Dołączanie do spotkania wideo

Chcesz korzystać z Google Meet w zespole? Usługa G Suite Essentials jest bezpłatna do 30 września. Wypróbuj teraz

W Google Meet możesz dołączyć do rozmowy wideo.

Kto może dołączyć do spotkania wideo?

Użytkownicy G Suite (korzystający z Google Meet na koncie do pracy lub szkolnym).

Jeśli jesteś użytkownikiem G Suite Essentials, zapoznaj się z sekcją Użytkownicy G Suite Essentials poniżej.

Jeśli korzystasz z G Suite dla Szkół i Uczelni, zapoznaj się z sekcją Użytkownicy G Suite dla Szkół i Uczelni poniżej.

Użytkownicy spoza G Suite (korzystający z Google Meet na koncie osobistym).
 • Osoby z Twojej organizacji zalogowane na konta Suite.
 • Osoby spoza organizacji dodane do wydarzenia w Kalendarzu Google i posiadające konto Google.
 • Osoby spoza organizacji zaproszone w trakcie spotkania przez jednego z uczestników.
 • Każda osoba z kontem Google może rozpocząć spotkanie i do niego dołączyć.
 • Każda osoba mająca konto Google, która otrzymała zaproszenie od organizatora spotkania.

Kto musi poprosić o dołączenie do spotkania wideo?

 • Osoby, które nie zostały dodane do wydarzenia w Kalendarzu.
 • Tylko użytkownicy przeglądarek: osoby, które nie mają konta Google. Dotyczy to spotkań utworzonych przez użytkowników G Suite. W przypadku spotkań utworzonych przez użytkowników spoza G Suite musisz mieć konto Google, aby poprosić o dołączenie do spotkania.
 • Tylko użytkownicy G Suite: osoby spoza organizacji, które korzystają z G Suite dla Szkół i Uczelni. Dostęp może przyznać dowolna osoba, która bierze udział w spotkaniu, oraz każdy uczestnik spotkania wideo należący do organizacji.

Wskazówka: gdy do spotkania dołącza 5 pierwszych osób, słychać sygnał dźwiękowy. Później będziesz otrzymywać ciche powiadomienia o kolejnych nowych uczestnikach.

Użytkownicy G Suite Essentials

Jeśli Twoja organizacja korzysta z G Suite Essentials, możesz dołączyć do spotkania bezpośrednio. Każda osoba spoza organizacji musi zostać przyjęta przez uczestników spotkania.

Użytkownicy G Suite dla Szkół i Uczelni

Jeśli masz konto G Suite dla Szkół i Uczelni, a Twoja instytucja to przedszkole/szkoła podstawowa/szkoła średnia, nie możesz dołączać do rozmów wideo w Google Meet utworzonych przez osoby spoza G Suite lub użytkowników osobistych kont Google.

Do spotkań organizowanych przez użytkowników G Suite dla Szkół i Uczelni nie mogą dołączać użytkownicy anonimowi i niezalogowani na konta Google. Mogą oni jednak dołączać do spotkania przez telefon. Administrator domeny G Suite dla Szkół i Uczelni może pozwolić anonimowym użytkownikom dołączanie do spotkań w domenie. Jeśli chce to zrobić, powinien skontaktować się z zespołem pomocy G Suite i poprosić o wyjątek od reguły. Ten wyjątek umożliwi też dołączanie do spotkań uczestnikom korzystającym z usług interoperacyjnych, takich jak Pexip. Informacje o znanych problemach z Google Meet

Dołączanie do spotkania wideo

Dołączanie do spotkania wideo z poziomu wydarzenia w Kalendarzu Google

Wyszukuj zaplanowane spotkania w Kalendarzu i szybko dołączaj do spotkań wideo.
 1. W Kalendarzu Google kliknij wydarzenie, do którego chcesz dołączyć.
 2. Kliknij Dołącz w Google Meet.
 3. W wyświetlonym oknie kliknij Dołącz teraz
Możesz też dołączać do spotkań za pomocą innych systemów do obsługi rozmów wideo, jeśli administrator G Suite włączył tę funkcję. Szczegółowe informacje znajdziesz w artykule Konfigurowanie współdziałania.

