Dùng điện thoại để gửi và nhận âm thanh trong cuộc họp video

Quan trọng: Các tính năng này hiện được cung cấp cho những cuộc họp được tổ chức thông qua tài khoản Google Workspace.

Để nói và nghe bằng điện thoại trong cuộc họp video, bạn có thể yêu cầu Google Meet gọi đến điện thoại của mình. Google Meet cũng có thể quay số đến một cuộc họp bằng thiết bị của bạn.

Nếu bạn chưa tham gia cuộc họp, thì máy tính của bạn sẽ tham gia khi điện thoại kết nối. Nếu có hơn 5 người tham gia cuộc họp, thì bạn sẽ tham gia ở chế độ tắt tiếng. Bạn cũng sẽ tham gia ở chế độ tắt tiếng nếu tắt tiếng trên máy tính trước khi kết nối điện thoại. 

Ví dụ: nếu đang tham gia một cuộc họp video nhưng kết nối mạng kém, thì bạn có thể quay số bằng điện thoại của mình. Hãy dùng điện thoại để gửi và nhận âm thanh thay cho micrô và loa của máy tính. 

Tính năng này chưa được hỗ trợ trên Microsoft® Internet Explorer® 11. Tìm hiểu về các trình duyệt được hỗ trợ.

Yêu cầu Meet gọi đến điện thoại của bạn

Bạn chỉ có thể dùng điện thoại để họp trên Meet nếu số điện thoại của bạn là ở Hoa Kỳ hoặc Canada.

 1.  Chọn một tùy chọn:
  • Nếu bạn đã tham gia cuộc họp, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêmsau đó Sử dụng điện thoại để gửi và nhận âm thanh.
  • Từ meet.google.com, hãy chọn cuộc họp mà bạn muốn sau đó Tham gia sau đó Sử dụng điện thoại để gửi và nhận âm thanh.
   • Lưu ý: Nếu bạn đang dùng miền khác với chủ sở hữu cuộc họp, thì một người trong cuộc họp đó có thể cần phải phê duyệt bạn.
 2. Nhấp vào Gọi cho tôi.
 3. Nhập số điện thoại của bạn.
  • Lưu ý: Để lưu số điện thoại của bạn cho các cuộc họp sau này, hãy đánh dấu hộp Nhớ số điện thoại trên thiết bị này.
 4. Nhấp vào Gọi cho tôi.
 5. Khi được nhắc, hãy nhấn phím 1 trên điện thoại.

Gọi điện bằng điện thoại

Lưu ý: Quản trị viên cần bật tính năng quay số bằng điện thoại. Xem các quốc gia và khu vực được hỗ trợ.

Nếu bạn đang dùng miền khác với chủ sở hữu cuộc họp và chưa được mời tham gia sự kiện trên Lịch Google, thì bạn phải tham gia cuộc họp. Sau đó, một người trong cuộc họp có thể cần phải phê duyệt bạn.

 1. Chọn một tùy chọn:
  • Nếu bạn đã tham gia cuộc họp, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêmsau đó Sử dụng điện thoại để gửi và nhận âm thanh.
  • Từ meet.google.com, hãy chọn cuộc họp mà bạn muốn sau đó Tham gia sau đó Sử dụng điện thoại để gửi và nhận âm thanh. Nếu bạn đang dùng miền khác với chủ sở hữu cuộc họp, thì một người trong cuộc họp đó có thể cần phải phê duyệt bạn.
 2. Nhấp vào tùy chọn Quay số.
 3. Chọn quốc gia của bạn cho số điện thoại địa phương, nếu có.
 4. Quay số.
 5. Khi được nhắc, hãy nhập mã PIN sau đó #.

Ngắt kết nối điện thoại của bạn

Hãy sử dụng các tùy chọn sau kể cả khi điện thoại của bạn vô tình bị ngắt kết nối:

 1. Trong cửa sổ cuộc họp, hãy gác máy hoặc nhấp vào Đã kết nối điện thoại sau đó  Ngắt kết nối.
  •  Âm thanh sẽ tiếp tục phát trên máy tính của bạn và bạn bị tắt tiếng cho đến khi tự mình bật tiếng.
 2. Để ngắt kết nối hoàn toàn khỏi cuộc họp, hãy nhấp vào biểu tượng Kết thúc cuộc gọi Kết thúc cuộc gọi.
 3. Nhấp vào Kết nối điện thoại. Điện thoại của bạn sẽ bị tắt tiếng trong cuộc họp. 

Lưu ý: Nếu bạn đóng máy tính xách tay hoặc thẻ Meet trên trình duyệt, thì điện thoại của bạn vẫn kết nối. Tuy nhiên, những người tham gia khác sẽ chỉ nhìn thấy ảnh hồ sơ của bạn mà không xem được video của bạn. Để tham gia lại từ máy tính, hãy ngắt kết nối và tham gia lại cuộc họp đó.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?