Dołączanie do spotkania

W Google Meet możesz dołączyć do rozmowy wideo.

Kto może dołączyć do spotkania wideo?

Użytkownicy konta osobistego

Jesteś użytkownikiem konta osobistego, jeśli korzystasz z Google Meet w Gmailu lub na innym bezpłatnym koncie.

Jako użytkownik konta osobistego możesz dołączać do:

 • wszystkich spotkań, na które masz zaproszenie wysłane przez użytkownika konta osobistego;
 • niektórych spotkań, na które zaprosił Cię użytkownik konta Google Workspace. 
  • Wskazówka: administratorzy Google Workspace mogą decydować, czy umożliwiać użytkownikom w ich organizacji zapraszanie na spotkania osoby korzystające z osobistego konta Google. Możesz brać udział tylko w tych spotkaniach organizowanych przez użytkownika Google Workspace, któremu administrator zezwolił na zapraszanie użytkowników kont osobistych.
Ważne: możesz otrzymać zaproszenie na spotkania, do których nie możesz dołączyć. Jeśli spróbujesz ponownie dołączyć, pojawi się strona błędu.

Wersja dla subskrybentów Google Workspace Individual

Jesteś użytkownikiem wersji dla subskrybentów Google Workspace Individual, jeśli korzystasz z Google Meet na płatnym koncie Workspace Individual.

Jako użytkownik wersji dla subskrybentów Workspace Individual możesz dołączyć do:

 • Wszystkich spotkań, na które zaproszono Cię za pomocą konta osobistego lub konta w wersji dla subskrybentów Workspace Individual.
 • Niektórych spotkań, na które zaproszono Cię za pomocą innego konta Google Workspace.
  Wskazówka: administratorzy Google Workspace mogą decydować, czy organizatorzy spotkań mogą zapraszać na nie innych użytkowników za pomocą konta Workspace Individual Możesz uczestniczyć tylko w spotkaniach organizowanych przez użytkowników Workspace, których administratorzy zezwalają im na zapraszanie użytkowników konta w wersji dla subskrybentów Workspace Individual.
Użytkownicy Google Workspace for Education

Jeśli używasz Google Meet na płatnym koncie szkolnym, jesteś użytkownikiem Google Workspace for Education.

Jeśli jesteś użytkownikiem Google Workspace for Education, Twój administrator Google Workspace określa, do których spotkań możesz dołączyć. Domyślnie możesz uczestniczyć w dowolnym spotkaniu organizowanym przez dowolnego użytkownika Google Workspace lub, ale administrator może umożliwić Ci dołączanie wyłącznie do:

 • spotkań organizowanych przez osoby z Twojej organizacji;
 • spotkań organizowanych przez wszystkich użytkowników Google Workspace lub użytkowników kont osobistych.

Domyślnie użytkownicy wersji Higher Education, którzy mają konto utworzone po 9 maja 2021 roku, mogą dołączać do spotkań organizowanych przez dowolnego użytkownika Google Workspace. Domyślnie użytkownicy wersji Higher Education, którzy mają konto utworzone przed 9 maja 2021 roku, mogą dołączać do spotkań organizowanych przez dowolnego użytkownika Google Workspace i użytkownika konta osobistego.

Ważne: możesz otrzymać zaproszenie na spotkania, do których nie możesz dołączyć. Jeśli spróbujesz ponownie dołączyć, pojawi się strona błędu.
Wszyscy pozostali użytkownicy Google Workspace

Jeśli używasz Google Meet na płatnym koncie służbowym, jesteś użytkownikiem Google Workspace.

Jeśli jesteś użytkownikiem Google Workspace, Twój administrator Google Workspace określa, do których spotkań możesz dołączyć. Domyślnie możesz uczestniczyć w dowolnym spotkaniu organizowanym przez dowolnego użytkownika Google Workspace lub użytkownika konta osobistego, ale administrator może umożliwić Ci dołączanie wyłącznie do:

 • spotkań organizowanych przez osoby z Twojej organizacji;
 • spotkań organizowanych tylko przez użytkowników Google Workspace.
Ważne: możesz otrzymać zaproszenie na spotkania, do których nie możesz dołączyć. Jeśli spróbujesz ponownie dołączyć, pojawi się strona błędu.

