Nyt i Google Meet

Få flere oplysninger om, hvilke nye funktioner og forbedringer der er tilgængelige i Google Meet.

Januar 2022

Oversæt engelsk tale med Oversatte undertekster
Mødedeltagere i visse Workspace-udgaver kan bruge Oversatte undertekster til at oversætte engelsk tale til:
 • Fransk
 • Tysk
 • Portugisisk
 • Spansk
Få flere oplysninger om Oversatte undertekster.
Brug Companion-tilstand i Google Meet til at forbedre samarbejdet under møder

Med Companion-tilstand kan du forbedre samarbejdet i et møde, når der er en blanding af deltagere, som enten deltager via fjernadgang eller er fysisk til stede i et mødelokale.

Få flere oplysninger om, hvordan du bruger Companion-tilstand med Google Meet til at samarbejde i hybridmøder. 

December 2021

Flyt automatisk deltagere fra grupperum

Mødeværter og undervisere kan flytte alle fra grupperum til hovedrummet automatisk. Deltagerne har 30 sekunder til at afslutte deres diskussion i grupperummet, før de automatisk flyttes tilbage til hovedrummet. Få flere oplysninger om grupperum.

November 2021

Lås deltagernes lyd og video i iOS

Værter og medværter kan nu låse alle deltageres lyd og video på iOS-enheder for at forhindre deling af lyd og video under et møde.

Afhold møder med 500 deltagere på udvalgte Workspace-konti 

Deltagere med følgende Workspace-udgaver kan nu holde møder med op til 500 deltagere:

 • Business Plus
 • Enterprise Standard
 • Enterprise Plus
 • Education Plus

Få flere oplysninger om deltagerbegrænsninger.

Opdater det colombianske områdenummer
Colombia har ændret sit områdenummer for fastnetnumre. Se, hvordan du opdaterer colombianske telefonnumre i Google Meet.

Oktober 2021

Lås alle deltageres lyd i et Google Meet-møde
For at forhindre deltagere i at dele deres lydfeed under et møde kan værter og medværter låse lyden for alle deltagere. Se, hvordan du låser lyden.
Lås alle deltageres video i et Google Meet-møde
For at forhindre deltagere i at dele deres videofeed under et møde kan værter og medværter låse videoen for alle deltagere. Se, hvordan du låser video.

September 2021

Ny betaversion af oversatte undertekster i Google Meet
Visse Workspace-udgaver har nu oversatte undertekster i Meet. Få flere oplysninger om betaversionen, og hvordan du prøver oversatte undertekster.
Slå lyden fra for alle deltagere på iOS-enheder
Værter, som bruger iOS-enheder, kan nu slå lyden fra for alle deltagere på én gang.

August 2021

Tilføj medværter i Google Meet 

Værtsadministration giver mødeværter i alle Workspace-udgaver adgang til at bruge mødesikkerhedsfunktioner. Mødeværter med visse Workspace-udgaver kan ved hjælp af værtsadministration tilføje op til 25 medværter i deres Google Meet-møder.

Se, hvordan du tilføjer medværter i Google Meet.

Juni 2021

Føj undertekster til livestreams

Livestreaming på flere domæner

Du kan nu livestreame dine begivenheder til deltagere på domæner, der er tillid til. Få flere oplysninger om livestreaming og livestreaming på flere domæner.

Google Meet-optagelser er tilgængelige for studielicensen Education Plus

Google Meet-deltagere med en studielicens kan nu optage møder. Få flere oplysninger om, hvordan du optager et videomøde.

Nye administratorindstillinger for deltagelse i møder

På baggrund af din Google-kontotype er der kommet nye retningslinjer for, hvilke møder du kan deltage i, og hvem der kan deltage i dine hostede møder. Få flere oplysninger om deltagelse i møder.

