Aby przetestować tłumaczenie napisów w czasie rzeczywistym, zarejestruj się i skorzystaj z wersji beta usługi Meet Caption Translations.

Dodawanie osób do rozmowy wideo w Google Meet i usuwanie ich z niej

Uczestników spotkania wideo w Google Meet możesz dodawać przed jego rozpoczęciem lub w trakcie spotkania. Podczas spotkania wideo możesz też usuwać uczestników. 

Niektóre osoby będą mogły dołączyć do spotkania wideo, jeśli poproszą o zgodę i zostaną zaakceptowane. Szczegółowe informacje znajdziesz w artykule Dołączanie do spotkania wideo.

Dodawanie osób do trwającego spotkania wideo

Dodawanie osób do spotkania

 1. W prawym dolnym rogu kliknij Osoby Osoby a potem Dodaj osoby Dodaj osoby.
 2. Wpisz nazwisko lub adres e-mail a potem Wyślij e-maila.

Udostępnij informacje dla uczestników

 1. W prawym dolnym rogu kliknij szczegóły spotkania .
 2. Kliknij Kopiuj informacje dla uczestników.
 3. Wklej szczegóły spotkania w e-mailu lub innej aplikacji, aby je wysłać.

Dodawanie uczestnika telefonicznego do trwającego spotkania

W niektórych krajach i regionach możesz dodawać osoby do spotkania wideo w Google Meet, używając telefonu.

 1. Po dołączeniu do spotkania w prawym dolnym rogu kliknij Osoby Osoby.
 2. Kliknij Dodaj osoby Dodaj osoby a potem Zadzwoń Połączenie .
 3. W oknie wybierz kraj, do którego dzwonisz, aby dodać kod kraju, a następnie wpisz numer telefonu osoby, do której chcesz zadzwonić.
 4. Kliknij Zadzwoń Połączenie.

Obsługiwane kraje i regiony

Pełną listę krajów i regionów, w których można dodawać gości przez telefon, znajdziesz tutaj.

Zbiorcze akceptowanie uczestników rozmowy wideo 

Możesz zbiorczo zaakceptować uczestników rozmowy wideo. Wyświetlać i zatwierdzać prośby o dołączenie do spotkania może tylko jego organizator. Organizator spotkania powinien pozostać na spotkaniu i zatwierdzać prośby.

 1. Kliknij Zaakceptuj lub Odrzuć, gdy w oknie pojawi się prośba o dołączenie do rozmowy wideo.
 2. Kliknij Wyświetl wszystkich, gdy na dołączenie do spotkania oczekuje wiele osób. Wybierz opcję:
  • Obok nazwy kliknij Zaakceptuj lub Odrzuć, aby zaakceptować lub odrzucić pojedyncze osoby.
  • Kliknij Zaakceptuj wszystkie lub Odrzuć wszystkie, aby jednocześnie zaakceptować lub odrzucić wszystkie osoby oczekujące na spotkanie.

Usuwanie osób podczas spotkania wideo

 1. W prawym dolnym rogu kliknij Osoby Osoby.
 2. Obok nazwy uczestnika kliknij Więcej czynności More a potem Usuń ze spotkania  lub Rozłącz Zakończ połączenie.

Użytkownicy Google Workspace for Education

Zakończenie spotkania dla wszystkich

Ważne: opcji Zakończ spotkanie dla wszystkich można używać pod warunkiem, że włączone jest Zarządzanie uprawnieniami.

Gospodarze spotkań mogą je kończyć u wszystkich uczestników rozmowy wideo. Użycie opcji „Zakończ spotkanie dla wszystkich” powoduje zakończenie spotkania. Automatycznie usuwa z niego wszystkich uczestników, dzięki czemu gospodarze nie muszą usuwać ich manualnie.

Sprawdzone metody

 • Gospodarze w Google Workspace z funkcją Szybki dostęp mogą ją włączać i wyłączać po zakończeniu spotkania u wszystkich. Gdy do ponownego uruchomienia spotkania jest używany ten sam link, gospodarz ma możliwość włączyć Szybki dostęp. 
 • Uczestnicy mają dostęp do linku do spotkania, które się zakończyło, ale nie mogą dołączyć do tego spotkania, dopóki organizator nie uruchomi go ponownie. Spotkanie zostanie automatycznie wznowione, gdy ponownie pojawi się na nim organizator. Jeśli gospodarz zakończy spotkanie z włączoną funkcją Szybki dostęp, uczestnicy będą mogli ponownie do niego dołączyć, nawet bez gospodarza.
 • Aby uczniowie nie używali tej funkcji do rozpoczynania lub kończenia spotkań, administratorzy mogą wyłączyć u nich opcję „Utwórz spotkanie”
 • Domyślnie, gdy spotkanie utworzone w Classroom dobiegnie końca, funkcja Szybki dostęp jest automatycznie wyłączana. 
 • Niektórzy administratorzy Workspace w wybranych wersjach Workspace mogą zakończyć spotkanie przy pomocy narzędzia do analizy zagrożeń. Więcej informacji o korzystaniu z tego narzędzia
 • Za każdym razem, gdy chcesz spotkać się z inną grupą uczestników, twórz nowe spotkanie. Gdy ponownie uruchomisz zakończone spotkanie, wszyscy jego wcześniejsi uczestnicy będą mogli dołączyć do rozmowy.

