Trình bày khi đang trong cuộc họp video

Bạn muốn dùng Google Meet cùng với nhóm của mình? Chúng tôi cung cấp G Suite Essentials miễn phí đến hết ngày 30 tháng 9. Dùng thử ngay hôm nay

" "

Bạn có thể trình bày toàn bộ màn hình hoặc một cửa sổ cụ thể trong cuộc họp. Trong khi trình bày, bạn có thể chia sẻ các thông tin như tài liệu, bản trình bày, bảng tính và nhiều nội dung khác.

Để biết các phương pháp hay nhất khi sử dụng tính năng trình bày, hãy liên hệ với Nhóm hỗ trợ G Suite. 

Mẹo: Hãy cho phép thông báo. Thông báo sẽ cho bạn biết khi nào màn hình của bạn hiển thị với mọi người.

Những nội dung bạn có thể trình bày

 • Chương trình đào tạo nhân viên mới
 • Ý tưởng dự án cho khách hàng mới
 • Ghi chú cuộc họp, dự án, bản đồ đường đi, nội dung nghiên cứu
 • Nội dung chỉnh sửa đề xuất
 • Lớp học hoặc buổi hội nghị không thể tham dự trực tiếp

Mẹo dành cho người dùng G Suite: Tìm hiểu cách tổ chức các sự kiện từ xa quy mô lớn cho tối đa 250 người.

Chia sẻ và trình bày khi cuộc họp video đang diễn ra" "

Trình bày khi đang trong cuộc họp

 1. Tham gia cuộc họp video.
 2. Ở góc dưới cùng bên phải, hãy chọn Trình bày ngay bây giờ.
 3. Chọn Toàn bộ màn hình của bạn, Một cửa sổ hoặc Thẻ trình duyệt Chrome.
  • Nếu bạn trình bày một thẻ trình duyệt Chrome, âm thanh của thẻ đó sẽ được chia sẻ theo mặc định.
  • Để trình bày một thẻ khác, ở cuối màn hình, hãy chọn Thay đổi nguồn.
 4. Chọn nội dung bạn muốn chia sẻ.
 5. Chọn Chia sẻ.
 6. Nếu ai đó đang trình bày, hãy xác nhận rằng bạn muốn trình bày thay thế.
Present your entire screen or a window

Nếu bạn bật máy ảnh thì video của bạn sẽ hoạt động trong khi bạn trình bày.

Dừng trình bày

 • Trong cửa sổ Meet, hãy nhấp vào Dừng trình bày.
 • Ở góc dưới cùng bên phải, bạn cũng có thể nhấp vào dòng trạng thái  Bạn đang trình bày sau đó Dừng trình bày.

Trình bày nếu đã có người khác đang trình bày

 1. Ở góc dưới cùng bên phải, hãy nhấp vào Trình bày ngay.
 2. Chọn Toàn bộ màn hình của bạn hoặc Một cửa sổ.
 3. Chọn Trình bày thay thế.

Nếu một người tham gia khác trình bày màn hình của họ, thì bạn sẽ nhận được thông báo rằng bản trình bày của bạn vẫn hiển thị với người khác. Bạn có thể nhấp vào các nút trong thông báo để kết thúc hoặc tiếp tục bản trình bày của mình.

Chỉ tham gia để trình bày

Khi bạn tham gia để trình bày, chỉ cửa sổ hoặc ứng dụng trên máy tính của bạn hiển thị trong cuộc họp. Bạn không thể gửi hay nhận âm thanh hoặc video khác.

 1. Truy cập vào https://meet.google.com/.
 2. Chọn cuộc họp đã lên lịch hoặc nhấp vào Tham gia hoặc bắt đầu một cuộc họp.
 3. Nhập mã cuộc họp.
 4. Nhấp vào Trình bày.
 5. Chọn một cửa sổ hoặc ứng dụng.
 6. Chọn Chia sẻ.

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?