Kto musi poprosić o dołączenie do spotkania wideo?

Użytkownicy konta osobistego

Jeśli jesteś użytkownikiem konta osobistego, do Twoich spotkań może dołączać:

 • każdy zaproszony przez Ciebie użytkownik konta osobistego;
 • każdy zaproszony przez Ciebie użytkownik Google Workspace posiadający zgodę administratora na dołączanie do spotkań organizowanych przez użytkowników kont osobistych Google.

Osoby, które nie są zalogowane na konto Google, nie mogą dołączać do Twoich spotkań.

Ważne: użytkownicy, którzy zostali zaproszeni, ale nie mogą dołączyć do spotkania, mogą otrzymać zaproszenie. Jeśli nie zostaną dopuszczeni do spotkania, na które próbują dołączyć, zobaczą stronę błędu.
Wersja dla subskrybentów Google Workspace Individual

Jeśli używasz wersji dla subskrybentów Workspace Individual, domyślnie do Twoich spotkań może dołączać każdy. Obejmuje to wszystkie osoby zalogowane na konto osobiste lub konto Workspace, niezalogowane na konto Google, a także korzystające z opcji dołączania do spotkań przez telefon.

Wskazówka: aby dołączanie do spotkań organizowanych przez osoby korzystające z wersji dla subskrybentów Workspace Individual było możliwe, administratorzy muszą najpierw zezwolić użytkownikom na dołączanie do spotkań poza domeną.

Użytkownicy Google Workspace for Education

Jeśli jesteś użytkownikiem Google Workspace for Education, domyślnie każda osoba zalogowana na konto Google (osobiste lub Workspace) może dołączyć do Twojego spotkania, ale administrator Google Workspace może zmienić to ustawienie.

Administrator może wybrać jedną z tych opcji:

 • każda osoba w organizacji lub każda osoba używająca telefonu, aby dołączać do spotkań;
 • każda osoba z kontem Google (osobistym lub Workspace) lub każda osoba używająca telefonu, aby dołączać do spotkań;
 • wszyscy użytkownicy, w tym osoby, które nie są zalogowane na konto Google.
Ważne: użytkownicy, którzy zostali zaproszeni, ale nie mogą dołączyć do spotkania, mogą otrzymać zaproszenie. Jeśli nie zostaną dopuszczeni do spotkania, na które próbują dołączyć, zobaczą stronę błędu.

Wszyscy pozostali użytkownicy Google Workspace

Jeśli jesteś użytkownikiem Google Workspace, domyślnie każda osoba może dołączyć do Twoich spotkań. Obejmuje to wszystkie osoby, które są zalogowane na konto osobiste lub konto Google Workspace albo wszystkie osoby dołączające do spotkań przez telefon, ale Twój administrator Google Workspace może zmienić to ustawienie.

Administrator może wybrać jedną z tych opcji:

 • każda osoba w organizacji lub każda osoba używająca telefonu, aby dołączać do spotkań;
 • każda osoba z kontem Google (osobistym lub Workspace) lub każda osoba używająca telefonu, aby dołączać do spotkań;
 • wszyscy użytkownicy, w tym osoby, które nie są zalogowane na konto Google.
Ważne: użytkownicy, którzy zostali zaproszeni, ale nie mogą dołączyć do spotkania, mogą otrzymać zaproszenie. Jeśli nie zostaną dopuszczeni do spotkania, na które próbują dołączyć, zobaczą stronę błędu.
Dołączanie do spotkania wideo z poziomu wydarzenia w Kalendarzu Google
 1. W Kalendarzu Google kliknij wydarzenie, do którego chcesz dołączyć.
 2. Kliknij Dołącz w Google Meet.
 3. W wyświetlonym oknie kliknij Dołącz teraz
Jeśli administrator Google Workspace na to zezwala, możesz też dołączać do spotkań za pomocą innych systemów do obsługi rozmów wideo. Szczegółowe informacje znajdziesz w artykule Konfigurowanie współdziałania.
Dołączanie do spotkania wideo z poziomu Meet
W Meet możesz wybrać zaplanowane wydarzenie lub wpisać kod albo nazwę spotkania.

