Trình bày trong cuộc gọi video

Bạn có thể trình bày toàn bộ màn hình hoặc một cửa sổ cụ thể trong cuộc họp. Trong khi trình bày, bạn có thể chia sẻ các thông tin như tài liệu, bản trình bày, bảng tính và nhiều nội dung khác.

Mẹo dành cho người dùng Google Workspace: Tìm hiểu mẹo để có bản trình bày tuyệt vờiTìm hiểu cách tổ chức các sự kiện lớn từ xa cho tối đa 250 người.

Trình bày khi đang trong cuộc họp

 1. Tham gia cuộc họp video.
 2. Ở dưới cùng, hãy chọn biểu tượng Trình bày ngay Share screen.
 3. Chọn Toàn bộ màn hình của bạn, Một cửa sổ hoặc Một thẻ.
  • Nếu bạn trình bày một thẻ trình duyệt Chrome, âm thanh của thẻ đó sẽ được chia sẻ theo mặc định.
  • Để hiển thị một thẻ khác, hãy chọn thẻ bạn muốn hiển thị, nhấp vào Chia sẻ thẻ này.
 4. Chọn Chia sẻ.

Nếu bạn bật máy ảnh thì video của bạn sẽ hoạt động trong khi bạn trình bày.

Dừng trình bày

 • Trong cửa sổ Meet, hãy nhấp vào Dừng trình bày.
 • Ở dưới cùng, bạn cũng có thể nhấp vào Bạn đang trình bày sau đó Dừng trình bày.

Trình bày nếu đã có người khác đang trình bày

 1. Ở dưới cùng, hãy nhấp vào Trình bày ngay.
 2. Chọn Toàn bộ màn hình của bạn, Một cửa sổ hoặc Thẻ trình duyệt Chrome.
 3. Chọn Trình bày thay thế.

Mẹo: Bạn có thể trình bày màn hình của mình trong khi người khác đang trình bày. Nếu bạn bắt đầu trình bày, bản trình bày của họ sẽ tạm dừng.

Tham gia chỉ để trình bày

Khi bạn tham gia để trình bày, chỉ cửa sổ hoặc ứng dụng trên máy tính của bạn hiển thị trong cuộc họp. Bạn không thể gửi hay nhận âm thanh hoặc video khác.

 1. Truy cập vào https://meet.google.com/.
 2. Chọn cuộc họp đã lên lịch hoặc nhấp vào Tham gia hoặc bắt đầu một cuộc họp.
 3. Nhập mã cuộc họp.
 4. Nhấp vào Trình bày.
 5. Chọn một cửa sổ hoặc ứng dụng.
 6. Chọn Chia sẻ.

Ngăn người tham gia chia sẻ màn hình của họ

Quan trọng: Hiện tại, tính năng ngăn người tham gia cuộc gọi chia sẻ màn hình của họ chỉ dành cho người dùng Google Workspace for Education. Bạn chỉ có thể bật chế độ cài đặt này trên máy tính nhưng chế độ này sẽ áp dụng cho tất cả các loại thiết bị.

Người tổ chức cuộc họp có thể ngăn người tham gia chia sẻ màn hình của họ. Nếu bạn tắt bản trình bày trong các cuộc họp hoặc cuộc họp định kỳ sử dụng cùng mã cuộc họp, thì tùy chọn cài đặt này sẽ được lưu cho cuộc họp đã lên lịch tiếp theo. Nếu bạn tắt bản trình bày trong cuộc họp một lần, cuộc họp có biệt hiệu hoặc cuộc họp tức thì, thì tùy chọn cài đặt bản trình bày sẽ bật sau khi cuộc họp kết thúc. 

Để bật hoặc tắt tính năng chia sẻ màn hình:

 1. Tham gia cuộc gọi video trên Meet.
 2. Ở dưới cùng, hãy nhấp vào biểu tượng Các tùy chọn kiểm soát của người tổ chức .
 3. Bật hoặc tắt tùy chọn Chia sẻ màn hình của họ.

Mẹo: Nếu không thể bật hoặc tắt tùy chọn cài đặt này, có thể bạn cần phải tắt tiện ích của Chrome cho Meet. Tìm hiểu cách cài đặt và quản lý tiện ích.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?