เพิ่มคนหรือนำคนออกจากวิดีโอคอลใน Google Meet

คุณจะเพิ่มบุคคลไปยังการประชุมทางวิดีโอใน Google Meet ก่อนหรือหลังเริ่มประชุมก็ได้ นอกจากนี้คุณยังนำผู้เข้าร่วมออกระหว่างการประชุมทางวิดีโอได้อีกด้วย 

ผู้ใช้บางคนต้องขอสิทธิ์ก่อนจึงจะเข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอได้ โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อเข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอ

เพิ่มผู้เข้าร่วมระหว่างการประชุมทางวิดีโอ

ขณะอยู่ในการประชุม คุณจะเชิญผู้อื่นให้เข้าร่วมได้ สำหรับการประชุมที่จัดผ่านบัญชี Google ส่วนบุคคล จะมีเพียงผู้จัดการประชุมเท่านั้นที่อนุญาตผู้เข้าร่วมได้

  • ผู้ใช้ Google Workspace: หากต้องการให้ผู้ที่ไม่อยู่ในองค์กรเข้าร่วมการประชุม บุคคลในองค์กรของคุณต้องยอมรับผู้เข้าร่วมที่ได้รับเชิญ
  1. เปิดแอป Meet Meet app และเข้าร่วมวิดีโอคอล 
  2. แตะชื่อการประชุมที่ด้านซ้ายบน
  3. ในแท็บ "บุคคล" หากต้องการส่งรายละเอียดการประชุมให้ผู้เข้าร่วมคนอื่นๆ ให้แตะแชร์ข้อมูลการเข้าร่วม แชร์

เคล็ดลับ: สำหรับการประชุมที่จัดโดยผู้ใช้ Google Workspace ข้อมูลการเข้าร่วมจะระบุวิธีเข้าร่วมผ่านโทรศัพท์ด้วย 

คุณจะใช้งาน Meet เพื่อโทรเข้าหมายเลขโทรศัพท์ในสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดาได้จากภายในประเทศที่รองรับการโทรออก หากองค์กรของคุณเปิดการโทรทั่วโลกด้วย Meet คุณจะสามารถใช้ Meet โทรเข้าหมายเลขโทรศัพท์ระหว่างประเทศได้

นำผู้เข้าร่วมออกระหว่างประชุมทางวิดีโอ

สําคัญ: คุณต้องอยู่ในองค์กร Google Workspace เดียวกันกับผู้จัดการประชุมจึงจะนําผู้เข้าร่วมออกจากการโทรได้ สําหรับการโทรที่จัดผ่านบัญชี Google ส่วนบุคคล จะมีเพียงผู้จัดการประชุมเท่านั้นที่นําผู้เข้าร่วมออกในระหว่างวิดีโอคอลได้

เมื่ออยู่ในวิดีโอคอล ให้ทำดังนี้

  1. แตะชื่อการประชุมที่ด้านซ้ายบน
  2. ในแท็บ "บุคคล" ถัดจากผู้เข้าร่วม ให้แตะเมนู Customize and control Google Chrome จากนั้น นำออก

เคล็ดลับ: หากต้องการนําผู้ใช้ที่โทรมาเข้าร่วมออก ให้แตะนําออก ข้างหมายเลขนั้น

ผู้ใช้ Google Workspace for Education: ผู้เข้าร่วม (ทั้งภายในและภายนอกโดเมน) ที่ถูกนำออกจากการประชุมจะขอเข้าร่วมการประชุมอีกครั้งไม่ได้ หากถูกปฏิเสธคำขอเข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง ผู้เข้าร่วมคนดังกล่าวจะขอเข้าร่วมประชุมไม่ได้อีก ในกรณีเช่นนี้ ผู้จัดการประชุมจะเชิญผู้เข้าร่วมกลับเข้ามาประชุมด้วยตนเองได้

 
 
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร