Duo i Meet zostały połączone w nową aplikację Meet. Użytkownicy Meet (wersja oryginalna) mogą pobrać nową aplikację

Zasady dopuszczalnego użytkowania Google Meet

Zasady programu związane z nadużyciami i ich egzekwowanie

Wymienione niżej zasady dotyczące treści odgrywają ważną rolę w zapewnianiu wysokiej jakości usług naszym użytkownikom. Staramy się ograniczać nadużycia, które temu zagrażają, a żeby to się udało, prosimy wszystkich o przestrzeganie poniższych zasad. 

Niniejsze zasady dotyczą usługi Google Meet (w skrócie nazywanej „Meet”). Odstępstw od nich możemy się dopuszczać ze względów edukacyjnych, dokumentalnych, naukowych lub artystycznych bądź w przypadku, gdy zaistnieją inne istotne korzyści dla użytkowników usługi. Zasady mogą ulec zmianie, dlatego warto co jakiś czas odwiedzać tę stronę. Więcej informacji znajdziesz w Warunkach korzystania z usług Google.

Zgłaszanie nadużyć

Jeśli uważasz, że ktoś nie przestrzega poniższych zasad, zgłoś nadużycie
 
Google może wyłączyć możliwość korzystania z Meet lub wyłączyć konta, które naruszają opisane zasady. Jeśli usługa została zawieszona lub konto zostało wyłączone i uważasz, że nastąpiła pomyłka, postępuj zgodnie z instrukcjami na tej stronie.

Zasady programu

Nadużywanie i wykorzystywanie seksualne dzieci 

Używanie usługi Meet do tworzenia, przesyłania i rozpowszechniania treści związanych z wykorzystywaniem dzieci jest niedozwolone. Zasada ta obejmuje wszystkie materiały związane z wykorzystywaniem seksualnym dzieci. 

Ogólnie rzecz biorąc, Meet zabrania korzystania z naszych usług w sposób zagrażający dzieciom. Mamy tu na myśli między innymi agresywne zachowania wobec dzieci, takie jak:

  • uwodzenie dzieci („child grooming”), np. zaprzyjaźnienie się z dzieckiem w internecie w celu doprowadzenia (online lub offline) do kontaktu seksualnego lub wymiany z dzieckiem zdjęć o charakterze seksualnym;
  • szantaż seksualny („sextortion”), polegający na przykład na grożeniu dziecku udostępnieniem jego intymnych zdjęć (nawet wtedy, gdy grożący takimi zdjęciami nie dysponuje); 
  • seksualizacja nieletnich (na przykład poprzez obrazy przedstawiające wykorzystywanie seksualne dzieci, zachęcające do takiego zachowania lub przedstawiające dzieci w sposób, który może prowadzić do ich seksualnego wykorzystania); 
  • handel dziećmi (na przykład reklamowanie lub pozyskiwanie dziecka w celu jego seksualnego wykorzystania).  

W przypadku wymienionych zachowań podejmiemy odpowiednie działania, które mogą obejmować zgłoszenie sprawy do organizacji NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children), ograniczenie dostępu do funkcji usługi oraz wyłączenie kont. Jeśli uważasz, że dziecku zagraża nadużycie, wykorzystanie lub że może paść ofiarą handlu ludźmi albo sądzisz, że doszło już do wymienionych przestępstw, bezzwłocznie skontaktuj się z policją.

Omijanie zasad 

Nie podejmuj działań mających na celu uniknięcie przestrzegania zasad lub obejście ograniczeń nałożonych na Twoje konto. Takim działaniem może być np. tworzenie i używanie różnych kont bądź inne metody zmierzające do ominięcia nałożonych wcześniej zakazów. 

Działania niebezpieczne lub nielegalne

Usługi Meet nie wolno używać do podejmowania działań niezgodnych z prawem, jak również do ich promowania oraz organizowania. Dotyczy to również działań, które mogą spowodować poważne i bezpośrednie obrażenia fizyczne u ludzi lub zwierząt.

Oszustwa, wyłudzanie informacji i inne działania wprowadzające w błąd

Usługi Meet nie wolno używać do wyłudzania informacji. Nie wolno nakłaniać innych osób do podawania poufnych danych, takich jak hasła, informacje finansowe czy numery PESEL, ani takich danych gromadzić. Niedopuszczalne jest również używanie usługi Meet do oszukiwania, wprowadzania w błąd lub okłamywania innych użytkowników w celu nakłonienia ich do udostępnienia informacji pod fałszywym pretekstem.

Nie wolno podszywać się pod inne osoby ani w inny sposób fałszywie przedstawiać siebie bądź źródła zaproszenia lub prośby użytkownika o dołączenie do Meet, z zamiarem okłamania, oszukania lub wprowadzenia w błąd innych osób.

Nękanie, dręczenie i groźby 

W Meet nie wolno nękać innych osób, grozić im ani dokuczać. Niedopuszczalne jest również używanie tej usługi do zachęcania innych osób do takich zachowań. Należy pamiętać, że nękanie w internecie jest niezgodne z prawem w wielu regionach i może mieć poważne konsekwencje poza siecią zarówno dla osoby atakującej, jak i dla ofiary. Jeśli otrzymamy powiadomienie o groźbie wyrządzenia szkody lub o innej niebezpiecznej sytuacji, możemy podjąć odpowiednie działania, obejmujące m.in. poinformowanie stosownych władz.