Dołączanie do spotkania wideo z poziomu Meet

W Meet możesz wybrać zaplanowane wydarzenie lub wpisać kod albo nazwę spotkania.

Wybierz zaplanowane wydarzenie:

 1. W przeglądarce internetowej otwórz https://meet.google.com.
 2. Wybierz spotkanie z listy zaplanowanych wydarzeń. W Google Meet są wyświetlane tylko spotkania zaplanowane w Kalendarzu Google.
 3. Kliknij Dołącz.
Wskazówka: gdy do spotkania dołącza 5 pierwszych osób, słychać sygnał dźwiękowy. Później będziesz otrzymywać ciche powiadomienia o kolejnych nowych uczestnikach.

Wpisz kod spotkania lub jego nazwę:

 1. W przeglądarce internetowej otwórz https://meet.google.com.
 2. Kliknij Rozpocznij spotkanie lub dołącz do spotkania.
 3. Wpisz kod spotkania lub jego nazwę.
  • Kod spotkania to ciąg liter na końcu linku do spotkania. Nie musisz wpisywać łączników.
  • Nazw spotkań możesz używać tylko z osobami w organizacji. Ta funkcja jest obecnie dostępna tylko dla użytkowników G Suite.
  • Jeśli Twoja organizacja kupiła i zainstalowała sprzęt do Google Meet, możesz też wpisać na nim kod lub nazwę spotkania.

  • Aby rozpocząć nowe spotkanie z nowym kodem, pozostaw to pole puste. 

 4. Kliknij Dalej i wybierz Dołącz.

 

Dołączanie do spotkania wideo za pomocą linku

Czasami nie ma wystarczająco dużo czasu na zaplanowanie spotkania i zarezerwowanie sali. Do niezaplanowanego spotkania wideo w Meet możesz dołączyć, klikając link otrzymany w SMS-ie lub e-mailu.
 1. Kliknij link do spotkania otrzymany na czacie lub w e-mailu.
 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby dołączyć do spotkania.

Dołączanie do spotkania przez telefon

Ważne: do spotkania możesz dołączyć przez telefon tylko wtedy, gdy jego organizatorem jest użytkownik G Suite.

Numer telefonu jest dodawany tylko wtedy, gdy administrator włączy funkcję dołączania przez telefon.

Jeśli administrator G Suite na to zezwala, możesz dołączyć do spotkania wideo Meet w trybie z samym dźwiękiem na 15 minut przed jego rozpoczęciem i uczestniczyć w nim do zakończenia. Jeśli ktoś uczestniczy już w spotkaniu i udzieli Ci dostępu, możesz dołączyć wcześniej. 

Możesz być w innej organizacji lub mieć inną wersję G Suite niż organizator wydarzenia. Jeśli Twoje dane są w katalogu firmowym organizatora, uczestnicy mogą wyświetlać Twoje imię i nazwisko podczas spotkania. W przeciwnym razie będą widzieć tylko część numeru telefonu.

 • Pozostali uczestnicy powinni zawsze sprawdzić, czy osoba łącząca się przez telefon jest właściwym uczestnikiem. 
 • Osoby łączące się przez telefon wliczają się do limitu uczestników spotkania.
 • Obowiązują opłaty jak za zwykłe połączenie telefoniczne.

Dołączanie do spotkania przy użyciu numeru telefonu

Wskazówka: jeśli spróbujesz dołączyć przez telefon do spotkania przed jego rozpoczęciem, może pojawić się komunikat o błędzie dotyczący nierozpoznanego kodu PIN.