Nye opdateringer til Håndsoprækning på computere og bærbare computere

 • Deltagere med hånden oppe flyttes til hovedgitteret
 • Deltagerne får en notifikation om at tage hånden ned, når de har talt
 • Moderatorer får en notifikation, hvor de kan se rækkefølgen og antallet af håndsoprækninger

Maj 2021

Nye sprog til undertekster i Google Meet

Meet-brugere i Nordamerika og Latinamerika kan nu få undertekster på:
 • Tysk
 • Portugisisk (Brasilien)
 • Spansk (Mexico)

Se, hvordan du kan få undertekster i et videoopkald.

Nyt Google Meet-layout

Google Meet har fået nyt layout til computerbrugere. Få flere oplysninger om det nye Meet-layout.

Tjek udløbsdatoen for din mødekode

Hvert møde får en unik mødekode med et udløbstidspunkt, som er baseret på, hvilket produkt mødet er oprettet i. Få flere oplysninger om mødekoder til Google Meet.

Præsenter i Google Meet fra Google Docs, Sheets eller Slides

Du kan præsentere direkte i Google Meet fra Google Docs, Sheets eller Slides. Se, hvordan du præsenterer fra Google Docs, Sheets eller Slides.

April 2021

Aktivér Meet-sparefunktionen for at spare data, spare på batteriet og begrænse CPU'en
Aktivér Meet-sparefunktionen inden et Meet-videoopkald for at reducere dataforbruget og spare på batteriet. Sparefunktionen begrænser CPU-effektiviteten, så batteriet holder længere. Få flere oplysninger om Meet-sparefunktionen.
Spørgsmål og svar med Google Meet er tilgængeligt på Android-enheder 
Google Meet-brugere kan nu bruge Spørgsmål og svar på Android. Se, hvordan du bruger Spørgsmål og svar i Meet på Android
Afstemninger i Google Meet er tilgængelige på Android-enheder
Mødedeltagere kan nu besvare afstemninger via deres Android-enheder. Se, hvordan du besvarer afstemninger via Android.
Nye sikkerhedsindstillinger til Android for Education-brugere  

Education-brugere kan nu bruge disse sikkerhedsindstillinger på Android-enheder:

Afslut møde for alle på en iOS-enhed
Moderatorer i uddannelsesmøder kan afslutte et møde for alle deltagere fra en iOS-enhed. Se, hvordan du afslutter et møde for alle deltagere på en iPhone eller iPad.

Marts 2021

Nu er der feltvisning på Android
Meet-brugere på Android kan bruge feltvisning til at vise 8 felter, mens du er i et møde. Få flere oplysninger om feltvisning på Android-enheder.  
Nye undertekstsprog til Google Meet på mobil 

Android- og iOS-brugere i Asien og Stillehavsområdet har nu adgang til disse ekstra undertekstsprog:  

 • Fransk 
 • Tysk 
 • Portugisisk (Brasilien)
 • Spansk (Mexico)
 • Spansk (Spanien)

Få flere oplysninger om, hvordan du bruger undertekster i et videoopkald.

Feltvisning nu på iOS
Meet-brugere i iOS kan bruge feltvisningen til at vise 8 felter, mens de er i et møde. Få flere oplysninger om feltvisningen på iOS-enheder.  
Nye sikkerhedsindstillinger til iOS for Education-brugere  

Education-brugere kan nu bruge disse sikkerhedsindstillinger på iOS-enheder: 

Spørgsmål og svar med Google Meet er tilgængeligt på iOS-enheder 
Google Meet-brugere kan nu bruge spørgsmål og svar på iOS. Se, hvordan du bruger spørgsmål og svar i Meet på iOS
Afstemninger i Google Meet er tilgængelige på iOS-enheder
Mødedeltagere kan nu besvare afstemninger via deres iOS-enheder. Se, hvordan du besvarer afstemninger via iOS.
Opret grupperum før et videoopkald via Google Kalender 
Mødemoderatorer kan nu fordele deltagere i grupperum på forhånd via Google Kalender. Se, hvordan du opretter grupperum via Google Kalender
Brug internationale opkald i Meet til Google Workspace-møder
Brug din telefon til at deltage i Google Meet-videoopkald fra flere lande. Flere internationale numre er tilgængelige for Google Workspace-brugere, når abonnementet med internationale opkald i Meet er aktiveret for din organisation. Få flere oplysninger om abonnementet med internationale opkald i Meet