Wybierz zaplanowane wydarzenie

 1. W przeglądarce internetowej otwórz https://meet.google.com.
 2. Wybierz spotkanie z listy zaplanowanych wydarzeń. W Google Meet są wyświetlane tylko spotkania zaplanowane w Kalendarzu Google.
 3. Kliknij Dołącz.

Wskazówka: gdy do spotkania dołącza 5 pierwszych osób, słychać sygnał dźwiękowy. Później będziesz otrzymywać ciche powiadomienia o kolejnych nowych uczestnikach.

Wpisz kod spotkania lub jego nazwę

 1. W przeglądarce internetowej otwórz https://meet.google.com.
 2. Kliknij Wpisz kod lub link > kliknij Dołącz.
 3. Wpisz kod spotkania lub jego nazwę.
  • Kod spotkania to ciąg liter na końcu linku do spotkania. Nie musisz wpisywać łączników.
  • Nazw spotkań możesz używać tylko z osobami w organizacji. Ta funkcja jest obecnie dostępna tylko dla użytkowników Google Workspace.
  • Jeśli Twoja organizacja kupiła i zainstalowała sprzęt do Google Meet, możesz też wpisać na nim kod lub nazwę spotkania.

  • Aby rozpocząć nowe spotkanie z nowym kodem, pozostaw to pole puste. 

 4. Kliknij Dalej i wybierz Dołącz.
Dołączanie do spotkania wideo w Gmailu Join a video meeting from Google Hangouts
You can join a Google Meet video meeting from within the Google Hangouts app. Learn how to Join a video call
Dołączanie do spotkania wideo za pomocą URL linku
Czasami nie ma wystarczająco dużo czasu na zaplanowanie spotkania i zarezerwowanie sali. Do niezaplanowanego spotkania wideo w Meet możesz dołączyć, klikając link otrzymany w SMS-ie lub e-mailu.
 1. Kliknij link do spotkania otrzymany na czacie lub w e-mailu.
 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby dołączyć do spotkania.
Dołączanie do spotkania przez telefon
Ważne: do spotkania możesz dołączyć przez telefon tylko wtedy, gdy jego organizatorem jest użytkownik Google Workspace.

Numer telefonu jest dodawany tylko wtedy, gdy administrator włączy funkcję dołączania przez telefon.

Jeśli administrator Google Workspace na to zezwala, możesz dołączyć do spotkania wideo Meet w trybie z samym dźwiękiem na 15 minut przed jego rozpoczęciem i uczestniczyć w nim do zakończenia. Jeśli ktoś uczestniczy już w spotkaniu i udzieli Ci dostępu, możesz dołączyć wcześniej.

Możesz być w innej organizacji lub mieć inną wersję Google Workspace niż organizator wydarzenia. Jeśli Twoje dane są w katalogu firmowym organizatora, uczestnicy będą mogli wyświetlać Twoje imię i nazwisko podczas spotkania. W przeciwnym razie będą widzieć tylko część numeru telefonu.

 • Pozostali uczestnicy powinni zawsze sprawdzić, czy osoba łącząca się przez telefon jest właściwym uczestnikiem.
 • Osoby łączące się przez telefon wliczają się do limitu uczestników spotkania.
 • Obowiązują opłaty jak za zwykłe połączenie telefoniczne.

Dołączanie do spotkania przy użyciu numeru telefonu

Wskazówka: jeśli spróbujesz dołączyć do spotkania przez telefon przed jego rozpoczęciem, może pojawić się komunikat o błędzie dotyczący nierozpoznanego kodu PIN.

Do spotkania możesz dołączyć przez telefon w zaplanowanych godzinach przy użyciu jednej z tych metod:

 • Na telefonie wybierz numer wyświetlony w wydarzeniu w Kalendarzu Google lub w zaproszeniu na spotkanie.
  Następnie wpisz kod PIN i naciśnij #.
 • W aplikacji Kalendarz lub Meet kliknij numer telefonu.
  Kod PIN zostanie wpisany automatycznie.

Wszystkie wersje Google Workspace obsługują amerykańskie numery telefonów. Usługi G Suite Basic, G Suite Business, Google Workspace Essentials, Enterprise i Education Plus obsługują też międzynarodowe numery spotkań wideo w Meet. 

Jeśli Twoja organizacja włączyła Międzynarodowe rozmowy telefoniczne w Google Meet, możesz nawiązywać połączenia z większą liczbą numerów międzynarodowych. Twój operator telefonii komórkowej może naliczyć opłaty za rozmowy międzynarodowe oraz za transmisję danych. 

Włączanie i wyłączanie wyciszenia telefonu

Twój mikrofon zostanie wyciszony, gdy inny uczestnik spotkania Cię wyciszy lub gdy:
 • naciśniesz *6,
 • ustawisz najniższy poziom głośności telefonu,
 • dołączysz po piątym uczestniku.
Aby wyłączyć wyciszenie, jeszcze raz naciśnij *6 lub zwiększ głośność.

Lista krajów, w których jest obsługiwane dołączanie do spotkania przez telefon

Pełną listę krajów, w których można dołączyć przez telefon, znajdziesz tutaj.

Dołączanie do spotkania wideo z poziomu sprzętu Google do prowadzenia wideokonferencji
Dołączanie do spotkania wideo za pomocą systemu innej firmy
Jeśli organizacja gospodarza spotkania na to pozwala, możesz dołączyć do spotkania wideo za pomocą systemu innej firmy.
 1. W Kalendarzu Google kliknij wydarzenie, do którego chcesz dołączyć.
 2. Wybierz Więcej opcji dołączania.
 3. Wybierz Systemy innych firm.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami pozwalającymi dołączyć do wydarzenia z Twojego systemu.

Czego nie możesz zrobić

Jeśli dołączysz do spotkania za pomocą systemu innej firmy, nie możesz używać funkcji sterowania Meet, takich jak opcje kamery czy mikrofonu. Zamiast tego skorzystaj z opcji systemu innej firmy. Za pomocą systemu innej firmy nie możesz na przykład:
 • Wyświetlać czatu spotkania ani pisać na nim.
 • Korzystać z nagrywania w Meet.
 • Zatwierdzać ani blokować innych uczestników.
 • Wyciszać innych uczestników ani wyłączać ich wyciszenia.
Inni użytkownicy Meet nie mogą wyciszyć Twojego pokoju.
Dołączanie do spotkania wideo bez konta Google
Ważne: poniższe informacje dotyczą spotkań organizowanych przez użytkowników Google Workspace.
Aby uczestniczyć w spotkaniach wideo w Meet, nie potrzebujesz konta Google. Jeśli jednak nie masz takiego konta, organizator lub osoba z organizacji musi przyznać Ci dostęp do spotkania.
Wskazówka: aby dołączyć przy użyciu urządzenia mobilnego, musisz zalogować się na konto Google lub Gmail.

Dołączanie do spotkania wideo za pomocą linku

 1. Otwórz wiadomość na czacie lub e-maila z linkiem do spotkania i kliknij go.
 2. Kliknij Chcę dołączyć.
 3. Gdy ktoś z uczestników spotkania przyzna Ci dostęp, dołączysz do niego.

Dołączanie do spotkania wideo z poziomu Meet

 1. Wejdź na meet.google.com.
 2. Kliknij Użyj kodu spotkania.
 3. Wpisz kod i kliknij Dalej.
 4. Kliknij Chcę dołączyć.
 5. Gdy ktoś z uczestników spotkania przyzna Ci dostęp, dołączysz do niego.

Inne uwagi

 • Gdy dołączysz do spotkania, Twój identyfikator spotkania zostanie udostępniony domenie gospodarza spotkania na potrzeby rozwiązywania problemów i kontroli. Identyfikator spotkania to Twój adres e-mail lub numer telefonu (jeśli dołączasz przez telefon).
 • W przypadku użytkowników Meet korzystających z osobistego konta Google: gdy użytkownik, który zostanie zgłoszony jako naruszający zasady, spróbuje dołączyć do innego spotkania, moderator otrzyma komunikat: „Ta osoba jest podejrzana o nadużycia w przeszłości”.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
false