Aby zakończyć spotkanie dla wszystkich:

 1. Na dole kliknij Opuść rozmowę Zakończ połączenie.
 2. W wyświetlonym oknie kliknij Zakończ spotkanie dla wszystkich.

Opcjonalnie: aby opuścić spotkanie, ale nie zakończyć go dla wszystkich, kliknij Opuść spotkanie.

Wskazówka: zakończenie spotkania dla wszystkich spowoduje, że zostaną również zamknięte wszystkie otwarte pokoje podgrup. Jeśli otwartych jest wiele pokoi podgrup, najpierw zamknięty zostanie pokój główny, a następnie wszystkie pokoje podgrup. Może to zająć kilka minut. 

Kontrolowanie dostępu do spotkania wideo za pomocą funkcji Szybki dostęp

Ważne: 

 • Szybki dostęp jest dostępny w tych wersjach Google Workspace: G Suite Basic, G Suite Business, Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus i Frontline, a także we wszystkich wersjach Workspace for Education.
 • Aby korzystać z Szybkiego dostępu, musisz włączyć Zarządzanie uprawnieniami.

Jako organizator spotkania możesz wybrać funkcję szybkiego dostępu, aby zdecydować, czy uczestnicy będą musieli prosić o dołączenie do spotkania wideo.

Gdy opcja Szybki dostęp jest włączona:

Gdy opcja Szybki dostęp jest wyłączona:

 • Uczestnicy z Twojej domeny mogą automatycznie dołączać do spotkania na komputerze lub komórce.
 • Uczestnicy dołączający do spotkania przez telefon mogą to zrobić automatycznie.
 • Każdy uczestnik spotkania może dzwonić też na telefony innych osób, aby dodać je do spotkania.
 • Gospodarz musi dołączyć do spotkania jako pierwszy.
 • Tylko uczestnicy zaproszeni przez organizatora mogą dołączać do spotkania bez pytania czy „pukania”. 
 • Uczestnicy z Twojej organizacji, którzy nie są zaproszeni, muszą poprosić o dołączenie do spotkania. Obejmuje to także osoby, które chcą dołączyć do spotkania przez telefon.
 • Osoby zaproszone podczas spotkania przez inną osobę muszą poprosić o dołączenie.
 • Tylko organizatorzy spotkania mogą dzwonić na telefony innych osób.

Szybki dostęp jest domyślnie włączony we wszystkich spotkaniach, w których włączone jest zarządzanie uprawnieniami. Administratorzy Workspace mogą ustawiać funkcję Szybki dostęp jako domyślnie włączoną lub wyłączoną.  Po rozpoczęciu spotkania wideo możesz w każdej chwili zmienić to ustawienie.

Wskazówki: 

 • Jeśli włączysz lub wyłączysz Szybki dostęp w spotkaniach cyklicznych lub spotkaniach, które wielokrotnie używają tego samego kodu, ustawienie to zostanie zapisane na potrzeby przyszłych spotkań. Jeśli włączysz lub wyłączysz Szybki dostęp w spotkaniu jednorazowym, spotkaniu z nazwą, lub takim, do którego dołączasz od razu, po zakończeniu spotkania ustawienie to wróci do domyślnej pozycji Włączone. 
 • Do spotkań utworzonych w Kalendarzu Google zaproszeni uczestnicy mogą dołączać w dowolnym momencie w przedziale czasu, który zaczyna się na 15 minut przed zaplanowanym rozpoczęciem spotkania a kończy wraz z jego planowanym zakończeniem. Jeśli ten warunek nie zostanie spełniony, zaproszony uczestnik musi „zapukać”, aby poprosić o dołączenie.

Aby włączyć lub wyłączyć opcję Szybki dostęp:

Spotkanie 

 1. U dołu kliknij ikonę Ustawienia gospodarza .
 2. Obok opcji Szybki dostęp kliknij przełącznik, aby ustawić go w pozycji włączonej "" lub wyłączonej ""

Kalendarz Google 

Otwórz calendar.google.com i wybierz jedną z tych opcji: 

 • Utworzenie nowego wydarzenia
 1. Utwórz nowe wydarzenie a potem kliknij Dodaj rozmowę wideo w Google Meet
 2. Po prawej stronie kliknij Zmień ustawienia rozmowy wideo Ustawienia
 3. Zaznacz pole „Szybki dostęp” a potem kliknij Zapisz.  
 4. Skonfiguruj wydarzenie.
 • Aktualizowanie istniejącego wydarzenia
 1. Kliknij spotkanie a potem kliknij Edytuj wydarzenie Edytuj
 2. W sekcji szczegółów wydarzenia kliknij Zmień ustawienia rozmowy wideo Ustawienia
 3. Zaznacz pole „Szybki dostęp” a potem kliknij Zapisz
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
false