Dodawanie osób do spotkania wideo i ich usuwanie

Uczestników spotkania wideo w Google Meet możesz dodawać przed jego rozpoczęciem lub w trakcie spotkania. Jeśli spotkanie zostało rozpoczęte w Gmailu, możesz dodać osoby w jego trakcie. Podczas spotkania wideo możesz też usuwać uczestników.

Niektóre osoby będą mogły dołączyć do spotkania wideo, jeśli poproszą o zgodę i zostaną zaakceptowane. Szczegółowe informacje znajdziesz w artykule Dołączanie do spotkania wideo.

Dodawanie osób do trwającego spotkania wideo

Podczas spotkania wideo możesz usuwać uczestników spotkania, a także zapraszać kolejnych. Możesz zaprosić osoby spoza organizacji, które nie zostały jeszcze dodane do wydarzenia w Kalendarzu. Osoba z Twojej organizacji musi najpierw zezwolić im na udział w spotkaniu. W przypadku spotkań organizowanych za pomocą osobistego konta Google tylko moderator może zapraszać i akceptować uczestników.

Wybierz opcję:

 1. Po prawej stronie kliknij Osoby Osoby potem Dodaj osoby Dodaj osoby.
 2. Wpisz nazwisko lub adres e-mail potem Wyślij zaproszenie.

 

 1. W lewym dolnym rogu okna kliknij nazwę spotkania.
 2. Kliknij Kopiuj informacje dla uczestników Kopiuj.
 3. Wklej szczegóły spotkania w e-mailu lub innej aplikacji, aby je wysłać do zapraszanej osoby.

Dodawanie osób do spotkania wideo przez telefon

Ważne: ta funkcja jest obecnie dostępna w przypadku spotkań organizowanych przez użytkowników G Suite.

Ta funkcja jest dostępna tylko w określonych krajach i regionach w przypadku bezpłatnych połączeń z numerami ze Stanów Zjednoczonych i Kanady. Zobacz listę obsługiwanych krajów i regionów.

W niektórych krajach i regionach możesz dodawać osoby do spotkania wideo w Google Meet, używając telefonu.

 1. Po dołączeniu do spotkania kliknij Osoby Osoby w prawym górnym rogu, aby rozwinąć panel boczny.
 2. Kliknij Dodaj osoby Dodaj osoby.
 3. Kliknij Zadzwoń.
 4. Wybierz kraj, do którego dzwonisz, aby dodać kod kraju do połączenia.
 5. Wpisz numer telefonu osoby, do której chcesz zadzwonić, i kliknij Zadzwoń Połączenie.
  • (Opcjonalnie) Jeśli chcesz wpisać dodatkowy numer (na przykład numer wewnętrzny), kliknij Wybierz numer Zadzwoń, aby otworzyć klawiaturę.
 6. Osoba dołączy do spotkania, gdy odbierze telefon.

Wskazówka: osoby łączące się przez telefon przy użyciu numeru telefonu muszą wpisać kod PIN spotkania.

Obsługiwane kraje i regiony

Pełną listę krajów i regionów, w których można dodawać gości przez telefon, znajdziesz tutaj.

 
 

Usuwanie osób podczas spotkania wideo

Ważne: aby usunąć kogoś ze spotkania wideo, musisz należeć do tej samej organizacji co organizator spotkania. W przypadku spotkań organizowanych za pomocą osobistego konta Google tylko moderator może wysłać zaproszenie w trakcie spotkania wideo.

 1. Po prawej stronie kliknij Osoby Osoby.
 2. Wskaż osobę, a następnie kliknij strzałkę wstecz Back.
 3. Kliknij Usuń Usuń.

 

Rozłączanie telefonicznych uczestników spotkania wideo

 

 1.  Kliknij Osoby Osoby, aby rozwinąć panel boczny.
 2. Wybierz numer telefonu i kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół potem Zakończ połączenie Zakończ połączenie.

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?