor leveringszones

 1. Klik onder 'Tabel met verzendtarieven' op Dimensie toevoegen.
 2. Selecteer Bestemming per postcode.
 3. Selecteer de leveringszone en geef de verzendkosten op voor die zone.
  • Als er nog geen leveringszone is gemaakt, kunt u er een maken via de tabel met verzendkosten.

Verzendopties

Als u uw verzendkosten instelt, kunt u kiezen uit verschillende opties, zoals gratis verzending, een vast tarief of een door de bezorgdienst berekend tarief.

Vast tarief

Gebruik deze optie als u een vast verzendtarief in rekening brengt voor alle bestellingen binnen een bepaald bereik. Gebruikers krijgen hetzelfde bedrag te zien voor alle producten binnen dit bereik.
Deze optie gebruikt u als volgt:
 1. Selecteer Vast tarief bij de verzendopties.
 2. Geef vervolgens een bedrag op. Als de verzending gratis is, voert u 0 in.

Tarief van bezorgdienst (alleen voor AU, DE, UK en US)

Gebruik deze optie als u door de bezorgdienst berekende tarieven gebruikt. Gebruikers krijgen een tarief te zien op basis van afmetingen, gewicht, hun locatie en de postcode van verzender. Zorg dus dat u shipping_weight [verzendgewicht] en de afmetingen (shipping_length [pakketlengte], shipping_width [pakketbreedte] en shipping_height [pakkethoogte]) in uw productgegevens invoert.
Houd er rekening mee dat tarieven van bezorgdiensten zijn gebaseerd op standaard commerciële tarieven. Als u minder in rekening brengt (bijvoorbeeld vanwege een overeenkomst met de bezorgdienst), voegt u dus een negatief bedrag of percentage toe (bijvoorbeeld -10). Als u een niet-commercieel tarief gebruikt (vaak detailhandel genoemd), zult u de tarieven waarschijnlijk met 50-60% naar boven moeten bijstellen.
Zorg er bij het kiezen van een tarief voor de bezorgdienst voor dat de producten die onder die optie vallen daadwerkelijk kunnen worden geleverd door de vervoerder en service (bijvoorbeeld dat de producten niet te groot of te zwaar zijn). De tarieven die gebruikers te zien krijgen zijn anders niet nauwkeurig en daardoor kunnen uw producten worden geweigerd. Controleer de maximale grootte en het maximale gewicht bij uw vervoerder.
Deze optie gebruikt u als volgt:
 1. Selecteer Tarief van bezorgdienst bij de verzendopties.
 2. Selecteer een eerder gemaakte tabel voor het tarief van de bezorgdienst of selecteer Nieuw tarief van bezorgdienst. Als u een nieuwe tarieftabel maakt, ziet u het dialoogvenster voor het maken van een tabel.
 3. Selecteer bij Bezorgdienst een van de ondersteunde bezorgdiensten en de service (bijvoorbeeld UPS Ground). De bezorgdiensten verschillen per servicegebied.
 4. Geef de 'Postcode afzender' op waarvandaan het pakket wordt verzonden (bijvoorbeeld 94043).
 5. Pas vervolgens, indien nodig, de bestelling aan met een percentage of een vast bedrag: omhoog (met een positief getal, zoals 10) of omlaag (met een negatief getal, zoals -10).
 6. De naam van het tarief van de bezorgdienst wordt afgeleid van de bezorgservice, maar u kunt indien nodig een eigen naam opgeven (bijvoorbeeld UPS Regular - Mountain View).
 7. Het nieuwe tarief van de bezorgdienst is te zien in de tabel Tarieven van bezorgdienst onderaan de pagina.

Percentage van totaalbedrag van bestelling

Gebruik deze optie als u verzendkosten in rekening brengt op basis van een percentage van het totaalbedrag van de bestelling. Gebruikers zien de verzendkosten als percentage van de totale bestelwaarde (voor Shopping-advertenties, uitgebreide vermeldingen en gratis vermeldingen gebruiken we de productprijs als bestelwaarde).
Deze optie gebruikt u als volgt:
 1. Selecteer Percentage van totaalbedrag van bestelling bij de verzendopties.
 2. Voer een percentage in

Subtabel koppelen (drie of meer dimensies toevoegen)