Februar 2021

Afslut møde for alle 

Moderatorer i uddannelsesmøder kan vælge at afslutte et møde for alle deltagere eller tillade, at deltagerne bliver i opkaldet, når de forlader mødet. Få flere oplysninger om, hvordan du afslutter et møde for alle deltagere

Slå lyden fra for alle Education-brugere

Mødearrangørerne på et uddannelsessted kan slå lyden fra alle deltagere på samme tid. Få flere oplysninger om, hvordan du slår lyden fra for alle deltagere.

Tjek, hvordan du ser ud og lyder, før du deltager i et videoopkald

Før du deltager i et Google Meet-videoopkald, kan du bruge venteværelset til selvtjek til hurtigt at tjekke din baggrund og lyd. Få flere oplysninger om venteværelset til selvtjek.

December 2020

Nye sprog til undertekster i Google Meet
Vi har tilføjet flere sprog, du kan få undertekster på. Meet-brugere i Asien og Stillehavsområdet samt Europa, Mellemøsten og Afrika kan nu få undertekster på:
 • Fransk 
 • Tysk
 • Portugisisk (Brasilien)
 • Spansk (Mexico)
 • Spansk (Spanien)
Se, hvordan du kan få undertekster i et videoopkald.

November 2020

Opdateringer til registrering af deltagere
Vi har opdateret processen for registrering af deltagere:
 • Flere Workspace-brugere har adgang til registrering af deltagelse.
 • Du kan nu modtage rapporter for livestreams.
 • Kvalificerede Workspace-administratorer kan aktivere eller deaktivere registrering af deltagelse og livestreamrapporter for deres domæne.
 • Registrering af deltagelse og livestreamrapporter kan aktiveres eller deaktiveres via Google Kalender eller under et Meet-videoopkald.

Få flere oplysninger om alle opdateringerne af registrering af deltagelse

Opdateringer af grupperum i Google Meet
Siden oktober har vi foretaget opdateringer af grupperum:
 • Flere Workspace-brugere kan nu benytte grupperum.
 • Brugere, der deltager via telefon, kan benytte grupperum.
 • Deltagerne kan bede om hjælp, mens de er i et grupperum.
 • Du kan føje en timer til grupperum.

 Få flere oplysninger om alle opdateringer til grupperum.

Håndsoprækning i Google Meet
Du kan række hånden op virtuelt i et Google Meet-videoopkald for at fortælle moderatoren, at du vil sige noget. Få flere oplysninger om Håndsoprækning i Google Meet.
Start og deltag i et Google Meet-videoopkald via Google Hangouts
Google Hangouts-brugere kan nu dele et link til Google Meet-videoopkald via Hangouts-appen for at starte og deltage i Google Meet-videoopkald. Se, hvordan du starter et Meet-videoopkald i Google Hangouts.
Acceptér flere anmodninger om at deltage på én gang i Google Meet
Du kan nu acceptere alle afventende anmodninger om at deltage på én gang i Google Meet. Luk alle deltagere ind på én gang for at begrænse afbrydelser under videoopkaldet. Se, hvordan du på én gang lukker flere deltagere ind i et videoopkald.

Oktober 2020

Skift din baggrund i Google Meet
Du kan skifte din baggrund, mens du bruger Google Meet på en computer. Du kan nu sløre din baggrund på mobilenheder. Se, hvordan du skifter din baggrund i Google Meet.
Nyt design til Google Meet-appen til Android 
Google Meet-appen til Android har fået et nyt design. Få flere oplysninger om den opdaterede Google Meet-app til Android
Prøv grupperummene i Google Meet
Moderatorer kan bruge grupperummene til at opdele deltagerne i mindre grupper i Google Meet. Se, hvordan du bruger grupperummene i Google Meet.
Deltagelse via telefon for flere lande med Google Meet

Vi har tilføjet telefonnumre til mødedeltagelse for yderligere otte lande, som du kan bruge i Google Meet. Få flere oplysninger om, hvilke nye lande/områder der kan deltage via telefon.

