Prowadzenie prezentacji podczas rozmowy wideo

Podczas spotkania możesz pokazywać innym uczestnikom cały swój ekran lub tylko jedno z okien. W ten sposób możesz udostępniać informacje m.in. w postaci dokumentów, prezentacji i arkuszy kalkulacyjnych.

Wskazówki:

 • Korzystając z Google Workspace możesz prowadzić duże wydarzenia zdalne.
 • Organizacje Workspace z uprawnieniami administratora mogą włączać i wyłączać tę funkcję w całej organizacji.

Więcej informacji o ustawieniach Google Meet dla administratorów

Prowadzenie prezentacji podczas spotkania

Tip: There can be a maximum of up to 10 simultaneous presentations in a meeting at a time.
 1. Dołącz do rozmowy wideo w Meet.
 2. Na dole kliknij Zaprezentuj teraz Udostępnij ekran.
 3. Wybierz Cały ekran, Okno lub Karta.
  • Jeśli prezentujesz kartę Chrome, domyślnie udostępniany jest dźwięk z tej karty.
  • Aby prezentować inną kartę, wybierz ją, a następnie kliknij Udostępnij tę kartę.
 4. Kliknij Udostępnij.
 5. Opcjonalnie: aby odpiąć prezentację i wyświetlić ją jako kafelek, kliknij Odepnij . Podczas prezentowania ekranu możesz zobaczyć więcej uczestników.

Wskazówki:

 • Jeśli masz włączoną kamerę, w trakcie prowadzenia przez Ciebie prezentacji nadal widoczny jest Twój obraz wideo.
 • Aby uzyskać lepszą prezentację i uniknąć efektu powielonego w nieskończoność ekranu, zamiast okna spotkania udostępnij nowe okno lub konkretną kartę.
 • Aby udostępnić dźwięk, musisz wybrać Udostępnij kartę Chrome lub Prześlij znajomym.

Zatrzymywanie prezentacji

 • W oknie Meet kliknij Przestań udostępniać ekran.
 • W prawym dolnym rogu kliknij Prezentujesz swój ekran a potem Przestań udostępniać ekran.

Rozpoczynanie prezentacji, gdy inna osoba prowadzi już swoją

 1. Na dole kliknij Zaprezentuj teraz.
 2. Wybierz Cały ekran, Okno lub Karta Chrome.
 3. Kliknij Zacznij własną prezentację.
Wskazówka: jeśli zaczniesz udostępniać ekran podczas prezentacji innej osoby, prezentacja ta zostanie zatrzymana.

Prezentowanie w Google Meet treści z Dokumentów, Arkuszy lub Prezentacji Google

Ważne: aby prezentować w Google Meet zawartość bezpośrednio z Dokumentów, Arkuszy lub Prezentacji Google, musisz używać komputera i przeglądarki Chrome.
Bezpośrednio w Google Meet możesz pokazywać treści z Dokumentów, Arkuszy lub Prezentacji Google. Jest to prosty sposób na wyświetlanie innym uczestnikom spotkania dokumentów, arkuszy kalkulacyjnych i slajdów. Zanim zaczniesz pokazywać treści z Dokumentów, Arkuszy lub Prezentacji Google, dołącz do spotkania, aby się dowiedzieć, czy jest nagrywane.
 1. Dołącz do spotkania wideo w Google Meet.
 2. Otwórz plik w Dokumentach, Arkuszach lub Prezentacjach.
 3. Kliknij Meet  u góry ekranu.
 4. Wykonaj jedną z tych czynności:
  • Aby przeprowadzić prezentację na zaplanowanym spotkaniu, kliknij nazwę spotkania, do którego chcesz dołączyć.
  • Aby przeprowadzić prezentację za pomocą kodu spotkania, kliknij Użyj kodu spotkania i wpisz kod.
 5. Kliknij Prezentuj tę kartę.
  • Ważne: jeśli nie masz jeszcze otwartego spotkania i klikniesz Prezentuj tę kartę, plik zostanie zaprezentowany, ale nie będziesz widzieć spotkania wideo w Google Meet na karcie pliku. Aby podczas prowadzenia prezentacji widzieć dokument, arkusz kalkulacyjny lub prezentację oraz spotkanie wideo w Google Meet na jednej karcie, wykonaj czynności pozwalające dołączyć do spotkania wideo z poziomu Dokumentów, Arkuszy lub Prezentacji.
 6. Wybierz kartę, na której jesteś.
 7. Aby udostępnić kartę, kliknij Udostępnij.
  • Ważne: gdy prezentujesz kartę z poziomu dokumentu, arkusza kalkulacyjnego lub prezentacji, nie możesz zmienić prezentowanej karty. Aby móc przełączać się między kartami podczas prezentowania, uruchom prezentację z poziomu Google Meet.
 8. Przejdź do Meet, gdzie bezpośrednio w ramach spotkania możesz wyświetlać prezentowane materiały.

Dołączanie tylko w celu poprowadzenia prezentacji

Gdy dołączysz wyłącznie w celu poprowadzenia prezentacji, na spotkaniu widać będzie tylko okno lub aplikację otwarte na Twoim komputerze. Nie będzie odbierany ani przekazywany żaden dźwięk, ani inny obraz.
 1. Wejdź na https://meet.google.com/.
 2. Wybierz zaplanowane spotkanie albo kliknij Rozpocznij spotkanie lub dołącz do spotkania.
 3. Wpisz kod spotkania.
 4. Kliknij Prezentuj.
 5. Wybierz okno lub aplikację.
 6. Kliknij Udostępnij.

Uniemożliwianie uczestnikom udostępniania ekranu

Ważne: aby korzystać z tej funkcji, musisz włączyć Zarządzanie uprawnieniami.
Gospodarze spotkań mogą uniemożliwić uczestnikom udostępnianie ekranu. Jeśli wyłączysz prezentacje w spotkaniach cyklicznych lub spotkaniach, które wielokrotnie używają tego samego kodu, ustawienie to zostanie zapisane na potrzeby kolejnego zaplanowanego spotkania. Jeśli wyłączysz prezentacje w spotkaniu jednorazowym, spotkaniu z nazwą lub takim, do którego od razu dołączasz, po zakończeniu spotkania ustawienie to wróci do pozycji Włączone. 

Aby włączyć lub wyłączyć udostępnianie ekranu:

 1. Dołącz do rozmowy wideo w Meet.
 2. W prawym dolnym rogu kliknij Ustawienia gospodarza .
 3. W panelu bocznym, który się otworzy, włącz lub wyłącz opcję Udostępniać ekran.
Wskazówka: jeśli nie możesz włączyć lub wyłączyć tego ustawienia, konieczne może być wyłączenie rozszerzenia Meet do Chrome. Dowiedz się, jak instalować rozszerzenia i nimi zarządzać
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
false