I det här hjälpcentret hittar du innehåll för både Merchant Center Next och klassiska Merchant Center. Titta efter logotypen längst upp i varje artikel för att se till att du använder artikeln som gäller för din Merchant Center-version. 

Använda ytterligare länder för att fastställa räckvidden

Oktober 2020

En anpassad ikon för artikelrubrik i klassiska Merchant Center.

Under de senaste åren har Google infört funktioner som gör att du kan använda din produktdata automatiskt i flera länder, under förutsättning att du även ställer in frakt och inriktar dina kampanjer på dessa länder för Shopping-annonser. Vi har nyligen utökat den här funktionen med ytterligare insikter om produktdatans kvalificering och resultat.

Den här månaden inför vi några ytterligare ändringar som ger dig mer exakta inställningar och tydligare diagnostik för de länder där dina produkter kan visas.

Använd Ytterligare länder i stället för fraktinställningar i Merchant Center.

Tidigare fanns det två sätt för produkter att bli tillgängliga i flera länder. Du kunde antingen ange länder med hjälp av fraktinställningar (antingen genom att skapa en frakttjänst på kontonivå eller genom att använda fraktattributet på enskilda produkter) eller ange länder i produktflödet (antingen som målland eller med funktionen Ytterligare länder).

Med de nya ändringarna kontrollerar du global produkttillgänglighet på ett enda ställe: flödet. Tillämpa fraktattributet på produkter direkt i flödet eller ange länder med funktionen Ytterligare länder. Detta gäller både Shopping-annonser och gratisannonser.

För att göra denna ändring väljer vi att i förväg konfigurera vissa länder i flödet som ytterligare länder från och med 28 september 2020. För de flesta säljare ändras inte tillgängligheten för dina produkter i olika länder. Det ger dig bara ett alternativt sätt att välja var dina produkter är tillgängliga.

Fram till 8 oktober 2020 använder vi fraktinställningarna i Merchant Center för att bestämma fler länder för din produktdata. Efter det här datumet kan ändringar i andra länder konfigureras på flödes- eller produktnivå. Fraktattributen på produktnivå fortsätter att gälla.

Obs! Om det finns vissa produkter i ett flöde som är tillgängliga i specifika länder på grund av användningen av fraktetiketter, viktbaserade fraktinställningar eller andra liknande funktioner, väljer vi bara vissa länder som gäller alla produkter i ett flöde. Kontrollera ytterligare länder eller frakt på produktnivå för att se till att produkterna förblir tillgängliga i önskade länder.

Visa status för exporterade produkter i Diagnostik

Eftersom vi utökar ytterligare länder till att även gälla för gratisannonser kan det hända att du ser ändringar på sidan Diagnostik från och med mitten av september.

Tidigare visade Diagnostik bara produkternas status i det primära mållandet. För att hjälpa dig att diagnostisera problem med produkter i olika länder visar Diagnostik nu statusen för dina produkter en gång för varje land du riktar in dig på både för Shopping-annonser och gratisannonser. Dina produkter fortsätter att visas i länder där du levererar och har aktiva Shopping-annonskampanjer.

Exempel: Anta att du har en produkt som skickas till både Förenade kungariket och Irland och att Förenade kungariket är inställt som målland. Tidigare syntes produktens status bara en gång i Diagnostik, för Förenade kungariket. Nu ser du produktens status två gånger: en gång för Förenade kungariket och en gång för Irland. Om du har 1 000 aktiva produkter som levereras till två länder innebär det att antalet varor i Diagnostik ökar från 1 000 till 2 000.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

true
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
true
71525