Stil spørgsmål, eller afhold afstemninger i Google Meet

Øg engagementet med spørgsmål og svar samt afstemninger i Google Meet.

September 2020

Bortfiltrer støj i Google Meet-møder på mobil
Filtrer støj fra, når du bruger Google Meet på din mobilenhed. Se, hvordan du bruger støjreducering på mobil.
Få deltagelsesrapporter for uddannelsesbrugere i Google Meet
Google Workspace for Education Plus-brugere kan få adgang til Google Meet-deltagelsesrapporter. Se, hvordan du registrerer deltagelse via Google Meet.
Brug et whiteboard i Google Meet
Host samarbejdssessioner med et nyt digitalt whiteboard i Google Meet. Se, hvordan du bruger et whiteboard i Google Meet.
Opdateringer af feltvisning
Se dig selv og op til 49 brugere i Google Meet. Få flere oplysninger om forbedringerne af feltvisning.
Slør din baggrund i Google Meet
Du kan nu begrænse distraktioner ved at sløre din baggrund. Du vises i fokus, mens alt bag dig er sløret. Se, hvordan du slører din baggrund.
Deltagerstyring af uddannelsesbrugere er tilføjet i Google Meet
Mødearrangører og kalenderejere i Google Workspace for Education kan nu administrere, hvem der kan deltage i deres møder. Få flere oplysninger om styringselementerne for deltagere i Google Meet.  
Nyt design til Google Meet-appen til iOS
Google Meet-mobilappen til iOS har fået et nyt design. Få flere oplysninger om den opdaterede Google Meet-app til iOS.
Præsentations- og chatfunktioner for uddannelsesbrugere
Mødearrangører og kalenderejere af Google Workspace for Education-konti kan nu administrere, hvem der kan deltage i deres møder. De kan nu administrere, hvem der kan dele deres skærm og sende chatbeskeder. Få flere oplysninger om tilføjede præsentations- og chatfunktioner.

August 2020

Cast Google Meet til dit fjernsyn
Brug en anden skærm end på din computer eller mobilenhed til Google Meet. Du kan caste Google Meet til din Chromecast, dit fjernsyn med indbygget Chromecast eller din Nest-smartskærm. Se, hvordan du caster Google Meet.
Bloker deltagere, så de ikke kan banke på igen
Vi har foretaget ændringer af, hvordan deltagere anmoder om at deltage i et møde i Google Meet ved at "banke på", for at reducere omfanget af forstyrrelser. Se, hvordan du blokerer deltagere, så de ikke kan banke på igen.

Juli 2020

Blokering af anonyme brugere fra uddannelsesmøder i Google Meet
Anonyme brugere blokeres nu som standard fra Google Meet-møder, der er arrangeret af Google Workspace for Education Plus eller Google Workspace for Education Fundamentals. Få flere oplysninger om anonyme brugere og beskyttelse af personlige oplysninger i Google Meet.

Juni 2020

Bortfiltrer støj i videomøder
Meet kan nu filtrere baggrundslyde fra, så dit møde forstyrres mindst muligt. Det kan f.eks. være tryk på et tastatur, døre der åbnes og lukkes og vejarbejde uden for dit vindue. Skybaseret kunstig intelligens bruges til at fjerne støj fra dit lydinput, mens din stemme stadig går igennem. Få flere oplysninger om støjreducering.
Meet i Gmail til mobilenheder

Vi lancerer snart en dedikeret Meet-fane i Gmail-appen på iOS- og Android-mobilenheder. Brugere kan deltage i sikre videomøder direkte i Gmail uden at skulle åbne en anden app på deres telefon. Få flere oplysninger om Meet i Gmail til mobilen.

Forbedringer af feltvisning

Når du vælger et layout, gemmes det automatisk som dit foretrukne layout. Det betyder, at det automatisk anvendes på fremtidige møder, medmindre du ændrer det. Se, hvordan du angiver din layoutindstilling.