Als u kosten in rekening brengt op basis van drie of meer dimensies, kunt u voor elke cel een subtabel toevoegen. Er zijn verschillende opties beschikbaar, afhankelijk van uw service.
Als Australië bijvoorbeeld uw land van bestemming is en u verschillende tarieven in rekening brengt gebaseerd op de productprijzen van 1 - 5 kg en verzonden naar Queensland, kunt u de tarieven toevoegen met een subtabel. Als Canada uw land van bestemming is, kunt u geen verzendkosten opgeven per provincie.
Deze optie gebruikt u als volgt:
 1. Selecteer Subtabel bij de verzendopties.
 2. Selecteer een tabel die u al heeft gemaakt, of selecteer Nieuwe subtabel. Als u een nieuwe tabel maakt, wordt die tabel weergegeven onder Gekoppelde subtabellen.
 3. Geef uw tabel een unieke naam bij Tabelnaam, zodat u deze gemakkelijk kunt herkennen in een lijst.
 4. Klik op een van de beschikbare dimensies en voeg dan de verzendopties en het bereik toe zoals u deed bij het instellen van uw verzendkosten.
 5. Klik op Doorgaan om terug te gaan naar het serviceniveau en een nieuw verzendtarief toe te voegen of de verzendservice op te slaan.

Producten die niet kunnen worden verzonden

Met het filter 'Betrokken producten' kunt u producten volledig uitsluiten van een verzendinstelling, maar u kunt de verzendopties ook specifieker definiëren. Met de optie 'Geen verzending' kunt u aangeven dat bepaalde producten in bepaalde omstandigheden of naar een bepaalde locatie niet kunnen worden verzonden.
Deze optie gebruikt u als volgt:
 • Selecteer 'Geen verzending' bij de verzendopties.

Producten uitsluiten op basis van gewicht of bestelwaarde

Gebruik de optie 'Geen verzending' om verzending op basis van bestelgewicht of bestelwaarde uit te sluiten. Als uw expres-service zich bijvoorbeeld beperkt tot bestellingen tot een bepaald gewicht, kunt u de gewichtsdimensie gebruiken om alle zwaardere bestellingen in te stellen op Geen verzending. Als u een minimale bestelwaarde voor een verzendservice vereist, voegt u dit toe in de beschrijving van de service.

Als een product op basis van gewicht of bestelwaarde van een verzendservice is uitgesloten, gebeurt het volgende:

 • Als het product niet aan een andere verzendservice gekoppeld is, wordt het product afgekeurd. Dit gebeurt bijvoorbeeld als uw product 50 kg weegt en u de optie 'Geen verzending' heeft ingesteld voor bestellingen van meer dan 30 kg.
 • Als het product gekoppeld is aan een andere verzendservice die u heeft gemaakt, krijgen gebruikers de laagste beschikbare verzendkosten te zien. Bijvoorbeeld in gevallen waarbij u het product heeft uitgesloten van uw expres-service, maar het product nog wel onder uw service voor vervoer over land valt.

Producten uitsluiten op basis van het gewicht van de bestelling:

 1. Klik bij het instellen van uw verzendkosten op een gewichtsdimensie, zoals + Gewicht van bestelling toevoegen > Gewicht in kilo.
 2. Voer een bereik in, zoals 0,0001 kg tot 10 kg.
 3. Selecteer vervolgens 'Geen verzending' als verzendoptie.
 4. Klik op + rij om meer gewichten toe te voegen.

Producten uitsluiten op basis van bestemming (Argentinië, Australië, Japan, Verenigde Staten)

Voor Argentinië, Australië, Japan en de Verenigde Staten kunt u ook gebruikmaken van 'Geen verzending' om aan te geven dat u niet naar een bepaalde regio verzendt. Stel uw verzendtabel in met de dimensies die u nodig heeft om regio's uit te sluiten.

Afhankelijk van hoe uw advertentiecampagnes zijn ingesteld, kunnen bij producten in bepaalde locaties geen verzendkosten worden weergegeven. Als de verzendkosten alleen zijn gebaseerd op een bepaalde verzendservice en u producten uitsluit voor bepaalde locaties, krijgen gebruikers in die regio geen verzendkosten te zien.

Producten uitsluiten op basis van bestemming:

 1. Klik bij het instellen van uw verzendkosten op een locatiedimensie, zoals + Bestemming op postcode.
 2. Als u klikt op + Bestemming per staat (AU en VS) of + Bestemming per prefectuur (JP):
  • Kies een regio en selecteer 'Geen verzending' als verzendoptie.
  • Klik op + rij om meer regio's toe te voegen.
 3. Als u klikt op + Bestemming op postcode (AU en US):
  • Selecteer een leveringszone of maak een nieuwe zone en klik op Opslaan.
  • Selecteer vervolgens Geen verzending als verzendoptie.
  • Klik op + Rij om meer regio's toe te voegen.

Leveringszones (alleen AU, FR en VS)

Als u verzendopties per postcode instelt, kunt u een locatiegroep gebruiken om aangepaste regio's te maken. Deze regio's kunt u vervolgens weer gebruiken om de verzending in te stellen. Meer informatie over het instellen van leveringszones
Verzending naar meerdere landen

Verzendservices kunnen in meerdere landen worden aangeboden. Bij verzending naar meerdere landen wordt voor de verzendkosten dezelfde valuta gebruikt voor alle landen die aan de service zijn toegevoegd. Als u een bestemming selecteert met een valuta die afwijkt van de opgegeven valuta voor de verzendservice, worden de verzendkosten automatisch omgerekend naar de bestemmingsvaluta.