Do spotkania możesz dołączyć przez telefon w zaplanowanych godzinach przy użyciu jednej z tych metod:

 • Na telefonie wybierz numer wyświetlony w wydarzeniu w Kalendarzu Google lub w zaproszeniu na spotkanie.
  Następnie wpisz kod PIN i naciśnij #.
 • W aplikacji Kalendarz lub Meet kliknij numer telefonu.
  Kod PIN zostanie wpisany automatycznie.

Wszystkie wersje G Suite obsługują amerykańskie numery telefonów. Usługi G Suite Essentials, G Suite Enterprise Essentials, G Suite Basic, G Suite Business, G Suite Enterprise oraz G Suite Enterprise dla Szkół i Uczelni obsługują też numery międzynarodowe w przypadku spotkań wideo w Meet. Obowiązują opłaty jak za zwykłe połączenie telefoniczne.

Włączanie i wyłączanie wyciszenia telefonu

Twój mikrofon zostanie wyciszony, gdy inny uczestnik spotkania Cię wyciszy lub:

 • naciśniesz *6,
 • ustawisz najniższy poziom głośności telefonu,
 • dołączysz po 5 uczestniku.

Aby wyłączyć wyciszenie, jeszcze raz naciśnij *6 lub zwiększ głośność.

Lista krajów, w których jest obsługiwane dołączanie do spotkania przez telefon

Pełną listę krajów, w których można dołączać przez telefon, znajdziesz tutaj.

Dołączanie do spotkania wideo z poziomu sprzętu Google do prowadzenia wideokonferencji

Dołączanie do spotkania wideo za pomocą systemu innej firmy

Jeśli Twoja organizacja na to zezwala, możesz dołączyć do spotkania wideo za pomocą systemu innej firmy.

Wskazówka: aby można było dołączać do spotkań wideo za pomocą systemów do wideokonferencji innych firm, administrator G Suite musi włączyć współdziałanie.

 1. W Kalendarzu Google kliknij wydarzenie, do którego chcesz dołączyć.
 2. Wybierz Więcej opcji dołączania.
 3. Wybierz Systemy innych firm.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami pozwalającymi dołączyć do wydarzenia z Twojego systemu.

Czego nie możesz zrobić

Jeśli dołączysz do spotkania za pomocą systemu innej firmy, nie możesz używać funkcji sterowania Meet, takich jak opcje kamery czy mikrofonu. Zamiast tego skorzystaj z opcji systemu innej firmy.

Za pomocą systemu innej firmy nie możesz na przykład:

 • Wyświetlać czatu spotkania ani pisać na nim.
 • Korzystać z nagrywania w Meet.
 • Zatwierdzać ani blokować innych uczestników.
 • Wyciszać innych uczestników ani wyłączać ich wyciszenia.

Inni użytkownicy Meet nie mogą wyciszyć Twojego pokoju.

Dołączanie do spotkania wideo bez konta Google

Ważne: poniższe informacje dotyczą spotkań organizowanych przez użytkowników G Suite.

Aby uczestniczyć w spotkaniach wideo w Meet, nie potrzebujesz konta Google. Jeśli jednak nie masz takiego konta, organizator lub osoba z organizacji musi przyznać Ci dostęp do spotkania.

Wskazówka: aby dołączyć przy użyciu urządzenia mobilnego, musisz zalogować się na konto Google lub Gmail.

 Dołączanie do spotkania wideo za pomocą linku

 1. Otwórz wiadomość na czacie lub e-maila z linkiem do spotkania i kliknij go.
 2. Kliknij Chcę dołączyć.
 3. Gdy ktoś z uczestników spotkania przyzna Ci dostęp, dołączysz do niego.

Dołączanie do spotkania wideo z poziomu Meet

 1. Wejdź na meet.google.com.
 2. Kliknij Użyj kodu spotkania.
 3. Wpisz kod i kliknij Dalej.
 4. Kliknij Chcę dołączyć.
 5. Gdy ktoś z uczestników spotkania przyzna Ci dostęp, dołączysz do niego.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?