Gemte layoutindstillinger

Når du vælger et layout, gemmes det automatisk som dit foretrukne layout. Det betyder, at det automatisk anvendes på fremtidige møder, medmindre du ændrer det. Se, hvordan du angiver din layoutindstilling.

Maj 2020

Skjul eller vis Meet i Gmail

Du kan nu styre, om Meet skal vises i din Gmail-sidebjælke. Se, hvordan du viser eller skjuler Google Meet i Gmail.

Meet-videomøder med udvidede funktioner – tilgængeligt for alle uden omkostninger

Vi gør Meet, som er vores produkt til videomøder i høj kvalitet, tilgængeligt for alle uden beregning. Meet er en sikker og pålidelig løsning til videomøder, som anvendes af skoler, regeringer og virksomheder. Alle med en mailadresse kan tilmelde sig Meet og få glæde af mange af de samme funktioner, som er tilgængelige for vores virksomheds- og uddannelsesbrugere. Det omfatter f.eks. nem planlægning og skærmdeling, undertekster i realtid samt layouts, der tilpasses dine præferencer, bl.a. udvidet feltvisning. Få flere oplysninger om Premium-videomøder i Google Meet.

.

April 2020

Feltvisning til opkald med mange deltagere

Se og bliv set i større videomøder med et gitterlayout

Sådan gør du: Teammøder, fester, virtuelle undervisningslokaler eller andre større møder, der kræver, at du ser og har forbindelse til flere deltagere på én gang.

Få flere oplysninger ved at gå til siden om, hvordan du ser op til 16 Google Meet-deltagere på én gang med feltvisning.

Meet i Gmail på nettet

Opret og deltag i møder via Gmail på nettet

Sådan gør du: Spar tid, og behold din plads uden at skifte mellem møder og din indbakke – opret og deltag i møder direkte fra Gmail (kun på nettet).

Få flere oplysninger ved at gå til siden om, hvordan du starter eller deltager i et Google Meet-videomøde direkte fra Gmail.

Giv præsentationer med video og lyd i høj kvalitet i Meet

Del videoer med fuld bevægelse for at forbedre dine præsentationer

Sådan gør du: Giv præsentationer med videoer i høj kvalitet og med fuld bevægelse (op til 30 FPS) i et møde.

Få flere oplysninger ved at gå til .

Tilstanden Svag belysning på mobilenheder

Juster automatisk video i svag belysning (kun mobil)

Sådan gør du: Når du deltager via din mobilenhed, opdaterer tilstanden Svag belysning videokvaliteten, så du fremstår klart og tydeligt, uanset hvor du er.

Få flere oplysninger ved at gå til Videokonferencer fra hvor som helst med tilstanden Svag belysning til Google Meet på mobilenheder.

Marts 2020

Nye styringselementer til uddannelseskonti

Hvis der er tale om uddannelseskonti, er det kun den bruger, der har oprettet mødet, eller den, der konfigurerer et møde på en hardwareenhed i rummet, som kan slå lyden fra eller fjerne videomødedeltagere. Dette sikrer, at elever, der deltager, ikke kan ignorere eller fjerne hinanden eller underviseren. Denne automatiske begrænsning gælder for alle skolekonti fra og med den 19. marts 2020. Få flere oplysninger om styringselementer til skolekonti.

Oktober 2019

Øget grænse for antallet af deltagere

 • Hvis du har en Enterprise-udgave, kan du nu afholde møder med op til 250 deltagere.
 • Grænsen for antallet af deltagere er øget i alle andre Google Workspace-udgaver. De nye grænser for antallet af deltagere er følgende: Google Workspace Enterprise (250), G Suite Business (150) og G Suite Basic (100).

Internationale mødeopkaldsnumre er tilgængelige i flere udgaver

Internationale mødeopkaldsnumre til Google Meet for Google Workspace Enterprise-kunder er nu udvidet til nye møder, der arrangeres af G Suite Business-, Google Workspace for Education Plus- og G Suite Basic-kunder.
Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?
Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu
Søg i Hjælp
false