De volgende functies worden niet ondersteund bij verzending naar meerdere landen:

 • Geavanceerde bezorgduuropties
 • Verzendtarieven op basis van bestemming
 • Uiterlijke besteldatum voor feestdagen
 • Levering bij afhaalpunten

Als u een verzendservice met een van deze functies omzet naar een instelling voor meerdere landen, worden deze functies verwijderd. Meer informatie over de weergave van producten in meerdere landen van verkoop

Verzendkosten (zoals weergegeven in uw vermeldingen)

Zodra u uw verzendinformatie heeft ingevoerd, kunt u de verzendkosten (en het belastingtarief) die in uw vermeldingen worden getoond, controleren. Bij de verzendkosten ziet u ook waar de kosten vandaan komen (bijvoorbeeld instellingen in Merchant Center of het kenmerk shipping [verzending] in uw productgegevens).

Deze informatie kunt u als volgt bekijken:

 1. Klik in het navigatiemenu op Producten en vervolgens op Alle producten.
 2. Klik op de titel van het product om verschillende details over het product te bekijken.
 3. Scroll omlaag voor verzendinformatie (en belastingen).

In landen waar u verzendkosten kunt opgeven op basis van de bestemming (bijvoorbeeld Australië, Japan en de Verenigde Staten), moet u een bestemming opgeven om een resultaat te berekenen. Voor alle andere landen wordt een landelijk tarief weergegeven.

Minimale bestelwaarde

Als voor de service een minimale bestelwaarde vereist is (een klant moet bijvoorbeeld minstens € 30 besteden om voor de verzendservice in aanmerking te komen), voert u die waarde in. Producten met een prijs onder de minimale bestelwaarde worden wel weergegeven, samen met uw minimale bestelwaarde. Als u geen minimale bestelwaarde hanteert, laat u dit veld leeg. Meer informatie over de minimale bestelwaarde

Uiterlijke besteldatum voor feestdagen (beschikbaar voor de VS en Frankrijk, alleen voor feestdagen uit de VS)

Stel een uiterlijke besteldatum voor feestdagen in als bestellingen voor een bepaalde datum moeten worden geplaatst om ze voor een bepaalde feestdag te kunnen bezorgen. Meer informatie over uiterlijke besteldatums voor feestdagen

Opmerking: Voor Frankrijk is de uiterlijke besteldatum voor feestdagen alleen beschikbaar voor Valentijnsdag en Kerstmis.

Uw regio's en producten opgeven

Als u wilt dat uw producten alleen naar een specifieke regio (zoals het vasteland van de VS, exclusief Alaska en Hawaï) worden verzonden, kunt u het dekkingsgebied definiëren door een postcode of staat op te geven met behulp van het proces voor geavanceerde kosten. U kunt dit proces ook gebruiken om te bepalen welke verzendservices van toepassing zijn op welke sets van uw producten. Meer informatie over verzendinstellingen

Een regionale verzendservice instellen

Gebruik de tabel met verzendtarieven onder Geavanceerde instellingen voor verzendkosten om een regionale verzendservice te definiëren.

 1. Klik op het plusje  om uw verzendkosten in te stellen.
 2. Klik in de tabel met verzendtarieven op Dimensie toevoegen.
 3. Selecteer in het dropdownmenu de optie Bestemming per postcode of Bestemming per staat.
 4. Definieer uw eerste geografische zone. Herhaal dit om extra geografische zones toe te voegen.
  • U moet zowel geografische zones opnemen als uitsluiten. Als u een geografisch gebied (zoals Alaska of Hawaï) wilt uitsluiten, moet u ze taggen als Geen verzending.
  • U moet de geavanceerde instellingen gebruiken om uw verzendkosten in te stellen en een regionale verzendservice te maken.

Een verzendservice instellen voor een deel van uw producten

Als u een verzendservice wilt opgeven voor een deel van uw producten, gebruikt u de tabel met verzendtarieven onder Geavanceerde instelling voor verzendkosten.

 1. Klik op het plusje  om uw verzendkosten in te stellen.
 2. Selecteer onder 'Filter betrokken producten' de optie Producten filteren op verzendlabel (geavanceerd). Hier kunt u de producten definiëren waarop deze verzendservice van toepassing is door de verzendlabels op te geven. U kunt ook labels toevoegen die nog niet in uw productfeed staan.
  • U moet de geavanceerde instellingen gebruiken om uw verzendkosten in te stellen en een regionale verzendservice te maken.

Gerelateerde links

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen