Varsel

I denne brukerstøtten finner du innhold både om Merchant Center Next og den eldre versjonen av Merchant Center. Se etter logoen øverst i hver artikkel for å forsikre deg om at du leser om Merchant Center-versjonen du faktisk bruker. 

Konfigurer retningslinjer for retur for Shopping-annonser og kostnadsfrie oppføringer

Et egendefinert ikon for artikkeloverskrifter i den eldre versjonen av Merchant Center.
Hvis du ser etter informasjon om hvordan du konfigurerer retningslinjer for retur i forbindelse med Shopping-annonser og kostnadsfrie oppføringer i Merchant Center Next, kan du klikke her.

Når du sender inn produktinformasjon for å vise Shopping-annonser eller kostnadsfrie oppføringer, kan du også velge å oppgi informasjon om retningslinjene dine for retur og refusjon. Retningslinjene for retur er en viktig faktor for alle som tar kjøpsavgjørelser, og ved å vise retningslinjene dine i annonser, oppføringer og Gmail kan du bidra til å få bedre resultater for produktene dine.

På dette bildet kan du se hvordan attributter for retningslinjer for retur vises i Merchant Center.

Tips: Hvis du ser en merknad i annonsene eller oppføringene dine der det står at retningslinjene for retur gjelder «for de fleste varene», betyr det at vi kunne fastslå retningslinjene uten at du måtte laste dem opp. Hvis du laster opp retningslinjene ved å følge veiledningen i denne artikkelen, fjernes denne merknaden. Retningslinjene som lastes opp og bekreftes, har forrang over det vi har samlet inn fra nettstedet ditt.

Slik fungerer det

For å konfigurere returer må du opprette retningslinjer for retur i Merchant Center-kontoen din. Retningslinjene for retur kan knyttes til alle produkter, bestemte produktgrupper eller til og med enkeltprodukter ved å bruke attributtet for etikett for retningslinjer for retur [return_policy_label] i produktfeeden.

Du kan også dele retningslinjene for retur automatisk med Content API. Vi anbefaler at dette gjøres av folk som har erfaring med nettutvikling, men når det er gjort, kan hvem som helst bruke det. Finn ut hvordan du deler retningslinjene dine for retur via Content API.

Du kan konfigurere en rekke innstillinger for hver av retningslinjene for retur, for eksempel kvalifikasjonskravene for retur og når kunden selv er ansvarlig for returkostnadene.

Eksempler

Returscenario Slik konfigurerer du retningslinjer for retur
Hvis du har ett sett med standard retningslinjer for alle varene du selger Opprett ett sett med retningslinjer.
Hvis du har ett sett med standardretningslinjer for retur for salg innenlands, men ikke godtar returer ved internasjonale salg Opprett ett sett med retningslinjer for retur for landet du godtar returer til. Deretter konfigurerer du et annet sett med retningslinjer for andre land du selger til, men ikke godtar returer fra.
Hvis du har ett sett med standardretningslinjer for retur for de fleste varer, men enkelte andre varer ikke kan returneres Opprett ett sett med standardretningslinjer for retur som gjelder for alle varer. Deretter oppretter du et sett med retningslinjer for unntak, der du angir at retur ikke er tillatt for enkelte varer. Når du oppretter retningslinjene for unntak, blir du bedt om å opprette en etikett som skal brukes på unntatte produkter i feeden din.

Noen produkter som ofte ikke kan returneres, er varer for personlig pleie, verneutstyr og tilpassede produkter som gravering.

Hvis du har ett sett med standard retningslinjer for retur for de fleste varer, men enkelte varer må returneres tidligere enn andre

(f.eks. eksklusiv elektronikk)

Opprett ett sett med standardretningslinjer for retur som gjelder for alle varer som må returneres innen 30 dager. Deretter oppretter du et sett med retningslinjer for unntak for å oppgi varene som dekkes av unntaket, og som må returneres innen 14 dager.

Når du oppretter retningslinjene for unntak, blir du bedt om å opprette en etikett som skal brukes på unntatte produkter i feeden din.

Kombinasjon Kanskje har du en kombinasjon av noe av det ovennevnte, og da må du opprette et sett med standard retningslinjer og flere unntak. Deretter bruker du riktig etikett på de aktuelle produktene i feeden din.

Krav

Oppgi klar og tydelig informasjon om refusjon og retur på nettstedet ditt. Basert på informasjon som er samlet inn fra disse retningslinjene, kan Google vise de generelle retningslinjene dine for retur i annonsene og oppføringene dine samt Gmail. Eventuelle retningslinjer for retur som ikke er i tråd med Googles retningslinjer, kan ikke brukes.

 • Sørg for at retningslinjene for retur ikke bare gjelder for defekte produkter, men også for mer generelle tilfeller, for eksempel når kjøperen angrer.
 • Sørg for at alle brukere som besøker nettbutikken din, har tilgang til retningslinjene for retur, uten at de må logge på, registrere seg eller oppgi personopplysninger.
 • Sjekk at retningslinjene for retur er konsekvente i Merchant Center og på nettstedet ditt, også i bunnteksten, på siden for returer og i bannerannonsene.
 • Sørg for at nettstedet ditt tydelig viser hvordan du håndterer handlinger knyttet til returer og refusjoner, for eksempel returfrist, returmetode, returgebyr osv.

Veiledning

Merk: Du kan også konfigurere retningslinjer for frakt og retur i Search Console. Hvis du allerede har konfigurert retningslinjer for retur i Search Console, kan du endre dem i Search Console eller Merchant Center.

Legg til retningslinjer for retur

Du kan opprette retningslinjer som gjelder for ett land eller for flere land. Når du har opprettet et sett med retningslinjer, kan du legge til unntak fra retningslinjene, og du kan legge til flere land i retningslinjene senere (så fremt det aktuelle landet ikke allerede er inkludert i andre retningslinjer).

 1. Klikk på ikonet for verktøy og innstillinger Merchant Center Settings [icon] i Merchant Center-kontoen.
 2. Velg Frakt og returer i verktøymenyen.
 3. Klikk på Returer-fanen.
 4. Klikk på Legg til retningslinjer i boksen øverst.
Merk: Du ser kanskje forslag til retningslinjer for retur. Disse forslagene er utformet for å skape en optimal brukeropplevelse, og de er tilpasset deg basert på informasjon som er samlet inn fra nettstedet ditt. Du kan godta, delvis godta eller ignorere dem og starte fra begynnelsen. Du kan uansett gjennomgå retningslinjene før du lagrer dem – eller redigere dem når som helst.

Du kan legge til retningslinjer for retur via «Returer»-delen i Merchant Center (under «Verktøy og innstillinger» > «Frakt og returer»), via feeder eller Content API.

Trinn 1: Velg hvilket program retningslinjene for retur gjelder for

Velg «Annonser og kostnadsfrie oppføringer», og klikk på Neste.

Finn ut mer om konfigurering av retningslinjer for retur i forbindelse med Kjøp på Google.

Trinn 2: Velg landene disse retningslinjene for retur skal gjelde for
Velg landet eller landene der du selger mesteparten av produktene dine, og klikk på Neste.

Trinn 3: Nettadressen til retningslinjene for retur

 1. Skriv inn nettadressen til retningslinjene for retur på nettstedet ditt.
 2. Velg om du godtar returer fra landene du valgte i trinn 1 ovenfor.