Szerzenie nienawiści

Zabrania się szerzenia nienawiści. Chodzi o treści mające za główny cel nawoływanie do przemocy lub nienawiści wobec konkretnych osób lub grup, promujące ich dyskryminację lub ubliżające im ze względu na ich pochodzenie rasowe lub etniczne, wyznanie, niepełnosprawność, wiek, narodowość, status weterana, orientację seksualną, płeć, tożsamość płciową lub inną cechę, która może być przyczyną szeroko zakrojonej dyskryminacji lub marginalizacji.

Złośliwe oprogramowanie i treści

Nie zezwalamy na przesyłanie złośliwego oprogramowania ani żadnych innych treści, które mogą uszkodzić sieci, serwery, urządzenia użytkowników, a także pozostałą infrastrukturę Google, bądź zakłócić jej działanie. Niedozwolone są zatem: bezpośredni hosting, umieszczanie lub przesyłanie złośliwego oprogramowania, wirusów, szkodliwego kodu oraz innego szkodliwego lub niechcianego oprogramowania bądź podobnych treści. Zasada ta dotyczy również treści, które powodują przenoszenie wirusów lub pojawianie się wyskakujących okienek, próbują instalować oprogramowanie bez zgody użytkownika lub w inny sposób wpływają na jego urządzenie za pomocą szkodliwego kodu. Więcej informacji znajdziesz w naszych zasadach Bezpiecznego przeglądania.

Dane osobowe i informacje poufne

Nie wolno udostępniać i rozpowszechniać danych osobowych ani poufnych informacji na temat innych osób bez ich upoważnienia. ​Dotyczy to m.in. wykorzystywania informacji poufnych, takich jak numer PESEL, numery kont bankowych, numery kart kredytowych, obrazy podpisów i osobiste dokumenty zdrowotne. Jeśli informacje te są powszechnie dostępne w innych miejscach w internecie lub w rejestrach publicznych, np. spisach numerów identyfikacyjnych publikowanych w witrynach rządowych, zwykle nie sięgamy po środki prawne. 

Towary i usługi podlegające regulacjom prawnym 

​Nie wolno prowadzić ani ułatwiać sprzedaży produktów i usług objętych regulacjami. Nie wolno ich również reklamować. Do tej kategorii należą: alkohol, usługi hazardowe, produkty farmaceutyczne, niezatwierdzone suplementy, wyroby tytoniowe, sztuczne ognie, broń i urządzenia medyczne.

Treści o charakterze jednoznacznie seksualnym 

Nie wolno udostępniać ani rozpowszechniać treści o charakterze jednoznacznie seksualnym, np. przedstawiających nagość, czynności seksualne lub pornografię. Do tej kategorii należą również materiały odsyłające użytkowników do płatnych witryn pornograficznych. Dozwolone są treści o charakterze edukacyjnym, dokumentalnym, naukowym i artystycznym.

Spam 

Nie wysyłaj spamu. Pojęcie spamu obejmuje niepożądane materiały promocyjne i reklamowe, niechciane treści generowane automatycznie, powtarzające się niepożądane treści, treści pozbawione sensu i jakiekolwiek inne treści rozsyłane masowo.

Zakłócanie działania systemu

Nie wolno naruszać działania tej usługi, a także pogarszać lub uszkadzać działania sieci, urządzeń i innej infrastruktury. Niedopuszczalne jest zatem wyłączanie dowolnego elementu usługi, pogarszanie jej działania i wszelkie inne czynności mające negatywny wpływ na dowolny z jej aspektów.

Treści związane z terroryzmem

Nie zezwalamy organizacjom terrorystycznym na używanie tej usługi w żadnym celu, w tym do prowadzenia rekrutacji. Podejmiemy też działania przeciwko organizatorom lub uczestnikom spotkań, podczas których pojawią się treści związane z terroryzmem, w tym materiały promujące akty terroru, podżegające do przemocy czy pochwalające ataki terrorystyczne. 

Przemoc i okrucieństwo 

Niedopuszczalne jest udostępnianie lub rozpowszechnianie treści przedstawiających przemoc lub okrucieństwo w sposób nieuzasadniony bądź z myślą głównie o zszokowaniu odbiorców lub wywołaniu sensacji. Dotyczy to m.in. wyjątkowo drastycznych scen przemocy, w tym obrazów rozczłonkowania ciała lub okaleczonych zwłok. Drastyczne sceny przemocy, na przykład materiały przedstawiające znaczną ilość krwi, mogą być dozwolone w kontekście edukacyjnym, dokumentalnym, naukowym lub artystycznym. W takim wypadku trzeba jednak zadbać o podanie wyczerpujących informacji ułatwiających użytkownikom zrozumienie kontekstu. W niektórych przypadkach treść jest na tyle brutalna lub szokująca, że bez względu na kontekst nie może być udostępniana na naszych platformach. Nie wolno także zachęcać innych osób do popełniania aktów przemocy. 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
true
713370
false
false