Gửi tin nhắn trò chuyện tới người tham gia cuộc gọi video

Bạn muốn khai thác thêm sức mạnh của ứng dụng Google tại cơ quan hoặc trường học?  Hãy đăng ký dùng thử miễn phí Google Workspace

Khi đang trong cuộc gọi video, bạn có thể gửi tin nhắn từ máy tính hoặc thiết bị di động cho những khách khác tham gia cuộc gọi video đó.

Lưu ý: 

  • Nếu tham gia phòng hội nghị bằng thiết bị phần cứng dành cho phòng họp của Google, thì bạn có thể xem tin nhắn nhưng không thể gửi.
  • Tin nhắn hiển thị với tất cả mọi người trong cuộc gọi.
  • Bạn chỉ có thể xem các tin nhắn trò chuyện mà mọi người trao đổi khi bạn đang tham gia cuộc gọi video. Tin nhắn được gửi trước khi bạn tham gia không hiển thị và tất cả tin nhắn sẽ biến mất khi bạn rời khỏi cuộc gọi video.
  • Quan trọng: Khi bạn ghi lại cuộc họp thì nhật ký trò chuyện cũng sẽ được lưu.

Gửi tin nhắn trò chuyện khi đang trong cuộc gọi video

  1. Tham gia cuộc gọi video trên Meet.
  2. Nhấp vào biểu tượng Trò chuyện "" (góc trên bên phải).
  3. Nhập tin nhắn văn bản rồi nhấp vào biểu tượng Gửi Gửi.

Lưu ý: Nếu bạn muốn khách có thể chỉnh sửa tệp, hãy đảm bảo bạn đã chia sẻ tệp Google đó với họ.

Ngăn người tham gia gửi tin nhắn trò chuyện trong cuộc gọi video

Quan trọng: Hiện tại, tính năng ngăn người tham gia cuộc gọi gửi tin nhắn trò chuyện chỉ dành cho người dùng Google Workspace for Education. Bạn chỉ có thể bật chế độ cài đặt này trên máy tính nhưng chế độ này sẽ áp dụng cho tất cả các loại thiết bị.

Người tổ chức cuộc họp có thể ngăn người tham gia gửi tin nhắn trò chuyện. Người tham gia vẫn có thể đọc tin nhắn.

Nếu bạn tắt tin nhắn trò chuyện trong các cuộc họp hoặc cuộc họp định kỳ sử dụng cùng mã cuộc họp, thì tùy chọn cài đặt này sẽ được lưu cho cuộc họp đã lên lịch tiếp theo. Nếu bạn tắt tin nhắn trò chuyện trong cuộc họp một lần, cuộc họp có biệt hiệu hoặc cuộc họp tức thì, thì tùy chọn cài đặt tin nhắn trò chuyện sẽ bật sau khi cuộc họp kết thúc. 

Để bật hoặc tắt tin nhắn trò chuyện:

  1. Tham gia cuộc gọi video trên Meet.
  2. Ở dưới cùng, hãy nhấp vào biểu tượng Bộ điều khiển của người tổ chức .
  3. Bật hoặc tắt tùy chọn Gửi tin nhắn trò chuyện .

Mẹo: Nếu không thể bật hoặc tắt tùy chọn cài đặt này, có thể bạn cần phải tắt tiện ích của Chrome cho Meet. Tìm hiểu cách cài đặt và quản lý tiện ích.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?