Trinn 4: Returmåte

Velg de ulike måtene kunder kan returnere produktene dine på, for eksempel:

 • i butikken
 • i en kiosk
 • per post

Hvis du velger å la kundene returnere produktene per post, må du også velge hvordan de skal motta returetiketten. Velg et av alternativene nedenfor:

 • nedlasting/utskrift
 • følger med i esken
 • kundens ansvar

Trinn 5: Returfrister og sesongbaserte overstyringer

 1. Oppgi hvor mange dager kundene har på å fullføre returen.
 2. Legg inn en sesongbasert overstyring for produkter som bestilles innenfor et bestemt tidsrom, og der unntak fra standard retningslinjer for retur gjelder (for eksempel i julesesongen).
  1. Velg datoene for når retningslinjene skal tre i kraft.
  2. Angi den siste datoen produktene må returneres innen, eller antallet dager for returvinduet.

Merk: Hvis du oppgir en bestemt dato som produktene kan returneres frem til, og denne datoen er forskjellig fra returfristen i retningslinjene for de ikke-sesongbaserte tilbudene, er det de gunstigste retningslinjene som gjelder.

Trinn 6: Produkttilstand

Velg om du vil tillate at produkter returneres i følgende tilstander:

 • Nye. Dette kan omfatte uåpnede produkter i originalemballasjen og produkter som aldri har vært brukt.
 • Brukte. Dette kan omfatte produkter som er noe brukt eller åpnet.

Trinn 7: Returgebyrer

 1. Velg valuta, legg inn gebyret for lageretterfylling, og oppgi fraktkostnadene for retur.
 2. Se gjennom detaljene, og klikk på Ferdig.

Legg til et unntak fra retningslinjene

For å legge til et unntak må du endre de delene av de eksisterende retningslinjene dine som er annerledes for bestemte produkter. Deretter legger du til en etikett for retningslinjer for retur [return_policy_label], slik at du kan tilordne dette unntaket til bestemte produkter i feeden.

 1. Klikk på ikonet for verktøy og innstillinger Merchant Center Settings [icon] i Merchant Center-kontoen.
 2. Velg Frakt og returer i verktøymenyen.
 3. Klikk på Returer-fanen.
 4. Velg retningslinjene for retur som du vil legge til et unntak for.
 5. Klikk på + Legg til unntak fra retningslinjene.
 6. Angi navnet på retningslinjene og en etikett. Dette unntaket fra retningslinjene for retur gjelder bare for varer som har denne etiketten i feeden din.
 7. Angi returfristen for retningslinjene. Du kan velge mellom et visst antall dager etter levering, evig returrett eller ingen returrett.
 8. Velg de aktuelle årsakene for at kunder skal måtte betale returfraktgebyr.
 9. Legg til en datoperiode og en returfrist hvis du vil at unntaket fra retningslinjene skal gjelde for en bestemt datoperiode, for eksempel i høytider.
 10. Gå gjennom detaljene, og klikk på Lagre.

Legg til attributtet etikett for retningslinjer for retur på produkter

Hvis du bare har ett sett med retningslinjer for retur (standardretningslinjene), trenger du ikke å oppdatere feeden din. Ved behov kan du fortsatt legge til kolonnen for etikett for retningslinjer for retur [return_policy_label] i feeden din ved å bruke «standard» som etikettverdi for hvert produkt.

Hvis du har opprettet flere sett med retningslinjer for retur, må du legge til kolonnen for etikett for retningslinjer for retur [return_policy_label] i feeden din. Hvis standardretningslinjene gjelder, bruker du verdien «standard» – eller lar bare denne kolonnen stå tom. For produkter som har et unntak fra standardretningslinjene, legger du til etikettnavnet du har opprettet for det aktuelle unntaket.

Sjekk bekreftelsesstatusen for retningslinjene for retur

Google bekrefter retningslinjene for retur før de tas i bruk. I «Status»-kolonnen på «Returer»-fanen ser du ett av følgende:

 • Bekreftet: Retningslinjene er godkjent.
 • Venter: Gjennomgangen av retningslinjene er ikke fullført ennå.
 • Avvist: Retningslinjene er ikke godkjent. Sørg for at retningslinjene oppfyller kravene, og oppdater dem etter behov.

Linker til relatert innhold

Var dette nyttig for deg?

Hvordan kan vi forbedre den?
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny